Sprawiamy, że świat biegnie naprzód

Raport „Społeczna odpowiedzialność biznesu 2018”

„Raport ten pokazuje, jaką jesteśmy firmą i w jaki sposób prowadzimy działalność. Inwestujemy w społeczności, w których jesteśmy obecni, dbamy o środowisko naturalne, traktujemy ludzi z szacunkiem i szczycimy się tym, że postępujemy właściwie.”

Rich G. Kyle
Prezes i dyrektor generalny

Wspólne wartości i rozwój

Każdego dnia dbamy o tworzenie zróżnicowanego i inkluzywnego środowiska pracy, dla którego priorytetem są zdrowie, bezpieczeństwo, zaangażowanie i satysfakcja każdego z nas.

Innowacyjne produkty, sprawdzone praktyki

Firma Timken kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju w działalności i rozwiązaniach tworzonych dla klientów z całego świata, takich jak przedsiębiorstwa z sektora energii odnawialnej.

Globalny rozwój, lokalne możliwości

Na całym świecie firma Timken i jej pracownicy angażują się lokalnie, aby poprawiać sytuację mieszkaniową, walczyć z głodem, promować edukację oraz podnosić jakość warunków pracy i życia.

Odpowiedzialne, etyczne przywództwo

Firma Timken kieruje się niezachwianą dbałością o zachowanie zasad etyki i odpowiedzialności w każdej sytuacji biznesowej – właściwe postępowanie naszych pracowników, klientów, członków społeczności i wszystkich stron zainteresowanych leży u podstaw naszej tożsamości.

Przestrzegamy standardów Global Reporting Initiative (GRI)

Nasz raport z 2018 roku został opracowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative: Core (GRI) (2018). Będzie co roku aktualizowany.