Przekształcenie etyki w działanie

Firma Timken opiera się na etyce i uczciwości. Wierzymy, że zaufanie i przejrzystość są podstawą silnych relacji i wspólnych wartości.

  Czterema zasadami, nadającymi kierunek naszym podstawowym wartościom, etyce i uczciwości są:

Szczerość

Mówimy prawdę. Jeśli zdarzy się nam popełnić błąd, nie staramy się go ukrywać. Zachowujemy się w taki sposób, by wszyscy nasi interesariusze wiedzieli, że zrobimy to, do czego się zobowiązaliśmy. Zawsze mówimy prawdę, czy to podczas przygotowywania sprawozdań finansowych, odpowiadania na zapytania audytorów, w rozmowach z klientami, czy też w kontaktach z innymi partnerami. Powstrzymujemy się od jakiegokolwiek postępowania, które jest wątpliwe w sensie etycznym.

Uczciwość

Kupujemy i sprzedajemy dzięki naszym osiągnięciom, bez uciekania się do nieetycznego postępowania. Rozumiemy, że wszystko, co jest związane z prowadzeniem działalności biznesowej firmy Timekn, stojącymi przed nią szansami i jej informacjami można wykorzystywać wyłącznie w najlepszym interesie firmy. Unikamy sprzeczności interesów. Zawsze, gdy nadarzy się okazja, wspieramy legalne interesy naszej firmy.

Szacunek

Traktujemy się wzajemnie z godnością. Postępujemy bezpiecznie, troszcząc się o środowisko naturalne i szanując współpracowników, naszych dostawców, klientów i społeczności, w których pracujemy.

Odpowiedzialność

Stoimy na straży niepodważalnej reputacji, jaką cieszy się firma Timken w kwestii etyki i uczciwości. Postępujemy odpowiedzialnie, kierując się rozsądkiem, i dokładamy wszelkich starań, aby podtrzymywać i poprawiać reputację firmy. Nie czekamy, aż inni powiedzą nam, co robić. Postępujemy zgodnie z naszymi Standardami etycznego postępowania w biznesie oraz rozumiemy, jak przepisy prawa wpływają na naszą działalność.

Standardy etycznego postępowania w biznesie

Polityka ta stanowi nasz kodeks postępowania dla pracowników, członków kadry kierowniczej, dyrektorów i spółek zależnych firmy. Jest podstawą tego, jak prowadzimy działalność i jak traktujemy wszystkich naszych interesariuszy na całym świecie.

Pobierz Standardy etycznego postępowania w biznesie w swoim języku:

Stosowanie etyki w praktyce jest podstawą szkoleń i raportowania w zakresie etyki w firmie Timken. Za pośrednictwem tego programu zachęcamy wszystkie osoby, które mają z nami kontakt – klientów, dostawców i społeczności – do zadawania pytań lub zabierania głosu, gdy coś wydaje się im nie w porządku. Sposoby kontaktu:

Kiedy należy reagować?

 • Wątpliwe kwestie księgowe lub audytowe
 • Niestosowne prezenty lub gratyfikacje
 • Problemy związane z ochroną środowiska, zdrowiem lub bezpieczeństwem
 • Konflikt interesów
 • Kradzież własności firmy lub własności prywatnej
 • Dyskryminacja lub molestowanie
 • Groźby słowne lub fizyczne
 • Problemy z jakością produktu
 • Naruszenia przepisów i wykorzystywanie informacji poufnych

Jak postępujemy ze zgłoszeniami

Firma Timken współpracuje z niezależnym podmiotem nad szybkim, dokładnym i uczciwym badaniem wszystkich zgłoszeń. W razie potrzeby podejmujemy odpowiednie działania i zachowujemy poufność.

Zero tolerancji dla odwetu

Każdy powinien czuć się swobodnie, zadając pytania lub dzieląc się wątpliwościami dotyczącymi etycznego postępowania, jeśli robi to w dobrej wierze. Timken nie toleruje żadnych form odwetu wobec osób, które dokonują zgłoszenia. Przeciwnie, doceniamy odwagę i charakter niezbędne do tego, aby zabrać głos.

Linia pomocy Timken

Wiemy, że w niektórych sytuacjach pracownicy niechętnie dzielą się wątpliwościami lub pytaniami ze swoim liderem lub osobą wyznaczoną do kontaktu w firmie Timken. Linia pomocy Timken daje możliwość anonimowego zgłaszania problemów i zadawania pytań, bez śledzenia i nagrywania. Wszystkimi rozmowami telefonicznymi i dochodzeniami zarządza niezależna strona trzecia. Dzwoniąc do nas, postaraj się przekazać jak najwięcej informacji.

Kliknij tutaj , aby zapoznać się z zasadami polityki prywatności danych Linii pomocy Timken.

Skontaktuj się z Linią pomocy Timken, dzwoniąc pod numer 1-800-846-5363 lub prześlij zgłoszenie online na stronie www.timkenhelpline.com

Odstąpienia od niniejszej polityki są możliwe wyłącznie za zgodą zarządu lub komisji ds. nominacji i nadzoru korporacyjnego w zarządzie i są niezwłocznie ujawniane zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku.

Materiały

Polityka praw człowieka

Kodeks postępowania dostawców