Precyzja jest bezcenna

Jeśli chodzi o inżynierię i produkcję, precyzja jest bezcenna. W firmie Timken jest to warunek wstępny długotrwałego zaangażowania firmy w jakość w jej rozległym portfolio.

Znany ze swojego doświadczenia w zarządzaniu tarciem, przenoszeniu mocy i metalurgii, Timken stosuje innowacyjne rozwiązywanie problemów w wyrafinowanych zastosowaniach dla ugruntowanych i rozwijających się światowych branż — od produkcji żywności i transportu po automatyzację, lotnictwo i energię odnawialną.

Ponieważ każdy rynek, na którym działa firma, wymaga zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych, niezawodnych i najwyższej jakości, standardy jakości firmy są niezwykle wysokie. A spełnienie ich w dużej mierze zależy od umiejętności dokładnego i wydajnego pomiaru materiałów, produktów, części i projektów aplikacji — oraz od zespołu ekspertów całkowicie oddanych doskonaleniu tej zdolności.

„Mój zespół zapewnia zaawansowane rozwiązania pomiarowe i kontrolne, które wyposażają zespoły Timken na całym świecie w narzędzia, których potrzebują do dostarczania wysokiej jakości produktów inżynieryjnych” — mówi Jerry Rippel, kierownik grupy ds. badań i rozwoju pomiarów oraz specjalista ds. metrologii precyzyjnej w światowej centrali firmy Timken.

Wewnątrz działu badań i rozwoju firmy Timken

Dział Rippel wykorzystuje szereg platform pomiarowych: od maszyn do pomiaru współrzędnych geometrycznych i zaawansowanych procesów, w których wykorzystuje się lasery i kamery do pomiaru łożysk o bardzo dużych średnicach stosowanych w turbinach wiatrowych; do maszyn 3D i innych technologii wykrywania głębokości do pomiaru drobnych elementów do zastosowań lotniczych; metodami ultradźwiękowej kontroli podpowierzchniowej, aby zapewnić integralność stali stosowanej w każdym produkcie Timken.

Ale wydział to znacznie więcej niż laboratorium wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i technologię. Podobnie jak większa społeczność badawczo-rozwojowa i inżynierska firmy Timken, składa się ona z grupy utalentowanych ekspertów aktywnie zaangażowanych w innowacyjne prace oparte na rozwiązaniach.

„Wiele tego, co robimy, kręci się wokół opracowania rozwiązania — całego procesu, a nie tylko ostatecznie używanego urządzenia — dla naszych potrzeb pomiarowych — mówi Rippel. „Mamy dostawców i mamy własne maszyny, techniki i systemy. Ale jeśli nie mamy tego, czego potrzebujemy do wykonania zadania i nie możemy tego kupić, damy radę”.

Rippel zauważa, że w latach 90. XX wieku firma Timken zbudowała kilkanaście niestandardowych maszyn do pomiaru łożysk, które nadal są używane w zakładach na całym świecie, to tylko jeden z przykładów uznanej zdolności firmy do rozwiązywania problemów.

Obecnie jego zespół pracuje nad sprostaniem wyzwaniom logistycznym związanym z produkcją łożysk o ultradużych otworach.

„Te masywne łożyska mogą z daleka wyglądać dość standardowo, ale jest tam wiele szczegółowych szczegółów” – mówi Rippel. „Wymaganych jest kilka pomiarów; w grę wchodzi wiele zer, gdy musimy mierzyć z dokładnością do milionowej części cala”.

Ponieważ typowe procesy pomiarowe dla tych masywnych komponentów są czasochłonne i pracochłonne, obejmując przenoszenie ich z maszyny do maszyny, Rippel i personel opracowują system z małymi precyzyjnymi urządzeniami do sterowania ruchem, które zamiast tego będą przemieszczane wokół części.


„Mamy dostawców i mamy własne maszyny, techniki i systemy. Ale jeśli nie mamy tego, czego potrzebujemy do wykonania zadania i nie możemy tego kupić, damy radę.”

Jerry Rippel
Lider Grupy, Pomiary B+R


Kalibracja przyszłości

Oprócz opracowywania wewnętrznych rozwiązań i zapewniania wskazówek dotyczących pomiarów i inspekcji dla zespołów Timken na całym świecie, dział uważnie śledzi pojawiające się trendy i technologie , które mogą zoptymalizować jego wspólne działanie. Wśród nich: badania prądami wirowymi, które wykorzystują indukcję elektromagnetyczną do wykrywania i charakteryzowania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych stali; zaawansowana kontrola rezonansu akustycznego w celu zbadania charakterystyk wibracyjnych pod kątem defektów; oraz przemysłowa tomografia komputerowa, która wykorzystuje skanowanie napromieniowania do tworzenia obrazów 3D.

Według Rippela i jego współpracowników jeden nadrzędny trend jest jasny: automatyzacja fizyczna i cyfrowa będzie miała kluczowe znaczenie w usprawnianiu procesów produkcyjnych, aby sprostać coraz bardziej wymagającym specyfikacjom i terminom klientów.

Chociaż prognozowanie przyszłości może być trudne, zmiany są zawsze stałe. Taki też jest cel zespołu badawczo-rozwojowego firmy Timken zajmującego się pomiarami — zapewnienie precyzji inżynieryjnej i produkcyjnej dla bardziej wydajnego, zrównoważonego i odpornego świata. Od początku do końca, od koncepcji inżynieryjnej do końcowego wytworzenia produktu, wykorzystują swoją wiedzę fachową, aby codziennie realizować zobowiązanie firmy do jakości dla szerokiej bazy klientów.

„Precyzja jest naprawdę bezcenna, gdy nie ma miejsca na błędy”, mówi Rippel. „Z tego słynie firma Timken i dlatego praca, którą wykonujemy, jest tak ważna”.


Dowiedz się więcej o tym, jak inżynierowie firmy Timken usprawniają produkcję, wykorzystując fizyczną i cyfrową automatyzację, aby sprostać coraz bardziej wymagającym specyfikacjom i terminom klientów.