W tym roku z dumą świętujemy stulecie notowań ciągłych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych — jako jedna z zaledwie 30 firm, które osiągnęły ten kamień milowy.

Ekspertyza

Jako zróżnicowany lider przemysłowy, jesteśmy rozpoznawalni na całym świecie dzięki naszej specjalistycznej wiedzy inżynieryjnej w zakresie zarządzania tarciem, przenoszeniem mocy i materiałoznawstwie, a także zorientowanym na klienta, innowacyjnym rozwiązywaniu problemów.

Obsługujemy przemysł lotniczy od samego początku. Dziś nasze łożyska hybrydowe napędzają osiągi samolotów nowej generacji, przesuwając granice wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Mieszanka produktów

Nieustannie poszerzamy nasze portfolio wiodących produktów, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów — i na całym świecie — oraz umożliwić dokonywanie przełomów technologicznych, które mają miejsce każdego dnia.

Szyny teleskopowe Rollon® poprawiają wydajność magazynów, pomagając największym światowym sprzedawcom internetowym nadążać za rosnącym popytem konsumentów.

Społeczna odpowiedzialność

Wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę inżynieryjną, aby opracowywać bardziej zrównoważone rozwiązania — w ramach naszych produktów, naszych operacji oraz w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy — dla szybko zmieniającego się świata i następnej generacji.

Groeneveld-BEKA wyposaża autobusy elektryczne w automatyczne systemy smarowania, odgrywając ważną rolę w przejściu UE na przyszłość neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Innowacja

Nasze inwestycje w badania i rozwój zaczynają się na przecięciu możliwości i możliwości. Rozwijamy nowe know-how w ścisłej współpracy z naszymi klientami, aby odpowiadać na ich zmieniające się potrzeby i wykorzystywać pojawiające się trendy.

Nasze wieloletnie zaangażowanie w jakość jest wspierane przez technologie pomiarowe badawczo-rozwojowe, które pomagają naszym zakładom produkcyjnym dostarczać klientom na całym świecie niezawodne rozwiązania najwyższej jakości.

Rekordowe instalacje turbin w USA zwiększyły produkcję energii wiatrowej o 30%. Nasi technicy H&N Wind wznoszą się na wyżyny — dosłownie — dla społeczności w całym kraju, które polegają na energii odnawialnej.