Produkty

Globalne zobowiązanie do najwyższej jakości

Kiedy Henry Timken w 1899 r. Przekazywał swój biznes swoim synom, doradził im: „Jeśli chcesz przewodzić w jakiejś linii, przynieś do niej… niezawodny przemysł, agresję i niezłomny cel”.

Ten przedsiębiorczy sposób myślenia bez wątpienia pomógł młodym WR i HH Timken wprowadzić na rynek nowo opracowaną technologię łożysk stożkowych i zbudować dobrze prosperujący biznes.

Dziś można śmiało powiedzieć, że ci, którzy znają łożyska, znają nazwę Timken – i kojarzą ją niezmiennie z najwyższą jakością. Nawet gdy firma rozwinęła się na całym świecie i poszerzyła swoją ofertę produktów i obszary specjalizacji, ten etos jakości pozostaje kluczowy dla tożsamości każdego pracownika Timken.

Biorąc sobie do serca wymagające aplikacje

Jako wiceprezes ds. Jakości Matt Eckels przenosi tę etykę przez następną dekadę, podróżując po świecie, aby chronić integralność marki Timken, gdy pracownicy przechodzą szkolenia, budują nowe fabryki i opracowują nowe produkty.

Matt Eckels, wiceprezes, kieruje globalnymi działaniami na rzecz jakości firmy Timken.

Eckels nie uważa się za tradycyjnego eksperta od jakości, chociaż spędził w firmie Timken prawie 20 lat. Mając doświadczenie w inżynierii aplikacji i zarządzaniu produktami, wnosi do swojej roli silną orientację na klienta i zrozumienie, w jaki sposób dostarczać rozwiązania Timken, które zaspokajają potrzeby klientów.

„Standardy jakości i oczekiwania w firmie Timken są bardzo wysokie”, mówi, „ponieważ działamy na trudnych rynkach, które wymagają wysoce zaprojektowanych, niezawodnych i najwyższej jakości rozwiązań”.

Podczas gdy klienci oczekują produktów, które sprostają każdemu wyzwaniu, cykle wprowadzania produktów na rynek nadal się skracają, ponieważ producenci chcą być pierwszymi, którzy mają kolejny duży postęp technologiczny. „Widzimy agresywne ramy czasowe na wielu rynkach, ale wysoka jakość pozostaje oczywista” – mówi Eckels.

Na przykład ze względu na postęp w sztucznej inteligencji, autonomicznym działaniu i paliwach alternatywnych, dzisiejsze narzędzia rolnicze mogą mieć krótsze terminy produkcji i krótszą żywotność niż te wyprodukowane 50 lat temu. Jednak w tych krótszych okresach eksploatacji producenci i klienci spodziewają się zerowych problemów z wydajnością.

„Każdego dnia, kiedy rolnik wychodzi do pracy w polu, ten ciągnik musi działać – i to w niekiedy bezlitosnych warunkach” – mówi Eckels.

To samo dotyczy przemysł wiatrowy , gdzie wymiana łożyska głównego wału w morskiej turbinie kosztuje kilkaset tysięcy dolarów. Te łożyska muszą wytrzymać nawet 25 lat w najtrudniejszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić.

Kierownicy zakładów w przemysł spożywczy i napojowy z drugiej strony wymagają łożysk najwyższej jakości, nawet jeśli wymieniają je rutynowo co sześć miesięcy. Awaria łożysk oznacza dla nich ryzyko zanieczyszczenia żywności, degradacji marki lub co najmniej utraty dochodów, gdy działalność zakładu zostanie zatrzymana.

Jakość i niezawodność mają również kluczowe znaczenie lotnictwo Zastosowania, w których bezpieczeństwo operatorów i pasażerów spoczywa na łożysku koła lądującego lub przekładni helikoptera.

Inżynierowie firmy Timken biorą sobie do serca te wyzwania i wydobywają z nich to, co najlepsze, mówi Eckels. „Doskonale radzimy sobie w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym ze względu na nasze zdecydowane dążenie do bycia najlepszymi i nie pozostawiamy kamienia na kamieniu, jeśli chodzi o budowanie maszyn, na których ludzie mogą polegać”.

Zarządzanie jakością w skali globalnej

Eckels twierdzi, że inżynierowie firmy Timken doskonale radzą sobie również z optymalizacją i przewidywaniem osiągów łożysk, ponieważ dysponują narzędziami do empirycznego testowania i potwierdzania tego. „Jeśli umieścimy coś w katalogu, niezależnie od tego, czy jest to ocena, czy maksymalne obciążenie, obliczyliśmy to dokładnie i jesteśmy pewni, że jest to w 100% dokładne” – mówi.

Ta obietnica dotyczy wszystkich produktów marki Timken, niezależnie od miejsca na świecie, w którym są wytwarzane. Pracownicy firmy Timken na każdym szczeblu organizacji przestrzegają Systemu Zarządzania Jakością firmy Timken (TQMS), który określa jasne wytyczne dotyczące akceptowalnych i wyjątkowych poziomów standardów jakości.

„Niezależnie od funkcji, czy to inżynieria produktu, inżynieria aplikacji czy obsługa klienta, wszystkie one działają zgodnie z tym systemem” – mówi Eckels. „Dotyczy to wszystkich naszych obiektów na całym świecie, a także lokalnych i globalnych dostawców”.

Plik 21 modułów w piramidzie TQMS opierają się na najlepszych praktykach wielu branżowych systemów jakości. Moduły TQMS współpracują w celu oceny ryzyka, że produkty Timken spadną poniżej akceptowalnych standardów oraz w celu ciągłego zarządzania, śledzenia, rozwiązywania i ograniczania tego ryzyka.

Sercem systemu TQMS jest platforma cyfrowa, która wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia programowe, dodając rygor do procesów TQMS, usprawniając współpracę i skracając czas reakcji.

„Ta inwestycja w technologie cyfrowe pomaga nam być bardziej efektywnymi i wydajnymi, dzięki czemu możemy szybciej reagować na potrzeby klientów” – mówi Eckels.

Jedna firma. Jeden standard.

Gdy zespoły Timken planują i budują nowe obiekty, projektują systemy i infrastrukturę, które odzwierciedlają wagę, jaką jakość odgrywa w biznesie. „To część kultury od samego początku” – mówi Eckels.

Spędza dużo czasu odwiedzając zakłady Timken na całym świecie i nieustannie jest pod wrażeniem tej kultury jakości. „Nieważne, gdzie pójdę, jest tak samo” – mówi. „Mogą istnieć różnice w sposobie obsługi klientów lub w naszych kontaktach ze sprzedażą i dostawcami, ale z punktu widzenia jakości wszyscy mówimy tym samym językiem”.

Nowy obiekt w Prahova, Rumunia , pokazuje ciągłe zaangażowanie firmy Timken w jakość w każdym zakątku świata.

Eckels jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby globalne standardy były konsekwentnie stosowane w każdym produkcie, niezależnie od tego, gdzie jest on wytwarzany. Każdego roku jego zespół zbiera produkty z zakładów Timken na całym świecie, przywozi je z powrotem do centrali i przeprowadza przez baterię testów.

„Jesteśmy jedyną znaną mi firmą produkującą łożyska na świecie, która regularnie przeprowadza tego rodzaju audyt” – mówi. „Bez względu na to, gdzie jest produkowany – dostarczamy to, co powiemy, że dostarczymy. Niezależnie od tego, czy twój kierunek będzie pochodził z Ohio, czy z Chin – będzie taki sam ”.

Dla pracowników firmy Timken na całym świecie osiągnięcie spójnych standardów jakości jest sprawą dumy, a także zdrowej konkurencji. Każdego roku każda placówka jest zobowiązana do spełnienia lub przekroczenia zestawu wskaźników, stale poprawiając swoją wydajność z poprzedniego roku. Osoby, które osiągną wyznaczone im cele, otrzymają prestiżową nagrodę Fundacji Timken Quality Excellence Award.

„To naprawdę dociera do sedna tego, co próbujemy zrobić, jak inwestujemy w jakość naszych obiektów i naszych pracowników oraz co to oznacza dla firmy” – mówi Eckels.

Dynamiczny duet: Jakość + Rozwój

Zespół ds. Jakości firmy Timken również odgrywa rolę w rozwoju firmy poprzez przejęcia. Timken ma długą historię kupowania marek premium, a zespół Eckels jest gotowy, aby pomóc im przejść na kolejny poziom jakości i wydajności. „Ponieważ firmy te są zintegrowane z rodziną marek Timken, firma wspiera je poprzez inwestycje kapitałowe, wymianę wiedzy i najlepsze praktyki” – mówi.

Eckels postrzega swoją rolę zarówno jako obrońcy marki Timken, jak i lidera w jej ewolucji. Mówi, że aby sprostać rosnącym oczekiwaniom, niezbędna jest praca zespołowa, a także ciągły rozwój technologii cyfrowych i procesów. „Ściśle współpracujemy z liderami biznesowymi, aby zrozumieć, w jaki sposób osiągniemy to razem” – mówi.

Eckels dba o to, aby jego zespół był wcześnie zaangażowany w każdą nową fabrykę, produkt lub proces Timken. Tworzy swoją globalną organizację, aby była coraz bardziej proaktywna w swojej pracy, współpracując z obiektami i dostawcami Timken w celu wykrycia zagrożeń jakościowych, zanim spowodują one problemy.

„Nasza reputacja w zakresie jakości – niezawodności i wydajności naszych produktów – o tym myślą klienci, słysząc nazwę Timken” – mówi. „Dziś mój zespół definiuje, w jaki sposób będziemy budować tę reputację w kontekście 21 św stulecie.”