Specjalistyczna wiedza inżynieryjna Timken zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek Kompetencje Timken pozwoliły firmie stworzyć łożyska przystosowane do ekstremalnych warunków otoczenia, wykorzystane w układzie napędowym marsjańskiego łazika.

Read how.

Społeczność

Odpowiedzialność

Pomoc rodzinom podczas pandemii

Na przestrzeni lat wieloletnia współpraca firmy Timken z organizacjami United Way i Habitat for Humanity inspiruje współpracowników na całym świecie, by wyciągali pomocną dłoń w sytuacjach kryzysowych i podejmowali rolę liderów w swoich społecznościach. Rok 2020 nie był wyjątkiem.

Świat

Kształcenie ekspertów i rozwój kariery: Marka Timken oferuje różnorodną perspektywę i dzielenie się doświadczeniami

Niezależnie od tego, czy rozwijamy firmę, czy pomagamy pracownikom w realizacji ich celów zawodowych, w Timken wykorzystujemy wiedzę techniczną i różnorodność swoich pracowników, aby prowadzić wszystkich naprzód. Dwóch liderów o łącznym stażu w Timken wynoszącym 55 lat wyjaśnia, w jaki sposób kultura współpracy firmy stwarza możliwości rozwoju kariery na skalę globalną.

Analiza przypadku

Przywracanie Everglades w Ameryce

Wszystko, co robimy, zależy od wody. Podczas gdy Stany Zjednoczone pracują nad przywróceniem naturalnych siedlisk i jakości wody w Everglades na Florydzie, napęd Philadelphia Gear firmy Timken pomaga wpompować świeżą wodę z powrotem do tego ogromnego mokradła.