Bezpieczeństwo operacyjne i odpowiedzialność

Firma Timken chroni swoich pracowników, klientów i społeczności, stosując na całym świecie solidne systemy zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy (EHS).

Zapoznaj się z naszymi zewnętrznymi certyfikatami

Kobieta w okularach ochronnych montuje część na stole warsztatowym

Środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy (EHS)

Dbamy o to, aby nasze miejsca pracy były bezpieczne i zdrowe, dbamy o środowisko naturalne i zgodność zarówno z wymogami regulacyjnymi, jak i naszymi wewnętrznymi wysokimi standardami.

Polityka ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (EHS)
Zasady dotyczące minerałów z regionów objętych konfliktami

Firma Timken promuje ekorozwój w wytwarzanych przez siebie produktach, procesach stosowanych do ich wytwarzania i w branżach, które obsługuje.

Planujemy efektywność na wszystkich etapach cyklu życia naszych produktów, od materiałów pochodzących z recyklingu po wydłużony okres eksploatacji. Obniżamy poziom CO2 emitowanego przez naszą działalność operacyjną, stale poprawiając efektywność produkcji i przechodząc na odnawialne źródła energii. Nasza koncentracja na wszystkich aspektach efektywności przyczynia się do bardziej zrównoważonego świata.

Dowiedz się, w jaki sposób dążymy do większej efektywności operacyjnej

Przeprowadzamy audyty, których celem jest regularna ocena globalnego przestrzegania przez nas wymogów EHS i osiągania w tym zakresie wyników.

Co najmniej raz na trzy lata każdy zakład produkcyjny jest kontrolowany przez wykwalifikowanego członka zespołu Timken lub niezależnego doradcę. Ponadto wymagamy od zakładów przeprowadzania corocznych audytów wewnętrznych. Takie podejście pomaga nam stale poprawiać stosowanie naszego programu EHS i chronić wszystkich naszych interesariuszy.

Tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości

Nasze certyfikaty ISO 14001 i 45001

Inspection, assembly and packaging of bearing industry products for original equipment and aftermarket customers.

Design and manufacture of tapered roller bearings

Aerospace ball & roller bearings (excluding design and development)

Manufacture of Wind Energy Bearing and other Industrial Bearing

Design, development, production and sale of slewing reducers and slewing bearings

Tapered roller bearings

Development, production and sale of components and systems of central lubrication technology and plant engineering

Development, manufacture, sale of bellhousings/cooler bellhousings (rigid and dampened), oil tanks inclusive accessories, couplings for hydraulic and power transmission, oil-aircoolers and oil-watercoolers, fin tube stack heat exchangers, complete cooling systems and plate heat exchangers

Development, production and sales of linear guides, linear axes and system solutions

Tapered roller bearings

Tapered roller bearings

Taper roller and cylindrical roller bearings

Design and manufacturing of lubrication solutions

Design, manufacturing, with machining and thermal treatment, and sale of linear and telescopic rails, actuators and integrated systems.

Manufacturing of tapered roller bearings

Tapered roller bearings and parts including forgings, cages, rollers, cups and cones

Design & Development, manufacture and repair of bearing related parts – up to 4000 mm size range; Metallurgical testing and evaluation activities

Design, manufacture, assembly, test and supply of company’s range of lubrication systems, hydraulic hose reels and associated fittings, by-pass filtration systems, including the repair of products returned to the factory for service under warranty

Ball and roller bearings; motor vehicle supplies and new parts

The design and manufacture of tapered roller bearings, components and assemblies

Ball and roller bearings; motor vehicle supplies and new parts