[Page Title]

Richard G. Kyle

Richard G. Kyle President and Chief Executive Officer

Richard G. Kyle jest prezesem, dyrektorem generalnym i członkiem zarządu firmy Timken Company.

Przed objęciem stanowiska prezesa i dyrektora generalnego w 2014 r. Richard G. Kyle pełnił rolę dyrektora generalnego w Grupie Timken Bearings and Power Transmission. W 2012 r. został mianowany prezesem grupy odpowiedzialnym za segmenty przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz przemysłu stalowego, a także organizację inżynierii i technologii.

Richard G. Kyle rozpoczął karierę w firmie Timken w 2006 r. jako wiceprezes ds. produkcji odpowiedzialny za globalne operacje firmy w zakresie łożysk. W 2008 r. został prezesem segmentów przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz przemysłu mobilnego. Podczas swojego stażu przeprowadził przemysł mobilny przez znaczne zmiany obejmujące portfolio produktów, obszar działania, co przyczyniło się do znaczącej poprawy wyników finansowych firmy.

Przed dołączeniem do firmy Timken, Richard G. Kyle piastował stanowiska kierownicze w firmach Cooper Industries i Hubbell, Inc. Na początku 2015 r. został członkiem zarządu firmy Sonoco (NYSE: SON), jednego z największych producentów opakowań na świecie. Jest również członkiem zarządu Krajowego Stowarzyszenia Producentów (National Association of Manufacturers).

Richard G. Kyle pochodzi z Mishawaka w stanie Indiana. Zdobył tytuł licencjacki w dziedzinie inżynierii mechanicznej na Purdue University oraz tytuł magistra administracji biznesowej ze specjalnością z zarządzania na Northwestern University’s Kellogg Graduate School of Management.

Richard G. Kyle został mianowany do zarządu firmy Timken w 2013 roku.