Efektywność oparta na danych dla planety i wyników finansowych

Kiedy Chriss Scott rozpoczęła pracę w firmie Timken jako analityk ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) w 2019 r., jej menedżer wysłał ją na wycieczkę po kilku zakładach Timken. Chciała, żeby zapoznała się z rodziną produktów Timken, poznała kontakty, z którymi będzie współpracować, i zaczęła rozumieć, jak wysokie standardy EHS firmy Timken sprawdzają się na hali produkcyjnej.

Scott skorzystał z okazji. Chciała być częścią zespołu BHP, który przeniósł swoje wysiłki na wyższy poziom, z zaangażowaniem w całej firmie i etyką traktowania BHP jako czegoś więcej niż tylko sprawdzania pól regulacyjnych.


Chriss Scott
Starszy analityk – EHS, VP – Toastmasters, student MBA

Osoba, którą podziwiasz: profesor licencjacki, dr Stacy Willett.
Działania wolontariackie: Zawody CrossFit, które zbierają fundusze na walkę z handlem ludźmi
Obsesja poza pracą : Bycie muzykiem – gram na perkusji od ponad 16 lat.
Rada : „Zawsze staraj się robić więcej. Nie bój się wychodzić poza granice.”

„Obserwowanie, jak firmy pracują nad zmniejszeniem swojego śladu i wytwarzaniem produktów wspierających energię odnawialną, jest ważne dla mojego pokolenia i następnych”.


Wprowadzanie najnowszej technologii do EHS

Korporacyjny dział EHS firmy Timken wspiera zespoły produkcyjne na całym świecie i podróżuje po całym świecie, aby zapewnić zgodność zakładów Timken. Obecnie, jako starszy analityk, Scott ocenia dane generowane przez te wizyty i pracuje nad zwiększeniem ich dokładności, widoczności i użyteczności.

„Zarządzam naszym systemem oprogramowania EHS” – mówi. „Podczas gdy mój zespół zbiera informacje, wprowadzam ich dane i informuję o tym, co się dzieje z szerszego obrazu”.

System EHS firmy Timken zawiera moduł, który gromadzi wyniki audytów, powiadamia odpowiednie strony, przypisuje działania naprawcze i śledzi ich zakończenie. Zawiera również kalendarz zgodności, który gromadzi w jednym miejscu zobowiązania każdej placówki. „Kalendarz pomaga nam upewnić się, że żadne ważne zadania nie upadły, gdyby główny punkt kontaktowy był niedostępny” — mówi Scott.

Wspieranie dobrego samopoczucia współpracowników poprzez konsekwentne śledzenie wypadków

Wypadki i urazy są głównym problemem w każdej firmie, więc pierwszym dużym projektem Scotta było wdrożenie globalnego systemu zarządzania incydentami. „Potrzebowaliśmy sposobu na śledzenie incydentów w całym przedsiębiorstwie i wyznaczenie sobie celów, abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia, które zapewnią naszym pracownikom bezpieczeństwo i utrzymanie wydajności naszych linii produkcyjnych”.

Nowy globalny system zapewnia jeden spójny format zbierania danych do obsługi 83 obiektów w ośmiu językach. Teraz Scott może porównywać wskaźniki wypadków i obrażeń w podobnych obiektach na całym świecie, co pozwala zespołowi EHS na łatwiejsze dzielenie się najlepszymi praktykami i ciągłe doskonalenie.

Ergonomia: gdzie kreatywność spotyka się z unikaniem kontuzji

Scott pomaga także zespołowi w gromadzeniu dokładniejszych danych z dziedziny ergonomii. W 2019 r. zespół EHS rozpoczął testowanie oprogramowania do oceny ryzyka ergonomicznego, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do szybkiego i bardziej obiektywnego obliczania wyników ryzyka niż poprzednie metody oceny.

Scott przetestował oprogramowanie w amerykańskiej fabryce łożysk z imponującymi wynikami. „Skróciliśmy czas oceny o 80%” – mówi. W listopadzie 2021 r. zespół uruchomił oprogramowanie we wszystkich zakładach Timken, więc teraz wszyscy koordynatorzy EHS mogą z niego korzystać.

Aktualizacja sprawia, że coroczny konkurs ergonomii firmy Timken — wyróżniony na pasku bocznym — jest jeszcze bardziej interesujący i dostępny. „Uczestniczą w nich zespoły z różnych grup funkcjonalnych i regionów na całym świecie” — mówi Scott. „Stają się naprawdę kreatywni w swoich zgłoszeniach, a ogłoszenie zwycięzcy jest czymś, na co czekam każdego roku”.

Wyznaczanie i osiąganie rzeczywistych celów w zakresie oddziaływania na środowisko

Oprócz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa Scott wspiera również minimalizowanie wpływu firmy na środowisko.

„Teraz, gdy śledzimy dane w sposób bardziej spójny, jesteśmy lepiej przygotowani do ukierunkowania zużycia wody i energii w celu tworzenia strategii zmniejszających ilość odpadów i emisji gazów cieplarnianych”, mówi Scott. „Nasz raport o społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi dobry punkt odniesienia, z którym można się zmierzyć. Rzuca światło na to, do czego jesteśmy zdolni”.

„Obserwowanie, jak firmy pracują nad zmniejszeniem swojego śladu i wytwarzaniem produktów wspierających energię odnawialną, jest ważne dla mojego pokolenia i następnych” — mówi Scott. „Wiemy, że zmiany klimatyczne wpłyną na nas drastycznie”.

„Bycie częścią zespołu, który pomaga dokonywać prawdziwych zmian w organizacji i na świecie — to dla mnie coś, co jest naprawdę ważne”.


Dowiedz się więcej o zaangażowaniu firmy Timken w praktyki ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.