[Page Title]

Strategia Timken

Nasza strategia kładzie nacisk na tworzenie wartości, które prowadzą do wzrostu, rozwoju i stabilnych poziomów rentowności.

Wykorzystujemy możliwości i poszerzamy zasięg

Timken poszerza swoją działalność o nowe i istniejące rynki, wykorzystując wiedzę z zakresu metalurgii, zarządzania tarciem i układów mechanicznych, aby tworzyć wartość dodaną dla klientów. Przyjmując wysoce techniczne podeście do sprzedaży, kładziemy nacisk na tworzenie unikalnych rozwiązań na potrzeby trudnych i wymagających zastosowań.

Odnosimy znakomite wyniki

Timken nieustannie dąży do wyjątkowych wyników, stawiając na znakomitą jakość realizacji. Stale dążymy do utrzymania kultury ciągłego doskonalenia, aby wspierać przyszły rozwój poprzez zwiększanie skuteczności, obniżanie kosztów, eliminację odpadów, promowanie sprawnej organizacji pracy i budowę marki. Wymaga to naszego ciągłego zaangażowania mającego na celu przyciągnięcie, utrzymanie i rozwój najbardziej uzdolnionych pracowników na świecie.

Inwestuj w to, co najważniejsze

Timken pragnie zapewnić swoim akcjonariuszom najwyższe zwroty z inwestycji poprzez system alokacji kapitału, obejmujący inwestycje w główną działalność poprzez nakłady inwestycyjne, badania i rozwój oraz inicjatywy organicznego rozwoju takie, jak DeltaX, dokonywanie strategicznych nabyć celem poszerzenie portfolio i zdolności firmy z naciskiem na łożyska, układy przeniesienia napędu i powiązane usługi; oraz zwracając kapitał akcjonariuszom poprzez wykup akcji i dywidendy.

Wygrywajmy razem

Pracownicy firmy Timken współpracują ze sobą, spełniając potrzeby naszych klientów, dostawców, społeczności i udziałowców, aby zdobywać kolejne rynki. Każdego dnia przyczyniają się do naszego trwałego sukcesu. Zapewniając przyjazne warunki pracy, w których pracownicy doświadczają pozytywnej energii i chęci współpracy, realizujemy bieżące inicjatywy i zwiększamy nasze możliwości rozwoju, współzawodniczymy i wygrywamy jako organizacja oraz jako jednostki. Z dumą z myślimy o naszej kulturze organizacyjnej, zbudowanej na silnych fundamentach wartości i niezachwianym przekonaniu, że pracownicy firmy Timken są najcenniejszymi zasobami.


Model biznesowy Timken

Opieramy naszą strategię na modelu biznesowym Timken, wykorzystując zalety i cechy wyróżniające nas spośród konkurencji, aby tworzyć wartość dla klientów i akcjonariuszy poprzez stały rozwój i rentowność.

Model biznesowy Timken koncentruje się na tworzeniu długoterminowej wartości i realizacji naszej wizji zajmowania pozycji globalnego lidera na rynku łożysk inżynieryjnych, układów mechanicznego przenoszenia mocy i powiązanych usług.

Siła działań operacyjnych

Model ten określa mocne punkty, które wyróżniają firmę Timken: technologia i know-how z zakresu materiałów, zarządzania tarciem i układów mechanicznych, zdolności biznesowe, zapewniające klientom doskonałe usługi na światowym poziomie, znakomitą działalność i najbardziej utalentowanych pracowników w branży.

Koncentracja na kliencie

W związku z tym, że model ten stanowi punkt wyjściowy dla naszego przedsiębiorstwa, firma Timken działa w ramach strategii operacyjnej, napędzającej działania dążące do uzyskania wiodącej jakości w branży, oraz koncentruje się na obsłudze klienta, środowisku, bezpieczeństwie i konkurencyjności cen. W ramach kultury ciągłego doskonalenia wprowadzamy do procesów produkcji, inżynierii i kontroli jakości innowacje służące klientom firmy Timken i zwiększające zyski.

Globalny zasięg

Aby zaspokoić globalny popyt, stale optymalizujemy naszą działalność, poszerzając zasięg celem dalszego rozwoju. Poprzez nasze procesy biznesowe i znakomite standardy działalności ograniczamy łączne koszty SG&A oraz ich udział w sprzedaży. Ograniczamy koszty poprzez zwiększanie produktywności, nowe technologie produkcji, niższe koszty materiałów oraz restrukturyzację.


Realizacja naszej strategii

Firma Timken wykorzystuje swoje silne strony i czynniki wyróżniające ją spośród konkurencji, aby tworzyć wartość dla klientów poprzez znakomite wyniki, skuteczne inwestycje kapitałowe, realizację możliwości i poszerzanie zasięgu.

Wykraczamy poza dotychczasowe rynki

 • Pozostawać liderem technicznym, odpowiadając na wyzwania klienta związane z tarciem i przenoszeniem mocy
 • Poszerzać nasze portfolio produktów i sieć oddziałów na świecie
 • Zapewniać niezrównaną obsługę klienta, w tym zróżnicowany model sprzedaży rozwiązań technicznych

Znakomite wyniki

 • We wszystkich oddziałach wspierać rozwój w sposób ciągły i zgodny z metodą Lean Management
 • Tworzyć globalną sieć produkcyjną cechującą się wyższą efektywnością kosztową
 • Poprawiać wydajność łańcuchów dostaw
 • Optymalizować procesy i maksymalizować wydajność sprzedaży i zarządzania firmą

Inwestujemy kapitał, aby zwiększać wartość dla akcjonariuszy

 • Inwestować w organiczny rozwój i inicjatywy związane z wydajnością
 • Utrzymywać atrakcyjny poziom dywidend
 • Zwiększać wartość strategiczną i finansową poprzez przejęcia przedsiębiorstw o podobnym profilu
 • Zwracać środki akcjonariuszom poprzez wykup udziałów