Kompaktowy, nastawiony fabrycznie i nasmarowany zespół łożyskowy, jest standardem w transporcie kolejowym. Zastosowanie łożyska AP zmniejsza koszty eksploatacyjne, zwiększa liczbę kilometrów przypadających na łożysko oraz ogranicza zużycie paliwa.

Cechy konstrukcyjne

  • Kompaktowa konstrukcja łożyska, nasmarowana, z fabrycznie ustawionym luzem
  • Zmniejsza koszty eksploatacyjne, zwiększa liczbę kilometrów przypadających na łożysko oraz ogranicza zużycie paliwa
  • Jest standardem w transporcie kolejowym.

Zastosowania

  • Wagony pasażerskie
  • Lokomotywy