Społeczność

Przywracanie Everglades w Ameryce

W ciągu ostatniego stulecia Everglades zmniejszyło się do połowy ich pierwotnego rozmiaru, niszcząc naturalne siedliska setek rodzimych gatunków i degradując jakość wody także dla społeczności ludzkich.

Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził ogromny projekt renowacji w 2000 r., A firma Timken jest dumna z odgrywania roli, dostarczając napędy Philadelphia Gear do pompowania wody do obszarów naturalnego oczyszczania. Dzięki pracy zespołowej, wiedzy i wytrwałości skutecznie odwracamy zniszczenia i przywracamy słodką wodę tym niezwykłym mokradłom.Ucz się więcej o tym, jak Timken na dobre popycha nasz świat do przodu.