[Page Title]

Legal Notices

Zgodnie z wymogami art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.), zamieszcza się do publicznej wiadomości informację o realizowanej przez Timken-Polska Sp. z o.o. Strategii Podatkowej. Dokument umieszczono na pasku bocznym.

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”