[Page Title]

Etică şi integritate

Transpunerea eticii în practică: Etica şi integritatea definite

Următoare principii definesc valorile noastre esențiale de etică și integritate:

Onestitate

Spunem adevărul. Dacă facem o greșeală, nu încercăm să o ascundem. Ne comportăm astfel încât toți acționarii noștri să se poată baza pe noi și să aibă încredere că ne vom ține de cuvânt. Indiferent dacă este vorba de pregătirea unui raport financiar, răspunsul la o întrebare din partea auditorilor, discuția cu un client sau negocierile cu un furnizor sau alt acționar, suntem întotdeauna sinceri. Ne abținem de la orice comportament care este contestabil din punct de vedere al eticii.

Corectitudine

Cumpărăm și vindem bazându-ne pe rezultatele afacerii noastre fără a folosi practici lipsite de etică. Înțelegem că interesele de afaceri, oportunitățile și informațiile Companiei noastre aparțin companiei Timken și ar trebui să fie utilizate doar pentru interesele Companiei.  Evităm conflictele de interese. Întotdeauna urmărim interesele legitime de afaceri ale Companiei atunci când apare ocazia potrivită.

Respect

Ne tratăm cu demnitate. Operăm în siguranță, cu responsabilitate ecologică și ne respectăm colegii, furnizorii, clienții și comunitățile în care lucrăm.

Responsabilitate

Suntem gardienii reputației excepționale de etică și integritate a Companiei Timken. Ne comportăm cu responsabilitate, cu un discernământ accentuat și facem ceea ce este necesar pentru a ne păstra și îmbunătăți această reputație. Nu așteptăm să ne spună ceilalți ceea ce trebuie să facem. Urmăm Standardele etice în afaceri și înțelegem cum ne afectează legislaţia acțiunile.


Politica standardelor etice în afaceri ale Companiei Timken, Codul nostru de conduită

Standardele politicii de etică în afaceri, codul de conduită al Companiei noastre, este baza reputației noastre excelente în ceea ce privește etica, integritatea și respectul pentru lege. Este cadrul pentru transformarea eticii în acțiune la locul nostru de muncă, cu clienții și acționarii noștri și în comunitatea globală. Politica conține standardele etice şi morale, conform cărora fiecare angajat, administrator și director al Companiei și al filialelor sale trebuie să își desfășoare activitățile de afaceri în cadrul Companiei Timken. Codul nostru de conduită este disponibil în toate limbile în care facem afaceri.


Suntem cu toții responsabili pentru transpunerea eticii în practică

Trebuie să acţionăm cu toţii în conformitate cu principiile stabilite în codul nostru de conduită, Standarde politicii noastre de etică în afaceri. De asemenea, ne aşteptăm ca oricine acţionează în numele companiei noastre, inclusiv consultanţi, agenţi, furnizori şi parteneri de afaceri, să adere la standardele noastre etice.


Solicitarea de derogări

În cazul în care consideraţi că este necesară sau adecvată o derogare de la această politică, incluzând, fără limitare, orice conflict de interese potenţial sau real, puteţi înainta o cerere de derogare şi motivele cererii consilierului juridic general al Companiei. Orice derogare de la această politică pentru membrii conducerii executive şi directori poate fi acordată doar de consiliul de administraţie sau de comitetul de guvernanţă corporativă şi de numire a consiliului şi va fi făcută publică neîntârziat, în conformitate cu legea în vigoare şi cu normele Bursei de valori din New York.


Raportarea motivelor de îngrijorare şi solicitarea de îndrumare: Politica noastră a uşilor deschise

Aţi observat ceva? Spuneţi!

În compania Timken, transpunerea eticii în practică este responsabilitatea tuturor. Pentru a ajuta la protejarea valorilor şi reputaţiei companiei noastre, interveniţi dacă ceva pur şi simplu nu vi se pare corect sau aveți o întrebare de pus. Nu numai că ne aşteptăm să procedaţi astfel, ci este chiar un comportament acceptat şi protejat. Aceasta permite Companiei noastre să-și impună mai bine valorile şi să își respecte angajamentele unii faţă de alţii, faţă de acţionarii, clienţii, furnizorii noştri şi faţă de comunitate.

Angajații noștri sunt încurajați să vorbească mai întâi cu un administrator sau manager față de care se simt în largul lor. Angajații pot să vorbească de asemenea cu reprezentantul lor local de resurse umane. Politica uşilor deschise a companiei noastre reflectă aşteptările noastre ca superiorii şi managerii să asculte şi să răspundă la întrebările şi motivele de îngrijorare ridicate. În cazul în care consideraţi că întrebărilor sau motivelor dumneavoastră de îngrijorare nu li s-a acordat atenţia cuvenită, adresaţi-vă nivelurilor de conducere superioare.

Clienții, furnizorii şi alte părți terțe cu care interacționăm, pot contacta una dintre resursele disponibile de raportare a problemelor de etică. Acestea includ:

 • Orice persoană din conducerea companiei
 • Biroul de etică şi conformitate la adresa ethics@timken.com
 • Linia de asistenţă Timken (în regim de anonimat, dacă doriţi) 1-800-846-5363 sau la www.timkenhelpline.com

Când ar trebui să intervin?

Exemple de situaţii pe care ar trebui să le raportaţi:

 • Aspecte de audit şi contabile discutabile
 • Cadouri sau recompense necorespunzătoare
 • Probleme legate de mediu, sănătate sau siguranţă
 • Conflicte de interese
 • Furt al proprietăţii companiei sau proprietăţii personale
 • Discriminare sau hărţuire
 • Ameninţări verbale sau fizice
 • Probleme legate de calitatea produselor
 • Încălcări ale normelor de reglementare şi tranzacţionare ilegală pe baza informaţiilor din interior

Cum sunt gestionate raportările

Investigăm toate raportările cu promptitudine, conştiinciozitate şi corectitudine şi luăm măsurile necesare, după caz. Ne aşteptăm ca angajaţii să participe la o astfel de investigaţie dacă li se solicită acest lucru. Nu uitaţi că se depun toate eforturile pentru protejarea confidenţialităţii atât pe parcursul, cât şi în urma investigaţiei.

Politica anti-represalii

Nu trebuie să vă temeţi niciodată de represalii. Compania noastră nu tolerează represaliile pentru nicio activitate protejată prin lege împotriva niciunei persoane care raportează o problemă cu bună credinţă. Raportarea cu „bună credinţă” presupune că informaţiile pe care le-aţi furnizat sunt complete şi exacte şi că le consideraţi veridice. Represaliile împotriva oricărei persoane care participă la investigaţii cu bună credinţă sunt, de asemenea, interzise. Astfel de fapte pot conduce la măsuri disciplinare împotriva persoanei responsabile de represalii, care pot merge inclusiv până la desfacerea contractului de muncă. În cazul în care consideraţi că aţi fost victima unor represalii, raportaţi imediat situaţia uneia din resursele disponibile de raportare a problemelor de etică. Orice persoană care nu raportează o situaţie cu bună credinţă poate face, de asemenea, obiectul măsurilor disciplinare.

Linia de asistență telefonică Timken

Compania noastră recunoaşte că pot exista momente în care aţi putea fi reticenţi să vă discutaţi motivele de îngrijorare sau întrebările cu superiorul sau managerul dumneavoastră. Din acest motiv, linia de asistenţă Timken este disponibilă on-line şi prin telefon. La linia de asistenţă Timken veţi primi răspunsuri din partea unei terţe părţi, iar rapoartele vor fi investigate de un reprezentant independent din partea Companiei noastre. Raportările efectuate la linia de asistenţă Timken nu sunt urmărite sau înregistrate. Vă încurajăm să vă raportaţi motivele de îngrijorare, comunicând cât mai multe informaţii, inclusiv numele dumneavoastră, pentru a ne permite să desfăşurăm o investigaţie minuţioasă. Totuşi, chiar dacă aveţi probleme în a vă face cunoscut numele, raportarea dumneavoastră rămâne importantă pentru noi. Prin urmare, puteţi alege să transmiteţi sesizarea sub protecţia anonimatului, dacă legea locală permite acest lucru. Dacă procedaţi astfel, veţi primi un număr de referinţă pentru a verifica starea raportării dumneavoastră. Dați clic aici pentru a vizualiza informarea Timken privind confidențialitatea datelor, pentru linia de asistență telefonică.

Puteţi contacta linia de asistenţă Timken prin telefon sau puteţi trimite o sesizare on-line la adresa www.timkenhelpline.com.