Gatunki stali 

Stal do nawęglania
4120
5120
8620/8720
4720
4320
3310/3311
CBS-6000*
CBS-50 Nil*

 

Stal hartowana skrośnie
52100
ASTM-A485-1
ASTM-A485-2
ASTM-A485-3
ASTM-A485-4
M 50*

 

Stal hartowana indukcyjnie
1053
1060
1074
1080
5160
B655

 

*Specjalistyczny gatunek stali lotniczej do wysokich temperatur