Zrównoważony rozwój: Dobra praktyka biznesowa

Gdy globalna społeczność jest świadkiem pogarszających się skutków zmian klimatycznych, coraz więcej konsumentów wybiera produkty zgodne ze standardami zrównoważonego rozwoju.


Inżynieria zastosowań

  • Opracowujemy zorientowane na klienta rozwiązania dla następnej generacji najbardziej wymagających problemów i aplikacji na świecie.

Potrzeby rynku

  • Wprowadzamy innowacje w technologiach produktów i procesów, koncentrując się na zmieniających się potrzebach rynku i pojawiających się trendach.

Specjalistyczne doświadczenie

  • Jesteśmy uznawani na całym świecie za firmę posiadającą specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania tarciem, materiałoznawstwa i przenoszenia mocy.

Proces zrównoważonej inżynierii firmy Timken, przedstawiony w raporcie dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), szczegółowo przedstawia sposób, w jaki firma Timken® realizujące cele firmy i jej klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Scott Hyde, starszy naukowiec w zespole badawczo-rozwojowym firmy Timken, pomagał w wieloletnim procesie opisywania i dokumentowania działań firmy Timken. Przez całą swoją 30-letnią karierę w firmie Timken pracował nad wydajnością – to wysiłek odgrywający znaczącą rolę w dzisiejszych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przewaga firmy Timken w zakresie zrównoważonego rozwoju

„Podstawową funkcją łożyska jest przenoszenie ruchu w sposób zmniejszający tarcie” – mówi Hyde. „Przez lata usprawnialiśmy oryginalne projekty, ale w gruncie rzeczy łożysko jest produktem z natury wydajnym”.

Łożyska są również wykonane ze stali – „najbardziej nadającego się do recyklingu materiału”, mówi. „Większość kupowanej przez nas stali pochodzi ze złomu pochodzącego z recyklingu, a większość naszych łożysk w 100% nadaje się do recyklingu”.

Historia zrównoważonego rozwoju na tym się jednak nie kończy. Przez lata inżynierowie firmy Timken kontynuowali optymalizację konstrukcji łożysk. Łożyska Timken o dużej gęstości mocy i niskim zużyciu paliwa (ang. power-dense, fuel-efficient, PDFE) stanowią przykład na zapewnienie większego momentu obrotowego i mocy o dużej gęstości, aby pomóc producentom pojazdów łatwiej przestawić się na pojazdy elektryczne.

Photograph of electronic car charging, with a wind turbine in the background.

Optymalizacja pod kątem utraty mocy
Oszczędzające paliwo łożyska Timken zmniejszają zużycie energii nawet o 30 procent w porównaniu z łożyskami konwencjonalnymi. Zmniejszenie zużycia energii w łożyskach może również poprawić oszczędność paliwa nawet o 2 procent.

Inżynierowie firmy Timken nieustannie pracują nad optymalizacją łożysk pod kątem utraty mocy, dostarczając rozwiązania konsekwentnie przekraczające standardy branżowe i oczekiwania klientów. Praca nad zrównoważonym rozwojem produktu to nie tylko wydajność, ale także ułatwienie montażu i konserwacji, ograniczenie czynności i wymogów w tych zakresach oraz wydłużenie żywotności – wszystko dzięki obliczeniom i technikom modelowania predykcyjnego.

„Mamy holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju” – mówi Hyde. „Nasze produkty pomagają klientom obniżyć koszty energii na każdym etapie cyklu życia nabytego od nas produktu”.


Photograph of Scott Hyde.„Przez lata ulepszyliśmy oryginalne konstrukcje, ale w istocie łożysko jest produktem wydajnym z natury”.

Scott Hyde
Starszy naukowiec w Timken R&D

vertical space added

vertical space added

Przejście do bardziej wydajnej produkcji

Nowe procesy sprawiają, że wydajność wzrasta także w kwestii produkcji. W 2014 roku zakłady Timken zaczęły wdrażać alternatywne procesy obróbki cieplnej w stosunku do swojego historycznego procesu nawęglania powierzchniowego z bardziej wydajnymi, przyjaznymi dla środowiska procesami hartowania. „W przypadku nawęglania powierzchniowego produkty mogą przebywać w piecu nawet przez ponad tydzień, aby móc osiągnąć swoje wymagania wytrzymałościowe” – mówi Hyde. „Techniki hartowania na wskroś znacznie skracają czas wypalania. Ponadto firma Timken stosuje procesy hartowania indukcyjnego umożliwiające stosowanie technologii ogrzewania na żądanie”.

Photograph of an offshore wind turbine.

Wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu
Wyjątkowo zaprojektowane łożyska stożkowe firmy Timken do wałów głównych pomagają napędzać turbiny wiatrowe na całym świecie. Łożyska są wykonane w 100% ze stali pochodzącej z recyklingu.

Te procesy są nieustannie udoskonalane. „Obecnie stosujemy również hartowanie redukujące zniekształcenia produktu, dzięki czemu zmniejsza się także ilość materiałów wkładowych i odpadowych” – mówi. „Podczas gdy poprzedni proces obróbki cieplnej wymagał oddzielnej obróbki części o różnych numerach, hartowanie izotermiczne pozwala nam łączyć różne rozmiary pierścieni, dzięki czemu możemy wydajniej załadować piece”.

Hyde jest dumny ze swojej roli w tworzeniu bardziej zrównoważonej produkcji w firmie Timken. „Zaprojektowanie precyzyjnej wydajności może być wyzwaniem” – mówi. „Dzięki stuletniemu doświadczeniu w materiałoznawstwie i metalurgii firma Timken jest mimo to wyposażona w know-how odpowiedni do dostarczania bezpiecznych, niezawodnych łożysk przy użyciu bardziej wydajnych procesów”.

Dobre praktyki biznesowe dobre dla planety

Wysiłki Timken w zakresie zrównoważonego rozwoju wykraczają daleko poza koncept łożysk. Automatyczne systemy smarowania firmy Groeneveld-BEKA są tu dobrym przykładem, jako że zmniejszają marnowanie smaru i zanieczyszczenie gleby;globalne zespoły Timken pracują nieustannie, aby móc wdrożyć kreatywne rozwiązania, i zapewnić większy poziom zrównoważenia. Zakład Groeneveld-BEKA w Wannberg (Niemcy)jest już w 100% zasilany z odnawialnych źródeł energii.

Nie chodzi tu tylko o odpowiedzialność społeczną. Zmniejszając emisję dwutlenku węgla, firma Timken obniża również koszty ponoszone przez klientów i firmę. „Cokolwiek możemy zrobić, aby oszczędzać energię, jest to również dobre dla firmy” — mówi Hyde. „Tworząc wydajniejsze i bardziej zrównoważone procesy, stajemy się lepszą, silniejszą firmą”.


Obecnie energia odnawialna jest największym sektorem rynku końcowego firmy Timken. Zobacz, jak produkty Groeneveld-BEKA pomagają w rozwoju energetyki wiatrowej.