[Page Title]

Zespoły łożyskowe swobodne w oprawach dzielonych

Charakteryzują się konstrukcją umożliwiającą pracę w warunkach, w których występuje rozszerzalność cieplna wałów.

Zespoły łożyskowe swobodne w oprawach dzielonych

Charakteryzują się konstrukcją umożliwiającą pracę w warunkach, w których występuje rozszerzalność cieplna wałów. Zespoły te dostępne są z łożyskami o poszerzonym pierścieniu wewnętrznym z mocowaniem mimośrodowym. Łożyska serii ciężkiej charakteryzują się dużym luzem wewnętrznym.

Cechy produktu

  • Samonastawny pierścień umożliwia wstępne wyosiowanie z wałem i przemieszczenia osiowe podczas eksploatacji.
  • Popularne rozmiary są dostępne wraz z pierścieniem ustalającym, umożliwiającym mocowanie stałe lub swobodne.
  • Zespoły zamknięte wyposażone są w szczelne uszczelnienia olejowe umożliwiające smarowanie smar lub olejem.

Zastosowania

  • Chłodnie kominowe
  • Włókiennictwo
  • Urządzenia przeładunkowe

Product Literature