[Page Title]

Etyka i uczciwość

Turning Ethics Into Action: Ethics and Integrity Defined

The following principles define our core value of ethics and integrity:

Honesty

Mówimy prawdę. Jeśli zdarzy się nam popełnić błąd, nie staramy się go ukrywać. Zachowujemy się w taki sposób, by wszyscy nasi partnerzy wiedzieli, że zrobimy to, do czego się zobowiązaliśmy. Zawsze mówimy prawdę, czy to podczas przygotowywania raportu finansowego, odpowiadzi na zapytania audytorów, w rozmowach z klientami, czy też w kontaktach z dostawcami i innymi partnerami. Powstrzymujemy się od wszelkiego zachowania, które jest wątpliwe w sensie etycznym.

Fairness

Kupujemy i sprzedajemy dzięki naszym osiągnięciom, bez uciekania się do nieetycznego postępowania. Rozumiemy, że wszystko, co jest związane z prowadzeniem działalności biznesowej, szansami stojącymi przed Timken i informacjami dotyczącymi naszej firmy, stanowi jej własność i może być wykorzystywane wyłącznie w jej najlepszym interesie. Unikamy konfliktów interesów. Zawsze, przy każdej okazji, wspieramy legalne interesy naszej firmy.

Respect

Traktujemy się wzajemnie z godnością. Kierujemy się bezpieczeństwem i odpowiedzialnością ekologiczną oraz szanujemy naszych pracowników, dostawców, klientów i lokalne społeczności wszędzie, gdzie prowadzimy działalność.

Responsibility

Stoimy na straży niepodważalnej reputacji, jaką cieszy się firma Timken w kwestiach etyki i uczciwości. Działamy odpowiedzialnie, kierujemy się zdrowym rozsądkiem i robimy wszystko, aby utrzymać i stale doskonalić tę reputację. Nie czekamy, aż inni powiedzą nam, co robić. Postępujemy zgodnie z naszymi Standardami etyki w biznesie oraz rozumiemy, jak przepisy prawa wpływają na naszą działalność.


The Timken Company’s Standards of Business Ethics Policy, our Code of Conduct

The Standards of Business Ethics policy, our Company’s code of conduct, is the foundation of our outstanding reputation for ethics, integrity and respect for the law. It is the framework for Turning Ethics Into Action in our workplace, with our customers and shareholders, and in the global community. The policy contains the moral and ethical standards by which each associate, officer and director of the Company and its subsidiaries is to conduct the business activities of The Timken Company. Our code of conduct is available in all of the languages in which we conduct business.


We Are All Responsible for Turning Ethics into Action

All of us must act according to the principles set forth in our code of conduct, the Standards of Business Ethics policy. We also expect everyone working on our Company’s behalf, including consultants, agents, suppliers and business partners, to adhere to our ethical standards.


Applying for Waivers

If you feel a waiver of this policy is necessary or appropriate, including but not limited to any potential or actual conflict of interest, you may submit a request for a waiver and the reasons for the request to the Company’s ethics and compliance office at ethics@timken.com. Any waiver of this policy for executive officers and directors may be made only by the board of directors or the nominating and corporate governance committee of the board and will be promptly disclosed in accordance with applicable law and rules of the New York Stock Exchange.


Reporting Concerns and Seeking Guidance: Our Open Door Policy

See Something? Say Something!

W firmie Timken obowiązkiem każdego jest stosowanie etyki w praktyce. Aby chronić wartości i reputację naszej firmy, zwróć uwagę, jeśli zauważysz coś, co wydaje się niewłaściwe, lub jeśli masz jakieś pytanie. Nie tylko tego oczekujemy, lecz także akceptujemy i chronimy takie zachowanie. Pomaga ono naszej firmie w przestrzeganiu jej wartości i wywiązywaniu się z naszych wzajemnych zobowiązań oraz zobowiązań wobec naszych udziałowców, klientów, dostawców i społeczności globalnej.

Zachęcamy pracowników, aby w pierwszej kolejności dzielili się swoimi wątpliwościami z przełożonym lub kierownikiem, z którym mają dobry kontakt. Mogą też porozmawiać z lokalnym przedstawicielem działu zasobów ludzkich. Polityka otwartych drzwi stosowana przez naszą firmę odzwierciedla nasze oczekiwania wobec przełożonych i kierowników, którzy powinni wysłuchać pracownika i odpowiedzieć na jego pytania i wątpliwości. Jeśli uważasz, że nie poświęcono wystarczającej uwagi Twoim pytaniom lub wątpliwościom, skontaktuj się z przedstawicielami kierownictwa wyższego szczebla.

Klienci, dostawcy lub inne strony trzecie, z którymi współpracujemy, mogą skontaktować się z jedną z naszych jednostek odpowiedzialnych za etykę w firmie. Są to:

 • Dowolny lider w firmie
 • Biuro etyki i przestrzegania zasad, dostępne pod adresem mailowym ethics@timken.com
 • Infolinia Timken HelpLine (anonimowa na żądanie) pod numerem 1-800-846-5363 lub na stronie internetowej www.timkenhelpline.com

When Should I Say Something?

Przykłady sytuacji, które należy zgłaszać:

 • Budzące wątpliwości praktyki księgowe lub kontrolne
 • Nieodpowiednie podarunki lub nagrody
 • Zagrożenia dla środowiska naturalnego lub bezpieczeństwa
 • Konflikty interesów
 • Kradzieże własności firmowej lub prywatnej
 • Dyskryminacja lub nękanie
 • Groźby słowne lub fizyczne
 • Obawy dotyczące jakości produktu
 • Naruszenia przepisów prawa i wykorzystywanie informacji wewnętrznych

How Reports Are Handled?

Niezwłocznie badamy wszystkie zgłoszenia, w sposób dogłębny i sprawiedliwy, a w razie potrzeby podejmujemy stosowne działania. Oczekujemy od naszych pracowników współpracy w prowadzonych dochodzeniach, jeśli zostaną o to poproszeni. Pamiętaj, że dokładamy wszelkich starań w celu dochowania poufności zarówno w trakcie dochodzenia, jak i po nim.

Non-Retaliation Policy

Nigdy nie musisz obawiać się odwetu. Nasza firma nie toleruje aktów odwetu za jakiekolwiek prawnie chronione działania w stosunku do dowolnej osoby, która w dobrej wierze dokona zgłoszenia. Dokonywanie zgłoszenia „w dobrej wierze” oznacza, że przekazywana informacja jest kompletna i dokładna, a zgłaszający jest przekonany o jej prawdziwości. Zabrania się też zemsty wobec osoby uczestniczącej w dochodzeniach w dobrej wierze. Takie działania mogą prowadzić do postępowań dyscyplinarnych przeciwko osobie odpowiedzialnej za zemstę, a nawet do rozwiązania z nią stosunku pracy. Jeśli sądzisz, że zastosowano wobec Ciebie zemstę, niezwłocznie zgłoś to jednej z jednostek odpowiedzialnych za etykę. Każdy, kto dokonuje zgłoszenia w złej wierze, również naraża się na postępowanie dyscyplinarne.

Timken HelpLine

Nasza firma rozumie, że czasami zgłaszanie pytań lub wątpliwości przełożonemu, kierownikowi lub innemu liderowi w firmie może być trudne. Dlatego też uruchomiliśmy infolinię Timken HelpLine, dostępną przez Internet lub telefonicznie. Infolinię obsługuje zewnętrzny usługodawca, natomiast zgłoszenia są rozpatrywane przez niezależnego przedstawiciela naszej firmy. Zgłoszenia dokonywane za pomocą naszej infolinii nie są śledzone ani nagrywane. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich obaw i udzielania jak najpełniejszych informacji, w tym do podania swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mogli przeprowadzić dogłębne dochodzenie. Będziemy jednak wdzięczni za Twoje zgłoszenie, nawet jeśli nie masz ochoty podawać swojego nazwiska. Dlatego możesz zdecydować się na anonimowe zgłoszenie, jeśli jest to zgodne z przepisami lokalnego prawa. W takim wypadku otrzymasz numer referencyjny, aby śledzić status zgłoszenia. Kliknij tutaj, aby wyświetlić politykę ochrony prywatności danych dla Linii pomocy Timken.

Możesz skontaktować się z infolinią Timken HelpLine telefonicznie lub dokonać zgłoszenia przez Internet pod adresem www.timkenhelpline.com.