[Page Title]

Ronald J. Myers

Ronald J. Myers Vice President of Human Resources

Ronald J. Myers jest wiceprezesem działu kadr i członkiem kierownictwa wyższego szczebla firmy Timken Company. Na obecne stanowisko został powołany w 2015 r., zaś w 2016 r. dołączył do kierownictwa wyższego szczebla firmy.

Ron prowadzi globalny zespół, który promuje rozwój, zaangażowanie i sukces pracowników w zakresie działania firmy. Współpracuje on ściśle z kierownictwem firmy, aby dostosować globalne cele kadrowe do strategii biznesowych i planów operacyjnych, jednocześnie tworząc środowisko pracy, w którym ceni się różnorodność myśli.

W 1982 r. Ron rozpoczął karierę w firmie Timken jako inżynier układów przemysłowych. Później zajmował stanowiska w różnych działach, w tym w dziale rozwoju pracowników, stałego rozwoju oraz BHP i ochrony środowiska. W 1999 roku przeniósł się do podmiotu zależnego firmy, gdzie pełnił rolę dyrektora generalnego ds. rozwoju organizacji, zakupów i logistyki. Ron wrócił do siedziby firmy Timken w 2003 r. jako dyrektor ds. rozwoju organizacji. W 2007 r. został mianowany wiceprezesem ds. rozwoju procesów biznesowych, a w 2009 r. zajął stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju organizacji.

Otrzymał tytuł licencjacki w dziedzinie zarządzania biznesem i edukacji biznesowej na Baldwin Wallace Univeristy oraz tytuł magistra administracji biznesowej na Case Western Reserve University’s Weatherhead School of Business w Cleveland w stanie Ohio. Ron zasiada w zarządzie powierniczym The Timken Company Charitable & Educational Fund oraz zarządzie CommQuest, agencji zajmującej się leczeniem uzależnienia od narkotyków, alkoholu oraz zaburzeń behawioralnych z Canton w stanie Ohio.