[Page Title]

Systemy zarządzania środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem (EHS)

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, uważamy, że nawet jedna kontuzja to za dużo, dlatego nieustannie dążymy do bezwypadkowego miejsca pracy, a edukacja i prewencja to nasze najskuteczniejsze narzędzia.

Firma Timken zobowiązuje się do codziennego bezpiecznego i odpowiedzialnego działania. Dążymy do tego, aby nasze miejsca pracy były bezpieczne i zdrowe, dbały o otaczające nas środowisko oraz opracowywały zrównoważone technologie i praktyki biznesowe, które przyczyniają się do globalnego wzrostu gospodarczego i dobrobytu.

Jednocześnie firma Timken pozostaje dobrym strażnikiem środowiska, strzegąc naszych zasobów naturalnych, dążąc do większej wydajności naszych działań i dla naszych klientów. Obejmujemy zrównoważony rozwój środowiska poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, gospodarowanie odpadami, recykling i oszczędzanie energii, a także tworząc energooszczędne innowacje w naszych produktach i usługach związanych z zarządzaniem tarciem i przenoszeniem mocy.

W ramach naszego zaangażowania zespół ds. Zdrowia i bezpieczeństwa środowiskowego firmy Timken opracował program audytów, który regularnie ocenia nasze systemy zarządzania BHP na całym świecie, aby zapewnić zgodność zarówno z przepisami zewnętrznymi, jak i wysokimi standardami wewnętrznymi. Zakłady produkcyjne są audytowane przez korporacyjny zespół firmy Timken ds. Ochrony środowiska i środowiska lub wykwalifikowanego konsultanta co trzy lata lub wcześniej *. Ponadto nasze zakłady produkcyjne są zobowiązane do przeprowadzania corocznych audytów wewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi oczekiwaniami.

* Wyjątki mogą obejmować centra dystrybucyjne, magazyny lub nowo nabyte obiekty. Zmiany w harmonogramie zatwierdza wiceprezes ds. Zdrowia i bezpieczeństwa środowiska.

Systemy zarządzania środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem

Firma Timken jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu korporacyjnego, jakim jest wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS MS) zgodnie z ISO 14001 w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Następujące witryny uzyskały certyfikat innej firmy.


Nasze certyfikaty ISO 14001 i 45001

Inspekcja, montaż i pakowanie produktów przemysłu łożyskowego na oryginalne wyposażenie i klientów z rynku wtórnego.
Projektowanie i produkcja łożysk stożkowych
Łożyska kulkowe i wałeczkowe dla przemysłu lotniczego (z wyłączeniem projektowania i rozwoju)
Timken XEMC (Hunan) Bearing Co. LTD (Xiangtan)
Projektowanie, rozwój, produkcja i sprzedaż reduktorów obrotu i łożysk obrotu
Łożyska stożkowe
Rozwój, produkcja i sprzedaż komponentów i systemów technologii centralnego smarowania i inżynierii instalacji
Rozwój, produkcja, sprzedaż łączników łącznikowych / łączników rurowych chłodnic (sztywnych i tłumionych), zbiorniki oleju wraz z osprzętem, sprzęgła do hydrauliki i przenoszenia mocy, chłodnice olejowo-powietrzne i olejowo-wodne, wymienniki ciepła z rurami żebrowymi, kompletne układy chłodzenia i płytowe wymienniki ciepła
Rozwój, produkcja i sprzedaż prowadnic liniowych, osi liniowych i rozwiązań systemowych
Łożyska stożkowe
Łożyska stożkowe i walcowe
Projektowanie i produkcja rozwiązań smarnych
Łożyska stożkowe i części, w tym odkuwki, klatki, rolki, miseczki i stożki
Projektowanie i rozwój, produkcja i naprawa części związanych z łożyskami - do zakresu wielkości do 4000 mm; Badania i oceny metalurgiczne