Wiedza

Budowanie przywództwa w produkcji

Podobnie jak wiele firm produkcyjnych na początku XXI wieku, zespół kierowniczy firmy Timken zauważył nieuchronnie zbliżającą się lukę w swojej kadrze.

„W naszym procesie produkcyjnym mieliśmy grupę relatywnie młodych ludzi” — mówi Rick Boyer, wiceprezes ds. operacyjnych. „Mieliśmy też grupę ludzi, którzy zbliżali się do emerytury. A pośrodku nie było zbyt wielu osób, które byłyby gotowe do szybkiego objęcia istotniejszych ról przywódczych”.

Aby rozwiązać ten problem, firma Timken opracowała przyspieszony program szkoleniowy, pozwalający zwiększyć pulę osób gotowych do objęcia stanowisk kierowniczych. Od tego czasu dziesiątki pracowników firmy Timken ukończyło Program Rozwoju Operacyjnego (ODP), szybko awansując na bardziej odpowiedzialne stanowiska w Timken.

Absolwenci programu ODP odnoszą takie sukcesy, ponieważ program kładzie nacisk na różnorodność umiejętności, w tym umiejętności kierownicze. Obejmuje dwa lata intensywnego szkolenia podzielonego na cztery sześciomiesięczne przydziały – po jednym w każdym z czterech obszarów: podnoszenie jakości produkcji, system produkcji odchudzonej, łańcuch dostaw i nadzór nad produkcyjną działalnością operacyjną. Współpracownicy prowadzący program ODP w Stanach Zjednoczonych dzielą swój czas między dwa różne zakłady; firma realizuje również programy w Rumunii i Chinach.

Budowanie umiejętności przywódczych bazujących na wyciąganiu wniosków

Erin Amarello, menedżer, Timken Aurora Bearings

Typowy kandydat do programu ODP jest wysoce zmotywowany, dociekliwy i chętny do ustawicznego kształcenia się. „Są to wybitne osoby o gruntownym wykształceniu” – mówi Rick Boyer. „Na ogół przeszli dobre programy współpracy w ciągu dwóch lub czterech lat studiów. Wprowadzamy do organizacji bystrych, silnych ludzi, chcąc zwiększać naszą pulę talentów”.

Świetnym przykładem jest tutaj Erin Amarello. Jest ona jedną z zaledwie 30 amerykańskich kobiet, które zdobyłyNagrodę Step Ahead Emerging Leader 2020 przyznawaną przez the Manufacturing Institute, przystąpiła do programu ODP w 2015 roku, zaraz po ukończeniu studiów na politechnice Rensselaer Polytechnic Institute. Dziś zarządza zakładem Aurora Bearing, niedawnym nabytkiem firmy Timken.

W trakcie programu ODP współpracownicy przechodzą intensywne szkolenie, a następnie wchodzą w swoje role z pełną odpowiedzialnością za przydzielone im obszary. Jednocześnie mają dostęp do solidnej sieci współpracowników i mentorów.

Mając zaledwie sześć miesięcy w każdym miejscu przydziału, zdobywasz umiejętności zarządzania na wszystkich płaszczyznach – mówi Erin. „Za każdym razem, gdy zaczynasz nowy przydział, jest mnóstwo nauki”.

Jej strategia polegała na wykorzystaniu zbiorowej inteligencji, która czekała na nią na każdym stanowisku, szybkim identyfikowaniu i otaczaniu się dobrze poinformowanymi ludźmi, a następnie pomaganiu im w każdy możliwy sposób. „Nauczyłam się zdobywać informacje, które pomagają mi łączyć fakty” – mówi.

Lance Kelly, dyrektor generalny, Lovejoy

Przyspieszone możliwości kariery

Dobrzy kandydaci ODP to „ludzie z branży produkcyjnej” – mówi Rick Boyer. „Przychodzą myśląc, że chcieliby albo zarządzać zakładem, albo osiągnąć wysoki poziom w naszej organizacji łańcucha dostaw”.

Lance Kelly pasuje do tej formy. Jego historia, jako trzeciej osoby pozyskanej do programu w ODP w 2008 roku, jest historią wcześnie osiągniętego sukcesu. „Będąc nowym uczestnikiem programu ODP masz okazję stanąć przed najwyższym kierownictwem firmy i wyjaśnić projekty, nad którymi pracujesz, oraz wpływ, jaki wywierasz” – mówi. „To przygotowuje grunt pod przyśpieszone możliwości kariery”.

Kelly wcześnie postawił sobie za cel zdobycie stanowiska kierownika zakładu i osiągnął ten cel zaledwie pięć lat po ukończeniu ODP. Dziś jest dyrektorem generalnym firmy Lovejoy, należącego do spółki Timken producenta sprzęgieł.

To prestiżowa praca o dużej odpowiedzialności finansowej. Menedżerowie spółek i zakładów pracują nad tworzeniem i utrzymaniem dobrych lokalnych miejsc pracy w swoich społecznościach. Są także twarzą Timken w tych społecznościach, działają na rzecz wspierania lokalnych szkół i organizacji non-profit.

Stefan Iordache, współpracownik ds. rozwoju działalności operacyjnej

Spore wyzwania wraz z mentorskim wsparciem

Rick Boyer mówi, że według większości kandydatów proces rozmowy kwalifikującej do programu ODP jest dość rygorystyczny. W Stanach Zjednoczonych kandydaci zazwyczaj odbywają obszerne rozmowy kwalifikacyjne na swoich kampusach uniwersyteckich. Następnie wspólnie z innymi kandydatami biorą udział w dniu odpowiadania na pytania i przedstawiania pomysłów.

Dotychczasowe doświadczenie jasno pokazuje, że wyłonieni kandydaci to prawdziwa elita. „Kiedy przejdziesz przez proces rozmowy kwalifikacyjnej ODP, wiesz, że masz już stojący za sobą zespół najwyższej klasy liderów Timken” – mówi.

Stefan Iordache, na drugim roku programu ODP w Ploesztizakładzie w Rumuni, może potwierdzić trudność procesu rekrutacji do programu ODP, a także wsparcie, jakie otrzymuje od tego czasu. W pierwszym tygodniu poznał cały zespół kierowniczy zakładu Timken w Ploeszti i dziękuje kierownikowi zakładu Sorinowi Paltanei oraz innym osobom, które służyły mu radą podczas jego przydziałów w ramach ODP.

Pierwszy przydział Iordache’a do produkcji w systemie LEAN i ciągłe doskonalenie utwierdziły go w dążeniu do stałego ograniczania marnotrawstwa, ale to jego drugie zadanie podobało mu się najbardziej. „Łańcuch dostaw dał mi możliwość pracy z systemami SAP firmy Timken i zrozumienia logiki planowania, zakupów, zlecania na zewnątrz usług i logistyki” – mówi.

Iordache przypisuje swój sukces wsparciu mentorów, a także umiejętności szybkiego i elastycznego myślenia. „Musisz szybko reagować i dostosowywać się do zmian” – mówi.

Inwestowanie w ludzi na pierwszym miejscu

Po kilku latach stosowania swojego doświadczenia zdobytego w ramach programu ODP w prawdziwym świecie, Amarello mówi, że najważniejszą rzeczą, której się nauczyła, było „poznanie swojego „dlaczego” i podzielenie się tym”. Pomaganie ludziom w znalezieniu sensu ich pracy ma kluczowe znaczenie dla kierowania – dodaje. „Kiedy ludzie mają cel i czują, że to, co robią, ma znaczenie, wtedy wydobywasz z nich to, co najlepsze”.

Gruntowna wiedza, jaką pracownicy zdobywają w trakcie ODP, ostatecznie służą wzmocnieniu podstawowych wartości firmy Timken. „Nawet w trudnych czasach na pierwszym miejscu stawiamy ludzi” — mówi Kelly. „Firma Timken inwestuje w sukces każdej osoby, a zaangażowanie to przejawia się w czasie, jaki poświęca rozwijaniu kolejnego poziomu przywództwa”.

Boyer mówi, że inwestycja jest tego warta. „Moim zdaniem, współpracownicy uczestniczący w programie ODP zyskują w ciągu dwóch lat pięcioletnie doświadczenie” – mówi. „Absolwenci ODP często przyjmują różne role, podejmują szybkie decyzje i utrzymują zaangażowanie współpracowników”.

„Dobrzy liderzy to dobrzy słuchacze” – mówi. „Uczestnicy ODP prezentują różnorodne punkty widzenia, a także różnorodne umiejętności, dzięki czemu mają pewność, że wszyscy w ich zespole wiedzą, iż są integralną częścią sukcesu firmy Timken”.

Dowiedz się więcej o kulturze uczenia się firmy Timken.