[Page Title]

Strategia Timken

Nasza strategia kładzie nacisk na tworzenie wartości, które prowadzą do wzrostu, rozwoju i stabilnych poziomów rentowności.

Realizacja naszej strategii

Firma Timken wykorzystuje swoje silne strony i czynniki wyróżniające ją spośród konkurencji, aby tworzyć wartość dla klientów poprzez znakomite wyniki, skuteczne inwestycje kapitałowe, realizację możliwości i poszerzanie zasięgu.

Wykraczanie poza znane obszary

 • Pozostawać liderem technicznym, odpowiadając na wyzwania klienta związane z tarciem i przenoszeniem mocy
 • Poszerzać nasze portfolio produktów i sieć oddziałów na świecie
 • Zapewniać niezrównaną obsługę klienta, w tym zróżnicowany model sprzedaży rozwiązań technicznych

Dążenie do doskonałości w działaniu

 • We wszystkich oddziałach wspierać rozwój w sposób ciągły i zgodny z metodą Lean Management
 • Tworzyć globalną sieć produkcyjną cechującą się wyższą efektywnością kosztową
 • Poprawiać wydajność łańcuchów dostaw
 • Optymalizować procesy i maksymalizować wydajność sprzedaży i zarządzania firmą

Optymalizacja rozmieszczenia kapitału

 • Inwestować w organiczny rozwój i inicjatywy związane z wydajnością
 • Utrzymywać atrakcyjny poziom dywidend
 • Zwiększać wartość strategiczną i finansową poprzez przejęcia przedsiębiorstw o podobnym profilu
 • Zwracać środki akcjonariuszom poprzez wykup udziałów

Model biznesowy Timken

Opieramy naszą strategię na modelu biznesowym Timken, wykorzystując zalety i cechy wyróżniające nas spośród konkurencji, aby tworzyć wartość dla klientów i akcjonariuszy poprzez stały rozwój i rentowność.

Model biznesowy Timken koncentruje się na tworzeniu długoterminowej wartości i realizacji naszej wizji zajmowania pozycji globalnego lidera na rynku łożysk inżynieryjnych, układów mechanicznego przenoszenia mocy i powiązanych usług.

Siła działań operacyjnych

Model ten określa mocne punkty, które wyróżniają firmę Timken: technologia i know-how z zakresu materiałów, zarządzania tarciem i układów mechanicznych, zdolności biznesowe, zapewniające klientom doskonałe usługi na światowym poziomie, znakomitą działalność i najbardziej utalentowanych pracowników w branży.

Koncentracja na kliencie

W związku z tym, że model ten stanowi punkt wyjściowy dla naszego przedsiębiorstwa, firma Timken działa w ramach strategii operacyjnej, napędzającej działania dążące do uzyskania wiodącej jakości w branży, oraz koncentruje się na obsłudze klienta, środowisku, bezpieczeństwie i konkurencyjności cen. W ramach kultury ciągłego doskonalenia wprowadzamy do procesów produkcji, inżynierii i kontroli jakości innowacje służące klientom firmy Timken i zwiększające zyski.

Globalny zasięg

Aby zaspokoić globalny popyt, stale optymalizujemy naszą działalność, poszerzając zasięg celem dalszego rozwoju. Poprzez nasze procesy biznesowe i znakomite standardy działalności ograniczamy łączne koszty SG&A oraz ich udział w sprzedaży. Ograniczamy koszty poprzez zwiększanie produktywności, nowe technologie produkcji, niższe koszty materiałów oraz restrukturyzację.