Dostawcy

Każda część wyprodukowana w naszych zakładach na całym świecie stanowi gwarancję jakości i jednorodności. Jest to owoc ponad 100 lat działań z zakresu produkcji precyzyjnej i rozwoju materiałów mających na celu spełnienie potrzeb klientów. Każdy zakład Timken spełnia światowe, rygorystyczne normy jakościowe w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji. Cechujemy się taką samą starannością w dostarczaniu produktów i usług dostosowanych do wymogów klienta, dbając o utrzymanie tej samej jakości i jednorodności w obrębie całego łańcucha dostaw.

Normy

Timken przestrzega światowych norm w zakresie produkcji. Dlatego produkty z każdego zakładu Timken w dowolnym kraju muszą spełniać te same, rygorystyczne normy. Oczekujemy również tej samej staranności od dostawców, którzy dostarczają produkty i usługi zakładom Timken na całym świecie.

Oczekiwania

Owocne relacje handlowe opierają się na otwartej, szczerej komunikacji oraz działalności na światowym poziomie. Firma Timken wymaga, aby jej dostawcy wykazali zaangażowanie w praktyki przyjazne środowisku, przestrzeganie przepisów BHP i filozofię doskonałości w produkcji, które jest zgodne z wizją, wartościami i celami naszej firmy. Obecni dostawcy mogą kliknąć tutaj, aby zalogować się do Sieci dostawców Timken.

Potencjalni dostawcy mogą skontaktować się z nami mailowo [TimkenSupplyChain@timken.com].