Restoring America’s Everglades With Philadelphia Gear drives from Timken, we’re pumping fresh water back into one of the world’s largest wetlands ecosystem.

Read how.

Restoring America’s Everglades
Awaria nie wchodzi w grę Inżynierowie firmy Timken projektują łożyska dla nowego łazika marsjańskiego Łożyska Timken wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej muszą spełniać wymagające standardy i być przystosowane do pracy w ekstremalnym środowisku.

Read how.

Awaria nie wchodzi w grę Inżynierowie firmy Timken projektują łożyska dla nowego łazika marsjańskiego
Taking Wind Energy to New Heights Timken develops solutions for some of the world’s largest wind turbines.

Read how.

Taking Wind Energy to New Heights