Społeczność

Inicjatywa globalna: Redukcja zużycia tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Firma Timken realizuje obecnie globalną inicjatywę, mającą na celu zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych jednorazowego użytku w całej działalności, w tym u swoich dostawców i zewnętrznych dostawców usług logistycznych. Spółka wdrożyła inicjatywę najpierw we własnych zakładach, zastępując przekładki z tworzywa sztucznego – materiały opakowaniowe używane do ochrony produktów podczas transportu – makulaturą. Jamie Milobar, menedżer ds. globalnych spraw środowiskowych oraz Kim Rudy, menedżer ds. globalnych opakowań, transportu i magazynowania, kierują tymi działaniami Timken.

Jamie Milobar, sprawy środowiskowe

Kim Rudy, opakowania, transport i magazynowanie

Dlaczego firma Timken podjęła się tej inicjatywy?
Milobar: Szacuje się, że świat wytwarza rocznie ponad 400 000 milionów ton tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych stanowią połowę wszystkich plastikowych odpadów. Większość z nich trafia na wysypiska, do oceanów i dróg wodnych, a także do naszych społeczności jako śmieci. Razem możemy zrobić więcej w tym zakresie. Musimy. Aby chronić nasze środowisko, społeczności i przyszłe pokolenia.

Rudy: Inicjatywa dotycząca przekładek z tworzyw sztucznych została uznana za priorytet, ponieważ dotyczy całej naszej działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej. Każdy nasz produkt jest w jakiś sposób pakowany i wysyłany. Chodzi również o to, aby pomóc naszym klientom prowadzić bardziej zrównoważoną działalność, ponieważ sposób, w jaki pakujemy produkty ma wpływ na no, ile materiałów, które wyślemy, klienci będą mogli ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi

.

Jak bardzo zmniejszy się ilość plastiku uwalnianego do środowiska naturalnego dzięki inicjatywie obejmującej przekładki?

Milobar: Oczekujemy, że rocznie zapobiegniemy wyrzuceniu na wysypiska śmieci w USA około 384 metrów sześciennych sztucznych materiałów jednorazowego użytku. To równowartość 70 000 kul do kręgli. Pozytywny wpływ będzie jeszcze większy, gdy wprowadzimy inicjatywę we wszystkich naszych zakładach na świecie.

Jak wdrażana jest ta inicjatywa?
Rudy: Stworzyliśmy zespół Timken składający się z osób zajmujących się ochroną środowiska, opakowaniami, inżynierią, łańcuchem dostaw i produkcją – każdy z nich odegrał rolę. Przestawienie się jest bardziej złożone niż zwykła zamiana materiałów. Musieliśmy zadbać o to, aby biodegradowalny papier do recyklingu był odpowiednią alternatywą opakowaniową, która pozwoli zachować integralność produktów podczas transportu. Przeprowadziliśmy intensywne badania, analizy i testy zanim zaczęliśmy stosować papierowe materiały amortyzujące w trzech pierwszych zakładach w USA. Obecnie jesteśmy w trakcie ich globalnego wdrażania we wszystkich zakładach produkcyjnych na świecie, w zakresie całego naszego portfolio produktów.

Jaki jest najbardziej satysfakcjonujący aspekt prowadzenia globalnej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju?
Rudy: W celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania zaangażowaliśmy odpowiednie zespoły techniczne, a satysfakcją było patrzenie na to, co może się wydarzyć, gdy pracujemy zespołowo na rzecz wspólnego celu. Wszystkich nas motywował fakt, że jest to właściwe postępowanie dla wspólnej przyszłości środowiska naturalnego.

Milobar: Dla mnie to wspaniałe uczucie móc wykonywać pracę, o której wiem, że będzie częścią globalnego rozwiązania – czegoś, co ma wpływ nie tylko na mnie lub firmę Timken, ale na wszystkich. Obserwując wpływ pojedynczego projektu, takiego jak ten, my – i mam nadzieję, że inni też – odczuwamy motywację do dalszego działania. Nie ma jednego wielkiego rozwiązania, które chroniłoby nasze środowisko. Każdy z nas musi wprowadzić mniejsze, wykonalne zmiany, które razem wywrą większy pozytywny wpływ.