[Page Title]

Jakość

Nasze zaangażowanie w jakość zachowuje integralność marki Timken, nie wspominając o zaufaniu, które zbudowaliśmy wśród naszych klientów. Dlatego każdego roku inwestujemy miliony dolarów w badania i rozwój, szkolenia i doskonalenie procesów – aby zapewnić klientom stałą jakość produktów Timken, bez względu na to, gdzie na świecie zostały wyprodukowane.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opracować nasze światowe standardy jakości Timken, które są stosowane bez wyjątku w każdym zakładzie produkującym produkty Timken. Ale oprócz wyznaczania naszych własnych standardów, pomogliśmy również zdefiniować jakość w branży, tworząc standardy dla Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Łożysk (ABMA) i przyczyniając się do standardów określonych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

Nasz pomiar jakości

Wszystkie zakłady produkcyjne Timken na całym świecie są zarejestrowane zgodnie ze standardem systemu jakości dla branż, które obsługują.

Jakość jest podstawą reputacji firmy Timken. System zarządzania jakością firmy Timken (TQMS) wzmacnia naszą podstawową wartość jakościową poprzez ukierunkowane, zdyscyplinowane najlepsze praktyki na wszystkich poziomach organizacji, w tym zarówno w procesach produkcyjnych, jak i usługowych. TQMS działa, chroniąc markę Timken i ustanawiając jasne wytyczne dotyczące akceptowalnych i wyjątkowych poziomów standardów jakości dla naszych współpracowników, klientów i dostawców.

Oparty na ISO9000, TQMS wykracza poza i obejmuje najbardziej wymagające wymagania naszych klientów oraz najlepsze praktyki stosowane zarówno w firmie Timken, jak i poza nią. Jego 21 modułowych elementów tworzy wspólną strukturę, dzięki której pracownicy Timken osiągają i mierzą jakość. Każdy moduł jest poddawany corocznym przeglądom pod kątem ciągłego doskonalenia, co skutkuje ciągłym wzrostem minimalnych oczekiwań dotyczących jakości wykonania, w celu zapewnienia stałej jakości w poszczególnych krajach.


Fundacja jakości firmy Timken

Wszystkie zakłady produkcyjne Timken na całym świecie są zarejestrowane zgodnie ze standardem systemu jakości dla branż, które obsługują. Ponadto wszystkie zakłady firmy Timken są zgodne z normą ISO 9001.

Od swojego powstania w 1899 roku firma Timken zawsze koncentrowała się na potrzebie wytwarzania produktów i usług wysokiej jakości. Najlepszym wyrazem tego zaangażowania był sam Henry Timken, udzielając swoim synom rad dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa, które założył.

„Aby odnieść sukces, musisz być niezależny. Jeśli chcesz przewodzić w jakiejkolwiek linii, musisz wnieść do niej niezależność myśli, niezawodny przemysł, agresję i nieposkromiony cel. Jeśli masz pomysł, który uważasz za słuszny, popchnij go do końca. Nie pozwól, aby ktokolwiek inny wpływał na ciebie przeciwko temu. Gdybyśmy wszyscy myśleli w ten sam sposób, nie byłoby postępu. Ale przede wszystkim nie przypisuj sobie niczego, czego kiedykolwiek będziesz się wstydzić . ”

Ta podstawa jakości trwa do dziś i została włączona do naszej polityki jakości , którą jest:

„Jakość jest podstawą naszej reputacji i ma kluczowe znaczenie dla zdolności każdej firmy do wypełnienia swojej misji. Każdy pracownik rozumie znaczenie marki Timken, konsekwentnie produkuje i dostarcza to, co obiecujemy, oraz bierze odpowiedzialność za decyzje wpływające na jakość ”.


Nasze certyfikaty jakości

Import, przechowywanie, naprawa, montaż i przepakowywanie, sprzedaż i dystrybucja szeregu łożysk i innych powiązanych części
Produkcja i sprzedaż ślimaków ze stali węglowej (od 500mm do 8m), montaż i sprzedaż łańcucha przenośnikowego ze stali węglowej, sprzedaż łańcucha rolkowego ze stali węglowej do 3,78 ″ oraz sprzedaż koła łańcuchowego ze stali węglowej do maszyn rolniczych
Usługi w zakresie przyjmowania, pakowania, przeładunku, przechowywania i wysyłki towarów oraz ogólne zarządzanie magazynem.
Import i komercjalizacja łożysk
Świadczenie usług spedycji lotniczej i morskiej. Świadczenie usług logistycznych w tym magazynowania, gospodarki materiałowej i dystrybucji.
Projektowanie i produkcja niestandardowych i standardowych napędów zębatych; precyzyjne szlifowanie kół zębatych; Obróbka CNC; produkcja; i obróbka cieplna.
Projektowanie i produkcja jednostek z obudową SRB i produktów do przenoszenia mocy
Świadczenie usług spedycji lotniczej i morskiej. Świadczenie usług logistycznych w tym magazynowania, gospodarki materiałowej i dystrybucji.
Inspekcja, montaż i pakowanie produktów przemysłu łożyskowego na oryginalne wyposażenie i klientów z rynku wtórnego.
Usługi zaopatrzenia, rozwoju dostawców i innych usług realizacyjnych dla zakładów produkcyjnych Timken
Projektowanie i produkcja łożysk stożkowych
Łożyska kulkowe i wałeczkowe dla przemysłu lotniczego (z wyłączeniem projektowania i rozwoju)
Timken XEMC (Hunan) Bearing Co. LTD (Xiangtan)
Pośrednictwo celne, transport drogowy, spedycja, magazynowanie, dystrybucja i odpowiednie usługi dopasowane, pomagają Biuru Kontroli Celnej i Towarowej oraz Kwarantanny w wykonywaniu dodatkowych usług kontrolnych
Testowanie łożysk poprzecznych szyn
Łożyska stożkowe
Magazynowanie i dystrybucja
Projektowanie, produkcja i serwis przemysłowych skrzyń biegów
Produkcja i dostawa łożysk stożkowych i walcowych do 24 cali
Testy mechaniczne
Międzynarodowa spedycja i zarządzanie logistyką
Projektowanie i produkcja rozwiązań smarnych
Łożyska stożkowe i części, w tym odkuwki, klatki, rolki, miseczki i stożki
Produkcja łożysk i elementów łożysk
Projektowanie i rozwój, produkcja i naprawa części związanych z łożyskami - do zakresu wielkości do 4000 mm; Badania i oceny metalurgiczne
Produkcja łożysk tocznych kontaktowych z rolkami stożkowymi do taboru kolejowego
Świadczenie usług spedycji lotniczej i morskiej. Świadczenie usług logistycznych, w tym zarządzanie magazynem i dystrybucja.
Produkcja i regeneracja łożysk
19 (Pojedyncze elementy kolejowe) - Projektowanie, montaż i regeneracja łożysk i powiązanych części.
Projektowanie, produkcja, montaż, testowanie i dostawa firmowej gamy układów smarowania, hydraulicznych zwijaczy węży i związanych z nimi osprzętu, obejściowych systemów filtracyjnych, w tym naprawa produktów zwracanych do fabryki do serwisu gwarancyjnego
Projektowanie i produkcja dzielonych łożysk wałeczkowych, łożysk kulkowych i wałeczkowych oraz powiązanych produktów.
Łożyska kulkowe i wałeczkowe
Łożyska kulkowe i wałeczkowe; materiały do pojazdów silnikowych i nowe części
Projektowanie, produkcja i regeneracja urządzeń do przenoszenia napędu
Projektowanie i produkcja łańcuchów i wyrobów ślimakowych
Pakowanie, smarowanie i dystrybucja łożysk i produktów związanych z łożyskami
Łożyska kulkowe i wałeczkowe
Łożyska kulkowe i wałeczkowe
Projektuje, produkuje i serwisuje produkty związane z przenoszeniem mocy i pokrewne sprzęt obsługujący różne rynki, takie jak: wiatr, energetyka, przemysł celulozowo-papierniczy, Przetwórstwo metali, górnictwo, petrochemia, gospodarka wodna, cement i materiały kruszywowe.
Projektowanie i produkcja łożysk stożkowych, elementów i zespołów
Łożyska kulkowe i wałeczkowe; materiały do pojazdów silnikowych i nowe części
Projektowanie, produkcja i dystrybucja sprzęgieł przenoszących moment obrotowy, produktów do przenoszenia napędu i hydraulicznych chłodnic olejowo-wodnych, naprawa kół pasowych o zmiennej prędkości oraz produkcja niestandardowych proszkowych elementów metalowych
Projektowanie związane z naprawami, produkcją, naprawą, serwisem i sprzedażą silników elektrycznych, generatorów i rozdzielnic
Producent łożysk przeciwciernych
Projektowanie, produkcja i serwis produktów do przenoszenia napędu i związanego z nimi wyposażenia
Projektowanie, produkcja i serwis produktów do przenoszenia napędu i związanego z nimi wyposażenia
Projektowanie, produkcja i serwis produktów do przenoszenia napędu i związanego z nimi wyposażenia
Philadelphia Gear, marka Timken Gears & Services (IL)
Projektowanie, produkcja i serwis produktów do przenoszenia napędu i związanego z nimi wyposażenia
Projektowanie, produkcja i serwis produktów do przenoszenia napędu i związanego z nimi wyposażenia
Projektowanie, produkcja i dostawa specjalistycznych hamulców, sprzęgieł i niestandardowych produktów na rynki niszowe
Regeneracja łożysk tocznych lokomotyw
Regeneracja łożysk tocznych lokomotyw
Produkcja łożysk tocznych poprzecznych
Regeneracja łożysk tocznych poprzecznych lokomotyw
Regeneracja łożysk poprzecznych lokomotywy
Projektowanie związane z działaniami naprawczymi, produkcją, naprawą, serwisem i sprzedażą silników elektrycznych, generatorów i paneli sterowania.
Sferyczne łożyska ślizgowe, komercyjne łożyska kulkowe i superprecyzyjne łożyska kulkowe
Projektowanie, produkcja i serwis produktów do przesyłu energii i związanego z nimi wyposażenia do wytwarzania energii, celulozy i papieru, obróbki metalu, górnictwa, petrochemii, gospodarki wodnej, cementu i materiałów kruszywowych.
Łożyska kulkowe i wałeczkowe
Przeglądy, regeneracje i remonty łożysk kulkowych i wałeczkowych oraz inne naprawy samolotów nienośnych.
Części do silników odrzutowych, części głowicy wirników helikopterów, przekładnie o jakości do samolotów, skrzynie biegów i przekładnie
Projektowanie, produkcja i montaż łożysk i produktów do przenoszenia napędu
Projektowanie, produkcja i naprawa elementów i zespołów łożysk tocznych
Projektowanie, produkcja i dostawa wysoko zaawansowanych technicznie łożysk precyzyjnych i miniaturowych, komponentów i powiązanych urządzeń ruchu
Produkcja pasów gumowych do przenoszenia napędu
Projektowanie i produkcja pasów gumowych do przenoszenia napędu
Oświadczenie GL Renewables nr 73893 - Weryfikacja metody oceny dynamicznej łożysk stożkowych i walcowych Kontrola zarządzania łańcuchem dostaw i informacje z umową obsługi klienta i przeglądem dokumentów oraz przetwarzaniem zamówień.
Projektowanie i produkcja elementów układu napędowego
Produkcja pierścieni z koszykiem, łożysk kulkowych i łożysk stożkowych / walcowych / wzdłużnych / samonastawnych do dużych obciążeń
Projektowanie, produkcja, montaż i serwis dźwigów
Świadczenie usług spedycji lotniczej i morskiej. Świadczenie usług logistycznych w tym magazynowania, gospodarki materiałowej i dystrybucji
Świadczenie usług spedycji lotniczej i morskiej. Świadczenie usług logistycznych w tym magazynowania, gospodarki materiałowej i dystrybucji.
Dystrybucja magazynów opakowań i realizacja zamówień