Wiedza

Stymulując rozwój: makrotrendy napędzają inwestycje działu badawczo-rozwojowego Firmy Timken

Zmiany klimatyczne stały się impulsem do przejścia na energię odnawialną. Dokonywanie zamówień online w połączeniu z brakami siły roboczej działa natomiast jak aktywator postępu w robotyce i automatyzacji. Chęć utrzymania wzajemnej łączności i personalizacji mobilizuje producentów do wdrażania Internetu Rzeczy (IoT) i realizacji koncepcji Przemysłu 4.0, czwartej rewolucji przemysłowej z wykorzystaniem czujników i inteligentnej technologii.

Zespół badawczo-rozwojowy firmy Timken obserwuje wspomniane globalne trendy i wykorzystuje tę wiedzę do dokonywania ciekawych inwestycji, które stanowią wartość dla wszystkich jej interesariuszy.


„Jako firma jesteśmy skoncentrowani na identyfikowaniu atrakcyjnych możliwości handlowych. . Jako lider techniczny inwestujemy w poszerzanie wiedzy i doświadczenie, aby także w przyszłości nadal wyróżniać się jako najlepsi w naszej dziedzinie”.

Doug Smith
wiceprezes ds. technologii.


„W firmie Timken inwestycje działu badawczo-rozwojowego dzieją się w punkcie, w którym krzyżują się możliwości i zdolności” — mówi Doug Smith, wiceprezes ds. technologii. „Jako firma jesteśmy skoncentrowani na identyfikowaniu atrakcyjnych możliwości handlowych. Jako lider techniczny inwestujemy, aby poszerzyć naszą wiedzę i utrzymać naszą reputację w zakresie inżynierii, materiałów i wiedzy o zastosowaniach”.

Energia odnawialna: umożliwienie globalnej transformacji energetycznej

Produkcja energii odnawialnej stale się rozwija, ponieważ coraz więcej krajów, miast i firm zobowiązuje się do osiągnięcia w przyszłości zerowej emisji netto. Ten trend dotyczy każdego aspektu życia, od oświetlenia domu po poruszanie się po mieście.

W 2018 r, 5% sprzedaży Timken dotyczyło odnawialnych źródeł energii. Dziś jest to największy indywidualny sektor rynku kluczowego firmy, stanowiący 12% całkowitej sprzedaży. Taki rozwój jest wspierany przez bieżące inwestycje kapitałowe.

Z punktu widzenia badawczo-rozwojowego, Timken inwestuje w możliwości techniczne, które pozwalają rozwijać następną generację większych, mocniejszych turbin wiatrowych.. Turbiny te opierają się na niezawodnych, trwałych produktach i systemach. Aby spełnić te wymagania, inżynierowie firmy Timken opracowują proaktywnie własne procedury obróbki cieplnej i możliwości produkcyjne łożysk wiatrowych, z których niektóre mają średnicę do 2,5 metra.

„Wykorzystaliśmy naszą wiedzę o materiałach, projektowaniu, obróbce cieplnej i produkcji, aby opracować procesy wytwarzania wysokowydajnych, wysokogabarytowych łożysk, które nadal są opłacalne dla klientów” – mówi Smith. „Chodzi również o optymalizację naszych procesów wewnętrznych, która umożliwi jak najbardziej wydajną i zrównoważoną pracę firmy Timken”.

Robotyka/Automatyka: Postępy w zakresie sprzętu dla bardziej wydajnych fabryk i magazynów

Zwiększona liczba zamówień online napędza trajektorię szybkiego wzrostu automatyzacji w handlu detalicznym. Jednak projektanci zakładów w różnych branżach wykorzystują automatyzację, aby poprawić niezawodność i wydajność swoich działań, zwłaszcza w obliczu braku wykwalifikowanej siły roboczej. Innowacje Timken wspierają ten trend. Innowacje Timken wspierają ten trend.

Firma Rollon wprowadziła innowacje w swoich rozwiązaniach siódmej osi, aby zapewnić robotom klientów większą mobilność w ich fabrykach i magazynach, a niedawne przejęcie Intelligent Machine Solutions (iMS) pomoże im zdobyć nowe możliwości w zakresie rozwiązań ruchu liniowego do ciężkich zastosowań.

Podczas gdy rozwiązania Rollon są dedykowane dla ruchu liniowego w automatyzacji, reduktory prędkości sterują momentem obrotowym, aby pomóc zrobotyzowanemu sprzętowi w wydajnym wykonywaniu zadań związanych z ruchem Cone Drive by Timken — wiodącego dostawcy niestandardowych napędów zębatych — opracowuje solidne reduktory prędkości napędów harmonicznych, które rozwiązują wyjątkowe wyzwania związane z systemami sterowania automatyki przemysłowej.

Nowe narzędzia analityczne firmy Timken umożliwiły inżynierom optymalizację przekładni w napędach harmonicznych Cone Drive® do rozwiązań zrobotyzowanych.

„Wykorzystaliśmy możliwości modelowania, produkcji i pomiarów Działu Badawczo-Rozwojowego firmy Timken w zakresie modelowania, produkcji i pomiarów oraz doświadczenia firmy Cone Drive w zakresie przekładni zębatych, aby opracować wysokowydajne profile zębów kół zębatych z większym stykiem na większej liczbie zębów, co pomaga rozłożyć obciążenia w celu uzyskania lepszej wydajności materiału” – mówi Smith. „Te reduktory harmoniczne zapewniają bardziej konkurencyjną wydajność. Ta praca pozwoliła zabezpieczyć zamówienia na testy i prototypy dla potencjalnego nowego handlu.”

Technologie symulacji: opracowywanie rozwiązań zorientowanych na klienta

Technologia przemysłowa szybko się zmienia. Dzięki wsparciu oprogramowania do cyfrowego modelowania i symulacji to, co kiedyś zajmowało tygodnie lub miesiące, teraz odbywa się w ciągu dni lub godzin. Narzędzie Timken Syber Bearing System Analysis znacznie skraca czas, wysiłek i liczbę przeróbek projektowych dla klientów.

Eksperci firmy Timken w dziedzinie badań i rozwoju oraz technologii informatycznych opracowują narzędzia, do których klienci mają bezpośredni dostęp, aby poprawić szybkość i jakość projektów własnych urządzeń.

„I„Inwestujemy w narzędzia obliczeniowe i prognostyczne, które analizują każdy aspekt pracy łożyska, taki jak naprężenia, moment obrotowy, reologia oraz hałas, wibracje i chropowatość”” — mówi Smith. „Przeprowadzamy symulacje, w każdym możliwym zakresie. Wszystko sprowadza się do szybkości podejmowania decyzji”.

Smith zauważa, że wszystkie te przykłady świadczą o otwartym podejściu firmy Timken do inwestycji.

„„Potrafimy zidentyfikować obszary rozwoju rynku i potencjalne rozwiązania produktowe, które będą potrzebne, aby je wspierać” – mówi. „Następnie wykorzystujemy naszą wiedzę inżynieryjną i inwestujemy w technologie, które pomogą tym produktom lepiej spełniać wymagania zastosowań naszych klientów”.

Chociaż Smith koncentruje się bezpośrednio na obsłudze klientów, jest to strategia, która ostatecznie stanowi wartość dla wszystkich interesariuszy firmy Timken

_____________________________________________________________________________

Rollon zapewnia płynne operacje największym na świecie sprzedawcom internetowym. Przeczytaj jak.