Andreas Roellgen

Andreasa Roellgena

Andreasa Roellgena

Wiceprezes wykonawczy i prezes Engineered Bearings

Andreas Roellgen jest wiceprezesem wykonawczym i prezesem ds. łożysk inżynieryjnych oraz członkiem zarządu firmy Timken.

Roellgen, mianowany na swoje obecne stanowisko w 2022 r., jest odpowiedzialny za przywództwo i zyskowny rozwój globalnej działalności firmy Timken w zakresie łożysk konstrukcyjnych, która działa w 42 krajach i obsługuje zróżnicowany asortyment końcowych rynków przemysłowych i bazę klientów.

Ostatnio Roellgen kierował strategią firmy mającą na celu zwiększenie jej udziału w rynku globalnym w Europie, Azji i Afryce i jest uznawany za twórcę znacznego wzmocnienia pozycji firmy Timken w Chinach i Indiach. Roellgen kieruje się kulturą skupioną na kliencie, skupiającą się na wykorzystaniu technologii do rozwiązywania złożonych wyzwań inżynieryjnych oraz zapewnianiu wiodącej w branży obsługi klienta i niezawodności produktów. Pod kierownictwem Roellgena firma Timken stała się technicznym i handlowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej, która jest obecnie największym sektorem rynku firmy.

Roellgen rozpoczął karierę w firmie Timken w 1997 r. i piastował różne stanowiska kierownicze w biznesie łożysk, w tym wiceprezesa na Europę, Azję i Afrykę; dyrektor zarządzający na Europę i wiceprezes ds. przemysłu przetwórczego; dyrektor ds. produkcji i łańcucha dostaw; oraz stanowiska w strategii korporacyjnej i rozwoju biznesu.

Roellgen uzyskał tytuł magistra inżynierii mechanicznej na Technische Universität München w Niemczech oraz tytuł magistra zarządzania biznesem w INSEAD w Fontainebleau we Francji.