Badacze Timken dokonują przełomowych prac

Społeczność

Badacze Timken dokonują przełomowych prac

Jakość produktów i usług firmy jest bezpośrednio związana z jakością jej pracowników, a stworzenie najwyższej klasy siły roboczej wymaga czasu i zaangażowania. Dlatego liderzy Timken kładą nacisk nie tylko na identyfikację mądrych, pracowitych współpracowników, ale także na zachęcanie ich do dokonywania znaczących postępów w swoich dziedzinach.

Vikram Bedekar i Rohit Voothaluru podają świetne przykłady. Obaj wydają się prowadzić dość skromne życie jako inżynierowie w zakładzie Timken w Canton w Ohio. Poznaj ich jednak trochę, a zaczniesz słyszeć o możliwościach, jakie dały im ich kariery: podróżowanie po świecie, aby prezentować nowatorskie prace, ocieranie się łokciami z laureatami Nagrody Nobla, zdobywanie międzynarodowych nagród i przeprowadzanie eksperymentów w tym samym laboratorium, w którym naukowcy robią postępy w informatyce kwantowej i medycynie nuklearnej.

Pionierskie badania w najnowocześniejszej placówce

Bedekar i Voothaluru są współautorami artykułu z 2018 roku opublikowanego w wyniku badań przeprowadzonych w amerykańskim Departamencie Energii Oak Ridge National Laboratory (ORNL) w Tennessee. ORNL powstał w 1943 roku i jest jednym z nielicznych obiektów na świecie oferujących sprzęt do rozpraszania neutronów. Aby stworzyć neutrony, musisz umieć dokonać rozszczepienia jądrowego, co nie jest czymś, do czego wiele laboratoriów materiałoznawczych jest upoważnionych, a tym bardziej nie jest w stanie się do tego podjąć.

Geneza badań neutronowych zespołu Timken miała miejsce w 2015 roku. Zespół technologów opracowujących zaawansowane technologie obróbki cieplnej dla firmy nowy zakład w Prahova w Rumunii , potrzebne do analizy skutków naprężeń generowanych podczas nowego procesu produkcyjnego. Po powrocie do laboratorium badawczo-rozwojowego firmy Timken Bedekar i Voothaluru mogli używać promieni rentgenowskich do identyfikacji zniekształceń części, ale promienie rentgenowskie sięgają zaledwie 200 mikronów pod powierzchnią.

Analiza rentgenowska nie pomogła zespołowi w zrozumieniu i dostosowaniu stresorów w najgrubszych częściach łożyska bez przecięcia pierścienia łożyska – krok, który zniszczył blask powierzchni. „W branży łożysk istniała luka techniczna” – mówi Voothaluru. „Nikt tego nie rozwiązał”.

Zespół złożył wniosek i został przyjęty do badań na ten temat w reaktorze izotopowym High Flux Isotope Reactor (HFIR) firmy Oak Ridge, który oferuje najszybszą zdolność neutronową na świecie. Im szybciej podróżuje neutron, tym wyższa jest penetracja, wyjaśnia Bedekar. Neutrony nie przenoszą ładunku elektrycznego, co umożliwia im przechodzenie przez materiał bez wpływu na niego ani na to, by nie podlegał wpływowi. W tym procesie ujawniają informacje o strukturze i właściwościach materiału.

Korzystając z narzędzia HFIR do mapowania naprężeń resztkowych w neutronach, Bedekar i Voothaluru opracowali modele do ilościowego szacowania zniekształceń wynikających z naprężeń produkcyjnych. „Teraz mamy linię bazową, której możemy użyć do przewidywania zniekształceń naprężeń produkcyjnych dla dowolnego produktu wytwarzanego w procesie obróbki odejmowanej”. mówi Voothaluru. „Zrobiliśmy to pierwsi”.

Globalne uznanie

Firma Timken wyróżnia się wsparciem dla takich badań oraz zaangażowaniem w ciągłe, zaawansowane innowacje w zakresie produktów. Zanim Bedekar wziął udział w badaniu neutronów, był zaangażowany w inne badanie ORNL, analizując, w jaki sposób atomy poruszają się w pobliżu powierzchni części maszyn. „Nikt też tego wcześniej nie zrobił” – mówi.

Taka okazja jest ogromna dla młodych inżynierów, którzy chcą odnieść sukces w swojej pierwszej pracy po studiach. „To ekscytujące myślenie o budowaniu kariery w oparciu o bogate doświadczenie firmy Timken” – mówi Voothaluru. „Timken jest światowym liderem w technologii łożysk i istnieje ciągła okazja, aby przyczyniać się do pomagania firmie w utrzymaniu wiodącej pozycji”.

Chociaż sama praca jest ekscytująca, Bedekar i Voothaluru również cieszą się podróżami i uznaniem, które wiążą się z publikowaniem i dzieleniem się wynikami. Obaj aktywnie uczestniczą w organizacjach inżynierskich, takich jak Międzynarodowa Akademia Inżynierii Produkcji (CIRP) z siedzibą w Paryżu i ASM International.

Od lewej do prawej: Rohit Voothaluru, specjalista ds. Rozwoju produktu i Vikram Bedekar, specjalista ds. Materiałów.

Prezentowanie opublikowanych artykułów współpracownikom w tych organizacjach jest zawsze szczytem kariery. „Często w sali jest od stu do dwustu studentów i profesorów z najlepszych uniwersytetów na całym świecie” – mówi Bedekar. „Uczniowie zadają pytania, a dyskusje mogą być dość ożywione. To wspaniałe potwierdzenie Twojej pracy ”.

Na konferencjach branżowych ci dwaj współpracownicy często dotykają łokciami luminarzy w terenie. „Poznałem kilku laureatów Nagrody Nobla” – mówi Voothaluru. „Udział w tych międzynarodowych organizacjach zapewnia nam widoczność w społeczności naukowej i dostęp do najnowszych badań akademickich”.

Obaj zdobyli również nagrody za swoją pracę. W 2014 roku Bedekar otrzymał medal FW Taylor od CIRP za badania, które ukończył w ramach doktoratu na Ohio State University. Nagroda, uznająca wybitne badania naukowców w wieku poniżej 35 lat, została przyznana tylko ośmiu Amerykanom w ciągu 65 lat.

W zeszłym roku wprowadzono Voothaluru Dzisiejsza obróbka cieplna „40 poniżej 40 lat” Klasa 2018, za wkład w rynek obróbki cieplnej. Dwóch innych inżynierów firmy Timken, Wei Guo i Lee M. Rothleutner, również otrzymało ten zaszczyt.

Niedawno Bedekar został wyznaczony jako łącznik dla grupy użytkowników ORNL i miał za zadanie promować zaangażowanie branży w ORNL. „Widziałem tylko cztery lub pięć firm prowadzących tam badania” – mówi. „Timken jest wyjątkowy, ponieważ nie tylko prowadzimy tam badania, ale także śledzimy i publikujemy naszą pracę”.

Niezwykłe możliwości

Zaangażowanie firmy Timken w organizacje międzynarodowe i instytucje akademickie opłaca się w inny ważny sposób: ułatwia identyfikację inteligentnych absolwentów wykonujących pracę, która może okazać się wartościowa dla firmy. Zarówno Bedekar, jak i Voothaluru są mentorami dla studentów w instytucjach na całym świecie.

„Kiedy jedziemy na konferencje, spotykamy ludzi wykonujących podobną pracę” – mówi Bedekar. „Zawsze mamy problem, który próbujemy rozwiązać, a czasami te problemy wymagają fundamentalnej pracy, która byłaby dobrą pracą doktorską”. Timken sponsoruje studentów wykonujących znaczącą pracę w dziedzinach, które mogą okazać się cenne dla firmy, współpracując z uniwersytetami i profesorami nadzorującymi badania.

Bedekar i Voothaluru doceniają program sponsorowania studentów przez firmę Timken, ponieważ tak zaczęli swoją działalność w firmie. Obaj przybyli na amerykańskie uniwersytety z Indii w wieku około dwudziestu lat, aby zostać złapanym przez naukowców Timken w trakcie wykonywania doktoratu.

Oboje doceniają fakt, że Timken oferuje stymulujące problemy do rozwiązania i znaczące możliwości rozwoju kariery. Doceniają również kulturę różnorodności w firmie. „To nie tylko kwestia różnorodności geograficznej, chociaż z pewnością jest to kolejna korzyść” – mówi Voothaluru. „Mamy również tendencję do różnorodności w sposobie myślenia, co sprzyja wspaniałej dynamice współpracy”.

W czasach, gdy pracownicy rzadko pozostają w firmie dłużej niż kilka lat, często zdarza się, że pracownicy Timken spędzają większość swojej kariery w firmie.

„Nieustannie przekraczamy granice nauki i zrozumienia – odkrywając wiedzę, która nie została wcześniej zbadana” – mówi Bedekar. „W tym celu korzystamy z najnowocześniejszych na świecie obiektów. To sprawia, że każdy dzień jest ekscytujący ”.