[Page Title]

Górnictwo

Timken tworzy produkty z myślą o uzyskaniu jak największych wydajności urządzeń przemysłu wydobywczego, wydłużając czas pracy, ograniczając koszty eksploatacji i wymiany części oraz zwiększając produktywność.

[Page Title]

Każda chwila ma znaczenie

Timken oferuje szeroką gamę łożysk stożkowych i baryłkowych stosowanych w głowicach kombajnów, napędach gąsienicowych czy przenośnikach. Górnicy wydobywający węgiel na dużych głębokościach nie mają czasu ani miejsca na nieprzewidziane awarie, szczególnie, gdy koszty przestoju mogą sięgać $10 000-$15 000  na godzinę.

[Page Title]

Łożyska zwiększające produktywność maszyn wydobywczych

Firma Timken opracowała nową konstrukcję uszczelnionego łożyska baryłkowego o zwiększonej średnicy wewnętrznej i zmienionych właściwościach metalograficznych. Nowe łożysko cechuje się prawie dwa razy większą trwałością niż wcześniejsza konstrukcja przy tych samych wymiarach zewnętrznych.

Zdolność do tworzenia innowacyjnych zintegrowanych konstrukcji takich, jak dolne łożysko napędu obrotnicy koparki, w połączeniu z niezbędnym wsparciem technicznym, odzwierciedla nasze zaangażowanie w rozwój przemysłu wydobywczego.

Budownictwo
Kolejnictwo