[Page Title]

REGULAMIN

Witamy na stronie firmy Timken: www.timken.com. Prowadzimy niniejszą witrynę w ogólnych celach promocyjnych, dla przekazywania informacji i podtrzymywania relacji z inwestorami. Poniższy regulamin dotyczy korzystania z tej witryny. Wejście, przeglądanie lub korzystanie z tej witryny oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Copyright 2008 The Timken Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Timken zachowuje wszelkie prawa autorskie do wszystkich tekstów, obrazów graficznych i programów będących własnością firmy Timken i niniejszym upoważnia użytkownika do sporządzania elektronicznych kopii dokumentów opublikowanych na tej witrynie wyłącznie w celu przekazywania lub przeglądania informacji. Nie wolno tworzyć kopii lustrzanych (mirror), modyfikować lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian plików na tej witrynie w celu dalszego rozpowszechniania ani drukować zawartych na tej witrynie informacji bez pisemnej zgody firmy Timken. Poza wyraźnie określonymi powyżej warunkami, nic, co zawiera niniejsza witryna, nie może być interpretowane jako nadawanie licencji lub praw do jakichkolwiek praw autorskich, patentów lub znaków towarowych Timken.

Znaki towarowe

Timken, logo Timken i inne nazwy i logo Timken używane do identyfikacji partnerów, produktów i usług są znakami firmowymi, znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Timken, przedsiębiorstw zależnych i partnerów i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia. Timken® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, należącym do:

The Timken Company
4500 Mount Pleasant St NW
North Canton, Ohio 44720

Inne nazwy produktów lub firm wymienione na tej witrynie mogą być znakami firmowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w tej publikacji, w tym teksty, obrazy graficzne i linki są PRZEDSTAWIANE PRZEZ FIRMĘ TIMKEN „TAK JAK SĄ”, WYŁĄCZNIE JAKO UDOGODNIENIE DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH KLIENTÓW I AUTORYZOWANYCH PRZEDSTAWICIELI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH.

Firma Timken nie bierze odpowiedzialności za błędy i przeoczenia zawarte w tej publikacji ani w jakichkolwiek dokumentach, na które powołano się lub do których umieszczono linki w niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja oraz inne publikacje, do których zawiera ona linki lub które zawierają linki do niej, mogą zawierać nieścisłości natury technicznej lub innej. Nie wszystkie usługi i produkty w niej wymienione są dostępne we wszystkich regionach. Firma Timken zastrzega sobie prawo dokonania w dowolnym momencie zmian produktów lub usług opisanych w niniejszej publikacji. Przed wykorzystaniem zawartych na niniejszej witrynie informacji należy uzyskać dodatkowe informacje od najbliższego biura handlowego Timken lub autoryzowanego dystrybutora Timken. TIMKEN ZALECA STOSOWANIE SWOICH PRODUKTÓW WYŁĄCZNIE W CELACH OKREŚLONYCH W SWOICH KATALOGACH LUB INNYCH PUBLIKACJACH FIRMY I WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI I WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI ICH STOSOWANIA. TIMKEN ZRZEKA SIĘ NINIEJSZYM WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW W SPOSÓB INNY NIŻ ZALECANY. PRODUKTY OBJĘTE SĄ WYŁĄCZNIE GWARANCJĄ OKREŚLONĄ WARUNKAMI ICH SPRZEDAŻY.

W przypadku zwrócenia się do firmy Timken z jakimikolwiek komentarzami, pytaniami, sugestiami, pomysłami, itp., dotyczącymi niniejszej witryny lub jakichkolwiek produktów i/lub usług oferowanych przez firmę Timken, użytkownik akceptuje fakt, że takie informacje (z wyjątkiem danych osobowych) nie są poufne, a Timken nie ma obowiązku na nie odpowiadać i może je (z wyjątkiem danych osobowych) powielać, wykorzystywać, ujawniać i przekazywać innym osobom bez żadnych ograniczeń, włączając w to, bez ograniczeń, opracowywanie, wytwarzanie i marketing produktów, zawierających te informacje.

Linki na niniejszej witrynie

Niniejsza witryna zawiera linki do innych witryn internetowych i zasobów prowadzonych przez osoby trzecie. Witryny, do których linki znajdują się na witrynie Timken, nie podlegają kontroli firmy Timken. Firma Timken nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek witryny, do której link znajduje się na witrynie Timken ani za zawarte na takiej witrynie linki. Linki zamieszczane są wyłącznie jako udogodnienie. Zamieszczenie linku do witryny nie oznacza, że firma Timken popiera, sponsoruje lub jest stowarzyszona z taką witryną. Użytkownik wykorzystuje takie informacje, treści i materiały na własne ryzyko.

Zmiany

Możemy dokonać zmian lub likwidacji niniejszej witryny w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika. Możemy także dokonać zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Dalsze korzystanie z witryny po zamieszczeniu takich zmian oznacza ich akceptację przez użytkownika.