[Page Title]

Tedarikçi Gereksinimleri Menüsü

Timken Kurumsal Standardı 29.1
Revizyon 13 (Temmuz2022)

Timken tedarikçilerinin sıfır kalite olayı ve sıfır aksama yaşaması, sıfır kusurlu ürünler sağlaması ve kusursuz teslimat performansına ve sorunlara zamanında yanıt verme yeteneğine sahip olması beklenir.

İleri / Giriş

Tedarikçiler, ürün ve hizmetlerinin kalitesinden sorumludur.

The Timken Company’nin Tedarikçi Gereksinimleri Kılavuzunun amacı, The Timken Company ve küresel iştirakleri ile kalite ile ilgili iş yapma koşullarını açık bir şekilde iletmek ve tüm tedarik zincirinde sürekli iyileştirmeyi sağlayan, kusurları önleyen, varyasyonu ve israfı azaltan sistemler geliştirmektir. Yetkili Timken personeli tarafından resmi olarak bildirilmedikçe, bu kılavuzda sunulan bilgiler önceliklidir.

Tedarikçilerimizin sıfır kalite olayı ve sıfır aksama yaşaması, sıfır kusurlu ürün sağlaması, kusursuz teslimat performansına ve sorunlara zamanında yanıt vermesi beklenir.

Tip I Malzemeler: The Timken Company tarafından satılan ürünlerin bir parçası haline gelen malzemelerdir. Ayrıca Timken Company tarafından satılan ürünü (tamamen veya kısmen) üretmek için kullanılan hizmetleri de içerir.

Bu kılavuzun kapsamı, tüm Tip I üretim malzemeleri, üretim veya hizmet parçaları tedarikçilerinin ve makine ve ilgili bileşenlerin üreticilerinin ürün kalitesi için geçerlidir.

Bu kılavuzun orijinali kontrollü bir belgedir. Tedarikçilere dağıtılan, yazdırılan veya indirilen Timken Tedarikçi Gereksinimleri Kılavuzunun kopyaları kontrolsüz olarak kabul edilir ve otomatik olarak güncellenmeyecektir.

The Timken Company’nin tedarikçileri, bu belgeyi http://tsn.timken.com/ adresindeki The Timken Company tedarikçi web sitesi aracılığıyla almaktan ve takip etmekten sorumludur. Tedarikçilerin, bu belgedeki revizyonlar ve güncellemeler için web sitesini periyodik olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Tedarikçiler, tedarik ettikleri ürün ve hizmetlerin satın alma siparişlerinde, tedarik sözleşmelerinde gösterildiğinde veya postayla gönderildiğinde, elektronik olarak iletildiğinde veya http://tsn.timken.com/ adresinde çevrimiçi olarak görüntülendiğinde bu belgenin en son revizyonuna uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.

Bir fiyat teklifi, satın alma siparişi veya tedarik sözleşmesi talebinde Timken Şirketi Tedarikçi Gereksinim Kılavuzuna atıfta bulunulmaması, Tedarikçileri uyumdan muaf tutmaz.

Standart Gereklilikler – Kalite
The Timken Company’nin tedarikçisi olmak için tüm tedarikçiler kalite gereksinimlerimizi karşılamalıdır.

Standart gereksinimlerimiz şunları içerir:

1. Kalite Yönetim Sistemi : Tedarikçiler, belgelenmiş ve uygulanmış bir kalite yönetim sistemine sahip olmalı ve yerinde değerlendirmeleri kabul etmelidir. Tedarikçilerin ISO 9001:20xx, IATF 16949:20xx veya AS 9100:20xx’e kayıtlı olmaları gerekebilir. Uygun olduğu şekilde, ISO 14001:20xx kaydı veya uygunluğu gerekli olabilir.

2. Kalite Planlaması / Gelişmiş Ürün Kalitesi Planlaması (APQP): Talep edildiği gibi, Tedarikçinin kaynakları mevcut olmalı ve Kalite Planlama / APQP’ye veya sektöre özel önleme sistemine katılabilmelidir; Fizibilite İncelemeleri, DFMEA’a, PFMEA’lar, Tasarım İncelemeleri, Prototip Üretimi, Üretim Parçası Onay Süreci, proses kontrol planları ve FOD önleme faaliyetleri gibi çabaları içerir.

3. Düzeltici Faaliyet: Bir tedarikçinin ürünleriyle ilgili bir kalite sorunu olması durumunda, tedarikçinin Timken Kalite Bilgi Sistemi (QIM) kullanılarak elektronik olarak dosyalanan yazılı bir düzeltici faaliyet raporu sunması gerekecektir.

4. Tehlikeli Maddeler: Tehlikeli Maddeler ile ilgili tüm bilgiler ve tüm resmi ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirilmesi tedarikçiler tarafından sağlanmalıdır. Tedarikçilerin, tanımlanan tüm kalemler için Malzeme Güvenlik Veri Sayfalarını (MSDS) sunmaları istenecektir.

5. Değişikliği Yönetme: Tedarikçiler, planlanan herhangi bir süreç değişikliğini Timken Şirketine bildirmeyi ve uygulamadan önce Timken’in onayını almayı kabul etmelidir. Tedarikçiler de bunu kendi tedarik zincirlerinin tamamı için bir koşul haline getirmelidir. Bazı durumlarda, onay sürecinin bir parçası olarak numuneler ve belgeler gerekli olacaktır.

6. Malzeme ve Proses Spesifikasyonları: Tedarikçiler, Timken ürünleri için spesifik malzeme ve proses spesifikasyonlarına uygun üretim yapmalıdır. Bazı durumlarda, tedarikçinin alt tedarikçilerinin onayını talep edeceğiz.

7. Malzeme Kaynağı Onayı: Timken malzeme belirttiğinde, Timken tüm malzeme kaynaklarını onaylamalıdır. Tedarikçilerin, malzemeyi bir Timken tesisine göndermeden önce Malzeme Sertifikasyon Veritabanını kullanmaları gerekebilir.

8. Uygun Olmayan Ürün: Tedarikçiler, herhangi bir uygun olmayan ürün için yalnızca spesifikasyonları karşılayan veya sevkıyattan önce yazılı bir sapma elde eden ürünü göndermelidir. Timken’in uygun olmayan ürünün gönderilmesine onay vermesi, tedarikçinin Timken’e karşı olan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

9. Kayıtlar: Tedarikçiler, belirli süreler boyunca belirli kayıtları tutmalıdır. Timken, uygun olduğu şekilde kayıtların elden çıkarılması da dahil olmak üzere kayıt tutmayı tanımlayacaktır.

10. Sevkiyat ve Paketleme Gereklilikleri: Tedarikçiler, nakliye ve paketleme için Timken’in spesifikasyonlarına uymalıdır. Bu, etiketleme spesifikasyonlarını veya gerekliliklerini içerir.

11. Tedarikçi Yükseltmesi: Tedarikçinin kalite, teslimat veya maliyet alanlarında devam eden başarısızlığının bir sonucu olarak, tedarikçi artan bir faaliyet düzeyine yerleştirilecektir.

12. Tedarikçi Maliyeti Kurtarma ve Ters İbraz Süreci: Timken’in bir tedarikçinin kabul edilemez performansıyla ilişkili maliyetleri geri alacağı resmi bir süreç.

13. Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarikçiler, kendi tedarik zincirlerinin tamamını belirlemeye ve yönetmeye istekli olmalıdır. Alt tedarikçilerinin Timken gereksinimlerini karşılamasını sağlamak tedarikçinin sorumluluğundadır.

14. İzlenebilirlik: Ürün izlenebilirliği bir gerekliliktir. Tedarikçiler, Timken’in gerektirdiği şekilde ürün partilerinin/lotlarının benzersiz tanımlamasını sağlamalıdır.

15. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması: Tedarikçiler, Timken, müşterisi veya müşteri temsilcisi tarafından yerinde ürün doğrulamasına izin vermelidir.

Bu Standart Gereksinimler sonraki sayfalarda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


1.0 Tedarikçi Minimum Gereksinimleri

1.1 Tanıtım
Tip I Tedarikçiler için Timken Şirketi Tedarikçi Gereksinimleri Kılavuzuna hoş geldiniz.

Tip 1 Tedarikçiler , The Timken Company tarafından satılan ürün ve hizmetleri kısmen veya tamamen oluşturan ürün veya hizmetleri sağlayanlar olarak tanımlanır.

Burada açıklanan gereksinimler, Timken Company’nin Rulman ve Güç Aktarımı iş birimindeki tüm harici Tip I Tedarikçiler için geçerlidir.

Dolaylı malzeme tedarikçileri, satınalma siparişi gereklilikleri ve/veya diğer sözleşme yükümlülükleri ile tanımlandığı şekilde Tedarikçi Gereksinim Kılavuzunun uygun bölümlerine uyacaktır.

The Timken Company kalite itibarının ve Timken Marka Sözünün satın aldığımız ürünlere yansımasını bekliyoruz.

Bu kılavuz, Kalite Politikamızın amacını yerine getirmek için gerekli olan belirli süreçleri ve bilgileri tanımlar.

Tedarikçilerimizin, The Timken Company’ye tedarikçi ve The Timken Company için toplam sahip olma maliyetini en aza indiren bir yalın tedarik zinciri oluşturmada aşağıdakiler yoluyla yardımcı olmak için sürekli bir iyileştirme yaklaşımı kullanmaları beklenmektedir:

 • Müşteri odaklı liderlik – The Timken Company’nin ihtiyaçlarını anlamaya ve öngörmeye çalışmak ve bu ihtiyaçları karşılayacak altyapıyı proaktif olarak kurmak.
  • Buna yenilik, işbirliği, hız, envanter yönetimi ve maliyet rekabet gücü dahildir.
 • Yürütme mükemmelliği – Sıfır kesinti ve sıfır kalite sorunuyla kusursuz teslimat performansı. Bu kılavuzun geri kalanında The Timken Company’nin tedarikçi ilişkilerini nasıl yöneteceğine dair ek ayrıntılar sağlanmaktadır.

1.2 Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi Gereksinimleri
Asgari olarak, Timken Company tedarikçilerinin uyması ve Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme (SQD) tarafından aksi belirtilmedikçe veya onaylanmadıkça ISO 9001:20xx, AS9100:20xx veya IATF 16949:20xx kaydının en son revizyonunu almaları gerekebilir. .

Timken’in tedarikçisinin IATF 16949:20xx, AS9100:20xx veya ISO 9001:20xx’e göre bir Kalite Yönetim Sistemi geliştirmek için yeterli kaynağa sahip olamayacak kadar küçük olması durumunda Timken SQD, Tedarikçi Risk Değerlendirmesini kullanarak yerinde denetimler yapacaktır. boşlukları değerlendirmek, riskleri belirlemek ve Timken’i ve nihai müşterileri korumak için uygun önlemleri almak için denetim veya masa denetimi yaklaşımı aracılığıyla.

IATF tescilli bir tedarikçi kalite yönetim sistemine özel durum koşulları (yeni iş tutma – kalite, iyileştirme durumu, Q1 iptali gibi) bildirilirse, tedarikçilerin uygun Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme (SQD) çalışanına zamanında bildirimde bulunmaları gerekir. ) herhangi bir IATF (Uluslararası Otomotiv Görev Gücü) veya diğer kuruluşlar tarafından.

Timken Şirketi, tedarikçi Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu doğrulamak veya tedarikçi yükseltme ile ilgili düzeltici veya önleyici faaliyetlere ilişkin etkinliği doğrulamak için uygun görüldüğü şekilde yerinde denetim yapma hakkını saklı tutar.

Tip I tedarikçiler, Timken’in müşterilerine, müşteri temsilcilerine, devlet veya düzenleyici kurumlara, Tedarikçi’nin tesislerinde tedarikçinin kalite sistemlerini denetleme hakkı vermelidir. Bu, tedarikçinin taşeron tedarikçilerine yapılan ziyaretleri içerebilir.

Tüm bu ziyaretler The Timken Company tarafından onaylanacak ve düzenlenecektir.
Tedarikçilere alt yüklenici ürün veya hizmet veren Tip I tedarikçilerin, temel özellikler (her nasıl adlandırılmış olursa olsun), gerektiğinde malzeme veya süreç gereklilikleri de dahil olmak üzere, satın alma belgelerindeki geçerli gereklilikleri alt kademe tedarikçilere sağlamaları gerekmektedir.

1.3 Timken Baskıları, Standartları ve Spesifikasyonları

The Timken Company’den alınan her satın alma siparişi için sözleşme incelemesi yapmak tedarikçinin sorumluluğundadır. Bu, Timken baskılarının, standartlarının ve spesifikasyonlarının tanımlanmasını içerecektir.

Bu gereklilik aşağıdaki yöntemlerden biri ile karşılanacaktır:

 • Satınalma Siparişi, Baskıların, Standartların ve Spesifikasyonların revizyonunu tanımladığında, tedarikçi, Satınalma Siparişinde belirtilen belgenin aynı revizyonuna sahip olduklarını teyit edecektir.
 • Satınalma Siparişi Baskıların, Standartların veya Spesifikasyonların revizyonunu TANIMLAMADIĞINDA, tedarikçi bu belgelerin en son revizyonuna sahip olduğunu teyit edecektir. Bu gereklilik aşağıdakilerden biri ile karşılanacaktır:
  • Standartlar ve Spesifikasyonlar için en son revizyonu belirlemek için TSN’yi kontrol edin.
  • Kendi Timken baskılarını alamayan tedarikçiler için baskı revizyonunu onaylamak için Timken Satın Alma temsilcinizle iletişime geçin.
  • TADA aracılığıyla kendi Timken baskılarını alabilen tedarikçiler için, işleme öncesinde en son baskı revizyonunu kontrol etmek tedarikçinin sorumluluğundadır.

Tedarikçinin en son belge revizyonunu almaması veya almakta güçlük çekmesi durumunda, tedarikçi uygun Timken Satın Alma temsilcisi ile iletişime geçecektir.

1.4 Ürün Muayenesi
The Timken Company’ye sağlanan tüm ürünler, üzerinde anlaşmaya varılan bir kontrol planına göre tedarikçi tarafından denetlenecektir. Bir satın alma veya tedarik sözleşmesinin olmaması durumunda, tedarikçi, ürünün The Timken Company’nin gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmak için gerekli denetim yöntemlerini geliştirmeli, uygulamalı ve sürdürmelidir.

Tedarikçi, ürün/proses kontrol planında tanımlandığı şekilde proses içi ve harici denetim incelemeleri veya testleri gerçekleştirecektir. Muayene verileri tedarikçi tarafından saklanacak ve talep üzerine sunulacaktır.

Tedarikçiler, Timken’e, müşteri(ler)ine, müşteri temsilcisine/temsilcilerine, hükümete veya
düzenleyici kurumlar, satın alınan ürünlerin belirli şartlara uygun olduğunu tedarikçinin tesislerinde doğrulama hakkına sahiptir. Tedarikçi, bu tür doğrulamaları kalitenin etkin kontrolünün kanıtı olarak kullanmayacaktır.

Timken, müşterisi/müşterileri veya müşteri temsilcisi/temsilcileri tarafından yapılan doğrulama, tedarikçiyi kabul edilebilir ürünler sağlama sorumluluğundan kurtarmaz veya kendi yerinde nihai kabule tabi olarak Timken veya müşterisi/müşterileri tarafından sonradan reddedilmesine engel olmaz. hedef.

Uygulanabilir olduğunda, The Timken Company’ye ürün için bir kalite geçmişi sağlanacaktır. Kalite geçmişi, imalat, işleme veya imalat sırasında oluşturulan tüm doğrulama belgelerini içermelidir.

1.5 Uygun Olmayan (Farklı) Ürün
Uygun olmayan veya tutarsız ürün şu şekilde tanımlanır: çizim spesifikasyonlarından, satınalma siparişi gerekliliklerinden, Timken Company ürün ve proses spesifikasyonlarından veya standartlarından ve miktar, görünüm, malzeme, metalurji, paketleme, elleçleme, nakliye, teslimat, temizlik ve boyutlar. Sahte Parçalar uygun olmayan malzeme olarak kabul edilecektir.

Ürün sevk edildikten, transit halindeyken veya Timken’e teslim edildikten sonra tedarikçi tarafından uygun olmayan ürün tespit edildiğinde, tedarikçi The Timken Company’ye resmi, ayrıntılı bildirim dahil olmak üzere etkiyi azaltmak için uygun önlemleri alacaktır.

Bildirim, gerektiği gibi aşağıdakileri içeren uygunsuzluğun açık bir tanımını içerecektir: etkilenen parçalar, parça numaraları, teslim edilen veya nakledilen miktarlar ve tarihler. Timken tarafından talep edilmesi halinde tedarikçi, malzeme veya ürün partileri veya partileri için izlenebilirlik bilgisi sağlayacaktır.

Tutarsız Malzeme Raporu (DMR) (Prosedür için buraya tıklayın) tedarikçiye uygunsuzluk, tutarsızlık ve/veya ret bildiriminde bulunmak için kullanılır. DMR, Timken’in Kalite Sorun Yönetimi (QIM) kullanılarak doğrudan Tedarikçi irtibat kişisine e-posta yoluyla gönderilir ve Tip I malzeme alan herhangi bir Timken Şirketi tesisinden başlatılabilir. Uygun olmayan ürünün saptanması üzerine bir DMR başlatılabilir. Tedarikçiden düzeltici faaliyet talepleri istenebilir.

Tedarikçi, QIM kullanarak talep edilen zaman çerçevesi içinde Tedarikçi Şikayetine doğrudan yanıt vermekten sorumludur. Tedarikçi Şikayetinde aksi belirtilmedikçe, ilk yanıtın 30 gün içinde verilmesi beklenir.

Tedarikçi Duyarlılığı – Timken Şirketi, QIM kullanarak düzeltici veya önleyici eylemlerin hızını, zamanında ve etkililiğini izleyecek ve tedarikçinin yanıtını gelecekteki işleri ödüllendirmek ve performansı izlemek için girdi olarak kullanabilir.

Gerekirse, özel zamanlama gereksinimleri DMR’de belirtilecektir. Sağlanan genel veya varsayılan gereksinimler şunlardır:

 • Bir DMR için ilk yanıt (atanan ekip/kişi, sorun tanımı, sınırlama eylemi) 3 iş günü içinde Timken Şirketine sağlanacaktır.
  • Otomotiv ve Havacılık tedarikçileri 24 saat içinde yanıt vermelidir.
 • Timken Şirketi bir 8D süreci gerektiriyorsa, ilk 8D raporu 15 takvim günü içinde sunulacaktır.
  • Otomotiv ve Havacılık tedarikçileri 5 takvim günü içinde teslim etmelidir.
 • Tam bir 8D raporu The Timken Company’ye 30 takvim günü içinde sunulmalıdır.
  • Otomotiv ve Havacılık tedarikçileri 10 takvim günü içinde göndermelidir.

Bir tedarikçinin ürününün, tasarım gereksinimleri tarafından tanımlandığı şekilde malzeme ve/veya işçilik açısından kusurlu olduğu belirlenirse, ürün(ler) derhal kontrol altına alınacaktır.

Timken Şirketi ve tedarikçi, ürünün içerdiği “parti”deki kusurları gidermek için denetlenip denetlenemeyeceğini belirleyecektir.

Zaman, tedarikçinin personelinin gelmesine izin vermiyorsa, tedarikçi, The Timken Company’ye ayrıntılı inceleme talimatları sağlayacaktır.

Timken Şirketi, tüm denetim yöntemlerini onaylama hakkını saklı tutar.

Muayenenin tek başına kusuru tespit edemeyeceği belirlenirse, ürün(ler) tedarikçiye iade edilecek veya tedarikçi ve Timken tarafından kararlaştırıldığı şekilde hurdaya ayrılacaktır.
Timken Şirketi, bu kusurlu parçalardan kaynaklanan tüm maliyetleri belirleyecek ve tedarikçi ile birlikte Tedarikçi Maliyet Geri Ödemesi Ters İbraz prosedürünü başlatacaktır.

Satın alınan ürüne bir Timken tesisinde acil üretim için ihtiyaç duyulursa, tedarikçi denetim için Timken’in üretim tesisine hızlı bir denetim ekibi sağlayacak veya (üçüncü tarafa satın alma siparişi vererek) bir üçüncü taraf denetim hizmetinin kullanılmasını kabul edecektir. hizmet maliyeti tedarikçi tarafından üstlenilir.

Çoğu durumda, uygun olduğu şekilde, tedarikçiye, etkilenen Timken tesisi tarafından tasnif metodolojilerine ilişkin seçenek verilecektir.

Kusurlu ürünü ayırmak için üçüncü bir tarafın kullanılması, tedarikçiyi ürünün kalitesi veya teslimatı konusundaki sorumluluklarından kurtarmaz.

Timken Şirketi, tedarikçinin ürün veya hizmetlerinin performansını tam olarak değerlendirmek için gerekli tüm güvenli, tahribatlı ve tahribatsız testleri yapma hakkına sahip olacaktır.

Timken Şirketi, bağımsız bir 17025:20XX akredite test laboratuvarının hizmetinden yararlanma hakkına sahip olacaktır.

Tedarikçi, yalnızca testin ürün veya hizmetin kusurlu olduğunu teyit etmesi durumunda söz konusu testlerin masraflarını Timken Şirketine geri ödeyecektir.

Timken Şirketi, tedarikçiye denetim için saatlerin uygun şekilde hesaplanmasını sağlamalıdır.

Satın alınan ürünün tasarım baskılarında belirtilenler dışındaki nedenlerle kusurlu veya uygunsuz olduğu belirlenirse, iki taraf tartışacak ve sınırlama eyleminin gerekli olup olmadığını belirleyecektir.

Sınırlama eylemi gerekliyse, denetim kriterleri oluşturulacaktır. Sınırlama eylemi gerekli değilse, tedarikçinin ürünü, sapma sürecini kullanmanın uygun bir kaydıyla üretimde kullanım için onaylanacaktır.

1.6 Tasarım ve Süreç Değişikliklerinin Yönetimi
Ürün onayından sonra tedarikçiler, The Timken Company’den önceden yazılı bildirim ve onay almadan herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Tedarikçiler de bunu kendi tedarik zincirlerinin tamamı için bir koşul haline getirmelidir.

Değişiklikler, ürün tasarımında değişiklik olarak tanımlanır; ürün özellikleri; Satın alınan parçalar; malzeme, hizmet tedarikçisi veya sağlayıcısı; Üretim Yeri; üretim yöntemi; işleme; test yapmak; depolamak; ambalajlama; muhafaza veya teslim.

Değişiklikler, Timken’in Kalite Sorun Yönetimi (QIM) aracılığıyla iletilecektir. Bunlar, parça tasarımı, malzeme, alt katman tedarikçisi, üretim yeri veya işlemindeki değişiklikleri içerir. Şüpheye düştüğünüzde, tedarikçilerin ilgili Kurumsal SQD veya kaynak sağlama temsilcileriyle iletişime geçmeleri teşvik edilir.

Tedarikçi, The Timken Company için önceden bilgilendirecek ve The Timken Company için üretilen, işlenen veya servis verilen ürünü etkileyen tüm tasarım veya süreç değişiklikleri için onay alacaktır.

Değişiklikler, bir parçanın sonraki işlenmesinde, işlenmesinde veya amaçlanan veya öngörülebilir uygulamasında, etkiye veya en olumsuz etkiye göre sınıflandırılır.

Tedarikçi değişikliği şu şekilde başlatılabilir:

 • Timken Mühendislik departmanı
 • Müşterinin mühendisleri veya pazarlama departmanı tarafından Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme departmanına bildirilen müşteri tarafından başlatılan değişiklik
 • Timken’in Satın Alma ve Tedarikçi Kalite Geliştirme departmanları
 • Kalite Geliştirme departmanı
 • Timken’in üretim tesisi/kullanıcısı
 • Tedarikçi

Tedarikçi, değişiklik talebini Timken’in QIM sistemini kullanarak gönderecektir. Tanımlanmış bir doğrulama planına devam etmek için talebi onay için The Timken Company’ye gönderin. Bu plan, yeni Üretim Parçası Onay Sürecinin (PPAP) sunulmasını veya FAI’yi (İlk Ürün Denetimi) içerebilir veya gerektirebilir.

Kalıcı değişiklikler için Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme temsilcisi yeni bir Üretim Parçası Onay Sürecinin gerekli olup olmadığını belirler ve tedarikçiye buna göre tavsiyede bulunur.

Doğrulama ve/veya Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP) onayının ardından, Tedarikçi Ürün/Süreç Değişikliği Talebi kabul edilir veya reddedilir ve tedarikçiye buna göre bilgi verilir.

Bu aşamada, onaylanan değişikliğin aşamalı olarak zamanlaması belirlenir ve tedarikçiye ve tüm ilgili taraflara iletilir.

1.7 Satın Alınan Ürün Teslimi ve Onay Süreci
Satın Alınan Ürün Sunum ve Onay Süreci , satın alınan ürünün tüm tasarım ve spesifikasyon gereksinimlerinin Timken tedarikçileri tarafından doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek ve tedarikçi üretim sürecinin Timken ve Timken müşterisinin teknik ve kalite gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlamak için uygulanır. Tedarikçi, SQD ile fizibilite incelemesi sırasında belirlenen belgeleri Tedarikçi PPAP/ISIR Gönderim Talep Formu’nu kullanarak sunar.

Gönderim gereksinimleri tipik olarak ilk numune parçalarını içerecektir; Tasarım yorumu; boyutlu düzen; performans testi sonuçları; malzeme sertifikaları; yetenek çalışmaları; süreç akış şeması; tasarım FMEA (Arıza Modları ve Etkileri Analizi) ; süreç FMEA ve tedarikçi süreç kontrol planı.

Bu süreç, en son AIAG-Üretim Parça Onay Süreci (PPAP) kılavuzuna uygun olarak Timken’in müşterisi ve The Timken Company dahili gereksinimlerini takip eder.
Benzersiz müşteriye özel gereksinimler, tanımlandığı ve gerekli olduğu şekilde ele alınır.

Timken Şirketi, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe, AIAG Üretim Parçası Onay Süreci kılavuzunda tanımlanan AIAG Üretim Parçası Onay Süreci bildirim ve gönderim gerekliliklerini takip eder.

İlk numune parçaları ve tanımlamayla ilgili Timken’e özel gereksinimler şunları içerir:

 • Numuneler, üretim koşulları altında çalışan üretim takımlarından olmalıdır.
 • Numuneler, ölçüm korelasyonunun gerçekleştirilebilmesi için benzersiz bir şekilde tanımlanmalıdır.
 • Numune miktarı, ürünün niteliğine ve üretim sürecine göre değişebilir.
 • Üretim malzemesi ve süreçleri.
 • Analiz/Geliştirme/Doğrulama Belgeleri (istendiğinde).
 • Numune miktarları bir Timken standardında veya spesifikasyonunda tanımlanmadıkça, aşağıdaki yönergeler kullanılabilir:
  • Herhangi bir tek parça üretim takımlarından en az 5 numune (300 parçalık bir üretim çalışmasından) gereklidir.
  • Çok parçalı takımlardan boşluk başına en az 1 numune gereklidir.

Tedarikçilerin, zamanında tam onay alabilmeleri için Tedarikçi Kalite Geliştirme temsilcileri veya belirlenmiş tesis kalite personeli ile birlikte çalışmaları şiddetle tavsiye edilir.

Tedarikçi üretim parçaları, Timken’den PPAP’nin toplu üretim için onaylandığı veya geçici olarak onaylandığına dair bildirim alana kadar Timken kullanıcı tesisine sevkiyat için serbest bırakılmayacaktır.

Tedarikçi Kalite Geliştirme personeli tarafından talep edildiğinde tedarikçi, Üretim / Proses Kontrol Planını (PCP) doğrulamaya hizmet edecek ve sevk edilen tüm ürünlerin Timken’in beklentilerini karşılamasını sağlayacak bir Güvenli Başlatma süreci oluşturacaktır. (Referans 1.19 Tedarikçi Güvenli Başlatma)

1.8 Ölçüm Sistemi Analizi
Tedarikçi, Tedarikçi Kalite temsilcisi tarafından uygun ve tanımlanan şekilde tedarikçi ölçüm yeteneklerini tam olarak anlamak için, AIAG Ölçüm Sistemi Analizi kılavuzunun en son sürümüne uygun olarak bir ölçüm sistemi analizi (MSA) gerçekleştirecektir.

1.9 Prototip Teslim Gereksinimleri
Prototip faaliyetinin amacı, ürünü, süreçleri ve montaj sistemlerini bir araya getirmek ve test etmek ve uygunluk/ölçüm/tasarım doğrulaması yapmaktır.

Prototipte parça onayı (Prosedür için buraya tıklayın) , parça varyasyonunun tasarım değerlendirmesi, imalat ve montaj üzerindeki etkisini en aza indirmek için bileşen parçası sorunlarının tanımlanmasını ve düzeltilmesini sağlar.

Prototip parça tedarikçileri, aşağıda listelenen kalemleri tamamlamış, belgelemiş ve incelemeye hazır olmalıdır:

1.10 Tescilli Bilgiler için Belgeler, Sertifikasyon ve Veri Gereksinimleri
Timken Company ve müşterileri, The Timken Company için üretilen ürüne ilişkin gizli ve tescilli tedarikçi bilgilerini içeren belgeleri tedarikçinin huzurunda ve tedarikçi tesislerinde inceleyebilir.

Uygulanabilir olduğunda, The Timken Company’ye tüm ürün için bir kalite geçmişi sağlanacaktır. Kalite geçmişi, ürün veya hizmetin üretimi sırasında oluşturulan tüm doğrulama belgelerini içermelidir.

Tedarikçi, Timken Company’ye tasarım, imalat, muayene ve test sırasında uygun belgeleri sağlayacaktır. Belgeler (uygulanabildiğinde) aşağıdakiler gibi tasarım kayıtlarını içerecektir:

 • Tasarım Hatası Modu ve Etkileri Analizi (DFMEA)
 • Tasarım Doğrulama Planı ve Raporu (DVP&R)
 • Kalite Planlama / Gelişmiş Ürün Kalite Planlama (APQP) Durum Raporu

1.11 Tehlikeli Maddeler – Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
Timken Company ürünlerinde kullanılan veya bunlara dahil edilen tüm malzemeler, kısıtlı, toksik ve tehlikeli malzemelerle ilgili mevcut hükümet ve güvenlik kısıtlamalarını karşılamalıdır; üretim ve satış ülkesi için geçerli çevresel, elektriksel ve elektromanyetik hususların yanı sıra. A Malzeme Güvenlik Verileri
Geçerli yönetmelikler kapsamında tanımlandığı şekilde tüm kalemler için sayfa (MSDS) sunulmalıdır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(ları) alıcı lokasyona teslim edilmelidir.

Fizibilite toplantısı ve/veya bir Satınalma Siparişinin alınmasını müteakip mümkün olan en kısa sürede onay için tam açıklama içeren bir Malzeme Güvenlik Veri Sayfası/Formları gönderilmelidir. En geç, herhangi bir bileşenin, hammaddenin veya ürünün ilk sevkiyatı / PPAP sunumundan önce , kullanan Timken tesisine geçerli MSDS sayfaları sağlanmalıdır.

Her bir MSDS’nin onayı, ürün lansmanında mümkün olduğunca erken alınmalıdır. Timken kullanan tesis, MSDS sayfalarının kabul edilemez olup olmadığını tedarikçiye bildirecektir. MSDS bilgilerinin gönderilmemesi veya onay alınmaması durumunda ilk sevkiyat PPAP gönderimi onaylanmayabilir.
(Referans 2.8 Çevre Sağlığı ve Güvenliği)
Tedarikçiler, gerektiği şekilde IMDS (Uluslararası Malzeme Veri Sistemi) kullanacaktır.

1.12 Sevkiyat ve Paketleme Gereklilikleri
Bazı durumlarda, The Timken Company, nakliye ve paketleme gereksinimlerini tanımlamak için ‘S’ Spesifikasyonları belirler.

Herhangi bir ‘S’ spesifikasyonundaki gereksinimler, satın alma siparişinin ve/veya ürün çiziminin/sözleşmenin bir uzantısı olarak kabul edilecektir.

SQD veya alıcı lokasyon ile yazılı olarak alternatif yöntemler üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, tüm üretim gönderileri aşağıdakileri içermeli veya bundan önce gelmelidir:

 • Tüm geçerli malzeme spesifikasyonlarında belirtildiği gibi malzeme sertifikaları.
 • SQD’den veya alıcı konumundan farklı bir talimat verilmediği sürece, Uygulanabilir İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC) verileri (tüm baskı için belirlenmiş özel veya kritik özellikler için).
 • Etiketleme veya barkod etiketleme, uygun AIAG yönergelerine veya tesise özel gereksinimlere uygun olmalıdır.

Üretim sevkiyatı ve paketleme gereksinimleri tartışmaları, APQP faaliyetleri veya Fizibilite incelemesi sırasında başlamalıdır. Tüm gereksinimler, ilk sevkiyat ve PPAP sunumundan önce sonuçlandırılacaktır.

1.13 Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarikçiler, uygun olduğu şekilde tüm tedarik zincirlerini belirlemeye ve yönetmeye istekli olmalıdır. Bu, hammadde tedarikçileri veya üreticileri ve The Timken Company’ye tedarik edilen ürünler için kullanılan bileşen veya işlem tedarikçilerini içerir.

Tedarikçiler, uygun olduğu şekilde, The Timken Company’ye tedarik edilen ürünleri üretmek için kullanılan tüm tedarik zincirine tüm The Timken Company kalite gerekliliklerini uygulayacaktır.

1.14 Tedarikçi Malzeme İzlenebilirliği
Gerektiğinde, tedarikçiler yeterli ürün izlenebilirliğini gösterebilmelidir. Özel izlenebilirlik gereksinimleri belirlenir ve ilk fizibilite, Kalite veya APQP toplantıları için planlama yapılırken gözden geçirilir.
The Timken Company’nin Tedarikçileri, tanımlama veya izlenebilirlik amaçları için gerektiği şekilde ürün işaretlemesi de dahil olmak üzere ürünün, partilerin veya partilerin benzersiz şekilde tanımlanması için belgelenmiş yöntemler oluşturacak ve sürdürecektir.

Sevkiyat etiketlerinde belirtilen parti numaraları, teslim alınmasından itibaren ve Timken’e sevkiyat da dahil olmak üzere, tedarikçi tarafından üretimin tüm aşamalarında izlenebilirlik sağlamalıdır.

Timken Şirketi, izlenebilirlik gereksinimlerine uygunluğu doğrulamak için yerinde denetim yapma veya uygun, zamanında dokümantasyon talep etme hakkını saklı tutar.

İzlenebilirlik bilgileri, bireysel bir hammadde ısı numarası veya eşdeğerini içermeli ve bununla başlamalıdır.

Bir lot, birden fazla malzeme ısısı / parti numarası içeremez.

Havacılık, yüksek hızlı tren ve rüzgar enerjisi ürünü için lot veya ısıl işlem partisi birden fazla malzeme ısı numarası içeremez.

Diğer ürün için, aşağıdaki koşul mevcutsa, bir parti veya ısıl işlem partisi ikiden fazla malzeme ısı numarası içerebilir.

 • Maksimum parti veya ısıl işlem parti boyutunu korumak için; bir parti veya ısıl işlem partisi, bir malzeme ısı numarasının çalışmasının sonuna ve diğerinin başlangıcına sahip olabilir.

İki malzeme ısı numarasına sahip parti veya ısıl işlem partisi, birden fazla malzeme ısı numarasına sahip olarak tanımlanmalıdır.

1.15 Timken Malzeme Sertifikasyon Veritabanı (MCD)
Timken Company, gelen malzeme kontrolünü iyileştirmek için bir malzeme sertifikasyon sistemi geliştirmiştir. Gerektiğinde, yuvarlanma yolu, yuvarlanma elemanı ve ısıl işlem tutucuları (kafesler) tedarikçileri, tedarikçinin sahip olduğu/satın aldığı herhangi bir malzemeyi ürünlerimizin üretimi için herhangi bir Timken tesisine teslim etmeden önce aşağıdaki özel önlemleri almalıdır. Tüm istisnalar Timken GMQ veya SQD organizasyonu tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır.

 1. Tüm yuvarlanma yolu, yuvarlanma elemanı ve ısıl işlem görmüş tutucular (kafesler) Timken onaylı bir malzeme kaynağından satın alınmalıdır.
 2. Her tedarikçi, herhangi bir sevkiyatın bir Timken tesisine ulaşmasından en az 48 saat önce birincil eriyik sertifikasını Timken’e şu yollarla iletmelidir:
  1. Taranan sertifikaları şu adrese e-posta ile gönderin: ter-mfgtech@timken.com
  2. Malzeme sertifikalarını şu adrese fakslayın: 001-330-458-6888
 3. Her aktarıma eşlik eden tedarikçiler bir MCD Gönderim Formu doldurmalıdır.
  1. MCD Gönderim Formu, http://tsn.timken.com adresinde bulunan Timken Tedarikçi Ağı web sitesinde mevcuttur.
  2. Verilerin doğru bir şekilde kopyalanması için lütfen fakslanan veya e-postayla gönderilen kopyanın okunaklı olduğunu doğrulayın.
   Not: E-posta sistemimiz yalnızca .jpg veya .tiff dosya türleri biçimindeki ekleri kabul eder.
 4. Sertifika alındıktan sonra belgeler değerlendirilecektir.
  1. Malzeme sertifikasyon verileri uygun spesifikasyona uymuyorsa veya Timken Onaylı Olmayan bir eriyik kaynağından geliyorsa, teslim alan tesisten bir Kalite temsilcisi, gönderilen malzeme partisinin uygun olmadığı konusunda bilgilendirilecek ve yapılan tüm ürünleri tutmak için sizinle iletişime geçecektir. bu materyalden bir sonraki duyuruya kadar. Not: Onay durumu ile ilgili olarak MDC sistemi üzerinden bilgilendirilmeyeceksiniz.
  2. Yeni gereksinim, uygun olmayan sorunlar sunulmadıkça teslimat programınızı değiştirmeyecektir.
  3. Onay bekleyen sevkiyatı geciktirmeyin. Tedarikçiler, yalnızca çözülmesi gereken bir sorun olduğunda bilgilendirilecektir. Malzeme Sertifikasyon Veritabanı (MCD) – Timken tesislerine tedarik edilen tüm çeliğin onaylanmış bir kimyaya sahip olduğunu izlemek ve doğrulamak için kullanılır. Tedarikçilerin, malzeme sertifikasyon veritabanını, dünya çapındaki tüm Timken tesislerine satılan/alınan her bir malzeme lotundan uygun destekleyici verilerle doldurmaları gerekmektedir.

1.16 Kontrol Öğesi (▽) Parça & Özel Ürün veya Proses Karakteristikleri
Kontrol Öğesi Parçalar , normalde parçadan önce ve/veya ham parçadan önce ters çevrilmiş bir delta ( ) ile çizimlerde tanımlanan özelliklere sahip ürünlerdir.
malzeme kod numarası Kontrol Öğesi parçaları, güvenli çalışmayı ve/veya resmi düzenlemelere uyumu etkileyebilir.

Özel karakteristikler , makul bir şekilde öngörülen varyasyonun bir uygunluğu, işlevi veya ürünü işleme veya inşa etme yeteneğini etkilemesi muhtemel olan ürün veya proses gereksinimleridir.

Özel özellikler Timken baskısında veya spesifikasyonunda belirtilecektir. Karakteristiğin yanına yerleştirilen ‘KPC’ veya bir elmas (◊) tipik olarak özel karakteristikleri belirtir. Alternatif tanımlamalar kullanılabilir. Timken’e özgü özelliklerin, özelliğin yanına uygun şekilde yerleştirilmesiyle suçlanıyor.

Özel / Spesifik Nitelikler İçin Gerekenler;

 • Tüm Özel Nitelikler, özel bir kontrol yöntemine/yöntemlerine sahip bir süreçte yapılmalıdır.
 • SPC en yaygın ve tercih edilen özel kontrol yöntemidir.
 • Geçerli sayılabilmesi için Cpk değerleri kararlı ve yeterli bir süreç oluşmadan hesaplanamaz.
 • Cpk tipik olarak 20 günlük üretimden elde edilen verilere göre hesaplanır; minimum 100 ayrı örnek veya veri noktasıdır.
 • Kontrol çizelgelerinde Cpk değeri not edilmelidir.
 • Kontrol dışı sinyallere tepki planları çizelgede belirtilmelidir. Hem parçalar hem de süreç tanımlanmalıdır.
  • Kontrol dışı sinyaller için AIAG SPC kılavuzuna bakın.
 • Bazen, Özel Karakteristik tanımı, hammadde, sertlik vb. gibi özelliklere uygulanacaktır ve bu nedenle, tipik SPC uygulanamaz. Bu gibi durumlarda kalite kontrol planınızda bu özellikler için kullanılan özel kontrolleri belirlemelisiniz.

Kontrol planınız, PPAP’den önce Timken’den onay gerektirecektir. Bu tartışma ilk Kalite Planlama, APQP veya Fizibilite toplantılarında başlamalıdır.

1.17 Kayıtlar
Tedarikçiler, tedarikçinin, The Timken Company’nin veya düzenleyici kurumların gereksinimlerine göre uygun kayıtları dosyada tutacaktır.

Kontrol çizelgeleri, muayene ve test sonuçları dahil olmak üzere kalite performans kayıtları, oluşturuldukları yıldan itibaren bir takvim yılı boyunca saklanacaktır.

ALW (Uçak İniş Tekerlekleri) tedarikçilerinin kayıtları en az on bir yıl ve diğer tüm havacılık tedarikçileri için süresiz olarak saklamaları gerekmektedir. Kayıtların imha edilmesinden önce, tedarikçi kayıtları imha etme yetkisi için Timken’i yazılı olarak bilgilendirecektir. Kayıtların imhasına karar verildiğinde, kayıtlar uygun yöntemlerle kullanılamaz hale getirilecek şekilde imha edilir.

1.18 Tedarikçi Değerlendirmesi ve Performansı
Timken, ürünümüzün uygun şekilde yönetilmesi gereken risk seviyelerine sahip olması için tedarik tabanımızda gerekli olan belirli süreçlerin ve operasyonların farkındadır. Timken, tedarik tabanımızla risk seviyelerini değerlendirmek için süreçlere sahiptir. İş sırasında kabul edilemez bir risk düzeyine sahip bir süreç veya operasyon belirlersek, risk düzeyini yönetilebilir bir düzeye getirmek için uygulanması gereken belirli önlemlerle doğrudan tedarikçiyle iletişime geçeceğiz.

Timken Company’nin tedarikçi değerlendirme süreci, zaman içinde tedarikçi performansını ölçmek için tasarlanmıştır.

Değerlendirme tipik olarak beş performans alanına odaklanır:

 • Kalite
 • Teslimat
 • Maliyet
 • Müşteri servisi
 • Sürekli İyileştirme / Yalın

Belirli tedarikçi veya tedarikçi konumları, yalnızca Timken Company tarafından belirlenen teslimat ve kalite performansı kullanılarak değerlendirilebilir.

Değerlendirme, tipik olarak The Timken Company kullanıcı tesisi, satın alma, sipariş karşılama ve Tedarikçi Kalite Geliştirme personelinden oluşan çapraz işlevli bir ekip tarafından periyodik olarak tamamlanır.

Dört performans ölçüsünün açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 • Kalite – Ürün kalitesi, temizlik dahil olmak üzere satın alma, nakliye, mühendislik ve paketleme özelliklerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve tutarlı, güvenilir olmayı gerektirir.
  müşteri memnuniyetini sağlamak için hizmet.
  Önlem örnekleri:
 • DMR sayısı
 • PPM (Parça Başına Milyon)
 • Dış şikayet sayısı
 • Genel Kalite Maliyeti
 • Garanti talepleri ve saha iadeleri
 • TeslimatZamanında teslimat (OTD) , doğru malzemenin doğru miktarda, doğru yerde ve karşılıklı olarak kararlaştırılan teslimat tarihi ve saatinde teslim edilmesidir. Teslim tarihi, kabul edilen veya yeniden taahhüt edilen tarih olarak kabul edilir.
  Önlem örnekleri:
 • OTD oranı
 • Brüt toplam tahsilatların toplam vade / ortalama yüzde sapmadan sapması
 • Hızlandırılmış gönderiler
 • Ortalama yüzde sapma

Ek gereklilik: Tedarikçi, herhangi bir fiili veya olası geç teslimat koşulunu, meydana gelmeden önce, uygun yerel fabrika irtibatını, tedarikçi kalite irtibatını veya satın alma siparişinde listelenen irtibat kişisini bilgilendirecektir.

 • Maliyet – örnekler:
  • Fiyat seviyesi
  • Sözleşmeli anlaşma
  • Teslimat maliyeti
  • Ödeme şartları
 • Müşteri hizmetleri ve yenilik – örnekler:
  • Faturalama sorunları
  • Tedarikçinin taleplere yanıt verme yeteneği
  • Tedarikçinin doğru hat ve sürümler sağlama yeteneği, alınan miktarlar
  • Sürekli İyileştirme faaliyetleri
  • Maliyet azaltma fikirleri
  • Yeni ürün geliştirme
  • Tedarikçi, problem çözme ve maliyet azaltma girişim(ler)ini yönlendirmek için tesisler, satın alma ve SQD ile birlikte çalışır.

1.19 Tedarikçi Yükseltme Süreci
Tedarikçi yükseltme süreci, tedarikçinin kalite, teslimat veya maliyet alanlarında devam eden başarısızlığından kaynaklanan bir tedarikçi ile artan bir faaliyet seviyesidir. Bir tedarikçide kalite sistemlerinin baskı altında kalabileceğini veya bozulabileceğini gösteren belirgin eğilimler olduğunda da yükseltme başlatılabilir.

Tedarikçi Kalite Yükseltme, Timken SQD personeli tarafından eylemleri tanımlamak, çözümlemek ve genel tedarikçi performansını iyileştirmek için kullanılan metodolojidir.

Tedarikçi yükseltme tanımı, sonucu ve giriş kriterleri, aşağıdaki bağlantıya bakın: Tedarikçi iletme süreci

Yükseltme aşamaları, devam eden sistemik kalite sorunlarının tedarikçinin sicil memuruna bildirilmesine veya iş yapmayı bırakmanın Timken Şirketi ve tedarikçinin en iyi menfaatine olabileceğinin kabul edilmesine kadar değişir ve bunları içerir.

1.20 Tedarikçi Kontrollü Sevkiyat (CSI/CSII)
Kontrollü Sevkiyatın amacı, Timken’i uygun olmayan parçaların ve/veya malzemelerin alınmasından koruyan titiz bir süreç uygulamaktır.
Seviye Bir Kontrollü Sevkiyat (CSI) – Kontrollü Sevkiyat, bir tedarikçinin kök neden analizi ve düzeltici eylemler uygularken uygun olmayan malzemeyi sınıflandırmak için ek bir inceleme süreci başlatması için Timken tarafından yapılan resmi bir taleptir. Kontrollü Sevkiyat süreci, normal kontrollere ektir. Kontrollü Sevkiyat denetim sürecinden elde edilen veriler, hem sınırlama sürecinin etkinliğinin bir ölçüsü hem de ilk uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için alınan düzeltici eylemler açısından kritik öneme sahiptir.

Seviye İki Kontrollü Sevkiyat (CSII) – Üçüncü bir tarafça tamamlanan ek bir inceleme süreci ile Seviye I Kontrollü Sevkiyat ile aynı süreçleri içerir. Timken ve tedarikçi, üçüncü taraf şirket ve konum üzerinde karşılıklı olarak anlaşacaktır. Üçüncü taraf şirket, minimum ISO 9001:20xx sertifikasına sahip olmalıdır.

Sorunun ciddiyetine bağlı olarak Timken, Düzey I veya Düzey II’nin uygun olup olmadığına karar verir.

1.21 Tedarikçi Güvenli Başlatma
Ürün ve süreç kararlılığını organize bir şekilde doğrulamak için Güvenli Başlatma Planı (SLP) uygulanır. SLP’nin bir öğrenme dönemi olması amaçlanmıştır. Toplanan veriler izlenecek, analiz edilecek ve gerektiğinde ürün ve süreç ayarlamaları yapılmalı ve yeni üretim başladığında yapılmalıdır.

Güvenli Başlatma, Üretim Parçası Onay Sürecini (PPAP) gerektiren tüm üretim öncesi ve üretim gereksinimleri için ve bir Timken Fabrikası veya Timken Müşterisi tarafından önemli risk oluşturan parçalar için talep edildiğinde kullanılacaktır. Güvenli Başlatma, müşterinin fabrikasında alınan tutarsız malzeme için kullanılmamalıdır.

SLP aşağıdaki durumlarda uygun şekilde önerilir.

 • Süreç – yeni, değiştirilmiş, taşınmış veya yeniden kaynaklı süreçler.
 • Ürün – yeni, devredilen veya değiştirilen ürün.
 • Tedarikçiler – değiştirilmiş veya yeni üründe yeni tedarikçiler veya mevcut tedarikçiler.
 • Korelasyon Faaliyetleri – test, muayene veya ölçüm ekipmanının korelasyonu.

2.0 Tedarikçi Geliştirme ve Önerilen En İyi Uygulamalar

2.1 Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması ve Önleme
Talep edildiğinde tedarikçi, satın alma sözleşmesinin alınmasından önce veya aldıktan sonra Timken Company’ye bir ürün kalite planı sunacaktır.
Ürün/süreç tasarımı ve geliştirme, ürün ve süreç doğrulama ve doğrulama, geri bildirim, değerlendirme ve düzeltici faaliyetin her aşaması için ürün kalite planlama süreci bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerecektir:

 • İleri Ürün Kalite Planlaması
 • Özel özellikler
 • Fizibilite incelemeleri
 • Ürün Güvenliği
 • Proses Hata Modu ve Etki Analizi
 • Hata / hata önleme
 • Üç farklı aşamayı kapsayacak Kontrol Planı: Prototip, Lansman Öncesi ve Üretim

Tip I malzemeden tasarımdan sorumlu tedarikçilerin, sağlam tasarım bütünlüğü için DFMEA yaklaşımını kullanmaları beklenir. Timken tarafından oluşturulan tasarımları kullanan tedarikçiler, Tasarım FMEA faaliyetlerinden sorumlu değildir, ancak Timken ile DFMEA planlama faaliyetlerine katılabilir.

Kalite planlama süreci veya mevcut siparişlerin devam eden yürütülmesi sırasında tedarikçiler, çalışanların ürün veya hizmet uygunluğuna, ürün güvenliğine ve FOD önlemeye katkılarından haberdar olmalarını sağlayacaktır.

Timken gereksinimleri ve teknik şartnamesine yapılan atıflar, kalite planının bir bileşeni olarak ürün imalatı veya proseslerinin planlamasına dahil edilecektir (belgelenecektir).

Tedarikçiler, sahte veya şüpheli sahte parça kullanımının önlenmesi ve Timken’e teslim edilen ürün veya hizmetlere potansiyel olarak dahil edilmesi için tedarikçiye ve sağlanan ürüne uygun süreçleri planlayacak, uygulayacak ve kontrol edecektir.

Tedarikçiler, önceki deneyimlerden, süreç bilgisinden veya diğer kaynaklardan öğrenilen dersleri kalite planlama belgelerine dahil edecektir.

Alınan dersler, tüm kalite planlama dokümantasyon süreci boyunca tanımlanacak ve talep üzerine Timken personeline sunulacaktır.

2.2 Hedef Belirleme ve Sorun Çözme
Timken ve tedarikçileri, üretimde mükemmelliğe ulaşmak için çaba gösterir ve en iyi uygulama örnekleri için belirli Timken birimlerini ve diğer şirketleri inceleyebilir.

En iyi uygulamalar, genellikle kıyaslama yoluyla tanımlanan ve daha iyi sonuçlar veren iş ilkeleridir. Tedarikçiler şiddetle teşvik edilir:
Bu kavramlara aşina olmak ve sürekli iyileştirmenin etkili uygulayıcıları olmak.
Tedarikçiler, düzeltilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilecektir:

 • Kaliteli sonuçlar
  • Tedarikçi kalite performans göstergeleri – örneğin PPM, Uyumsuz Malzeme Raporlarının sayısı, vb.
 • Teslimat
  • Zamanında teslimat, teslimatlardaki sapmalar vb.
 • Maliyet
  • Fiyat indirimi, kalite maliyeti vb.
 • Hizmet ve yenilik
  • Sürekli iyileştirme girişimi, kapasite planlaması, faturalama sorunları, değişiklik bildirimlerine yanıt verme vb.

Tedarikçi, tüm hedefleri Timken gereksinimleri ve öncelikleriyle ilişkilendirebilmelidir.

Çalışılacak konuların veya süreçlerin kapsamının belirlenmesi çok önemlidir. Tedarikçi, mevcut süreçler ve gereksinimler arasındaki boşlukları belirlemeli, boşlukların ciddiyetini belirlemeli ve yapılandırılmış bir ve iyileştirme metodolojisi kullanarak boşlukları en aza indirme ve ortadan kaldırma çabalarına öncelik vermelidir.

Timken Şirketi, problem çözme için 8D Sürecini tanır. Özellikle uygun olmayan (farklı) bir ürünün Timken Kalite Bilgi Sistemi (QIM) kullanılarak çözümlenmesinde.

Disiplinli sekiz adımlı bir problem çözme süreci ve rapor formatıdır. Bu teknik, sürekli iyileştirme girişimleri için de geçerlidir.

1. Ekip yaklaşımını kullanın
Sorunu çözmek ve düzeltici eylemleri uygulamak için süreç/ürün bilgisine sahip kilit bir insan grubu oluşturun, gerekli teknik disiplinlerde zaman, yetki ve beceri tahsis edin. Grubun belirlenmiş bir şampiyonu olmalıdır.

2. Sorunu tanımlayın
Sorun için kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl, kaç (5W, 2H) olduğunu ölçülebilir terimlerle tanımlayarak iç/dış müşteri sorununu belirtin.

3. Geçici (sınırlama) eylemleri uygulayın ve doğrulayın
Düzeltici eylem uygulanana kadar sorunun etkisini herhangi bir iç/dış müşteriden izole etmek için sınırlama eylemlerini tanımlayın ve uygulayın. Sınırlama eyleminin etkinliğini doğrulayın.

4. Kök nedenleri tanımlayın ve doğrulayın
Sorunun neden oluştuğunu açıklayabilecek tüm olası nedenleri belirleyin. Her olası nedeni sorun açıklaması ve test verileriyle test ederek temel nedeni yalıtın ve doğrulayın. Kök nedeni ortadan kaldırmak için alternatif düzeltici eylemleri belirleyin.

5. Düzeltici eylemleri doğrulayın
Seçilen düzeltici eylemlerin müşteri için sorunu çözeceğini ve istenmeyen yan etkilere neden olmayacağını nicel olarak onaylayın. Gerekirse, risk değerlendirmesine dayalı olarak beklenmedik durum eylemlerini tanımlayın.

6. Kalıcı düzeltici eylemleri uygulayın
En iyi kalıcı düzeltici eylemleri tanımlayın ve uygulayın. Temel nedenin ortadan kaldırıldığından emin olmak için devam eden kontrolleri seçin. Uzun vadeli etkileri izleyin ve gerekirse acil durum eylemlerini uygulayın.

7. Tekrarlamayı önleyin
Bu ve benzeri sorunların tekrarını önlemek için yönetim sistemlerini, işletim sistemlerini, uygulamaları ve prosedürleri değiştirin.

8. Takımı tebrik et / Karşıdan Oku
Takımın kolektif çabalarını tanıyın.
Tedarikçi, diğer alanlarda olası bir uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmak için düzeltici eylemi ve uygulanan kontrolleri benzer süreçlere, hizmetlere veya ürünlere uygulayacaktır (Karşıdan Okuyun).

2.3 Maliyet Azaltma Politikası
Maliyet azaltma, Timken’in Tedarikçilerini etkileyen Timken stratejisinin ayrılmaz bir unsurudur. Pazardaki rekabetçi konumlarını elde etmek ve geliştirmek için Timken ve tedarikçiler, satılan ürünlerin maliyetlerini azaltmak için odaklanmış, sistematik yöntemler ve araçlar uygulamalıdır.

Maliyet azaltma hedeflerine aşağıdaki yollarla ulaşılabilir:

 • Tedarikçilerle uzun vadeli anlaşmaların teşvik edilmesi ve pazar analizi kıyaslaması yoluyla Timken tarafından maliyet düşürme.
 • Timken onayından sonra, dahili kalite iyileştirme programları, değer mühendisliği ve değer analizi metodolojisi tedarikçileri tarafından uygulama.
 • Hem tedarikçi hem de müşteri fiyatlarının, teslimat araçlarının ve iş performansı ölçütlerinin gözden geçirilmesine dayalı olarak Timken tedarikçi ortak maliyet indirimlerinin geliştirilmesi.

Maliyet düşürmeyi sağlamak için kullanılabilecek Timken tarafından önerilen teknikler:

 • 8D problem çözme
 • Kaizen felsefesi
 • Değer Analizi/Değer Mühendisliği
 • 5-S İlkeleri
 • 5-Neden Analiz
 • Yedi Kalite Aracı
 • beyin fırtınası
 • kıyaslama
 • İşlevler Arası Ekipler Boşluk Analizi
 • Hata – Prova
 • VA/NVA katma değer katma/değer katmama (yalın)

2.4 Maliyet Geri Kazanım Süreci
Timken Şirketi, uygun olduğunda, tanımlanmış beklentileri karşılamayan bir tedarikçiyle ilişkili maliyetleri geri alabilir. Kalite Sorunu Yönetiminde (QIM) bir 8D DMR’nin düzenlenmesi, kurtarma sürecini başlatabilir.

Timken Şirketi, Timken Tedarikçi Ters İbraz sürecini kullanarak veya tedarikçiyle doğrudan görüşmeler yaparak ek maliyetleri geri alabilir.

2.5 Hata – Düzeltme
Timken Company’nin beklentisi sıfır hatadır.

Bu kalite seviyesine ulaşmak, istatistiksel süreç kontrol teknikleriyle birleştirilmiş yetenekli süreçleri ve hata önleme metodolojisinin kullanılmasını gerektirir.

Potansiyel uygunsuzluk nedenleri belirlendiğinde, tedarikçi bu uygunsuzlukları önlemek veya tespit etmek için süreçte çözümler kullanacaktır. Bu çözümler operatörün eylemlerinden bağımsız olacaktır.

Çözümler, bir elemanın yanlış ayarlanmasını (örneğin doğru konum veya ters çevrilmiş), elemandaki, makinedeki veya standarttaki kusurları önlemek veya tespit etmek için sürece entegre olarak tasarlanmalı ve kurulmalıdır, böylece daha fazla kullanımı imkansız hale getirmelidir.

2.6 İstatistiksel Teknikler
Tedarikçiler, AIAG İstatistiksel Proses Kontrol kılavuzunun en son revizyonuna uygun olarak uygun istatistiksel teknikleri kullanarak proses performansını izleyecektir. İhtiyacın belirlenmesi, süreç kapasitesini ve ürün özelliklerini kontrol etme ve doğrulama yeteneğine dayanır. Tasarım Hatası Modu ve Etkileri Analizi (DFMEA) ve/veya Süreç Hatası Modu ve Etkileri Analizi (PFMEA) gibi kalite planlama araçlarının kullanılması esastır. Tedarikçi, Timken personeli tarafından talep edildiğinde temel özellikler için yetenek verilerini sunacaktır.

Tedarikçi, aşağıdakileri içeren istatistiksel teknikleri kullanmaya teşvik edilir:

 • Gage Ar-Ge çalışması
 • Öngörücü bakım
 • Hata analizi
 • Örnekleme ve (C=0)
 • Süreç analizi ve kontrol grafiği yöntemleri
 • Regresyon analizi – varyans analizi
 • Diğer grafik yöntemler

2.7 Sürekli İyileştirme Süreci
Tedarikçi, kanıtlanmış metodoloji ve süreçleri titizlikle uygulayarak iş başarısı için kritik olan alanlarda rekabet açısından üstün performans elde etmek için sürdürülebilir bir yaklaşım sağlayan sürekli bir iyileştirme felsefesini desteklemeli ve uygulamalıdır.

Timken, Timken Kalite Yönetim Sisteminin (TKYS) sürekli iyileştirme için bir temel sağlayan unsurlar sağladığını kabul eder.

TQMS Tedarikçi Temelleri, tedarikçilerin kusursuz lansmanlar, sıfır hata ve daha yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti elde etmelerine yardımcı olan ve sürekli süreç iyileştirme sağlayan sistematik bir yaklaşım sağlar.

TQMS Tedarikçi Temelleri, hataları azaltmak, üretkenliği artırmak ve kapalı döngü geri bildirimi sağlamak için araçlar uygulayarak tedarikçi kalite yönetim sistemini tamamlar.

Tedarikçi TKYS unsurları şunları içerir:

 • Kalite Sistem Belgelendirmesi
 • RPN Azaltma Metodolojisi
 • Standart iş
 • Standart Eğitim
 • Katmanlı Süreç Denetimleri
 • Uygun Olmayan Malzemenin Kontrolü
 • Hata Düzeltme Doğrulaması
 • Hızlı cevap

Bu yöntemler ve süreçler, Tedarikçi ürünlerinin kalitesini, teslimatını, hizmetini ve maliyetini müşterilerinin ve ortaklarının yararına sürekli iyileştirmek için Tedarikçi organizasyonu genelinde kullanılacaktır.

Tedarikçi, sürekli iyileştirme için önde gelen önem taşıyan işlevleri aşağıdaki yollarla yerine getirmelidir:

 • Kendi eylemlerinin ve kaynakların dağılımının sürekli iyileştirilmesi.
 • Çalışanlara hedefler ve görevler konusunda tavsiyelerde bulunmak
 • Açık iletişimi teşvik eden bir ortam sağlamak.
 • Her çalışanı ve tüm çalışanları kapsayan süreç iyileştirme çalışmalarını bir eğitim sistemi ile desteklemek.

Sürekli iyileştirme sürecinin uygulanmasına yardımcı olan ek önerilen araçlar şunlardır:

 • kıyaslama
 • beyin fırtınası
 • Pareto Analizi
 • 5-Neden Analiz
 • yakınlık diyagramı
 • Katılım Çalışma Sayfası
 • Maliyet fayda analizi
 • Neden ve Etki Diyagramları
 • Proses Yeteneği/Performans
 • Süreç haritalama

2.8 Çevre, Sağlık ve Güvenlik
Tedarikçilerin, çevreyi korumak ve topluluklarında sağlık, güvenlik ve yaşam kalitesini sağlamak için geçerli tüm hükümet yasalarına ve düzenlemelerine tam olarak uymaları beklenir.

Özellikle Tedarikçiler, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.

Hiçbir malzemede anormal veya zararlı radyoaktivite seviyelerine izin verilmeyecektir. Timken’e sevkiyat sırasında bu tür malzemeleri yasaklayan herhangi bir AB, ISO veya yerel standartta listelenen zararlı elementlere veya katkı maddelerine de izin verilmeyecektir.

Ürün imalatında kullanılan tüm malzemeler, kısıtlı, toksik ve tehlikeli maddelerle ilgili mevcut hükümet ve güvenlik kısıtlamalarını karşılamalıdır.

Tedarikçiler, aşağıdaki listede ayrıntıları verilen kimyasalları tedarik etmeyeceklerdir:

Kontrollü Maddeler Listesi (Liste için tıklayınız)
Tedarikçilerin, PPAP sunumlarına ilişkin uygun kısıtlı veya bildirilebilir madde bildirimine uymaları gerekmektedir.

Tedarikçiler, ISO 14001:20xx gibi çevre yönetim sistemlerini tanımlamaya, uygulamaya ve sürdürmeye teşvik edilir.

Tedarikçi çevre yönetim programının hedefleri şunlar olmalıdır:

 • Tesislerinin tasarımında, işletilmesinde ve bakımında emisyonları, atık suları ve atıkları en aza indirerek kirliliği kaynağında önlemek için çevrenin korunmasına ilişkin yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve şirket politikalarına uyma taahhüdü .
 • Kaynak azaltma, geri kazanım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm dahil olmak üzere önleme taahhüdü . Mümkün olduğunda, Tedarikçi operasyonları ve ürünleriyle ilişkili olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmak.
 • Çalışanlar arasında çevresel gerekliliklere ilişkin genel farkındalığı artırmak için sürekli iyileştirme taahhüdü, günlük sorumluluklarının çevresel etkilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak. Tedarikçilerin çevre politikasına, amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için gerekli yetenekleri ve destek mekanizmasını geliştirmek.

3.0 Tedarikçi Kalite Güvencesi Havacılık Hükümleri

3.1 Proses Kontrolü ve Hata Önleme

Tedarikçi, geçerli olduğu şekilde SAE AS13004 ve SAE AS13006 gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere SAE AS13100 maddeleriyle uyumlu belgelenmiş kusur önleme ve süreç kontrol yöntemlerine sahip olmalıdır.

3.2 Örnek Plan Gereksinimleri
Örnekleme denetimi, ANSI/ASQC Z1.4’ün en son revizyonu olan “Özniteliklere Göre Denetim için Örnekleme Prosedürleri ve Tabloları”na uygun olmalıdır.

Kabul kriterleri tedarikçi tarafından tanımlanacak ve gerektiğinde Timken tarafından onaylanacaktır.
Tüm veri örneklemesi için kabul seviyesi sıfır hata C=0 olacaktır.

3.3 Kabul Yetkilisi Medyası (AAM)
Tedarikçiler, Kabul Yetkilisi Medya (AAM) gereksinimlerinin uygulanmasına ilişkin AS9100 gereksinimlerine uyacaktır. Tedarikçiler, kendi organizasyonlarında ve tedarik zincirinde AAM kullanımının Kalite Yönetim Sisteminde açıkça tanımlandığından emin olacaktır. Tedarikçiler, uygulama hataları, zamansız kullanım, yanlış beyan ve eğitim eksiklikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iç denetim faaliyetlerinin bir parçası olarak sürecini ve tedarik zincirini değerlendirerek AAM gerekliliklerine uyumu sürdürecektir. Ayrıca bu iletişim, günlük faaliyetlerinde etik davranışın önemini pekiştirecektir. AAM kullanımı, kişisel bir uygunluk ve uygunluk garantisi olarak kabul edilmelidir. Tedarikçiler, Timken’in talebi üzerine, çalışanlarına ve tedarik zincirlerine iletişim kanıtı gösterebilecektir.

3.4 Muayene ve Test Raporu
Satıcı, asgari olarak dahil edilen aşağıdaki bilgileri içeren bir raporu dosyada tutacak ve talep üzerine sunacaktır: parça numarası, revizyon mektubu, parça adı, satın alma sipariş numarası, parti numarası, parti miktarı, muayene numune boyutu , kontrol edilen ve/veya test edilen özellikler/parametreler, muayene testi verileri, karakteristik tarafından geçirilen/reddedilen miktar, muayene/test tarihi ve satıcının muayene/test temsilcisinin imzası/mührü.

3.5 Uygunluk Sertifikası (C of C)
Satıcı, bir Satın Alma Siparişi kapsamında yapılan her sevkiyat (veya Satın Alma Siparişinin gövdesinde belirli kalemler belirlenmişse belirlenen her bir kalem) için bir uygunluk sertifikası hazırlayacak ve Timken’e sunacaktır. Sertifikasyon, Satıcının Sorumlu Kalite Temsilcisi tarafından şu şekilde imzalanacaktır. teslim edilebilir ürünün belirtilen gereksinimlere uygun olduğuna dair kanıt: yani, Malzeme Sertifikaları, Proses Gereklilikleri, Tedarikçi Yeterlilik Durumu, Donanım Kalifikasyonu, vb.

Her işlem için kullanılan ve onaylanan alt katman spesifikasyonları, Timken standardı EGS-D0005 tarafından tanımlanan ve EGS-D0005-A’da listelenen güncel revizyon olmalıdır.

Sertifikanın tamamlanması, yapılan herhangi bir beyanı, garantiyi veya taahhüdü değiştirmez veya sınırlamaz veya herhangi bir şekilde satıcının Satın Alma Emrinin hükümlerine sıkı sıkıya uygun davranma yükümlülüğünü etkilemez.

Asgari olarak aşağıdaki bilgiler sağlanacaktır: satıcının adı, sevkiyat miktarı, lot numaraları/tarih kodları/varsa seri numaraları, Timken parça numarası ve çizim revizyonu, parçanın üretildiği ülke, Timken sipariş numarası ve revizyonu, ve satınalma siparişinde, çizimlerde veya spesifikasyonlarda belirtilen diğer tüm geçerli gereksinimlerin karşılandığına dair bir beyan.

3.6 Birinci Madde Denetimi
Tasarım değişikliği dahil edildikten sonra ilk ilk üretimde ve üretilen ilk üründe, satıcı, eşyaların tüm çizim ve spesifikasyon gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için bu makalenin kapsamlı bir muayenesini ve testini yapacak ve belgeleyecektir. Çok gözlü kalıplar/kalıplar kullanıldığında, her bir boşluk için İlk Ürün Muayenesi gereklidir.

Aşağıdaki durumlarda yeni bir Birinci Madde Denetimi gerekli olacaktır:

 • Orijinal Birinci Maddeyi etkileyen ve yalnızca değişiklikten etkilenen özellikler için geçerli olan önemli bir tasarım veya süreç değişikliği yapılmıştır.
 • Ürün bir yıldır üretilmiyor
 • Üretim yerinde bir değişiklik.

Satıcının raporu asgari olarak şunları sağlamalıdır: satın alma siparişi numarası, parça numarası, revizyon seviyesi, parça adı, satıcının adı, çizim gereksinimleri (toleranslar dahil), sonuçları elde etmek için kullanılan yöntem ve her ölçümün gerçek sonuçları. Muayene için kullanılan parça(lar), Timken’e sevk edildiğinde “Birinci Madde Muayene Numunesi” olarak tanımlanacaktır. Birinci Madde verileri, formattan bağımsız olarak, teslim edilecek ilk gönderiye eşlik edecektir.

3.7 İzlenebilirlik
Satıcı, parti, parti, ısı, eriyik ve parça bazında tedariklerin kaynağına (alt katman tedarikçiler dahil) izlenebilirliği için bir sistem kurmalı ve sürdürmelidir. İzlenebilirlik kayıtları, kalite kontrol ve kabul edilebilirliğin bu nesnel kanıtının bir parçası olarak tedarikçi tarafından tutulacak ve bu kayıtlar Timken temsilcilerine sunulacaktır. Ek ayrıntılar için bölüm 1.13’e bakın.

3.8 Belge Kontrolü / Saklama
Tedarikçilerin, ECI/OUO bilgilerine ve öğelerine yalnızca ABD’li kişilerin erişimine izin verilmesini sağlamaya yönelik kontrolleri açıklayan yazılı bir prosedürü olacaktır. Yazılı prosedür asgari olarak aşağıdaki alanları ele almalıdır:
• Giriş kontrolu
• Depolamak
• Bulaşma
• Yıkım

ALW tedarikçilerinin, son teslimat tarihinden itibaren en az on bir yıl boyunca dosyadaki tüm kayıtları tutmaları gerekmektedir. Diğer tüm havacılık ve uzay tedarikçilerinin kayıtları süresiz olarak saklaması gerekmektedir. Kayıtların imha edilmesinden önce, tedarikçi kayıtları imha etme yetkisi için Timken’i yazılı olarak bilgilendirecektir. Kayıtların imhasına karar verildiğinde, kayıtlar uygun yöntemlerle kullanılamaz hale getirilecek şekilde imha edilir. Değiştirilen not(lar)ın diğer tüm gereksinimleri hala geçerlidir. Çizim veya şartnamenin gerektirdiği belgelere uygunluk gereklidir.

Belgelerin kontrolü ve imhası, Timken ürün üreticileri, Timken ürünleri için hizmet sağlayıcılar ve Timken ürününü test eden laboratuvarlar ve destekleyici raporlar için geçerlidir.

3.9 Değişiklik Onayı
Nitelikli bir kaynak olarak Timken tarafından onaylandıktan sonra, ilk madde veya ilk parti kabulü yoluyla satıcı, ürünlerin kabul edilebilirliğini (boyutsal, görsel, işlevsel, dayanıklılık vb.) etkileyebilecek tasarım, malzeme veya işlemlerde herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Timken’in önceden bildirimi ve onayı olmaksızın Timken’e teslim edilecektir. Bu maddenin amaçları doğrultusunda bir süreç, teslim edilebilir bir öğenin üretimi veya üretimi sırasında kullanılan herhangi bir prosedür, sistem veya uygulama olarak tanımlanır (yani işleme, çapak alma, ısıl işlem, lehimleme, temizleme, son işlem, vb.).

Müşteri bildirimi ve onayı gerektiren süreç değişikliği örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Muayene ve/veya test yöntemlerinde değişiklik.
 • Satıcı veya alt katman tedarikçisi tarafından üretilen bileşenler de dahil olmak üzere, son ürünün imalatında kullanılan bileşenlerin ürün veya işlemlerindeki değişiklikler.
 • Alt katman tedarikçilerinin değiştirilmesi.
 • Yeni veya değiştirilmiş aletlerden, kalıplardan, değiştirmeler dahil kalıplardan üretim (bozulabilir aletler hariç).
 • Üretim yerinde bir değişiklik.
 • Özel bir süreç değişikliği.

Ek ayrıntılar için bölüm 1.5’e bakın.

3.10 MRB Otoritesi
Satın alma siparişinde aksi belirtilmediği sürece, satıcı ve/veya alt katman tedarikçilerinden herhangi birinin “OLDUĞU GİBİ KULLANMA”, “TAMİR”, “STANDART TAMİR PROSEDÜRLERİ (SRPS)” veya “NOT-OLDUĞU GİBİ KULLANIM” işleme yetkisi yoktur. SRPS”, dahili malzeme inceleme kurulu (MRB) aracılığıyla.
MRB düzenlemesini gerektiren bu düzenlemelerin yanı sıra sapmalar ve feragat talepleri onay için Timken’e sunulacaktır (buna yeniden işleme veya hurda dahil değildir). Satıcı, bir feragat formu almak için Timken satın alma ile iletişime geçecektir.

3.11 Devlet Mülkü
Bir satınalma siparişinin ifasına ek olarak Timken, Devlet Mülkünü Tedarikçiye teslim edebilir. “Devlet Mülkü”, ABD Hükümetine ait olan veya ABD Hükümetine kiralanan veya ABD Hükümeti tarafından satın alınan ve bir tedarikçinin mülkiyetine geçirilen mülktür.

Tedarikçi, bir Timken satın alma siparişiyle bağlantılı olarak Tedarikçiye teslim edilen herhangi bir Devlet Mülkü ile ilgili olarak FAR 52.245-1’in gerekliliklerine uyacaktır. Yukarıda belirtilenleri sınırlandırmaksızın Tedarikçi, Timken Sözleşme Yöneticisinin önceden yazılı onayı olmaksızın Devlet Mülkiyetini kaldıramaz, üzerinde yeniden işleme yapmayacak, onarmayacak veya hurdaya çıkarmayacaktır.

3.12 Erişim Hakkı
Timken ve/veya müşterileri, satın alma siparişinin gerekliliklerine uygunluğu belirlemek için, satın alma siparişi kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan tüm üretim süreçleri ve belgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Tedarikçinin ve/veya Tedarikçinin alt katman tedarikçisinin tesisinde bir denetim yapabilir. . Daha fazla bilgi için Bölüm 1.2’ye bakın.

3.13 DFARS 252.225-7009 Özel Metaller İçeren Bazı Eşyaların Satın Alınmasına İlişkin Kısıtlama (252.225-7014’ün yerine geçer)
ABD Hükümeti ve ABD Hükümeti yüklenicileri ile yapılan sözleşmeler uyarınca Timken, özel metaller içeren eşyaların satın alınmasına belirli kısıtlamalar getiren DFARS 252.225-7009’a tabidir. Bu düzenleme, özel metallerin Amerika Birleşik Devletleri’nde, uzak bölgelerinde veya uygun bir ülkede eritilmesini veya üretilmesini gerektirir. Tedarikçi tarafından tedarik edilen eşyaların aşağıdaki (a) paragrafında tanımlandığı gibi özel metaller içermesi durumunda, eşyalar DFARS 252.225-7009 gerekliliklerine uygun olmalıdır. Ayrıca tedarikçi, Timken satınalma siparişini desteklemek için ürün tedarik eden satıcılarla yaptığı sözleşmelere bu maddeyi eklemelidir.

ÖZEL METALLER İÇEREN BAZI MALZEMELERİN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN KISITLAMA (Ocak 2011)

(a) Tanımlar. Bu maddede kullanıldığı şekliyle-

(1) “Alaşım”, temel bir metalik element ile bir veya daha fazla metalik veya metalik olmayan alaşım elementinin karışımından oluşan bir metal anlamına gelir.
(i) Tek bir metalik element (örneğin titanyum alaşımı) tarafından adlandırılan alaşımlar için bu, alaşımın belirtilen metalin (kütle olarak) yüzde 50’sini veya daha fazlasını içerdiği anlamına gelir.

(ii) İsimde iki metal belirtilmişse (örneğin, nikel-demir alaşımı), bu metaller alaşımdaki iki baskın elementtir ve birlikte alaşımın (kütle olarak) yüzde 50’sini veya daha fazlasını oluştururlar.

(2) “Montaj”, bir sistemin veya alt sistemin bir bölümünü oluşturan bir öğe anlamına gelir ve aşağıdaki özellikler:

(i) Bir varlık olarak tedarik edilebilir ve değiştirilebilir; ve

(ii) Birden fazla, değiştirilebilir parça içerir.

(3) “Ticari türev askeri eşya”, aynı üretim tesisleri, ortak bir tedarik zinciri ve eşyaların üretimi için kullanılan aynı veya benzer üretim süreçleri kullanılarak üretilen veya üretilecek olan Savunma Bakanlığı tarafından satın alınan bir kalem anlamına gelir. ağırlıklı olarak genel halk tarafından veya hükümet dışı kuruluşlar tarafından hükümet amaçları dışındaki amaçlar için kullanılır.

(4) “Ticari olarak temin edilebilen hazır ürün”—

(i) Herhangi bir tedarik kalemi anlamına gelir –

(A) Ticari bir kalem (Federal Satın Alma Yönetmeliğinin 2.101 bölümündeki “ticari kalem” tanımının (1) numaralı paragrafında tanımlandığı gibi);

(B) Ticari pazarda önemli miktarlarda satılan; ve

(C) Bu sözleşme veya herhangi bir düzeydeki bir alt sözleşme kapsamında, hiçbir değişiklik yapılmadan, ticari pazarda satıldığı haliyle Hükümete sunulan; ve

(ii) Tarım ürünleri ve petrol ürünleri gibi 1984 Denizcilik Yasası’nın (46 USC App 1702) 3. bölümünde tanımlanan dökme yükleri içermez.
(5) “Bileşen”, bir nihai kalemin veya başka bir bileşenin parçası olarak Hükümete tedarik edilen herhangi bir kalem anlamına gelir.

(6) “Elektronik bileşen”, dirençler, indüktörler, kapasitörler, diyotlar, anahtarlar, transistörler veya entegre devreler gibi elektrikli cihazların ara bağlantılarını kullanarak devrelerdeki elektronların veya diğer elektrik yüklü parçacıkların akışını kontrol ederek çalışan bir öğe anlamına gelir. Terim, elektronik bileşen içeren bir düzeneğin yapısal veya mekanik parçalarını içermez ve elektronik bileşende kullanılabilecek herhangi bir yüksek performanslı mıknatısı içermez.

(7) “Son ürün”, bu sözleşmenin bir kalemi kapsamında monte edildiğinde veya tamamlandığında ve teslimata hazır olduğunda nihai üretim ürünü anlamına gelir.

(8) “Yüksek performanslı mıknatıs”, manyetik özelliklerinin çoğunu nadir toprak metallerinden (samaryum gibi) alan kalıcı bir mıknatıs anlamına gelir.

(9) “Üretmek”, çelik levhanın su verilmesi veya temperlenmesi, titanyumun gaz atomizasyonu veya püskürtülmesi veya eriyik olmayan türevli titanyum tozu veya titanyumun nihai konsolidasyonu yoluyla istenen fiziksel özellikleri oluşturmak için özel bir metale kuvvetlerin veya işlemlerin uygulanması anlamına gelir. alaşım tozu.

(10) “Yeterli ülke”, Savunma Federal Tedarik Tüzüğü’nün 225.003’te “Yeterli ülke” tanımında listelenen herhangi bir ülke anlamına gelir.
Ek (DFARS).

(11) “Gerekli biçim”, çubuk, kütük, tel, levha, levha veya levha gibi değirmen ürünü biçiminde ve aşağıdakilerin üretimine uygun kalitede –

(i) Bu sözleşme kapsamında Hükümete teslim edilecek bitmiş bir nihai ürün; veya

(ii) Bu sözleşme kapsamında Hükümete teslim edilmek üzere bir nihai öğeye monte edilmiş bitmiş bir bileşen.

(12) “Özel metal” şu anlama gelir:

(i) Çelik—

(A) Aşağıdaki sınırlardan bir veya daha fazlasını aşan bir maksimum alaşım içeriği ile: manganez, yüzde 1.65; silikon, yüzde 0.60; veya bakır, yüzde 0.60; veya

(B) Aşağıdaki elementlerden herhangi birinin yüzde 0,25’inden fazlasını içeren: alüminyum, krom, kobalt, molibden, nikel, niyobyum (kolumbiyum), titanyum, tungsten veya vanadyum;

(ii) Aşağıdakilerden oluşan metal alaşımları:

(A) Nikel ve demir dışındaki toplam alaşım metallerini yüzde 10’dan fazla içeren nikel veya demir-nikel alaşımları; veya

(B) Kobalt ve demir dışındaki toplam alaşım metallerini yüzde 10’dan fazla içeren kobalt alaşımları;

(iii) Titanyum ve titanyum alaşımları; veya

(iv) Zirkonyum ve zirkonyum alaşımları.

(13) “Çelik”, yüzde 0,02 ile 2 arasında karbon içeren ve diğer elementleri de içerebilen bir demir alaşımı anlamına gelir.

(14) “Alt sistem”, elektrik gücü, durum kontrolü ve tahrik gibi bir son öğe içinde büyük bir işlevi gerçekleştirmek için bir araya gelen öğelerin işlevsel bir gruplaması anlamına gelir.

(b) Kısıtlama. Paragrafta belirtilenler dışında (c) bu maddeye göre, bu sözleşme kapsamında teslim edilen ürünlere dahil edilen özel metaller Amerika Birleşik Devletleri’nde, uzak bölgelerinde veya hak kazanan bir ülkede eritilecek veya üretilecektir.

(c) İstisnalar. Paragraftaki kısıtlama (b) bu fıkra aşağıdakiler için geçerli değildir:

(1) Elektronik bileşenler.

(2)(i) Aşağıdakiler dışında ticari olarak temin edilebilen (COTS) ürünler:

(A) COTS son kalemlerine, alt sistemlerine, montajlarına veya bileşenlerine dahil edilmemiş çubuk, kütük, levha, tel, levha veya levha gibi özel metal değirmen ürünleri;

(B) Dövmeler veya dökümler COTS son ürünlerine, alt sistemlerine veya montajlarına dahil edilmedikçe, özel metallerin dövülmeleri veya dökümleri;

(C) Bu tür yüksek performanslı mıknatıslar COTS son öğelerine veya alt sistemlerine dahil edilmedikçe, özel metal içeren ticari olarak temin edilebilen yüksek performanslı mıknatıslar; ve

(D) COTS bağlantı elemanları, aşağıdakiler hariç:

(1) Bağlantı elemanları, COTS son öğelerine, alt sistemlere, montajlara veya bileşenlere dahil edilmiştir; veya

(2) Bağlantı elemanları, bu fıkranın (c)(3) paragrafındaki ticari ürün istisnası için uygundur.

(ii) Bir COTS kalemi, tedarik zincirindeki bir sonraki üst kademe tarafından sözleşmeye dayalı kabulden önce değiştirilmediği takdirde “değişiklik yapılmamış” olarak kabul edilir.

(A) Bir sonraki üst kademe tarafından değiştirilmeden kabul edilen bir COTS kalemindeki özel metaller, paragraftaki kısıtlamanın dışındadır. (b) bu maddenin kapsamına girer ve daha sonra COTS öğesinin bir parçası çıkarılsa bile (örneğin, uç bir COTS vidasından çıkarılsa veya bir COTS braketinde fazladan bir delik açılsa) hariç kalır.
(B) Kabul sırasında bir COTS öğesinde yer almayan, ancak kabulden sonra COTS öğesine eklenen özel metaller, bu maddenin (b) paragrafındaki kısıtlamaya tabidir (örneğin, özel metalden yapılmış özel bir güçlendirilmiş tutamak). COTS öğesine eklenir).

(C) İki veya daha fazla COTS kalemi, ortaya çıkan ürün bir COTS kalemi olmayacak şekilde birleştirilirse, sadece COTS kalemlerinin birleştirilmesinde yer alan özel metaller paragraftaki kısıtlamaya tabidir. (b) bu maddenin (örneğin, bir COTS uçağı, normalde uçakla birlikte sağlanan COTS motoru olmayan bir COTS motoruyla donatılmıştır).

(D) Normalde ticari pazarda çeşitli seçeneklerle satılan COTS kalemleri için, bu seçenekleri içeren kalemler aynı zamanda COTS kalemleridir. Ancak, bir COTS kalemi, normalde ticari piyasada sunulmayan bir opsiyonla Hükümete teklif edilirse, bu seçenek bu maddenin (b) paragrafındaki kısıtlamaya tabidir (örn. – Bir uçak normalde halka satılır). kurulum kitleri için bir seçenek ile. Savunma Bakanlığı, askeriye özgü bir kit talep ediyor. Hava aracı hala bir COTS öğesidir, ancak askeriye özgü kit bir COTS öğesi değildir ve başka bir istisna geçerli olmadığı sürece bu maddenin (b) paragrafındaki kısıtlamaya uygun olmalıdır).

(3) Ticari kalem olan bağlantı elemanları, bağlantı elemanlarının imalatçısı tarafından, ilgili takvim yılı içerisinde, satış amaçlı bağlantı elemanlarının üretiminde kullanılmak üzere, gerekli formda, yurt içinde eritilmiş veya üretilmiş özel metali satın alacağını tasdik etmesi halinde, Savunma Bakanlığı’na ve diğer müşterilere, tüm müşteriler için bu tür bağlantı elemanlarının üretimini gerçekleştirmek için satın alacağı özel metalin toplam miktarının yüzde 50’sinden az olmamak üzere.

(4) Nitelikli bir ülkede üretilen ürünler.

(5) DFARS 225.7003-3 uyarınca, Birleşik Devletler’de, uzak bölgelerinde veya hak kazanan bir ülkede eriyen veya üretilen özel metalin DFARS 225.7003-3 uyarınca belirlendiği özel metaller, aşağıdaki durumlarda ve gerektiğinde elde edilemez:

(i) Tatmin edici bir kalite;

(ii) Yeterli bir miktar; ve

(iii) Gerekli form.

(6) Asgari miktarda uyumsuz özel metaller içeren nihai kalemler (yani, bu paragraftaki diğer istisnalardan biri kapsamında olmayan Amerika Birleşik Devletleri’nde, uzak bir bölgede veya uygun bir ülkede eritilmeyen veya üretilmeyen özel metaller) (c)), Yüklenici tarafından iyi niyetle tahmin edildiği gibi, bu tür uyumsuz metallerin toplam ağırlığı, son üründeki tüm özel metallerin toplam ağırlığının yüzde 2’sini aşmıyorsa. Bu istisna, özel metaller içeren yüksek performanslı mıknatıslar için geçerli değildir.

(d) Ticari türev askeri eşyalara uygunluk.

(1) Yüklenici, bu fıkranın (b) bendinde öngörülen uygunluğa alternatif olarak, sözleşme ifa süresi boyunca kullanılmak üzere, gerekli formda yurt içinde eritilmiş veya üretilmiş özel metallerden bir miktar satın alabilir. ticari türev askeri makale ve ilgili ticari makale, eğer –

(i) Sözleşme Görevlisi, Hükümet tarafından “ticari türev askeri eşya” tanımını karşıladığı belirlenen bu sözleşme kapsamında teslim edilecek kalemleri Yükleniciye bildirmiştir; ve

(ii) Hükümet tarafından “ticari türev askeri eşya” tanımını karşıladığı belirlenen her kalem için, Yüklenici, “Ticari Türev Askeri Madde-Özel Metaller Uygunluk Belgesi” başlıklı talep hükmünde belirtildiği şekilde tasdik etmiştir. (DFARS 252.225-7010), Yüklenici ve taşeron(lar)ının, sözleşmenin ifa süresi boyunca kullanılmak üzere, gerekli biçimde yerli eritilmiş veya üretilmiş özel metal miktarını satın almak için sözleşmeye dayalı bir anlaşma veya anlaşmalar yapacaklarını taahhüt eder. Her bir ticari türev askeri makalenin ve ilgili ticari makalenin üretimi, Yüklenicinin aşağıdakilerden büyük olanına ilişkin iyi niyet tahmininden daha az değildir:

(A) Ticari türev askeri eşyanın üretimini gerçekleştirmek için gerekli olan özel metal miktarının yüzde 120’sine eşdeğer bir miktar (her bir alt sözleşme kapsamında yapılan işler dahil); veya

(B) Ticari türev askeri eşyanın ve ilgili ticari eşyanın üretiminde bu süre içinde kullanılmak üzere Yüklenici ve taşeronları tarafından satın alınacak özel metal miktarının yüzde 50’sine eşdeğer bir miktar.

(2) Bu alternatifin amaçları doğrultusunda, ticari türev askeri eşyanın üretimini gerçekleştirmek için gerekli olan özel metal miktarı, COTS kalemleri de dahil olmak üzere herhangi bir kalemde bulunan özel metali içerir.

(e) Alt sözleşmeler. Yüklenici, Hükümete teslim edeceği nihai ürünlerin uygunluğunu sağlamak için gerekli olduğu ölçüde, özel metaller içeren kalemler için bu maddenin özünü alt sözleşmelere ekleyecektir. Bu maddenin özünü alt sözleşmelere eklerken, Yüklenici:

(1) Minimum içerik istisnasının yönetimini kolaylaştırmak için bu maddenin (c)(6) paragrafını gerektiği gibi değiştirin;

(2) Bu fıkranın (d) paragrafını hariç tutun; ve

(3) Bu paragrafı (e) ekleyin.

(Madde sonu)

3.14 DFARS 252.225-7016 Bilyalı ve Makaralı Rulmanların Satın Alınmasına İlişkin Kısıtlama
Timken’in satın alma siparişi tarafından istendiğinde, Timken’e bilyalı ve makaralı rulman tedarik eden tedarikçiler aşağıdakilere uymalıdır:

BİLYALI VE RULMAN SATIN ALMA KISITLAMASI (ARALIK 2010)

(a) Tanımlar. Bu maddede kullanıldığı şekliyle-

(1) “Yatak bileşenleri”, yatak elemanı, tutucu, iç yuva veya dış yuva anlamına gelir.
(2) “Bileşen”, bir taşıyıcı bileşen dışında, bir nihai ürünün veya başka bir bileşenin parçası olarak Hükümete tedarik edilen herhangi bir kalem anlamına gelir.

(3) “Son ürün”, bu sözleşmenin bir kalemi kapsamında teslim edilen sarf malzemeleri anlamına gelir.

(b) Paragrafta belirtilenler dışında (c) bu fıkranın –

(1) Bu sözleşme kapsamında teslim edilen her bilyalı ve makaralı rulman Amerika Birleşik Devletleri’nde, onun dışındaki bölgelerde veya Kanada’da üretilecektir; ve

(2) Her bir bilyalı veya makaralı rulman için, Amerika Birleşik Devletleri’nde, uzak bölgelerinde veya Kanada’da üretilen rulman bileşenlerinin maliyeti, o bilyalı veya makaralı rulmanın rulman bileşenlerinin toplam maliyetinin yüzde 50’sini aşacaktır.

(c) Paragraftaki kısıtlama (b) bu madde aşağıdaki şekilde edinilen bilyalı veya makaralı rulmanlar için geçerli değildir:

(1) Ticari olmayan bir nihai ürünün ticari bileşenleri; veya

(2) Ticari olmayan bir nihai ürünün ticari bir bileşeninin ticari veya ticari olmayan bileşenleri.

(d) Bu maddenin (b) paragrafındaki kısıtlama, Yüklenicinin Savunma Federal Tedarik Yönetmeliği Eki’nin 225.7009-4 alt bölümü uyarınca talebi üzerine feragat edilebilir.
(e) Bu sözleşme, DFARS maddesi 252.225-7009, Özel Nitelikli Metaller İçeren Bazı Eşyaların Edinilmesine İlişkin Kısıtlama içeriyorsa, bu maddede tanımlandığı gibi özel metaller içeren tüm rulmanlar, bu maddenin gereksinimlerini karşılamalıdır.

(f) Yüklenici, bu paragraf (f) dahil olmak üzere bu maddenin özünü aşağıdakiler hariç tüm alt sözleşmelere ekleyecektir:

(1) Ticari kalemler; veya

(2) Bilyalı veya makaralı rulman içermeyen ürünler.

(Madde sonu)

Timken’in DFARS 252.225-7016 gerekliliklerine uyumunu desteklemek için, Timken’e rulman bileşenleri (yatak elemanı, tutucu, iç bilezik veya dış bilezik) tedarik eden tedarikçiler, Timken’in talebi üzerine bu tür ürünlerin üretildiği ülkenin sertifikasyonunu sağlayacaktır.

3.15 NADCAP Özel İşlemler İçin Gereklidir
Özel İşlemler Isıl İşlem, Kaynak, Kaplama, Pasivasyon, Kaplamalar, Tahribatsız Muayene ve Girdap Akımı olarak tanımlanır.
Timken için özel işlemler yapılırken gerektiğinde Nadcap sertifikalı tedarikçi kullanılmalıdır. Satıcının Nadcap akreditasyonunu kaybetmesi veya Nadcap/PRI tarafından yürütülen bir denetim sonucunda bulgular olması durumunda Timken’e bildirilmelidir.

3.16 Yabancı Cisim Hasarı (FOD):
Tedarikçinin, ürünü üretim sırasındaki hasarlardan ve yabancı kalıntılardan taşıma sırasında korumak için yürürlükte bir programı olmalıdır. Tedarikçi ortakları, FOD’un önlenmesi, tespiti ve ortadan kaldırılması konusunda eğitimli, kalifiye ve yetkin olmalıdır.

3.17 Devlet Dereceli Emirler (DPAS)
Timken, ulusal savunma kullanımı için ABD Hükümeti ve ABD Hükümeti yüklenicilerinden derecelendirilmiş siparişler alır. Buna karşılık, Timken’in bu derecelendirilmiş siparişleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan kalemlerin tedarikçilerine öncelikli derecelendirmeler vermesi gerekiyor. Aynı şekilde, Timken’den derecelendirilmiş siparişler alan tedarikçiler, 15 CFR 700 gerekliliklerine uymalı ve gerekli teslimat tarihlerini karşılamak için derecelendirilmiş siparişlere gereken önceliği vermelidir.

3.18 Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemelerine Uyum (ITAR)
Bu Bölüm 3.16’da aşağıdaki alıntılarda yer alan terimler, Silah İhracatı Kontrol Yasasında (22 USC 2778’de “AECA”) ve Uluslararası Silah Trafiği Düzenlemelerinde (22 CFR 120-130’da (“ITAR”) tanımlandığı gibidir.
Tedarikçi Timken’e veya Timken adına bir “savunma maddesi” veya bir “savunma hizmeti” sağlıyorsa, aşağıdakiler geçerlidir:

(a) Tedarikçi, ABD Dışişleri Bakanlığı Savunma Ticaret Kontrolleri Müdürlüğü’ne (“DDTC”) kayıtlı olacaktır;
(b) Tedarikçi, herhangi bir “Yabancı Kişiye” (ABD vatandaşı veya daimi ikamet eden yabancı değil), savunma maddesi veya savunma hizmetiyle ilgili herhangi bir teknik veriye erişim izni vermeyecektir;
(c) Tedarikçi, önce DDTC’den bir lisans almadıkça ve Timken’e önceden bildirimde bulunmadıkça, herhangi bir “savunma maddesini” veya “savunma hizmetini” “İhraç etmeyecek”;
(d) Tedarikçi aksi takdirde ITAR ve AECA’ya uyacaktır; ve
(e) Tedarikçi, Timken’i, Tedarikçi’nin yukarıdakileri yerine getirmemesinden kaynaklanan herhangi bir maliyet veya diğer yükümlülüklere karşı tazmin edecek ve masun tutacaktır.

3.19 Özel Bilgilerin Açıklanmaması
Timken’in Gizlilik Sözleşmesi, Timken’in fikri mülkiyeti olarak kabul edilen materyallere erişimi olan tüm tedarikçiler tarafından gözden geçirilecek ve imzalanacaktır. Timken’in Hüküm ve Koşullarına uygunluk geçerlidir.


Sözlük

3-D RAPOR: 8 disiplinden 3’ünü kullanan daha az detaylı problem çözme yaklaşımı.

8-D Proses: Timken Kalite Bilgi Sistemi (QIM) kullanılarak özellikle uygun olmayan (farklı) bir ürünün çözümünde bir problem çözme yöntemi.

AIAG: Otomotiv Sektörü Eylem Grubu

AIAG-APQP: Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu – Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması, referans kılavuzu.

AIAG-PPAP: Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu – Üretim Parçası Onay Süreci.

ALW: Uçak İniş Tekerlekleri

APQP: Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması

Kontrol Öğesi Parçaları: Parça ve/veya ham madde kod numarasının önünde ters çevrilmiş bir delta () ile normalde çizimlerde tanımlanan özelliklere sahip ürünler. Kontrol Öğesi parçaları, güvenli motorlu taşıt çalışmasını ve/veya resmi düzenlemelere uyumu etkileyebilir.

Kontrollü Sevkiyat (CS1) – Kontrollü Sevkiyat, bir tedarikçinin kök neden analizi ve düzeltici eylemler uygularken uygun olmayan malzemeyi sınıflandırmak için ek bir inceleme süreci başlatması için Timken tarafından yapılan resmi bir taleptir.

Kontrollü Sevkiyat (CSII) – Üçüncü bir tarafça tamamlanan ek bir denetim süreci ile Seviye 1 kontrollü sevkiyat ile aynı süreçleri içerir.

Sahte Parçalar: Menşei, malzemesi, üretim kaynağı, performansı veya özellikleri yanlış tanıtılan bir parça, bileşen, modül veya montaj anlamına gelir. Bu terim, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: (A) onları gizlemek için (yeniden) işaretlenmiş veya imalatçının kimliğini yanlış bir şekilde temsil eden parçalar, (B) orijinal üretici tarafından hurdaya çıkarılan kusurlu parçalar ve/veya fazla malzeme ve (C) daha önce kullanılmış parçalar çekilmiş veya geri kazanılmış ve yeni olarak temin edilmiştir. Sahte Parçalar uygun olmayan malzeme olarak kabul edilecektir. Satıcı ve alt katmanları, uygun olduğu şekilde AS5553 ve/veya AS6174 güncel revizyonunun gerekliliklerine uyacaktır. Satıcı, Timken tarafından yazılı onay verilmediği sürece yalnızca yeni ve orijinal materyallerin dahil edilmesini sağlayacaktır.

DFARS: Savunma Federal Tedarik Yönetmeliği Eki

DFMEA: Tasarım Hatası Modu ve Etki Analizi

UYUŞMAZLIK: Miktar, görünüm, malzeme, metalurji, paketleme/taşıma/nakliye alanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çizim spesifikasyonları, satınalma siparişi spesifikasyonları, Timken Company Ürün ve Proses Spesifikasyonları ve Standartları veya Endüstri Ürün ve Proses Spesifikasyonları ve Standartları ile uyumsuzluk , ve boyut.

DMR: Tutarsız Malzeme Raporu(lar) ve alınan Tip I malzeme ile ilgili olarak herhangi bir Timken Company tesisinde belgelenen tutarsızlıkları ve/veya retleri alt yükleniciye bildirmek ve alt yükleniciden düzeltici eylem talep etmek için kullanılır.

DVP&R: Tasarım Doğrulama Planı ve Raporu

ECI : İhracat Kontrollü Bilgi

FAI: İlk Madde Denetimi

FAR: Federal Satın Alma Yönetmeliği

FMEA: Arıza Modları ve Etkileri Analizi

Yabancı Nesne (FO) : potansiyel olarak ürüne veya ürünün içine/üzerine girebilecek ve/veya taşınabilecek yabancı madde veya nesne (örn. sistem FOd haline gelir ve kaldırılmaz ve kontrol edilmezse potansiyel olarak FOD’a neden olur. (Referans 9146 3.3)

Yabancı Nesne Enkazı (FOd) : ürün veya sisteme giren ve/veya ürüne veya sisteme taşınan ve kaldırılmaz ve kontrol edilmezse potansiyel olarak FOD’a neden olabilecek herhangi bir FO. (Referans 9146 3.5)

Yabancı Madde Hasarı (FOD) : Ürünün veya sistemin gerekli güvenlik ve/veya performans özelliklerini potansiyel olarak bozabilecek, fiziksel veya ekonomik terimlerle ifade edilebilen, FOd’a atfedilen herhangi bir hasar. (Referans 9146 3.4)

GASL: Global Onaylı Tedarikçi Listesi

IMDS: Uluslararası Malzeme Veri Sistemi

ISIR: İlk Numune İnceleme Raporu;
MSA: Ölçüm Sistemi Analizi

MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

Uygun olmayan veya tutarsız ürün: Ürün, çizim spesifikasyonlarını, satınalma siparişi gerekliliklerini, Timken Company ürün ve proses spesifikasyonlarını (veya standartlarını) ve endüstri ürün ve proses spesifikasyonlarını ve standartlarını karşılamıyor. Buna miktar, görünüm, malzeme, metalurji, paketleme, elleçleme, nakliye, teslimat, temizlik ve boyutlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

OTD: Zamanında teslimat

OUO: Yalnızca Resmi Kullanım

PCP: Proses Kontrol Planı

PFMEA: Süreç Hatası Modu ve Etki Analizi.

PPAP: Üretim Parçası Onay Süreci

Ürün: Tedarikçi (sağlayıcı) ile müşteri arasındaki arayüzde gerçekleştirilen faaliyetleri içermeyen bir sürecin sonucu olan somut veya soyut çıktıdır.

Satın Alınan Ürün Teslimi ve Onay Süreci: Satın alınan ürünün tüm tasarım ve spesifikasyon gereksinimlerinin Timken tedarikçileri tarafından doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek ve tedarikçi üretim sürecinin Timken ve Timken müşterisinin teknik ve kalite gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlamak için kullanılan süreç.

QA: Kalite Güvence Temsilcisi

QIM: Kalite Sorunu Yönetimi

Karşıdan Okuma: Diğer alanlardaki olası bir uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmak için diğer benzer süreçleri, hizmetleri veya ürünleri düzeltici eylemi ve bir kusur için uygulanan kontrolleri gözden geçirme süreci.

‘S’- Özellikler: Nakliye ve paketleme gereksinimlerini tanımlayan Timken Company tanımı.

Güvenli Başlatma: Tedarikçi üretim süreci tam üretim hacimlerine olgunlaşırken Timken tesislerini korumak için ek denetim faaliyetleri.

SPC: İstatistiksel Proses Kontrolü

SQD: Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme ekibi veya temsilcisi.

SQA: Tedarikçi Kalite Güvencesi

Özel karakteristikler: Makul olarak öngörülen varyasyonun bir uygunluğu, işlevi veya ürünü işleme veya inşa etme yeteneğini etkilemesi muhtemel olan ürün veya süreç gereksinimleri.

SR: Durum Raporu

Gönderim Seviyesi: AIAG-PPAP yönergelerine göre parça onayı gönderimi.

TSN: Timken Tedarikçi Ağı

Tip I Malzemeler: The Timken Company tarafından satılan ürünlerin bir parçası haline gelen malzemeler. Bu, The Timken Company tarafından satılan ürünü (tamamen veya kısmen) üretmek için kullanılan hizmetleri içerir.

Tip I Tedarikçiler: The Timken Company tarafından satılan ürün veya hizmetleri kısmen veya tamamen oluşturan ürün veya hizmetleri sağlayan tedarikçiler.