[Page Title]

TERMENI ŞI CONDIŢII

Bine aţi venit pe pagina www.timken.com a firmei Timken. Vă punem la dispoziţie această pagină web, ca o promoţie generală de informare a publicului, respectiv pentru scopuri legate de relaţiile cu investitori. Termenii şi condiţiile următoare sunt aplicabile folosirii site-ului de către dumneavoastră. Prin accesarea, căutarea pe pagină şi folosirea ei, sunteţi de acord cu obligaţiile ce vă revin din aceşti termeni şi condiţii.

Copyright 2008 The Timken Company. Toate drepturile rezervate.

Firma Timken deţine toate drepturile de autor referitoare la orice test, imagine grafică şi software, proprietate a firmei Timken, drept care vă autorizează să reproduceţi electronic documentele publicate în aceasta, doar pentru scopuri de transmitere sau vizualizare a informaţiilor. Nu aveţi niciun drept de a imita, modifica sau schimba în vreun fel, nici un fişier de pe această pagină web pentru a retransmite sau tipări informaţiile conţinute în aceasta, fără aprobarea în scris a firmei Timken. În mod expres în afară de cele stipulate mai sus, nimic din cele cuprinse, nu vor fi interpretate ca conferind vreun drept sau licenţă în legătură cu drepturi de autor, brevet sau marcă înregistrată Timken.

Mărci înregistrate

Timken, logoul Timken şi alte denumiri şi logouri Timken folosite pentru identificarea firmelor afiliate, a produselor şi serviciilor acestuia, sunt denumiri de marcă, mărci înregistrate şi mărci de serviciu al firmei Timken sau ale filialelor sau firmelor afiliate şi nu pot fi folosite fără permisiune. Timken® este o marcă înregistrată a:

The Timken Company
4500 Mount Pleasant St NW
North Canton, Ohio 44720

Alte denumiri de produse sau de firme menţionate aici, sunt denumiri de marcă, mărci înregistrate şi mărci de servicii a proprietarilor corespunzători.

Limitarea responsabilităţii

Informaţiile din această publicaţie, inclusiv textele, imaginile şi linkurile, sunt FURNIZATE „AŞA CUM SUNT” DE FIRMA TIMKEN, DOAR CA UN AVANTAJ PENTRU CLIENŢII ACTUALI ŞI VIITORI ŞI PENTRU DISTRIBUITORII AUTORIZAŢI FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE SCRISĂ EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

Firma Timken nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru greşelile sau omisiunile din această publicaţie sau din alte documente la care se face referire sau care sunt legate de această publicaţie. Această publicaţie şi cele care se conectează sau se ramifică din aceasta, pot include inexactităţi tehnice sau de altă natură şi nu toate produsele sau serviciile la care s-a făcut referire sunt disponibile în toate domeniile. Firma Timken îşi rezervă dreptul de a schimba în orice moment produsele sau serviciile descrise în această publicaţie. Pentru alte informaţii, înainte de a acorda încredere oricărei informaţii conţinute aici, contactaţi cel mai apropiat birou de vânzări sau distribuitorul autorizat Timken. FIRMA TIMKEN RECOMANDĂ DOAR ACELE SOLICITĂRI LEGATE DE PRODUSELE SALE, CARE SUNT SPECIFICATE ÎN CATALOAGELE AFERENTE SAU ÎN LITERATURA ALTEI FIRME, CU APLICAREA STRICTĂ A TUTUROR ÎNŢELEGERILOR ŞI INSTRUCŢIUNILOR CE AU LEGĂTURĂ CU ACEASTA. FIRMA TIMKEN ASTFEL NU-ŞI ASUMĂ NICI O RĂSPUNDERE PENTRU ALTE UTILIZĂRI DECÂT CELE SPECIFICATE. PRODUSELE SUNT GARANTATE DOAR ÎN CONFORMITATE CU ÎNŢELEGERILE ŞI CONDIŢIILE DE VÂNZARE.

În legătură cu orice comentariu, întrebare, sugestie, idee ce are legătură cu acest site sau cu orice produs şi/sau serviciu Web Timken, trebuie să vă adresaţi direct firmei Timken. Sunteţi de acord ca astfel de informaţii (excepţie făcând informaţiile pentru identificarea personală) să fie socotite ca neconfidenţiale, iar firma Timken nu va avea nici o obligaţie de a răspunde şi va avea dreptul de a reproduce, folosi, dezvălui şi distribui informaţiile altora (excepţie făcând informaţiile de identificare personală) fără limitare incluzând, dar nefiind limitat la dezvoltarea, fabricarea şi marketingul produselor ce includ astfel de informaţii.

Linkuri aferente acestei pagini web

Această pagină web conţine link-uri către alte pagini web din lume şi resurse furnizate de terţe părţi. Paginile la care sunt link-uri nu sunt sub controlul firmei Timken, iar firma Timken nu va fi responsabilă pentru conţinutul nici uneia dintre paginile la care se face legătură, sau aferent link-ului conţinut în pagina la care s-a făcut link-ul. Aceste link-uri sunt furnizate doar ca o comoditate, iar includerea oricărui link nu implică nici un sprijin, afiliere sau sponsorizare a firmei Timken în legătură cu pagina respectivă. Orice folosire sau încredere acordată unei astfel de informaţii, conţinut şi materiale se face pe riscul dumneavoastră propriu.

Schimbări

Putem schimba sau opri această pagină web oricând, fără o notificare prealabilă sau obligaţie faţă de dumneavoastră. Putem la fel schimba aceste condiţii şi înţelegeri oricând fără o notificare prealabilă. Folosirea în continuare a paginii de către dumneavoastră după ce astfel de schimbări sunt introduse, vor constitui acceptarea dumneavoastră referitor la aceste schimbări.