Działania na rzecz bardziej zrównoważonej działalności operacyjnej

Jest wiele sposobów, które innowacyjni producenci stosują, aby poprawić zrównoważony rozwój. Firma Timken przyczynia się do bardziej zrównoważonej przyszłości, tworząc ekologiczne i wydajne produkty oraz inwestując w nowe technologie, zmniejszające wpływ wytwarzania tych produktów na środowisko.

Rozwiązania firmy wspierają wykorzystywanie nowych rodzajów energii odnawialnej i zwiększają wydajność pojazdów elektrycznych. Stosując jasno określone cele i przejrzyste raportowanie, firma Timken zwiększa zrównoważony rozwój urządzeń, procesów i łańcuchów dostaw, dzięki którym takie rozwiązania są możliwe.

Celem firmy Timken jest redukcja łącznych emisji gazów cieplarnianych zakresu 1 i 2 o 50% do 2030 r. Wiceprezes ds. działalności operacyjnej w zakresie łożysk, Tim Graham, i dyrektor globalnego działu EHS, Jamie Milobar, dzielą się informacjami na temat tego, jak inwestycje firmy i ekologiczny sposób myślenia pomagają jej osiągnąć zamierzony cel.

Tim Graham Jamie Milobar
Tim Graham, wiceprezes ds. działalności operacyjnej w zakresie łożysk Jamie Milobar, dyrektor globalnego działu EHS

Dlaczego zrównoważony rozwój jest tak ważny w firmie Timken?

Milobar: Obok bezpieczeństwa, zrównoważony rozwój jest jednym z naszych najwyższych priorytetów, jest właściwą drogą postępowania i jest ważny dla naszych pracowników, klientów i społeczności. Od 125 lat prowadzimy działalność w oparciu o innowacyjne produkty, które poprawiają wydajność i zrównoważony rozwój układów mechanicznych. Wszystko, co robimy, aby poprawić zrównoważony rozwój naszych działań, jest przedłużeniem tej zasady.


„Od 125 lat prowadzimy działalność w oparciu o innowacyjne produkty, które poprawiają wydajność i zrównoważony rozwój układów mechanicznych”.

Jamie Milobar
dyrektor globalnego działu EHS


Produkcja jest energochłonną branżą. W jaki sposób firma Timken zarządza własnym zapotrzebowaniem na energię i dostawami energii tak, by zwiększać zrównoważony rozwój i zmniejszać poziom emisji gazów cieplarnianych?

Graham: Mamy strategiczny program energetyczny, zakładający inwestycje kapitałowe mające na celu zwiększenie efektywności produkcji. Usprawnienia te są często zalecane przez naszych pracowników; do przykładów należy wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez sprężarki powietrza jako ogrzewanie naszego zakładu w Sosnowcu zimą. Lokalne usprawnienia składają się na ogromne globalne korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Milobar: Ponadto instalujemy również panele słoneczne w miejscach, w których ma to sens. Niedawno zainstalowaliśmy panele słoneczne w zakładach w Europie i Ameryce Łacińskiej, w następstwie pomyślnych inwestycji tego typu w Indiach. Strategiczne umowy kupna-energii z dostawcami energii również wspierają nasze wykorzystanie czystszych opcji energii wiatrowej i słonecznej, zwłaszcza w Azji i Europie. Dzięki nim już teraz udało się nam zmniejszyć intensywność emisji gazów cieplarnianych o 25% na koniec 2022 r., co stanowi połowę naszego celu 50% do 2030 r.

O ile więcej energii ze źródeł odnawialnych wykorzystuje firma Timken w porównaniu do okresu sprzed pięciu lat?

Milobar: Od 2018 roku zwiększyliśmy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dziesięciokrotnie, a w 2022 roku wytworzyliśmy prawie 171 000 giga dżuli energii ze źródeł odnawialnych. Wiele z naszych największych obiektów, które mają również największe zapotrzebowanie na energię, to najwięksi użytkownicy energii odnawialnej.

Graham: Jesteśmy niezwykle dumni z naszych zakładów i zespołów, które były pierwszymi odbiorcami i czempionami energii odnawialnej. W Jamshedpur w Indiach nasz zespół zdobył niedawno Nagrodę Złotego Pawia za efektywność energetyczną i uznanie organizacji zrównoważonego rozwoju z dziennika The Economic Times. W Pegnitz w Niemczech, gdzie produkujemy automatyczne systemy smarowania wykorzystywane w systemach energii wiatrowej, nasz zespół Groeneveld-BEKA wprowadza innowacje w zakresie energii z biomasy. Jesteśmy dumni z tych sukcesów i spodziewamy się, że w porównaniu do 2022 roku, w 2024 roku zwiększymy dwukrotnie nasze wykorzystanie energii odnawialnej.

W jaki sposób firma Timken planuje jeszcze bardziej obniżyć poziom emisji?

Milobar: W naszej analizie metrycznej wciąż znajdujemy możliwości, które pomagają podejmować decyzje zakupowe i rozwijać naszą własną doskonałość w zakresie zrównoważonego rozwoju. Około 70% naszych głównych dostawców, którzy stanowią 80% bezpośrednich wydatków na materiały na całym świecie, aktywnie realizuje programy zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój dostawców jest jednym z najważniejszych czynników w naszej strategii zaopatrzenia.

Graham: Śledzimy również kluczowe wskaźniki efektywności środowiskowej (KPI) dla wszystkich zakładów. Dają nam one bardziej ukierunkowany wgląd w nasze globalne poziomy emisji CO2 i wskaźniki energii odnawialnej oraz pomagają w realizacji bardziej świadomych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, które przynoszą korzyści naszym pracownikom i społecznościom, w których żyją i pracują.


Firma Timken optymalizuje projektowanie produktów, procesy operacyjne i łańcuch dostaw na całym świecie, aby zwiększać zrównoważony rozwój. Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego procesu inżynieryjnego firmy i o tym, jak ogranicza wpływ opakowań na środowisko.

*Wartość bazowa z 2018 r., całkowite przychody firmy jako czynnik normalizujący intensywność.