[Page Title]

Regeneracja łożysk przemysłowych

Regenerujemy wszystkie typy łożysk, również innych producentów klasy Premium. Usługi regeneracji firmy Timken są nakierowane na łożyska stosowane w przemyśle ciężkim, papierniczym, wydobywczym, cementowym i energetyce.

Regeneracja łożysk przemysłowych

Korzyści płynące z regeneracji wałeczkowych łożysk przemysłowych

20-60% oszczędności nakładów i czasu dostawy

Regeneracja łożysk zapewnia klientom do 60% oszczędności związanych z kosztami zakupu nowego łożyska. W porównaniu do produkcji nowego łożyska, czas regeneracji jest znacząco krótszy. Krótszy czas dostawy może się przekładać na krótsze czasy przestojów.

Dowiedz się, jak możesz obniżyć ogólne koszty eksploatacji, korzystając z usług regeneracji łożysk przemysłowych firmy Timken. Skontaktuj się z Przedstawicielem firmy Timken lub wyślij wiadomość e-mail pod adres bearing.repair@timken.com.

Łożyska zregenerowane – tak dobre, jak nowe

W zależności od typu regeneracji łożyska, jak pokazują badania*, możliwe jest przywrócenie pełnej wartości łożyska. Zdarza się często, że łożysko jest regenerowane wielokrotnie – co wydłuża jego żywotność oraz obniża ogólne koszty eksploatacji – bez kompromisów w kwestii jakości.

Korzyści dla środowiska wynikające z regeneracji łożysk

Regeneracja łożysk jest procedurą ekologiczną, wymagającą minimalnych nakładów energii i znacząco ograniczającą zużycie surowców w porównaniu do wytwarzania nowych łożysk.

Program dla walcowni MILLTEC

Dzięki naszemu programowi dla Działów Utrzymania Ruchu walcowni MILLTEC klienci mogą skoncentrować się na innych, ważniejszych sprawach, pozostawiając firmie Timken zarządzanie utzrymaniem ruchu walcowni. Nasi pracownicy techniczni zapewniają ograniczenie przestojów do minimum dzięki wymianie i szlifowaniu walców, konserwacji łożysk oraz innym procedurom konserwacyjnym. Program MILLTEC jest dostępny dla walcowni zimnych i gorących.

Jako że jest to program związany z utrzymaniem ruchu wewnątrz walcowni, możemy ściślej koordynować działania klienta, ułatwiając prognozowanie potrzeb i zapewniając na czas odpowiednie rozwiązania.

Cechy usługi

  • Program MILLTEC jest dostosowany do konkretnych potrzeb walcowni
  • Za sprawą obecnych na miejscu pracowników firmy Timken, obsługa i regeneracji są przeprowadzane dokładnie wtedy, gdy jest to konieczne
  • Dostarczanie części zamiennych, urządzenia do monitorowania stanu łożysk oraz usługi inżynieryjne firmy Timken można łatwo zintegrować z działaniami walcowni