Siła różnorodnych perspektyw: wzbogacanie społeczności Timken

Społeczność

Siła różnorodnych perspektyw: wzbogacanie społeczności Timken

Sanjay Koul, dyrektor zarządzający, Timken India

Życzliwość tylko jednej osoby ma wpływ; dobroć wielu stwarza trwałą zmianę. Na całym świecie firma Timken i jej poszczególni pracownicy wzmacniają społeczności poprzez wolontariat, przywództwo w społeczności i wkład finansowy – koncentrując się na obszarach podstawowych potrzeb, edukacji i rozwoju ekonomicznym. Sanjay Koul, dyrektor zarządzający Timken India, ujawnia, w jaki sposób jego zespół dostosowuje globalne zaangażowanie na rzecz społeczności, aby poprawić życie ludzi w lokalnych dzielnicach.

Sanjay, opowiedz nam o firmie Timken India.

Zatrudniamy prawie 1500 współpracowników, którzy współpracują z dużymi producentami i użytkownikami końcowymi za pośrednictwem naszej rozległej sieci autoryzowanych dystrybutorów. Wnosimy również wkład w różnorodne rynki końcowe, w tym projektując podstawowe części dla rosnących alternatywnych opcji energii, takich jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe. Zacząłem w 1987 roku i jestem dumny z tego, że jestem jednym z pierwszych współpracowników firmy w Indiach. Jestem przekonany, że nie mogłem wybrać lepszego miejsca na rozwój mojej kariery. W firmie Timken rozumiemy, że rozwój naszej firmy oznacza tworzenie wartości dla wszystkich naszych interesariuszy – w tym klientów, współpracowników i społeczności.

W jaki sposób pracownicy firmy Timken India mogą tworzyć pozytywne zmiany w Indiach, wykraczające poza technologię?

Myślę, że firma Timken jest wyjątkowa, ponieważ wspólnie i indywidualnie staramy się uczynić świat lepszym miejscem. Zatrudniamy osoby o różnych perspektywach, które z natury są chętne do pomocy, a następnie zachęcamy ich do tego. Przekłada się to również na pomoc społecznościom. Jednym z przykładów jest Shashi Kumar Somashekhara, główny analityk ds. Zobowiązań w Bangalore. Dostrzegł szczególną potrzebę w lokalnym sąsiedztwie, w którym niektórzy mieszkańcy nie mogli uzyskać dostępu do żywności podczas blokady COVID-19 w Indiach. Shashi podjął inicjatywę dostarczania posiłków do 40 osób dwa razy dziennie – samodzielnie – a następnie zwrócił się o pomoc do przyjaciół i współpracowników, aby ostatecznie podawać jedzenie 800 osobom nieprzerwanie przez 55 dni. Dostrzegł okazję, by pomóc ludziom zaspokoić ich podstawowe potrzeby, podjął działania i zainspirował innych do przyłączenia się. To było niezwykłe.

W jaki sposób Timken India jako podmiot ulepsza społeczności, w których mieszkają i pracują pracownicy? Timken jako korporacja stara się uczynić świat lepszym miejscem, co jest oczywiste w Indiach. Pomaganie ludziom w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb oznacza dla nas budowę centrum dializ, które poprawi dostęp mieszkańców do opieki medycznej. Rozwój edukacji oznacza wspieranie projektów infrastrukturalnych dla szkół wiejskich. Promowanie rozwoju gospodarczego oznacza pomaganie dorosłym w rozwijaniu umiejętności, aby mogli znaleźć pracę i założyć firmy. Wierzymy w siłę przywództwa i pracujemy nad zmianą w społecznościach, które nazywamy domem. Wraz z naszymi współpracownikami w Indiach cieszymy się i jesteśmy dumni, widząc pozytywny wpływ, jaki mają tutaj te wkłady.

Jak myślisz, dokąd zmierza Timken India w przyszłości?

Timken India ma wyjątkową pozycję do rozwoju wraz z gospodarką tego kraju. Niedawno rząd Indii rozpoczął nowy projekt pociągu dużych prędkości, a firma Timken została wybrana do zbudowania dla niego łożysk. Osiągnięcie to zawdzięczamy sile naszych pracowników, którzy każdego dnia uosabiają nasze wartości – pracują etycznie i odpowiedzialnie. Jesteśmy bardzo dumni z naszych współpracowników.

Timken nieustannie wspiera tych, którzy posuwają świat do przodu teraz iw przyszłości. Firma inwestuje w pracowników i społeczności poprzez programy zawodowe i filantropijne, wolontariat oraz inicjatywy edukacyjne ukierunkowane na STEM. Jednocześnie globalny zespół firmy Timken każdego dnia wykorzystuje swoje zróżnicowane perspektywy i doświadczenia, dzięki czemu jest silniejszy.

Dowiedz się więcej o inicjatywach Timken w najnowszym raporcie firmy Timken na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.