Rozwijanie ścieżek kariery i społeczności

Jako starszy manager w dziale talentów, nauki i rozwoju w firmie Timken, Nicole Morrett pomaga zróżnicowanej kadrze pracowniczej w podtrzymywaniu kultury pracy, w której każdy czuje się zmotywowany do wykonywania swojej pracy jak najlepiej. Opowiada o tym, w jaki sposób kultura i wartości Timken pomagają jej budować zintegrowane programy, dzięki którym cała spółka staje się coraz silniejsza.

Pytanie: Co zadecydowało o tym, że wybrała Pani zarządzanie talentami na swój zawód?

Morrett: Początkowo pracowałam w rozwoju produktów farmaceutycznych, ponieważ chciałam poprawić jakość życia bliskich mi osób i dlatego, że uwielbiam rozwiązywać trudne problemy. Po tym jak zemdlałam podczas pobierania biopsji szpiku kostnego i zmagałam się z izolowaniem środowiska laboratoryjnego zdałam sobie sprawę, że muszę przemyśleć swoją drogę zawodową.

W następstwie kilku zdarzeń zaproponowano mi pracę w firmie zarządzającej talentami, która polegała na tworzeniu szkoleń i narzędzi do zarządzania zmianą na potrzeby rządowych zakładów produkcyjnych. Skorzystałam z okazji, aby sprawdzić swoją miłość do neurobiologii behawioralnej w rzeczywistym świecie pracy. Rozwój talentów zależy od tego, jak rozwijamy, mobilizujemy, promujemy i zatrzymujemy pracowników, pomagając im spojrzeć na siebie w nowy, inny sposób — co jest samo w sobie jest rodzajem złożonego wyzwania.

Pytanie: Pani praca obejmuje szerokie spektrum celów. Jakie stosuje Pani podejście?

Morrett: Programy Timken w obszarze zasobów ludzkich uzupełniają się nawzajem, dlatego żaden z celów mojego zespołu nie jest oddzielnym, samotnym wysiłkiem. Ta holistyczna strategia upraszcza podejmowanie decyzji, niezależnie od tego, czy szkolimy i rozwijamy liderów kolejnego pokolenia, ulepszamy procesy zarządzania wynikami, opracowujemy wskaźniki, które rozliczają nas z działań, gromadzimy opinie pracowników, czy też wspieramy różnorodność, równość i integrację.

Jesteśmy odpowiedzialni za to, by podejmować właściwe działania na rzecz naszej organizacji i członków naszego zespołu, tworząc praktyczne rozwiązania i wprowadzając zmiany, gdy są potrzebne. Ta perspektywa daje nam bardzo dużą jasność, ponieważ priorytetyzujemy codzienne cele i dostarczamy wyniki dla biznesu.


Nicole Morrett, starsza manager działu talentów w Timken, rozmawia ze współpracownikiem. Rozwój talentów zależy od tego, jak rozwijamy, mobilizujemy, promujemy i zatrzymujemy pracowników, pomagając im spojrzeć na siebie w nowy, inny sposób.

Nicole Morrett
starsza manager działu talentów, uczenia się i rozwoju


Pytanie: Jakie jest Pani podejście do różnorodności, równości i integracji?

Morrett: Różnorodność jest podstawą misji Timken: zdolność naszych pracowników do tego, by przychodzić każdego dnia do pracy i wykonywać ją w najlepszy sposób zależy od możliwości bycia dostrzeżonym, cenionym i wysłuchanym. Najpierw skupiamy się na naszych wartościach: etyce i uczciwości, pamiętając o zasadzie szczerości, uczciwego traktowania, szacunku i odpowiedzialności, które są niezbędne w pracy w obszarze różnorodności, równości i integracji.

Kluczem jest również praca zespołowa. Firma Timken to miejsce, w którym ludzie szukają różnić, które pomogą uzupełnić deficyty lub braki, gdzie szacunek jest ceniony i szczycimy się ze wspólnie osiąganych wyników. Różnorodność, równość i integracja nie jest oddzielnym obszarem zainteresowania poza naszą pracą, ale sposobem wykonywania pracy, który podnosi jakość decyzji, poprawia wydajność procesów i napędza innowacje w naszych produktach. Ważną rolę odgrywają również nasze grupy zasobów pracowniczych, wnoszące praktyczne doświadczenie, sieci i edukację do naszych globalnych zasobów pracowniczych, abyśmy mogli skuteczniej działać jako jeden zespół.

Pytanie: Jakie programy i narzędzia są dziś niezbędne w Pani pracy?

Morrett: Szukamy narzędzi, które pomogą pracownikom aktywnie rozwiązywać problemy. Dane mają zasadnicze znaczenie dla podejmowania decyzji, dlatego pulpity nawigacyjne i wskaźniki PowerBI pomagają nam w braniu odpowiedzialności i ujawniają możliwości rozwoju. Lepsze zrozumienie utalentowanych pracowników przygotowuje grunt pod nasze priorytety.

BetterUp, na przykład, to program do holistycznej oceny pracownika i całodobowego poufnego coachingu, traktujący pracownika jako osobę o unikalnych mocnych stronach i potrzebach.

Nasza inicjatywa Development-Driven Leader szkoli managerów, aby doceniali różnice i wydajnie je wykorzystywali podczas trenowania i rozwijania podległych im zespołów. Dzięki Bibliotece Zasobów Zarządzania Talentami pracownicy są sadzani za sterami swojej kariery oraz otrzymują pomoc pod postacią pomysłów i pytań na rozpoczęcie rozmów zawodowych, których prowadzenie bywa niewygodne.

Jesteśmy w trakcie unowocześniania naszego procesu zarządzania wynikami, poprzez jego dopasowanie do najlepszych praktyk branżowych oraz opinii pracowników i managerów, które otrzymaliśmy w ankietach zaangażowania. Ponieważ jesteśmy organizacją osiągającą bardzo dobre wyniki, to rozwiązanie pomaga nam doceniać większą liczbę osób za wykonywaną pracę.

Zarządzanie talentami i ich rozwój jest pełne innowacji systemowych i nowych technologii — praca nad odpowiednimi rozwiązaniami, które wyposażają naszych pracowników w procesy i narzędzia potrzebne do tego, by odnosić sukcesy, jest fascynująca.

Pytanie: Co w kulturze firmy Timken jest dla Pani inspiracją?

Morrett: Uwielbiam zaangażowanie firmy Timken w społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Tak wiele organizacji, które wspieramy, podziela nasze cele — od szkoły I Promise School po centrum nauki i muzeum Great Lakes Science Center i nasze nowe partnerstwo z programami Thrive Scholars i College Now. Inwestowanie w te organizacje pomaga wychowywać kolejne pokolenie pracowników i stwarza możliwości STEM dla uczniów, którzy w przeciwnym razie nie mieli by do nich dostępu.

Jest coś niezwykle wyjątkowego w możliwości dzielenia się z młodszymi pokoleniami niesamowitą pracą, którą my wykonujemy, a także w mentoringu i otwieraniu przed nimi nowych światów, aby mogli ujrzeć siebie i swoją przyszłość w innym świetle. Będę szukać kolejnych sposobów na realizację tego zamierzenia, ponieważ każdy chce przecież, bu jego życie miało cel.


Zakłady firmy Timken na całym świecie wspierają społeczności na różne sposoby. Oto sposób, w jaki odbywa się to w zakładzie w Keene, New Hampshire.

Photograph of a precision bearing being examined with a magnifier.