Kodowanie naszego zaangażowania w odpowiedzialność społeczną

Społeczność

Kodowanie naszego zaangażowania w odpowiedzialność społeczną

Stażysta dojeżdża do letniej pracy pociągiem. Niedługo przyszli rodzice kupią hybrydowego minivana w oczekiwaniu na ich nowy przyjazd. Kupujący dom po raz pierwszy szuka domu zasilanego energią odnawialną.

Konsumenci są coraz bardziej świadomi swojego wpływu na otaczający ich świat i decydują się na prowadzenie interesów z firmami, które też są. Odpowiedzialność społeczna wpływa również na to, jak ludzie decydują, gdzie pracować, gdzie inwestorzy decydują się na inwestycje, oraz na programy innowacji, zrównoważonego rozwoju środowiskowego i zaangażowania społecznego, które firmy wybierają.

John Timken, prezes zarządu, mówi, że to, co obecnie nazywa się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), sprowadza się do prostego zdrowego rozsądku. „W ten sposób zawsze prowadziliśmy interesy” – mówi. „Dla nas chodzi o robienie właściwych rzeczy”.

Raport CSR firmy Timken z 2018 r. Kodyfikuje to zdroworozsądkowe podejście, porównując firmę z powszechnie akceptowanymi praktykami i wzorcami, w tym Standardy GRI do raportowania zrównoważonego rozwoju. Raport stanowi punkt odniesienia do pomiaru przyszłych postępów w zakresie odpowiedzialności społecznej wobec pracowników, środowiska i społeczności, w których działa Timken.

„Ten raport przedstawia, kim jesteśmy i jak prowadzimy działalność” – mówi Rich Kyle, prezes i dyrektor generalny firmy Timken. „Inwestujemy w nasze społeczności, działamy na rzecz środowiska, traktujemy ludzi z szacunkiem i jesteśmy dumni z tego, że robimy wszystko we właściwy sposób”.

Shelly Chadwick, wiceprezes i główny księgowy firmy Timken, zwraca uwagę na fakt, że Timken został dziewięciokrotnie uznany za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie przez Ethisphere Institute. „Ten raport formalizuje nasze zaangażowanie w CSR i opowiada o tym, jak nasza organizacja współdziała ze światem w wymiarze społecznym i środowiskowym” – mówi. „To pokazuje, że jesteśmy firmą, której interesuje coś więcej niż tylko liczby”.

Shelly Chadwick, wiceprezes ds. Finansów, jest członkiem założycielem Zonta International i zasiada w zarządach okręgów Battered Women’s Shelter of Summit / Medina oraz Fundacji Kluber Family.

Bezpieczne, pełne szacunku miejsce pracy

Podstawą zaangażowania każdej firmy w CSR jest sposób, w jaki traktuje swoich pracowników. W firmie Timken można to podsumować jednym słowem: szacunek.

„Traktujemy pracowników z szacunkiem, a zaczyna się to od zapewniania im bezpieczeństwa” – mówi Rick Boyer, wiceprezes ds. Operacyjnych. „Chcemy, aby nasi pracownicy wychodzili z pracy w takim samym stanie, w jakim do niej wchodzili”.

W całej organizacji ten cel jest traktowany poważnie. Pracownicy w zakładach produkcyjnych pełnią rolę lokalnych obserwatorów bezpieczeństwa, zalecając kolegom bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne sposoby wykonywania pracy. Globalnie, korporacyjna grupa ds. Środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) ocenia i przeprowadza audyty obiektów, aby upewnić się, że spełniają one normy bezpieczeństwa i higieny pracy ISO.

W rzadkich przypadkach, gdy zdarzy się wypadek ze straconym czasem, lokalny zespół zarządzający przeprowadza dogłębną analizę, aby odkryć pierwotną przyczynę i podjąć działania, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu. „Dokonujemy przeglądu tych raportów na wszystkich poziomach zarządzania, aż do dyrektora generalnego, który odgrywa aktywną rolę w krytyce działań naprawczych” – mówi Boyer. W rezultacie Timken konsekwentnie plasuje się w górnym kwartylu pod względem najniższych wskaźników obrażeń wśród pracodawców przemysłu metalowego w USA.

W 2018 roku firma Timken osiągnęła drugi najniższy wskaźnik wypadków ze straconym czasem (LTA) * w swojej 120-letniej historii. Prawie 75% placówek firmy Timken doświadczyło zerowego wskaźnika LTA, a liczba poważnych obrażeń spadła o 52% od 2009 roku.

Chociaż bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem numer 1 w firmie Timken, firma inwestuje również w pracowników i uwzględnia różnorodność swoich pracowników. Korzyści dla każdej firmy, która to robi, są obopólne. Pracownicy są bardziej zaangażowani, gdy czują się włączeni, docenieni i nagrodzeni. A pracodawcy są w stanie zatrzymać wspaniałych pracowników, którzy wnoszą do stołu różnorodne perspektywy.

Ochrona planety

Firma Timken jest filarem wielu branż, w których łożyska i produkty do przenoszenia napędu mają znaczący wpływ na zrównoważony charakter operacji. Rozwiązania firmy Timken zmniejszają zużycie energii i paliwa w tradycyjnych zastosowaniach, takich jak pojazdy użytkowe, pomagając klientom zmniejszyć ślad węglowy. Wpływ innowacji Timken na żywotność odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr rośnie również energia słoneczna – a Timken jest preferowanym dostawcą rozwiązań w zakresie rozwoju łożysk największe na świecie turbiny wiatrowe , i Cone Drive firmy Timken bycie wiodącym dostawcą napędów do monitorów słonecznych dla największych na świecie działających elektrowni słonecznych .

Łożyska Timken pracują wewnątrz rekordowej prototypowej turbiny wiatrowej dla jednego z jej największych klientów. Jest to pierwsza na świecie turbina wiatrowa o mocy 12 MW, która może samodzielnie zasilić 16 000 europejskich gospodarstw domowych.

W ramach własnej działalności Timken koncentruje się na czterech kluczowych obszarach zarządzania środowiskowego: energii; emisje do powietrza; gospodarowanie odpadami; oraz zapobieganie wyciekom, ich kontrola i środki zaradcze.

„Zrównoważona działalność wywodzi się z połączenia zaangażowania korporacyjnego i zaangażowania współpracowników” – mówi Boyer. „Korporacyjne EHS ustala parametry w tych czterech kategoriach dla wszystkich naszych obiektów w oparciu o normy zarządzania środowiskowego ISO, a pracownicy na całym świecie są zachęcani do wprowadzania innowacji i działania”.

I robią. Tylko w jednym przykładzie pracownicy fabryki łożysk Timken w Chennai w Indiach zmniejszyli ślad węglowy zakładu o 1,5 miliona kg rocznie, instalując na dachu panel słoneczny o mocy 1,28 megawata. Takie rozwiązania oszczędzają energię i ograniczają wpływ produkcji na środowisko na lokalne społeczności.

Inwestowanie w nasze społeczności

Poszanowanie natury w miejscach, w których wytwarza produkty, to tylko jeden z aspektów zaangażowania Timken w społeczność. Działalność charytatywna firmy rozpoczęła się w 1922 roku od darowizn na rzecz United Way – organizacji, którą firma wspiera do dziś. Wraz z rozwojem firmy Timken na całym świecie, staraj się też odwdzięczyć się we wszystkich społecznościach, w których prowadzi działalność. W ubiegłym roku firma Timken przyznała 1,5 miliona dolarów na wsparcie organizacji non-profit w samych Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem funduszu charytatywnego i edukacyjnego firmy Timken (fundusz Timken), który jest w całości finansowany przez firmę Timken. Od początku istnienia platformy Program stypendialny Timkena w 1957 roku fundusz Timken przyznał również ponad 23 miliony dolarów na stypendia uniwersyteckie od 2018 roku.

Program stypendialny Timkena 2018 wspierał dzieci pracowników z czterech kontynentów i sześciu krajów: Chin, Francji, Niemiec, Indii, Polski i Stanów Zjednoczonych. Pięciu z 17 zwycięzców pozuje z Johnem Timkenem, prezesem zarządu Timken World Headquarters.

Pracownicy mają wpływ na darowizny firmy Timken i są przez nich napędzani, ponieważ jako mieszkańcy społeczności najlepiej znają potrzeby i priorytety swojego sąsiedztwa. W Stanach Zjednoczonych pracownicy firmy Timken poświęcają tysiące godzin wolontariatu, wspierając organizacje charytatywne i imprezy sponsorowane przez firmę, które mają na celu poprawę lokalnego dostępu do zasobów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, edukacji i dobrobytu gospodarczego. Ponadto amerykański program podarunkowy firmy zapewnia dopasowanie dolara za dolara, do 2000 USD na pracownika rocznie, kwalifikującym się organizacjom charytatywnym wspieranym przez pracowników.

Nawet w krajach, w których rządy nakazują dawanie od korporacji, pracownicy Timken odgrywają rolę w podejmowaniu decyzji o tym, dokąd trafiają składki korporacyjne. W 2018 roku pracownicy w Indiach zdecydowali się przeznaczyć środki na poprawę zasobów medycznych i edukacyjnych w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W Brazylii pracownicy zdecydowali się wspierać dziecięcy szpital onkologiczny.

Indyjski rząd nakazuje, aby firmy, które prowadzą interesy w tym kraju – a ich roczne przychody przekraczają 150 milionów dolarów – przekazywały 2% swojego zysku netto na cele charytatywne. Pracownicy firmy Timken pomagają w uruchomieniu tych funduszy.

Traktujemy poważnie nasze obowiązki

Na początku tego roku na dorocznym zgromadzeniu firmy John Timken rozmawiał z akcjonariuszami o „fachowym zarządzaniu” i „nieporównywalnej uczciwości” kierownictwa firmy Timken.

„Stale się rozwijamy, a my, dzięki naszym produktom, usługom i działaniom, staramy się uczynić świat lepszym miejscem” – powiedział. „Prowadzimy naszą działalność z niezachwianą etyką i uczciwością, a także kierujemy się silnym duchem odpowiedzialności społecznej”.

Nie trzeba szukać daleko, aby znaleźć przykłady. Pod kierunkiem prezesa i dyrektora generalnego Richa Kyle’a i Zarząd firmy Timken , w 2019 roku firma utworzyła wielofunkcyjny komitet sterujący CSR, który monitoruje i ocenia działania CSR, formalizuje program CSR i rekomenduje bieżące strategie.

Komisja jest odpowiedzialna przed kierownictwem wykonawczym firmy Timken i Radą Dyrektorów – Radą, która składa się z 27 procent kobiet i niedawno otrzymała „zwycięską” nominację do 2020 r. Kobiety w zarządach, która koncentruje się na zwiększaniu odsetka kobiet w USA. zarządy firm.

Ponieważ przywództwo Timken przekształca filozofię odpowiedzialności społecznej w czyn, firma nadal przyciąga pracowników o podobnie silnych przekonaniach. Jest to połączenie, które sprawia, że etyka i uczciwość są czymś, co jest wplecione w gobelin firmy, a nie odgórną dyrektywą.

Dla Chadwicka, którego zadaniem jest pilnowanie danych liczbowych firmy, wsparcie finansowe inicjatyw przedstawionych w raporcie CSR jest podstawową pozycją. „Inwestowanie w naszych ludzi, społeczności i środowisko kosztuje” – mówi. „Ale dołączam do innych liderów Timken w przekonaniu, że przeważa wartość utrzymania naszej reputacji jako miejsca, w którym ludzie chcą pracować, inwestorzy chcą inwestować, a klienci i społeczności dobrze czują się ze swoimi kontaktami z nami”.

Kliknij obraz, aby przeczytać pełny raport