Dostarczanie wartości firmy Timken

Dostarczanie wartości firmy Timken

Kiedy czołowa firma produkcyjna w Afryce Południowej doświadczyła problemów z przegrzewającym się wałkiem wejściowym, który wstrzymał produkcję na dwa tygodnie, wezwano inżynierów serwisowych firmy Timken. Po kilku wizytach na miejscu w celu przeanalizowania uszkodzeń łożysk wału udało im się przywrócić firmę do pracy — i kierownika operacyjnego, który zauważył: „Szczerze mówiąc, nie sądzę, abyśmy mogli przypisać wartość waszym usługom!”

Ale była wymierna wartość: 1,8 miliona dolarów.

To właśnie robią inżynierowie serwisowi firmy Timken dla klientów. Regularnie. Czy to na promie u wybrzeży Francji , w elektrowni jądrowej w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, czy też wewnątrz 80-metrowej turbiny wiatrowej w Chinach .

„Bez względu na branżę, zastosowanie lub scenariusz, dostarczają niezwykle cennych informacji, dysponują niezrównaną wiedzą fachową i są w 100% skoncentrowani na wspieraniu klientów” — mówi Dragos Oprescu, globalny menedżer ds. 25-letni weteran firmy. „Podczas gdy nasi inżynierowie ds. produktów i aplikacji zawsze projektują dla rzeczywistego świata, inżynierowie serwisowi są po to, aby rozwiązywać problemy, gdy ten świat nagle się zmienia”.

Branża: Produkcja sprzętu górniczego

Lokalizacja: Republika Południowej Afryki

Wyzwanie: Wysokie temperatury wejściowe wału zębatego podczas rozruchu

Rozwiązanie: Analiza uszkodzeń łożysk, korekta ustawienia w celu uzyskania stabilnych temperatur

Wartość: 1,8 miliona USD

Branża: Energia wiatrowa

Lokalizacja: Chiny

Wyzwanie: Wsparcie na miejscu w zakresie montażu łożysk wału głównego na turbinie o mocy 5,6 megawata

Rozwiązanie: Zidentyfikowane problemy z pierścieniem oporowym i zaciskiem łożyska, skorygowane do ustawień docelowych

Wartość: 500 000 RMB (około 74 132 USD)

Branża: podróbki towarów

Lokalizacja: Kolumbia

Wyzwanie: agenci celni zgłosili przesyłkę zawierającą podejrzane podróbki

Rozwiązanie: Kontrola przesyłki i zajęcie 913 sztuk łożysk „Timken®”.

Wartość: 113 000 USD

Do usług

Firma Timken jest znana na całym świecie ze swojej specjalistycznej wiedzy inżynierskiej i innowacyjnego rozwiązywania problemów. Elitarny segment znacznej puli talentów, zespół inżynierów serwisu, składający się z około 100 osób z całego świata, służy firmie Timken jako dział obsługi klienta na miejscu. Demonstrują i instalują produkty i części, zapewniają szkolenia i konsultacje oraz wykorzystują swoją rozległą wiedzę i umiejętności mechaniczne do rozwiązywania problemów i rozwiązywania pilnych problemów klientów.

„Jesteśmy na miejscu, jeśli wolisz, jako pierwsi reagujemy w każdej sytuacji” — mówi Barclay Simmons, inny długoletni pracownik firmy Timken i główny inżynier zespołu z siedzibą w USA. „A potem mamy zasoby solidnej organizacji, którą możemy wyciągnąć za sobą”.

Rozwiązywanie problemów technicznych jest zdecydowanie najczęstszym powodem wdrażania inżynierów serwisowych.

„Zazwyczaj obejmuje to analizę szkód, badanie miejsca zbrodni i przeprowadzanie badań kryminalistycznych, co może wiązać się z koordynacją z innymi naszymi zasobami inżynieryjnymi” — mówi Simmons. „Często wiąże się to z bezpośrednim rozwiązaniem problemu, naprawą części lub inżynierią kryjącą się za częściami lub zarekomendowaniem różnych produktów do danego zastosowania”.

Innym razem inżynierowie serwisowi są proszeni o poradę w zakresie usprawnienia operacji, nawet jeśli nie ma konkretnych problemów. „Mogą chcieć zwiększyć prędkość lub ładowność, więc angażują nas do przeprowadzenia oceny badawczej” — mówi Oprescu.

Ponadto inżynierowie serwisowi zapewniają szkolenia i konsultacje w zakresie obsługi, konserwacji i najlepszych praktyk, które łącznie poprawiają produktywność klienta.

Biorąc jednak pod uwagę te zadania, nie ma czegoś takiego jak typowy dzień.

„To zdecydowanie nie jest praca biurowa” — mówi Simmons. „Pewnego dnia wybierasz się do papierni. Następnie udałeś się do huty, elektrowni słonecznej lub zakładu montażu samochodów. Klienci, ich aplikacje i wymagane umiejętności są zawsze różne i nieskończenie zmienne”.

Inżynierowie serwisowi firmy Timken we Włoszech zaoszczędzili klientowi z branży spożywczej 20 000 EUR rocznie (20 644 USD), polecając odporne na korozję zespoły Timken® Poly-Round® do swoich przenośników. Kwaśny płyn z owoców skracał żywotność łożysk montowanych przez konkurencję.

Czerpanie nagród

Mniej zmienna jest reakcja klientów. „Inżynierowie serwisowi są zawsze dobrze postrzegani” — mówi Oprescu. „Informacje zwrotne, które otrzymujemy, konsekwentnie odzwierciedlają, że jesteśmy zdolni, responsywni, zaradni — i że osiągamy wyniki”.

Jak pokazuje rosnąca liczba przykładów, ich wyniki, które mogą wydawać się trudne do oszacowania, sumują się. W przypadku niemal każdego zadania inżynierowie serwisowi Timken przestrzegają formalnego protokołu dokumentacji, który umożliwia im obiektywny pomiar wartości ich wysiłków pod względem skrócenia przestojów sprzętu i kosztów konserwacji, zwiększonej produktywności, unikania kosztów i innych wskaźników. Łącznie wartość jest obliczalna — i jest konsekwentna.

Jak mówi powiedzenie, „sukces rodzi sukces”. W ciągu ostatnich 12 lat firma Timken konsekwentnie poszerzała swoje portfolio, dokonując wielu strategicznych przejęć . Dla Oprescu taki rozwój oznacza konieczność powiększenia zespołu, co jest niemałym wyczynem, biorąc pod uwagę wysoce wyspecjalizowane wymagania pracy. Ale, jak on to widzi, wyzwanie jest czymś normalnym – i częścią powołania.

„Jeśli problem wymaga rozwiązania, to mnie angażuje” — mówi. „Myślę, że dotyczy to każdego inżyniera serwisowego firmy Timken”.


Dowiedz się więcej o tym, jak inżynierowie serwisowi firmy Timken pomogli producentom szczepionek zoptymalizować temperatury od samego początku, w którym rozpoczyna się łańcuch chłodniczy — w produkcji.