Odporność na zmiany klimatu wbudowana w wodną infrastrukturę

Mike D’Angelo, krajowy kierownik sprzedaży Timken Power Systems (TPS) w Stanach Zjednoczonych, rozumie istotę zapotrzebowania na wodę i posiadania infrastruktury niezbędnej do dostarczania i odzyskiwania wody na potrzeby mieszkańców miast. W czasach, gdy miasta chcą zmniejszać ślad węglowy, ciąć koszty i odchodzić od paliw kopalnych, jego zespół pomaga urbanistom projektować wydajne systemy energetyczne do obsługi tej infrastruktury.

Oczyszczalnie ścieków mają własne źródło energii odnawialnej w postaci metanu — naturalnego produktu ubocznego procesu oczyszczania. Do zasilania systemu oraz odpowietrzania i spalania metanu zakłady starego typu wykorzystują olej napędowy . Przy współczesnej technologii można jednak wykorzystać metan do zasilania elektrowni i całkowicie wyeliminować olej napędowy. Oznacza to jednak, że zakład musi zmodernizować całą instalację, tak by korzystała tylko z energii elektrycznej. W tym zakresie może pomóc TPS i D’Angelo. Obecność TPS pozwala łączyć produkty Timken i tworzyć kompleksowe rozwiązania.


„Nie bez znaczenia jest również fakt, że firma Timken jest na rynku od tak dawna. Istnieje duża szansa na to, że będziemy tutaj jutro, a to ma znaczenie dla zainteresowanych stron, takich jak producenci OEM i władze miejskie, w przypadku projektów, których ukończenie zajmie lata i będzie służyło społeczności przez dziesięciolecia”.

Mike D’Angelo
Krajowy Kierownik Sprzedaży w USA, Timken Power Systems


Duża metropolia modernizuje infrastrukturę

W 2012 roku Departament Ochrony Środowiska miasta Nowy Jork (DEP) ogłosił wielomilionową modernizację Zakładu Oczyszczania Ścieków North River w Zachodnim Harlemie.

Z zespołem D’Angelo skontaktowała się firma inżynierska Black and Veatch w celu opracowania specyfikacji napędu zębatego dla projektu. Napędy zębate stanowiły tylko jedną część. „Aby móc używać metanu jako źródła energii zakład musiał przekształcić cały system pomp i mechanizmu napędowego na elektryczny” — mówi D’Angelo.

Aby sprostać tej potrzebie, zespół Philadelphia Gear skontaktował się z innymi zakładami zajmującymi się silnikami w sieci centrów serwisowych TPS, aby pomóc w opracowaniu kompletnego rozwiązania układu napędowego. Firma Schulz Group dostarczyła silniki elektryczne i systemy sterowania, a firma Smith Services zapewniła specjalistyczną wiedzę w zakresie obliczeń inżynierskich i wsparcia projektowego.

Mając podzespoły elektryczne, napędy Philadelphia Gear i łożyska stożkowe Timken®, zespół TPS stworzył kompletny system, który pozwolił zmienić układ zasilania całego zakładu North River na elektryczny.

Klucz do sukcesu: Zaangażuj się na wczesnym etapie. Sprzedaj swoją wartość.

Jako kierownik sprzedaży kierujący zespołem handlowym uczestniczącym w dużych projektach usług publicznych, D’Angelo próbuje pogodzić obowiązki uczestnictwa w przetargach z realizacją projektów. Z pewnością reputacja firmy Timken jako etycznego przedsiębiorstwa o stabilnych finansach ułatwia mu pracę.

„Miasta posiadające oczyszczalnie ścieków są zarządzane przez osoby, którym służą” – mówi. „Dzięki reputacji Timken jako firmy oferującej niezawodne produkty, mamy zawsze bardzo dobre szanse na wygraną. W przypadku zakładu North River mogliśmy zaoferować zespoły Philadelphia Gear, które działają niezawodnie od 70 lat.

„Nie bez znaczenia jest również fakt, że firma Timken jest na rynku od tak dawna” – mówi. Istnieje duża szansa na to, że będziemy tutaj jutro. A to ma znaczenie dla zainteresowanych stron, takich jak producenci OEM i władze miejskie, w przypadku projektów, których ukończenie zajmie lata i będzie służyło społeczności przez dziesięciolecia”.

D’Angelo twierdzi, że ważne jest, aby współpracę z firmami architektonicznymi i inżynieryjnymi rozpocząć na wczesnym etapie procesu przetargowego. „Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie się na etapie specyfikacji” – mówi. „Chcemy mieć wpływ na ostateczną specyfikację i wprowadzić do niej technologię układu napędowego, która poprawi długoterminową wydajność i osiągi”.

To jest także oferowanie wartości. „Reputacja firmy Timken wyprzedza nas, dzięki czemu zyskujemy spokój ducha liderów społeczności i generalnych wykonawców” – dodaje.

Odporne społeczności. Satysfakcjonująca praca.

Uzdatnianie wody może nie mieć efektownego wydźwięku, ale stworzenie wytrzymałej infrastruktury odpornej na globalne wyzwania może być niezwykle satysfakcjonujące.

Projekt North River, który ma zostać ukończony w 2022 r., stanowi model rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, przygotowujący społeczności na wzrost populacji i zmiany klimatu. „W miarę rozwoju miast wzrasta ich zapotrzebowanie na wodę pitną” — mówi D’Angelo. „Na wybrzeżach musimy się przygotować na częstsze i bardziej intensywne burze, zwłaszcza gdy zanieczyszczona woda sąsiaduje z systemami czystej wody. Na zachodzie problemem jest susza, więc niezwykle ważne jest uzdatnianie i odzyskiwanie wody ”.

Dla inżynierów zainteresowanych projektami mechanicznymi, elektrycznymi lub cywilnymi uzdatnianie wody zapewnia bezpieczeństwo pracy, możliwości rozwoju i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. „Czasami „dobrze wykonana praca” oznacza, że nic się nie dzieje” – mówi D’Angelo. „Czasami oznacza zmniejszenie o połowę emisji i świadomość, że twoja społeczność ma czystą wodę”.


Zespoły w oprawach marki Timken są przeznaczone do pracy w zanieczyszczonych środowiskach, w branżach takich jak uzdatnianie wody, górnictwo i przetwórstwo żywności. Zobacz, w jaki sposób nasza wiedza i doświadczenie projektowe przyczyniają się do zmian.