[Page Title]

Informacje prawne

Firma Timken zobowiązuje się do dostarczania rozwiązań z zakresu kontroli sił tarcia i powiązanych produktów i usług z zakresu mechanicznego przenoszenia mocy w sposób zgodny z wymaganiami przyjętych na całym świecie norm bezpieczeństwa i produkcji.

Zgodnie z wymogami art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.), zamieszcza się do publicznej wiadomości informację o realizowanej przez Timken-Polska Sp. z o.o. Strategii Podatkowej. Dokument umieszczono na pasku bocznym.