Bycie odpowiedzialnym za energię

Bycie odpowiedzialnym za energię

Będąc już europejskim liderem w produkcji energii odnawialnej, Niemcy planują wykorzystać 80% odnawialnych źródeł energii do 2030 r. i 100% odnawialnych źródeł energii do 2035 r. Posunięcie to znacznie zmniejszy emisje w kraju i zapewni większą niezależność energetyczną.

W bawarskim mieście Wannberg najnowszy zakład Groeneveld-BEKA wyprzedza ten zakręt. Jest częścią globalnej sieci produkcyjnej Timken, która ogranicza, ponownie wykorzystuje, przetwarza i inwestuje w bardziej zrównoważony świat. Obiekt, który produkuje automatyczne systemy smarowania dla energetyki wiatrowej i mobilnych zastosowań przemysłowych, jest już w 100% zasilany z odnawialnych źródeł energii.

Wnosi wkład w osiąganie przez firmę Timken własnych globalnych celów zrównoważonego rozwoju . Do 2030 r. celem firmy Timken jest zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych o 50% w stosunku do wartości bazowej z 2018 r.

W 100% odnawialne jest „warte inwestycji”

Thomas Simon, kierownik zakładu, mówi, że kiedy zakład został otwarty po raz pierwszy w 2019 r., wykorzystywał on 92% energii odnawialnej za pośrednictwem lokalnego partnera energetycznego. Wkrótce zespół zarządzający obiektem dowiedział się, że można osiągnąć 100% energii odnawialnej, inwestując w program zrównoważonego rozwoju z dostawcą. Groeneveld-BEKA uważa, że cała energia dostarczana do zakładu w Wannberg pochodzi ze źródeł wiatrowych, słonecznych, wodnych i bioenergetycznych.

Jest to w porównaniu do obecnego ogólnego miksu energetycznego Niemiec, gdzie 51% pochodzi ze źródeł odnawialnych, 24% z węgla, 12% z gazu ziemnego, 12% z energii jądrowej i 1% z innych źródeł.

„Timken i Groeneveld-BEKA zawsze szukają skutecznych sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii z korzyścią dla naszych społeczności, klientów i działalności” — zauważa Simon. „Ludzie chcą współpracować z firmami, które przyczyniają się do tego, aby świat był lepszy”.

Rozwiązywanie problemów w działaniu: zmniejszenie zużycia energii
Podobnie jak Timken, Groeneveld-BEKA składa się z inżynierów, którzy wyróżniają się w myśleniu systemowym. Zawsze stosowana jest analiza przyczyn źródłowych. Inwestowanie w pozyskiwanie energii odnawialnej jest ważne, ale Simon wskazuje, że „większym celem jest zmniejszenie ogólnego zużycia energii”.

Firma Groeneveld-BEKA wdrożyła niedawno dwie inicjatywy dotyczące oszczędzania energii w swojej siedzibie głównej i zakładzie produkcyjnym w Pegnitz w Niemczech, położonym pięć i pół mili (osiem kilometrów) od zakładu w Wannberg.

Zakład Pegnitz przekształcił swoje tradycyjne systemy oświetleniowe w technologię diod elektroluminescencyjnych (LED). Tradycyjne żarówki żarowe nieefektywnie zużywają 90% energii elektrycznej w postaci ciepła. Tylko 10% jest wykorzystywane jako energia. W przeciwieństwie do tego, żarówki LED wykorzystują 95% swojej energii elektrycznej do produkcji światła. Oznacza to, że potrzebują znacznie mniej energii elektrycznej, aby wyprodukować więcej światła.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i koszty, firma Groeneveld-BEKA zmodernizowała istniejącą sprężarkę w zakładach produkcyjnych w Pegnitz. Nowa jednostka zmniejsza zużycie energii o 19% rocznie.

„Zmniejszenie naszego zużycia energii równoważy wszelkie dodatkowe koszty, jakie ponosimy przy zakupie energii odnawialnej”, wyjaśnia Simon. „Nie wystarczy po prostu kupować odnawialne źródła energii. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim zmniejszenie naszej zależności energetycznej. Chodzi o równowagę”.


Globalne i lokalne zespoły Timken EHS współpracują ze sobą, aby rozwijać zrównoważone praktyki firmy. Dowiedz się, jak zbieramy i analizujemy dane przedsiębiorstwa w celu poprawy zrównoważonego rozwoju na całym świecie – oraz jak nasz zespół w Sosnowcu ponownie wykorzystuje parę ze sprężarek do ogrzewania całego zakładu produkcyjnego.