Precyzja jest bezcenna

Precyzja jest bezcenna

W inżynierii i produkcji, znaczenie precyzji jest nieocenione. W firmie Timken precyzja to warunek konieczny, ze względu na wieloletnie zobowiązanie spółki do tego, by jakość była gwarantowana w całym jej rozbudowanym portfolio.

Znana z wiedzy technicznej w zakresie zarządzania tarciem, przenoszenia mocy i metalurgii, firma Timken stosuje innowacyjne rozwiązania w wysoce zaawansowanych zastosowaniach na ustabilizowanych i nowo powstających globalnych rynkach: od rynku produkcji żywności i transportu, przez rynek automatyzacji, po rynek przemysłu lotniczego i energii odnawialnej.

Ponieważ każdy z rynków obsługiwanych przez firmę wymaga wysoce zaawansowanych i niezawodnych rozwiązań najwyższej jakości, niezwykle wysokie są też stosowane przez spółkęstandardy jakości. Ich spełnienie zależy w dużej mierze od umiejętności prowadzenia dokładnych i efektywnych pomiarów materiałów, produktów, części i projektów zastosowania, a także angażowania zespołu ekspertów całkowicie oddanych doskonaleniu tej zdolności.

„Mój zespół tworzy zaawansowane rozwiązania pomiarowe i kontrolne, które w rękach zespołów Timken na całym świecie stają się narzędziami niezbędnymi do tego, by dostarczać wysokiej jakości produkty inżynieryjne” — mówi Jerry Rippel, lider grupy badań i rozwoju pomiarów w firmie Timken oraz specjalista ds. metrologii precyzyjnej w światowej centrali firmy Timken.

Wewnątrz działu badawczo-rozwojowego firmy Timken

Dział kierowany przez Jerry’ego Rippela korzysta z szeregu platform pomiarowych: od maszyn do pomiaru współrzędnych geometrycznych, zaawansowanych procesów, w których wykorzystuje się lasery i kamery do pomiarów łożysk o bardzo dużych otworach stosowanych w turbinach wiatrowych, przez maszyny 3D i inne technologie wykrywania głębokości w pomiarach miniaturowych elementów do zastosowań lotniczych, po metody ultradźwiękowej kontroli podpowierzchniowej, wykorzystywane do zapewnienia integralności stali stosowanej w każdym produkcie Timken.

Ten dział to jednak dużo więcej niż tylko laboratorium wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i technologie. Podobnie jak w przypadku szerzej rozumianej społeczności badawczo-rozwojowej i inżynierskiej Timken, w jego skład także wchodzi grupa utalentowanych ekspertów, aktywnie uczestniczących w innowacyjnej pracy, w której poszukuje się rozwiązań.

„Duża część tego, czym się zajmujemy, polega na opracowaniu rozwiązania — całego procesu, a nie tylko urządzenia ostatecznie używanego do naszych potrzeb pomiarowych” — mówi Rippel. „Mamy dostawców i mamy własne maszyny, techniki i systemy. Ale jeśli nie mamy tego, czego potrzebujemy do wykonania zadania i nie możemy tego kupić, damy radę”.

W latach 90. XX wieku firma Timken zbudowała kilkanaście niestandardowych maszyn do pomiaru łożysk, które są do dziś używane w zakładach na całym świecie. Rippel zauważa jednak, że to tylko jeden z przykładów powszechnie znanych zdolności firmy do rozwiązywania problemów.

Obecnie jego zespół mierzy się z wyzwaniami logistycznymi dotyczącymi produkcji łożysk z bardzo dużym otworem.

„Te masywne łożyska mogą z daleka wyglądać dość standardowo, ale składa się na nie wiele szczegółów” — mówi Rippel. „Trzeba przeprowadzić kilkanaście pomiarów i w grę wchodzi wiele zer, gdy pomiary muszą być wykonane z dokładnością do jednej milionowej części cala”.

Ponieważ typowe procesy pomiarowe dla tych masywnych komponentów są czasochłonne i pracochłonne oraz wymagają przenoszenia podzespołów z maszyny do maszyny, Rippel opracowuje ze swoimi pracownikami system zawierający niewielkie, urządzenia sterujące ruchem precyzyjnym, które zamiast powyższego będą przemieszczane wokół części.


„Mamy dostawców i mamy własne maszyny, techniki i systemy. Ale jeśli nie mamy tego, czego potrzebujemy do wykonania zadania i nie możemy tego kupić, damy radę.”

Jerry Rippel
lider grupy, dział badawczo-rozwojowy pomiarów


Kalibracja przyszłości

Oprócz opracowywania własnych rozwiązań i udzielania zespołom Timken na całym świecie wskazówek na temat pomiarów i kontroli, dział ten uważnie śledzi pojawiające się trendy i technologie, które mogą zoptymalizować jego zbiorową funkcję. Należą do nich: badania prądami wirowymi, które wykorzystują indukcję elektromagnetyczną do wykrywania i charakteryzowania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych w stali, zaawansowana kontrola rezonansu akustycznego, pozwalająca badać charakterystyki wibracyjne pod kątem defektów oraz przemysłowa tomografia komputerowa, która wykorzystuje skanowanie z użyciem promieniowania do tworzenia obrazów 3D.

Według Rippela i jego współpracowników wyraźnie zaznacza się jeden trend: Dla usprawnienia procesów produkcyjnych kluczowe znaczenie będzie miała automatyzacja fizyczna i cyfrowa, która pozwoli sprostać coraz bardziej wymagającym specyfikacjom i terminom klientów.

Choć prognozowanie przyszłości może być trudne, zmiany są pewne. Podobnie, jak cel zespołu badawczo-rozwojowego firmy Timken odpowiedzialnego za pomiary, którym jest zapewnienie precyzji inżynieryjnej i produkcyjnej dla bardziej wydajnego, zrównoważonego i odpornego świata. Od początku do końca, od koncepcji inżynierskiej po końcowy wytworzony produkt, wykorzystuje on swoją wiedzę fachową, aby codziennie realizować zobowiązanie firmy do zapewniania jakości szerokiemu gronu klientów.

„Precyzja naprawdę jest bezcenna, jeśli nie zostawia się zbyt wiele miejsca na błędy” — mówi Rippel. „Z tego słynie firma Timken i dlatego praca, którą wykonujemy, jest tak ważna”.


Dowiedz się więcej o tym, jak inżynierowie firmy Timken usprawniają proces produkcji, wykorzystując fizyczną i cyfrową automatyzację, aby sprostać coraz bardziej wymagającym specyfikacjom i terminom klientów.