[Page Title]

Pazarlar

Timken, dünyanın her tarafında çok çeşitli pazarlardan müşterilerle iş birliği halindedir. Kuzey Denizindeki rüzgar enerjisi çiftliklerinden Sahra Çölünü aşan yük vagonlarına kadar, faaliyet gösterdiğimiz her alana teknik bilgimizi ve yeniliklerimizi taşıyarak önemli bir pazar avantajı sağlıyoruz.

[Page Title]