[Page Title]

Strategia Timken

Timken se concentrează pe crearea valorii care conduce la creștere și la nivele susţinute de profitabilitate.

Executarea strategiei noastre

Timken își mobilizează avantajele competitive și punctele forte pentru a crea valoare pentru clienţi, fapt care stimulează profitabilitatea prin oferirea unei performanţe excelente, încurajarea utilizării eficiente a capitalului, captarea oportunităţilor și extinderea pe pieţe noi.

Depășirea piețelor

 • Să fim liderul tehnic în rezolvarea provocărilor clienţilor legate de fricţiune și transmisii ale puterii mecanice
 • Să ne extindem atât protofoliul de produse cât și prezenţa geografică
 • Să oferim o experienţă de servicii ale clienţilor excepţională inclusiv o soluţie inovatoare de vânzări tehnice

Execuția cu excelență

 • Să conducem eforturi de îmbunătăţire continuă și constantă la nivelul întregii întreprinderi
 • Să construim o amprentă de producţie globală mai rentabilă
 • Să oferim eficienţă pentru toate lanţurile noastre de aprovizionare
 • Să optimizăm procesele și eficienţa SG&A

Optimizarea implementării de capital

 • Să investim în iniţiative de creștere organică și productivitate
 • Să menţinem dividende atractive
 • Să creștem valoarea strategică și financiară prin achiziţii adiacente
 • Să returnăm capitalul prin recumpărări ale acţiunilor

Modelul de afaceri Timken

Ne modelăm strategia folosind modelul de business Timken, mobilizând avantajele competitive și punctele forte pentru a crea valoare pentru clienţi și acţionari prin creștere și profitabilitate sporită.

Forţă operaţională

Modelul definește punctele forte care scot în evidenţă Timken: tehnologia și cunoștinţele practice referitoare la materiale, managementul fricţiunii și sistemele mecanice, capabilităţile de business care oferă un serviciu excelent al clienţilor la niveluri de eficienţă de talie mondială, excelenţă operaţională și cele mai bune talente din industria noastră.

Concentrare asupra clientului

Pe măsură ce acest model ne ghidează în întreaga întreprindere, echipa Timken realizează performanţe într-un cadru de lucru care conduce la cea mai bună calitate din industrie, serviciu al clienţilor, sănătate și siguranţă a mediului și competitivitate a costurilor. Alături de cultura noastră de îmbunătăţire continuă, inovăm procesele de fabricație, proiectare și calitate pentru a aduce beneficii clienţilor Timken și pentru a face din perfecţionare un lucru fundamental.

Extindere globală

Pentru a răspunde la cererea globală într-un mod competitiv, continuăm să ne optimizăm baza în timp ce ne extindem pentru creșterea viitoare. Prin procesele noastre de business și excelenţă operaţională, continuăm să reducem costurile administrative în total și ca procentaj din vânzări. În fabricație, reducem costurile prin perfecţionarea productivităţii, noi tehnologii de prelucrare a producţiei și modele de produs, costuri mai mici cu materialul și restructurări.