[Page Title]

Pierścienie uszczelniające typu V

Pierścienie uszczelniające typu V firmy Timken to uniwersalne uszczelnienia czołowe wykonane z nitrylu lub Vitonu, które pełnią rolę dodatkowego elementu uszczelniającego. Pierścienie te są zalecane dla środowisk silnie zanieczyszczonych.

Pierścienie uszczelniające typu V firmy Timken to uniwersalne uszczelnienia czołowe wykonane z nitrylu lub Vitonu, które mogą pełnić rolę uszczelnienia wstępnego w węźle łożyskowym oraz jako uszczelnienie pomocnicze.

Cechy produktu

Elastyczność uszczelnienia typu V:

  • Ułatwia montaż.
  • Umożliwia zastosowanie wałów o szerszym zakresie średnic.
  • Mogą być stosowanena wałach niewspółosiowych lub mimośrodowych.

Zastosowania

Uszczelnienia mogą być wykorzystywane w wielu urządzeniach z różnych gałęzi przemysłu, tj.:

  • Produkcja
  • Pojazdy terenowe
  • Przekładnie
  • Rafinerie ropy naftowej