Społeczność

Moc różnorodnych perspektyw: Wzbogacanie społeczności Timken

Sanjay Koul, dyrektor zarządzający, Timken India

Życzliwość tylko jednej osoby ma znaczenie; życzliwość wielu tworzy trwałą zmianę. Na całym świecie The Timken Company i jej poszczególni pracownicy wzmacniają swoje społeczności poprzez wolontariat, kierowanie społecznościami i wsparcie finansowe – koncentrując się na obszarach podstawowych potrzeb, edukacji i rozwoju gospodarczego. Sanjay Koul, dyrektor zarządzający Timken India, wyjaśnia, w jaki sposób jego zespół dostosowuje globalne zaangażowanie na rzecz społeczności, aby poprawić życie ludzi w najbliższym otoczeniu.

Czy mógłby nam Pan opowiedzieć o Timken India?

Koul: Zatrudniamy blisko 1500 pracowników, którzy współpracują z dużymi producentami i użytkownikami końcowymi za pośrednictwem naszej rozległej sieci autoryzowanych dystrybutorów. Wnosimy również wkład w różnorodne rynki końcowe, w tym projektujemy niezbędne części do rozwoju alternatywnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe. Zacząłem tu pracę w 1987 roku i szczycę się tym, że jestem jednym z pierwszych pracowników spółki w Indiach. Jestem przekonany, że nie mogłem wybrać lepszego miejsca na rozwój swojej kariery. W Timken rozumiemy, że rozwój naszej firmy oznacza tworzenie wartości dla wszystkich naszych interesariuszy — w tym klientów, współpracowników i społeczności.

W jaki sposób pracownicy Timken India mogą wprowadzać w Indiach pozytywne zmiany, niezwiązane z technologią?

Koul: Myślę, że firma Timken jest wyjątkowa pod tym względem, że wspólnie i indywidualnie dążymy do tego, by świat był lepszym miejscem. Zatrudniamy osoby o różnych perspektywach, które z natury chcą pomagać, a my ich do tego zachęcamy. Przekłada się to również na pomoc społecznościom. Jednym z przykładów jest Shashi Kumar Somashekhara, główny analityk ds. rozrachunków z dostawcami w Bangalore. Dostrzegł konkretną potrzebę w lokalnej dzielnicy, w której niektórzy mieszkańcy nie mieli dostępu do żywności podczas lockdownu z powodu pandemii COVID-19 w Indiach. Shashi podjął inicjatywę dostarczania posiłków 40 osobom dwa razy dziennie – na własną rękę – a następnie skorzystał z pomocy przyjaciół i kolegów, aby dowozić jedzenie 800 osobom nieprzerwanie przez 55 dni. Dostrzegł możliwość pomocy ludziom w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb, podjął działania i zainspirował innych do przyłączenia się. To było nadzwyczajne.

W jaki sposób Timken India jako podmiot usprawnia społeczności, w których żyją i pracują pracownicy?

Koul: Timken jako korporacja dąży do tego, aby świat był lepszym miejscem, co widać w Indiach. Dla nas pomoc ludziom w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb oznacza zbudowanie stacji dializ, aby poprawić dostęp mieszkańców do opieki medycznej. Rozwój edukacji to wspieranie projektów infrastrukturalnych dla szkół wiejskich. Promowanie rozwoju gospodarczego oznacza pomaganie dorosłym w budowaniu umiejętności, aby mogli znaleźć pracę i zakładać firmy. Wierzymy w siłę przywództwa i pracujemy nad zmianą w społecznościach, które nazywamy domem. Wraz z naszymi współpracownikami w Indiach jesteśmy szczęśliwi i dumni, widząc pozytywny wpływ naszych starań tutaj.

Dokąd Pana zdaniem zmierza Timken India?

Koul: Timken India ma wyjątkową pozycję, by się rozwijać wraz z gospodarką kraju. Niedawno rząd Indii uruchomił projekt nowego szybkiego pociągu, a do budowy jego łożysk wybrano firmę Timken. To osiągnięcie zawdzięczamy sile naszych ludzi, którzy każdego dnia ucieleśniają nasze wartości — pracując etycznie i odpowiedzialnie. Jesteśmy bardzo dumni z naszych współpracowników.

Firma Timken nieustannie wspiera tych, którzy przyczyniają się do tego, że świat biegnie do przodu, teraz i w przyszłości. Inwestuje w pracowników i społeczności poprzez programy zawodowe i filantropijne, wolontariat oraz inicjatywy edukacyjne zorientowane na nauki ścisłe. Jednocześnie globalny zespół Timken każdego dnia wnosi do pracy różne perspektywy i doświadczenia, dzięki czemu jest silniejszy.

Dowiedz się więcej o inicjatywach Timken w najnowszym Raporcie o odpowiedzialności społecznej firmy Timken.