Utrzymanie dynamiki dla następnej generacji

Jesteśmy dumni, że możemy przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju środowiska w wytwarzanych przez nas produktach, obsługiwanych przez nas branżach oraz poprzez zwiększanie wydajności naszych globalnych działań.

Jako kultura inżynieryjna postrzegamy społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) jako wzajemnie powiązany system działań mających na celu poprawę życia jednostek i społeczności, przyniesienie korzyści planecie i wzmocnienie naszej działalności.

Łączymy nasze globalne programy z naszą wiedzą inżynieryjną, aby budować świat, który będzie bardziej wydajny, odporny i zrównoważony dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji znajdziesz w naszym Raporcie i Indeksach CSR 2022

Zrównoważony rozwój produktu zorientowany na klienta

Proces zrównoważonej inżynierii firmy Timken kieruje wszystkimi etapami procesu rozwoju naszych produktów. Razem z naszymi klientami stale poszukujemy sposobów udoskonalenia istniejących rozwiązań lub dodania nowych atrybutów, aby nasze produkty były bardziej wydajne i zrównoważone.

Zaangażowanie w zrównoważony przemysł Moc fali

Obecna wielkość rynku energii fal jest ograniczona na całym świecie. Jednak w przeciwieństwie do energii słonecznej i wiatrowej, które mogą utracić pojemność, fale oceaniczne są w ciągłym ruchu. Energia fal ma potencjał uzupełnienia innych źródeł energii w celu uzyskania bardziej elastycznego i niezawodnego połączenia energii odnawialnej.

Wykorzystanie mocy oceanu

Zaangażowanie w zrównoważony przemysł Energia słoneczna

Regiony Sunbelt na całym świecie budują farmy fotowoltaiczne, które różnią się technologiami, ale w podobny sposób polegają na trackerach słonecznych do wychwytywania energii ze słońca. Staliśmy się liderem w dziedzinie rozwiązań precyzyjnego sterowania ruchem dla tych trackerów.

Śledzenie Słońca, aby zasilać Ziemię

Zaangażowanie w zrównoważony przemysł Energia wiatrowa

Korporacje deklarując nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, polegają na odnawialnych źródłach energii, aby pomóc je osiągnąć. Kluczem do ich wysiłków są coraz większe turbiny wiatrowe, ponieważ im większa turbina, tym wydajniejsza jest jej produkcja energii.

Transformacja branży wiatrowej

Zaangażowanie w zrównoważony przemysł Elektryczne pojazdy użytkowe

Od transportu publicznego po dostawę przesyłek, rynek elektrycznych pojazdów użytkowych szybko rozwija się na całym świecie, napędzany celami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i gwałtownym rozwojem handlu elektronicznego.

Napędzanie europejskiego rynku elektrycznych pojazdów użytkowych do przodu

Zaangażowanie w zrównoważony przemysł Lot elektryczny

Nasze ostatnie prace nad naziemnymi układami napędowymi pojazdów elektrycznych i bogata oferta produktów lotniczych i kosmicznych sprawiają, że jesteśmy preferowanym partnerem dla wielu wiodących producentów samolotów, którzy pracują nad rozwiązaniem problemów związanych z redukcją tarcia nieodłącznie związanych z lotami elektrycznymi.

Przekształcenie lotu elektrycznego w rzeczywistość

Zrównoważony rozwój środowiska i działalność globalna

W całym naszym globalnym zasięgu koncentrujemy się na zwiększaniu wydajności naszych procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw. Wiele z tych wysiłków operacyjnych przyczynia się również do naszego postępu w realizacji celu firmy Timken Company w zakresie redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych do roku 2030.

Wpływ na ludzi i społeczności Następna generacja STEM

Bardziej wydajny i zrównoważony świat wymaga nowego myślenia i innych perspektyw. Zdajemy sobie sprawę, że nasza kadra pracownicza i zasoby talentów muszą się coraz bardziej powiększać, aby móc skuteczniej i bardziej innowacyjnie rozwiązywać problemy.

Wpływ na ludzi i społeczności Dobre samopoczucie i rozwój przywództwa

Koncentrując się na przyciąganiu i rozwijaniu nowej generacji światowej klasy specjalistów w rozwiązywaniu problemów, nawiązaliśmy współpracę z wieloma wiodącymi w branży globalnymi organizacjami. Nasze programy przygotowują kolejne pokolenie kobiet na stanowiska kierownicze, zapewniają coaching i oferują całodobowe usługi doradcze, aby zapewnić dobre samopoczucie pracowników.

Wpływ na ludzi i społeczności Różnorodność i bezpieczeństwo

Nasze aplikacje odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu światowej zdolności do produkcji żywności i eliminowaniu dysproporcji żywieniowych. Jednocześnie nasza firma i nasi pracownicy aktywnie przyczyniają się do walki z głodem w naszych lokalnych społecznościach, na przykład poprzez współpracę z Feeding America®. Ponadto nasze Grupy Zasobów Pracowniczych współpracują z lokalnymi zbiórkami żywności i planują partnerstwa z krajowymi wydarzeniami charytatywnymi na całym świecie.

Wpływ na ludzi i społeczności Grupy Zasobów Pracowników

Wyjątkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności naszych pracowników mają kluczowe znaczenie dla tego, kim jesteśmy dzisiaj i pomagają nam przygotować następne pokolenie do pełnienia funkcji przywódczych. Praca naszych Grup Zasobów Pracowniczych ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu jako firmy globalnej i obywatela korporacyjnego. Grupy te skupiają się zarówno na potrzebach lokalnych, jak i współpracują na całym świecie, aby tworzyć coraz bardziej zróżnicowaną kulturę i głębsze poczucie przynależności.

Nasze zaangażowanie w zrównoważone praktyki – od operacji po społeczności – doprowadziło do wielokrotnych znaczących wyróżnień.

„Od naszej globalnej działalności po społeczności, w których żyjemy i pracujemy, realizujemy zrównoważone programy o długoterminowym wpływie”.

Richard G. Kyle
Prezydent i CEO

Zasoby + Raportowanie