Daha Sürdürülebilir Operasyonlara Yön Verme

Yenilikçi üreticilerin sürdürülebilirliği geliştirmesinin birçok yolu vardır. Timken, çevre dostu ve verimli ürünler üreterek ve bu ürünleri üretmenin çevre üzerindeki etkisini azaltan yeni teknolojilere yatırım yaparak daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor.

Şirketin çözümleri, yeni yenilenebilir enerji türlerinden yararlanılmasına ve elektrikli araçların daha verimli hale getirilmesine yardımcı oluyor. Timken, tanımlanmış hedefler ve şeffaf raporlama ile bu çözümleri mümkün kılan ekipman, süreç ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği yükseltiyor.

Timken’in Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyon yoğunluğunu 2030* yılına kadar %50 azaltma hedefi vardır. Rulman operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Tim Graham ve küresel çevre, sağlık ve güvenlik müdürü Jamie Milobar, şirketin yatırımlarının ve çevre dostu zihniyetinin hedefe ulaşmaya nasıl yardımcı olacağını paylaşıyor.

Tim Graham Jamie Milobar
Tim Graham, Rulman Operasyonları Başkan Yardımcısı Jamie Milobar, Küresel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Müdürü

Timken’de sürdürülebilirlik neden bu kadar önemli?

Milobar: Güvenlikle birlikte sürdürülebilirlik de en önemli önceliklerimizden biridir çünkü yapılması gereken doğru şey budur ve çalışanlarımız, müşterilerimiz ve topluluklarımız için önemlidir. 125 yıldır işimizi, mekanik sistem verimliliği ve sürdürülebilirliğini artıran yenilikçi ürünler üzerine inşa ettik. Operasyonlarımızın sürdürülebilirliğini iyileştirmek için yaptığımız her şey bunun bir uzantısıdır.


“125 yıldır işimizi, mekanik sistem verimliliği ve sürdürülebilirliğini artıran yenilikçi ürünler üzerine inşa ettik.”

Jamie Milobar
Küresel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Müdürü


Üretim, enerji yoğun bir sektördür. Timken, daha fazla sürdürülebilirlik ve daha düşük sera gazı emisyonları için enerji talebini ve arzını nasıl yönetir?

Graham: Üretim verimliliğini artırmak için sermaye yatırımları yapmayı içeren stratejik bir enerji programımız var. Soğuk aylarda Sosnoweic, Polonya’daki tesisimizi ısıtmak için hava kompresörlerinin ürettiği ısıyı kullanmak gibi bu iyileştirmeler genellikle çalışanlarımız tarafından önerilmektedir. Yerel iyileştirmeler, küresel olarak büyük sürdürülebilirlik kazanımları sağlar.

Milobar: Ayrıca mantıklı olan yerlerde güneş enerjisi kapasitesi kuruyoruz. Hindistan’daki lokasyonlarımızda elde ettiğimiz başarının ardından yakın zamanda Avrupa ve Latin Amerika’daki tesislerimize de güneş panelleri kurduk. Kamu hizmeti ortaklarıyla yapılan stratejik satın alma-güç birliği anlaşmaları da özellikle Asya ve Avrupa’da rüzgar ve güneş kaynakları yoluyla daha temiz enerji seçeneklerinden yararlanmamıza yardımcı olmaktadır. Şimdiden 2022 sonu itibariyle sera gazı emisyon yoğunluğunu %25 oranında azaltmamıza; 2030’a kadar %50 hedefimizin yarısına ulaşmamıza yardımcı oldu.

Timken sadece beş yıl öncesine göre ne kadar daha fazla yenilenebilir enerji kullanıyor?

Milobar: Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı 2018’den bu yana on kat artırdık ve 2022’de yenilenebilir kaynaklardan yaklaşık 171.000 gigajul enerji elde ettik. Aynı zamanda en büyük enerji ihtiyacına sahip olan en büyük tesislerimizin çoğu, en büyük yenilenebilir enerji kullanıcılarıdır.

Graham: Yenilenebilir enerjinin ilk uygulayıcıları ve savunucuları olan tesislerimiz ve ekiplerimizle son derece gurur duyuyoruz. Hindistan’ın Jamshedpur kentinde ekibimiz kısa bir süre önce Enerji Verimliliği alanında Altın Tavuskuşu Ödülü ve Economic Times‘tan Sürdürülebilir Kuruluşlar takdir ödülü kazandı. Rüzgar enerjisi sistemlerini destekleyen otomatik yağlama sistemlerini ürettiğimiz Pegnitz, Almanya‘da Groeneveld-BEKA ekibimiz biyokütle enerjisiyle yenilikler yapıyor. Bu başarılardan gurur duyuyoruz ve 2024 yılında yenilenebilir enerji kullanımımızı 2022 seviyesinden iki katına çıkarmayı bekliyoruz.

Timken emisyonları nasıl daha da aşağı çekmeyi planlıyor?

Milobar: Metrik analizlerimizde satın alma kararlarına ve kendi sürdürülebilirlik mükemmelliğimize rehberlik edecek fırsatlar bulmaya devam ediyoruz. Küresel olarak doğrudan malzeme harcamalarımızın %80’ini oluşturan ana tedarikçilerimizin yaklaşık %70’i aktif olarak sürdürülebilirlik programları yürütmektedir. Tedarik stratejimizde tedarikçi sürdürülebilirliği kilit bir faktördür.

Graham: Ayrıca tüm tesisler için çevresel temel performans göstergelerini (KPI) takip ediyoruz. Küresel CO2 emisyon yoğunluğumuz ve yenilenebilir enerji ölçümlerimiz hakkında bize daha hedefe yönelik içgörüler sağlar ve çalışanlarımıza, yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklara fayda sağlayan daha bilinçli sürdürülebilirlik girişimler yürütmemize yardımcı olurlar.


Timken, sürdürülebilirliği artırmak için ürün tasarımını, operasyonel süreçlerini ve tedarik zincirini küresel olarak optimize ediyor. Şirketin sürdürülebilir mühendislik süreci ve ambalajlamanın çevresel etkilerini nasıl sınırlandırdığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

*2018 baz yılı, yoğunluk için normalleştirme faktörü olarak toplam şirket geliri.