[Page Title]

Tedarikçi Gereklilik Kılavuzu

Timken Kurumsal Standardı 29.1
Revizyon 14 (Şub 2023)

Timken tedarikçilerinden sıfır kalite vakası ve sıfır kesintiye ulaşmaları, sıfır hatalı ürün ve kusursuz teslimat performansı sunmaları ve sorunlara zamanında yanıt vermeleri beklenmektedir.

İleri / Giriş

Tedarikçiler, ürün ve hizmetlerinin kalitesinden sorumludur.

Timken Company’nin Tedarikçi Gereksinimleri El Kitabı’nın amacı, Timken Company ve küresel bağlı kuruluşlarıyla kaliteye ilişkin iş yapma koşullarını net bir şekilde iletmek ve tüm tedarik zincirinde sürekli iyileştirme sağlayan, kusurları önleyen, değişkenliği ve israfı azaltan sistemler geliştirmektir. Yetkili Timken personeli tarafından resmi olarak bildirilmedikçe, bu kılavuzda sunulan bilgiler önceliklidir.

Tedarikçilerimizden sıfır kalite vakası ve sıfır kesintiye ulaşmaları, sıfır hatalı ürün ve kusursuz teslimat performansı sunmaları ve sorunlara zamanında yanıt vermeleri beklenmektedir.

Tip I Malzemeler: Timken Company tarafından satılan ürünlerin bir parçası haline gelen malzemelerdir. Timken Company tarafından satılan (tamamen veya kısmen) ürünü üretmek için kullanılan hizmetleri de içerir.

Bu kılavuzun kapsamı, tüm Tip I üretim malzemeleri, üretim veya hizmet parçaları tedarikçilerinin ve makine ve ilgili bileşen üreticilerinin ürün kalitesi için geçerlidir.

Bu kılavuzun orijinali kontrollü bir belgedir. Timken Tedarikçi Gereksinimleri Kılavuzunun tedarikçilere dağıtılan, yazdırılan veya indirilen kopyaları kontrolsüz kabul edilir ve otomatik olarak güncellenmeyecektir.

Timken Company’nin tedarikçileri, bu belgeyi http://tsn.timken.com adresindeki Timken Company tedarikçi web sitesi aracılığıyla almaktan ve takip etmekten sorumludur. Tedarikçilerin, bu belgedeki revizyonlar ve güncellemeler için web sitesini periyodik olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Tedarikçiler, tedarik ettikleri ürün ve hizmetlerin; satın alma siparişlerinde ve tedarik anlaşmalarında gösterildiği hallerde veya postalandığı, elektronik olarak iletildiği veya http://tsn.timken.com adresinde çevrimiçi olarak görüntülendiği durumlarda bu belgenin en son revizyonuna uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.

Bir fiyat teklifi talebinde, satın alma emrinde veya tedarik sözleşmesinde Timken Company Tedarikçi Gereksinimleri Kılavuzuna atıfta bulunulmaması, Tedarikçileri uyumdan muaf tutmaz.


Standart Gereksinimler – Kalite

Timken Company’nin tedarikçisi olmak için tüm tedarikçilerin kalite gereksinimlerimizi karşılaması gerekir.
Standart gereksinimlerimiz şunları içerir:

 1. Kalite Yönetim Sistemi: Tedarikçiler, belgelenmiş ve uygulanmış bir kalite yönetim sistemine sahip olmalı ve yerinde değerlendirmeleri kabul etmelidir. Tedarikçilerin ISO 9001:20xx, IATF 16949:20xx veya AS 9100D:20xx’e kayıtlı olması gerekebilir. Uygun olduğunda, ISO 14001:20xx kaydı/uygunluğu veya AS13100 uyumluluğu gerekli olabilir.
 2. Kalite Planlaması/Gelişmiş Ürün Kalitesi Planlaması (APQP): Talep edildiği gibi, Tedarikçinin kullanılabilir kaynakları olmalı ve Fizibilite İncelemeleri, DFMEA’a, PFMEA’lar, Tasarım İncelemeleri, Prototip Üretimi, Üretim Parçası Onay Prosesi, proses kontrol planları ve FOD önleme faaliyetleri gibi çalışmalar dahil olmak üzere Kalite Planlama / APQP’ye veya sektöre özgü önleme sistemine katılabilmelidir.
 3. Düzeltici Eylem: Bir tedarikçinin ürünleriyle ilgili bir kalite sorunu olması durumunda, tedarikçiden Timken Kalite Bilgi Sistemi (QIM) kullanılarak elektronik olarak dosyalanan yazılı bir düzeltici faaliyet raporu sağlaması istenecektir.
 4. Tehlikeli Maddeler: Tehlikeli Maddelere ve tüm resmi makam ve güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasına ilişkin tüm bilgiler tedarikçiler tarafından sağlanmalıdır. Tedarikçilerin, tanımlanan tüm öğeler için Güvenlik Bilgi Formlarını (SDS) sunmaları gerekecektir.
 5. Yönetimsel Değişiklik Tedarikçiler planlanan süreç değişikliklerini The Timken Company’ye bildirmeli ve bu değişiklikleri uygulamaya koymadan önce Timken’in onayını almalıdır. Tedarikçiler bu koşulu kendi tedarik zincirleri kapsamında da zorunlu hale getirmelidir. Bazı durumlarda, onay prosesinin bir parçası olarak numuneler ve belgeler gerekli olacaktır.
 6. Malzeme ve Süreç Şartnameleri: Tedarikçiler, Timken ürünlerini belirli malzeme ve proses özelliklerine göre üretmelidir. Belirli durumlarda, tedarikçinin alt tedarikçilerinin onayını isteyeceğiz.
 7. Malzeme Kaynak Onayı: Malzemeler Timken tarafından belirtildiğinde tüm malzeme kaynakları Timken tarafından onaylanmalıdır. Tedarikçilerin, malzemeleri bir Timken tesisine göndermeden önce Malzeme Sertifika Veri Tabanını (MCD) kullanmaları gerekebilir.
 8. Uygun Olmayan Ürün: Tedarikçiler yalnızca ilgili şartnameleri karşılayan ürünleri göndermeli ya da herhangi bir uygun olmayan ürün halinde nakliye işleminden önce ilgili sapmaya ilişkin yazılı onay almalıdır. Timken’in uygun olmayan ürünü göndermeye rıza göstermesi, tedarikçinin Timken’e karşı sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
 9. Kayıtlar: Tedarikçiler tanımlı dönemlere ait belirli kayıtlar tutmalıdır. Timken, uygunsa, kayıtların düzenlenmesi de dahil olmak üzere, kayıt saklamayı tanımlayacaktır.
 10. Nakliye ve Ambalajlama Gereklilikleri: Tedarikçiler Timken’in nakliye ve ambalajlama şartnamelerine uymalıdır. Bu, etiketleme spesifikasyonlarını veya gerekliliklerini içerir.
 11. Tedarikçi Uygunsuzluk Değerlendirmesi: Tedarikçi, kalite, teslimat veya maliyet alanlarında gerekli performansı sürekli gösterememesi nedeniyle daha yüksek bir faaliyet düzeyine yerleştirilecektir.
 12. Tedarikçi Maliyet Karşılaması ve Geri Ödeme Süreci: Timken’in bir tedarikçinin kabul edilemez performansıyla ilişkili maliyetleri geri alacağı resmi bir proses.
 13. Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarikçiler kendi tedarik zincirinde meydana gelen zararları karşılar ve tedarik zinciri yönetiminden sorumludur. Alt tedarikçilerinin Timken gerekliliklerini karşılamasını sağlamak tedarikçinin sorumluluğundadır.
 14. İzlenebilirlik: Ürün izlenebilirliği bir gerekliliktir. Tedarikçiler, ürün partileri/lotları için Timken’in gerektirdiği şekilde benzersiz tanımlama sağlamalıdır.
 15. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması: Tedarikçiler, Timken, müşterisi veya müşteri temsilcisi tarafından yerinde ürün doğrulamasına izin vermelidir.

Bu Standart Gereksinimler sonraki sayfada daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1.0 Kapsam

Timken Company Tedarikçi Gereksinimleri Kılavuzuna hoş geldiniz. Tip I Tedarikçiler. Tip 1 Tedarikçiler, kısmen veya tamamen Timken Company tarafından satılan ürün ve hizmetleri oluşturan ürün veya hizmetleri sağlayanlar olarak tanımlanır. Burada açıklanan gereksinimler, Timken Company’nin rulman ve güç aktarım iş birimindeki tüm harici Tip I Tedarikçiler için geçerlidir. Dolaylı malzeme tedarikçileri, satın alma siparişi gereklilikleri ve/veya diğer sözleşme yükümlülükleri tarafından tanımlandığı haliyle Tedarikçi Gereksinimleri Kılavuzunun ilgili bölümlerine uyacaktır.

Timken tedarikçi ağının bir parçası olarak, Timken Company’nin kalite itibarının ve Timken Marka Taahhüdünün satın aldığımız ürünlere yansıtılmasını bekliyoruz. Bu kılavuz, Kalite Politikamızın amacını yerine getirmek için gerekli olan belirli prosesleri ve bilgileri tanımlar.

2.0 Normatif Referanslar – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğu hallerde ISO9001/AS9100D kullanın

3.0 Terimler ve Tanımlar

3D Proses: 8 disiplinden 3’ünü kullanan özlü, üç adımlı bir problem çözme yaklaşımı

8D Süreç: Özellikle uyumsuz (tutarsız) bir ürünün çözümünde Timken Kalite Sorun Yönetimi (QIM) kullanılarak sekiz adımlı bir problem çözme yöntemi.

AECA (Silah İhracat Kontrolü Yasası): 1976 tarihli Silah İhracat Kontrolü Yasası, Amerika Birleşik Devletleri Başkanına savunma malzemelerinin ve savunma hizmetlerinin ithalatını ve ihracatını kontrol etme yetkisi vermektedir.

AIAG: Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu

AIAG-APQP: Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu – Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması, başvuru kılavuzu.

AIAG-PPAP: Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu – Üretim Bölümü Onay Prosesi.

ALW: Uçak İniş Tekerleği

APQP: Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması

Kontrol Öğesi Parçaları: Normalde çizimlerde parça ve/veya ham madde kod numarasından önce gelen ters bir delta ile tanımlanan özelliklere sahip ürünler (). Kontrol Öğesi parçaları, güvenli motorlu taşıt çalışmasını ve/veya devlet düzenlemelerine uyumluluğu etkileyebilir.

Kontrollü Sevkıyat (CS1): Kontrollü Sevkıyat, Timken’in bir tedarikçinin temel neden analizini ve düzeltici eylemleri uygularken uygun olmayan malzemeleri ayıklamak için ek bir inceleme prosesi başlatması için resmi talebidir.

Kontrollü Sevkıyat (CSII): Üçüncü bir şahıs tarafından tamamlanan ek bir inceleme prosesi ile Seviye 1 kontrollü nakliye ile aynı prosesleri içerir.

Sahte Parçalar: Menşei, malzemesi, üretim kaynağı, performansı veya karakteristikleri yanlış beyan edilen bir parça, bileşen, modül veya düzenek anlamına gelir. Bu terim, üreticinin kimliğini gizlemek veya yanlış temsil etmek için (yeniden)işaretlenmiş parçaları, (B) orijinal üretici tarafından hurdaya çıkarılan arızalı parçaları ve/veya fazlaları malzemeleri ve (C) toplanan veya geri çekilen ve yeni olarak sunulan daha önce kullanılmış parçaları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Sahte Parçalar, uyumsuz malzeme olarak değerlendirilecektir. Satıcı ve alt katmanları, SAE AS5553 ve/veya AS6174 güncel revizyonunun gerekliliklerine gerektiği gibi uyacaktır. Satıcı, Timken tarafından yazılı onay verilmediği sürece yalnızca yeni ve orijinal malzemelerin kullanılmasını sağlayacaktır.

DFARS: Savunma Federal Tedarik Yönetmeliği Eki

DFMEA: Tasarım Hatası Modu ve Etki Analizi

TUTARSIZ: Miktar, görünüm, malzeme, metalürji, paketleme/taşıma/nakliye ve boyut alanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çizim spesifikasyonları, satın alma siparişi spesifikasyonları, Timken Company Ürün ve Proses Spesifikasyonları ve Standartları veya Endüstri Ürün ve Proses Spesifikasyonları ve Standartları ile uyumsuzluk.

DMR: Tutarsız Malzeme Raporu teriminin kısaltması olup alınan Tip I malzemeyle ilgili olarak herhangi bir Timken Company tesisinde belgelenen tutarsızlıkları ve/veya retleri alt yükleniciye bildirmek ve alt yükleniciden düzeltici faaliyet talep etmek için kullanılır.

DVP&R: Tasarım Doğrulama Planı ve Raporu

ECI: İhracat Kontrollü Bilgi

FAI: İlk Ürün İncelemesi

FAR: Federal Tedarik Yönetmeliği

FMEA: Hata Modları ve Etki Analizi

Yabancı Nesne (FO): Potansiyel olarak ürüne veya sisteme girebilecek ve/veya geçebilecek ve çıkarılmadığı ve kontrol edilmediği takdirde FOD haline gelebilecek ve potansiyel olarak FOD’a neden olabilecek yabancı madde veya eşya (örneğin, aletler, sarf malzemeleri, donanımlar, ürün koruyucu cihazlar, kişisel eşyalar, ürün proses döküntüleri, operasyon döküntüleri ve çevresel döküntüler). (Referans 9146 3.3)

Yabancı Nesne Döküntüsü (FOD): Ürüne veya sisteme girmiş ve/veya taşınmış olan ve çıkarılmadığı ve kontrol edilmediği takdirde potansiyel olarak FOD’a neden olabilecek herhangi bir FO. (Referans SAE AS9146 3.5)

Yabancı Nesne Hasarı (FOD): Ürünün veya sistemin gerekli güvenlik ve/veya performans özelliklerini potansiyel olarak bozabilecek olan ve fiziksel veya ekonomik terimlerle ifade edilebilen FOD’a atfedilen herhangi bir hasar. (Referans SAE AS9146 3.4)

GASL: Küresel Onaylı Tedarikçi Listesi

IATF (Uluslararası Otomotiv Görev Gücü): Uluslararası Otomotiv Görev Gücü, otomotiv endüstrisindeki tedarik zincirlerinde toplu kalite kontrolünü iyileştirmek için oluşturulmuş, otomotiv üreticileri ve ilgili endüstri birliklerinden oluşan geçici bir gruptur.

IMDS: Uluslararası Malzeme Veri Sistemi

ISIR: İlk Numune İnceleme Raporu

ITAR (Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemeleri): Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemeleri, ABD ulusal güvenliğini ve ABD dış politika hedeflerini korumak için savunma ve askeriyeyle ilgili teknolojilerin ihracını kısıtlamak ve kontrol etmeye yönelik bir Amerika Birleşik Devletleri düzenleyici rejimidir.

MSA: Ölçüm Sistemi Analizi

MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

Uyumlu olmayan veya tutarsız ürün: Ürünün çizim spesifikasyonlarını, satın alma emri gerekliliklerini, Timken Company ürün ve süreç spesifikasyonlarını (veya standartlarını) ve sektör ürün ve süreç spesifikasyonlarını ve standartlarını karşılamıyor olması. Bu, miktar, görünüm, malzeme, metalürji, paketleme, taşıma, nakliye, teslimat, temizlik ve boyut alanlarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

OTD: Zamanında teslimat

OUO: Yalnızca Resmi Kullanım

PCP: Proses Kontrol Planı

PFMEA: Proses Hatası Modu ve Etki Analizi.

PPAP: Üretim Parçası Onay Prosesi

Ürün: Tedarikçi (sağlayıcı) ile müşteri arasındaki arayüzde gerçekleştirilen faaliyetleri içermeyen bir prosesin sonucu olan somut veya soyut bir çıktıdır.

Ürün Güvenliği: Ürünün, insanlar için kabul edilemez zarar veya tehlike riski ya maddi hasar riskine yol açmadan tasarlandığı veya amaçlandığı şekilde performans gösterme kabiliyeti

Satın Alınan Ürün Gönderim ve Onay Prosesi: Satın alınan ürünün tüm tasarım ve spesifikasyon gerekliliklerinin Timken tedarikçileri tarafından doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek için kullanılan proses olup tedarikçi üretim prosesinin Timken ve Timken müşterisinin teknik ve kalite gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlar.

QA: Kalite Güvence Temsilcisi

QIM: Kalite Sorun Yönetimi

Çapraz Okuma: Diğer alanlardaki potansiyel bir uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmak için diğer benzer prosesleri, hizmetleri veya ürünleri, bir kusur için uygulanan düzeltici faaliyeti ve kontrolleri gözden geçirme prosesi.

‘S’- Spesifikasyonlar: Sevkıyat ve ambalaj gereksinimlerini tanımlayan Timken Company tanımlaması.

Güvenli Başlatma: Tedarikçi üretim prosesi tam üretim hacimlerine ulaşırken Timken tesislerini korumak için ek inceleme faaliyetleri.

SPC: İstatistiksel Proses Kontrolü

SQD: Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme ekibi veya temsilcisi.

SQA: Tedarikçi Kalite Güvencesi

Özel özellikler: Makul olarak tahmin edilen varyasyonun bir uyumu, işlevi veya ürünü işleme veya oluşturma yeteneğini etkilemesi muhtemel olan ürün veya proses gereksinimleri.

SR: Durum Raporu

Gönderim Düzeyi: AIAG-PPAP yönergelerine göre parça onay gönderimi.

TSN: Timken Tedarikçi Ağı

Tip I Malzemeler: Timken Company tarafından satılan ürünlerin bir parçası haline gelen malzemeler. Bu, Timken Company tarafından satılan (tamamen veya kısmen) ürünü üretmek için kullanılan hizmetleri içerir.

Tip I Tedarikçiler: The Timken Company tarafından satılan ürün veya hizmetlerin tamamını veya bir kısmını oluşturan ürün veya hizmetleri sağlayan tedarikçiler.

4.0 Organizasyonun Bağlamı

 1. 4.1 Organizasyon ve bağlamının anlaşılması
  1. Tedarikçilerimizin, Timken Company’nin tedarikçi ve Timken Company için toplam sahip olma maliyetini en aza indiren yalın bir tedarik zinciri oluşturmasına yardımcı olmak için aşağıdakiler aracılığıyla sürekli bir iyileştirme yaklaşımı kullanması beklenmektedir:
   1. Müşteri odaklı liderlik – The Timken Company’nin ihtiyaçlarını anlamaya ve öngörmeye çalışmak, bu ihtiyaçları karşılamak için gereken altyapıyı proaktif olarak kurmak.
    • Buna yenilik, işbirliği, hız, envanter yönetimi ve maliyet rekabetçiliği dahildir.
   2. Yürütme mükemmelliği – Sıfır kesinti ve sıfır kalite sorunuyla kusursuz teslimat performansı.
 2. 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
  1. Timken Company, tedarikçi kalite yönetim sisteminin uygunluğunu doğrulamak veya tedarikçi eskalasyonuyla ilgili düzeltici veya önleyici faaliyetlerle ilgili etkinliği doğrulamak için uygun görüldüğü şekilde yerinde denetim gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Tüm bu ziyaretler Timken Company tarafından onaylanacak ve düzenlenecektir.
   1. Tip I tedarikçiler, Timken’in müşterilerine, müşteri temsilcilerine, devlete veya düzenleyici kurumlara, Tedarikçinin tesislerinde tedarikçinin kalite sistemlerini denetleme hakkı tanımalıdır. Bu, tedarikçinin sözleşmeli alt tedarikçilerine yapılan ziyaretleri içerebilir.
    1. Timken Company ve müşterileri, tedarikçinin huzurunda ve tedarikçi tesislerinde, Timken Company için üretilen ürüne ilişkin gizli ve tescilli tedarikçi bilgilerini içeren belgeleri inceleyebilir.
    2. Timken ve/veya müşterileri, satın alma siparişinin gerekliliklerine uygunluğu belirlemek için, satın alma siparişi kapsamındaki ürünlerin imalatında kullanılan tüm üretim prosesleri ve belgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Tedarikçinin ve/veya Tedarikçinin alt tedarikçisinin tesisinde bir denetim gerçekleştirebilir.
    3. Geçerli olduğunda, tüm ürün için Timken Company’ye bir kalite geçmişi sağlanacaktır. Kalite geçmişi, ürün veya hizmetin üretimi sırasında üretilen tüm doğrulama belgelerini içermelidir.
  2. Tedarikçilerin, uygun Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme (SQD) görevlisini zamanında bilgilendirmesi gerekir. IATF kayıtlı tedarikçi kalite yönetim sistemine, herhangi bir IATF veya diğer organizasyonlar tarafından özel durum koşulları (yeni iş bekletme – kalite, ihtiyaç iyileştirme durumu, Q1 iptali gibi) bildirilir.
  3. Aşağıdaki alıntılarda geçen terimler, AECA (22 USC 2778’de “AECA”) ve ITAR (“ITAR”, 22 CFR 120-130’da) içerisinde tanımlandığı gibidir.
   1. Tedarikçi, Timken’e veya Timken adına bir “savunma sanayi ürünü” veya “savunma sanayi hizmeti” sağlıyorsa, aşağıdakiler geçerlidir:
    1. Tedarikçi, ABD Dışişleri Bakanlığı Savunma Ticaret Kontrolleri Müdürlüğü’ne (“DDTC”) kayıtlı olacaktır;
    2. Tedarikçi, hiçbir “Yabancı Kişinin” (ABD vatandaşı veya daimi ikamet eden yabancı değil), savunma sanayi ürünü veya savunma sanayi hizmetiyle ilgili herhangi bir teknik veriye erişmesine izin vermeyecektir;
    3. Tedarikçi, önce DDTC’den bir lisans almadıkça ve Timken’e önceden bildirimde bulunmadıkça, herhangi bir “savunma sanayi ürünü” veya “savunma sanayi hizmeti” “İhraç etmeyecektir”;
    4. Tedarikçi aksi takdirde ITAR ve AECA’ya uyacaktır; ve
    5. Tedarikçi, Timken’i, Tedarikçinin yukarıdakileri yerine getirememesinden kaynaklanan herhangi bir maliyet veya diğer yükümlülüklere karşı tazmin edecek ve zarar görmesini engelleyecektir.
  4. ABD Hükumeti ve ABD Hükumeti yüklenicileri ile yapılan sözleşme uyarınca, Timken aşağıdakilere tabidir: Savunma Federal Tedarik Yönetmeliği Eki (DFARS) aşağıda belirtilen ürünlerin tedariki ile ilgili gereklilikler. Bu gereksinimler, Timken’in satın alma siparişi tarafından şart koşulduğunda geçerlidir.
   1. 252.225.7009 – Özellikli Metaller İçeren Bazı Ürünlerin Tedarikine İlişkin Kısıtlama
   2. 252.225.7016 – Bilyalı ve Makaralı Rulmanların Tedarikine İlişkin Kısıtlama
  5. Timken, ulusal savunma kullanımı için ABD Hükumeti ve ABD Hükumeti yüklenicilerinden sınıflandırılmış siparişler alır. Bunun karşılığında Timken, söz konusu siparişleri karşılamak için gereken ürünlerin tedarikçilerine öncelik derecelerini iletmelidir. Benzer şekilde, Timken’den sınıflandırılmış siparişler alan tedarikçiler, Savunma öncelikleri ve Tahsis Sistemi, 15 CFR bölüm 700 gerekliliklerine uymalı ve gerekli teslimat tarihlerini karşılamak için sınıflandırılmış siparişlere gereken önceliği vermelidir.
  6. Timken’in Gizlilik Sözleşmesi, Timken’in fikri mülkiyeti olarak kabul edilen malzemeye erişimi olan tüm tedarikçiler tarafından incelenecek ve imzalanacaktır. Timken’in Hüküm ve Koşullarına uygunluk geçerlidir.
 3. 4.3 Kalite yönetim sistemi kapsamının belirlenmesi
  1. Aksi belirtilmedikçe veya Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme Birimi (SQD) tarafından onaylanmadıkça Timken Company tedarikçilerinin asgari olarak ISO 9001:20xx, AS9100D:20xx, IATF 16949:20xx kaydının veya AS13100 uyumluluğunun en son revizyonuna uyması gerekir ve bu belgeleri almaları gerekebilir.
  2. Timken’in bir tedarikçisi ISO 9001:20xx, AS9100D:20xx, IATF 16949:20xx kaydı veya AS13100 uyumluluğuna göre bir Kalite Yönetim Sistemi geliştirmek için yeterli kaynağa sahip değilse, Timken SQD, eksiklikleri değerlendirmek, riskleri belirlemek ve Timken’i ve müşterileri korumak için uygun önlemleri almak üzere Tedarikçi Risk Değerlendirmesi denetimini kullanarak sahada veya masa başı denetim yaklaşımıyla denetimler gerçekleştirecektir.
  3. Tedarikçilere ürün veya hizmet sağlayan Tip I tedarikçilerin, alt tedarikçilere, gerektiğinde temel özellikler (nasıl adlandırılırsa adlandırılsın), malzeme veya proses gereksinimleri dahil olmak üzere satın alma belgelerinde yer alan geçerli gereklilikleri sağlamaları gerekmektedir.
 4. 4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D kullanın

5.0 Liderlik

 • 5.1 Liderlik ve bağlılık – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D kullanın
 • 5.2 Politika – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D kullanın
 • 5.3 Organizasyonun rolleri, sorumlulukları ve yetkileri – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D kullanın

6.0 Planlama – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D kullanın

7.0 Destek

 • 7.1 Kaynaklar
  1. Tedarikçilerden, çevreyi korumak ve kendi toplumlarında sağlık, güvenlik ve yaşam kalitesini sağlamak için yürürlükteki tüm resmi yasa ve yönetmeliklere tam olarak uymaları beklenir. Tedarikçiler, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.
  2. Hiçbir malzemede anormal veya zararlı radyoaktivite seviyelerine izin verilmeyecektir. Timken’e sevkıyat sırasında bu tür malzemeleri yasaklayan herhangi bir AB, ISO veya yerel standartta listelenen zararlı elementlere veya katkı maddelerine de izin verilmeyecektir.
  3. Tedarikçiler, ISO 14001:20xx gibi çevre yönetim sistemlerini tanımlamaya, uygulamaya ve sürdürmeye teşvik edilir. Tedarikçi çevre yönetimi programının hedefleri şunlar olmalıdır:
   1. Tesislerinin tasarımında, işletilmesinde ve bakımında emisyonları, atık suları ve atıkları en aza indirerek kirliliği kaynağında önlemek için çevrenin korunmasına ilişkin geçerli tüm yasalara, yönetmeliklere ve şirket politikalarına uyma taahhüdü.
   2. Kaynak azaltma, geri kazanım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm dahil önleme taahhüdü. Uygulanabilir olduğunda, tedarikçilerin operasyonları ve ürünleri ile ilgili olumsuz çevresel etkilerin ortadan kaldırılması.
   3. Çalışanlar arasında çevresel gerekliliklere ilişkin genel farkındalığı artırmak ve günlük sorumluluklarının çevresel etkilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için sürekli iyileştirme taahhüdü. Tedarikçilerin çevre politikasına, amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için gerekli yetenekleri ve destek mekanizmasını geliştirmek.
 • 7.2 Yeterlilik – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D kullanın
 • 7.3 Farkındalık – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D kullanın
 • 7.4 İletişim – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D kullanın
 • 7.5 Belgelenmiş bilgi
  • Tedarikçiler, tedarikçinin, Timken Company’nin veya düzenleyici kurumların gerekliliklerine göre uygun kayıtları dosyada tutacaktır. (geçerli olduğunda ISO 9001, AS9100D, AS13100 ve IATF 16949).
  • Tedarikçi, tasarım, üretim, inceleme ve testler sırasında Timken Company’ye uygun belgeleri sağlayacaktır. Uygun olduğu hallerde aşağıdaki gibi tasarım kayıtları da buna dahildir:
   • Tasarım Hatası Modu ve Etki Analizi (DFMEA)
   • Tasarım Doğrulama Planı ve Raporu (DVP&R)
   • Kalite Planlama / Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması (APQP) Durum Raporu
  • İnceleme verileri tedarikçi tarafından saklanacak ve talep üzerine sağlanacaktır.
  • Geçerli olduğunda, ürünün kalite geçmişi Timken Company’ye sağlanacaktır. Kalite geçmişi, imalat, işleme veya fabrikasyon sırasında üretilen tüm doğrulama belgelerini içerecektir.
  • Belgelerin kontrolü ve imhası, Timken için ürün üreticileri, Timken ürünleri için hizmet sağlayıcılar ve Timken ürününü test eden laboratuvarlar ve destekleyici raporlar için geçerlidir.
  • Kontrol çizelgeleri, inceleme ve test sonuçları dahil olmak üzere kalite performans kayıtları, oluşturuldukları yıldan itibaren bir takvim yılı boyunca saklanacaktır.

Bölüm 1: Belgelenmiş bilgi (AS9100D ve AS13100’e Özel)

 1. Tedarikçiler, ECI/OUO bilgi ve öğelerine yalnızca ABD’li kişilerin erişimine izin verilmesini sağlamaya yönelik kontrolleri açıklayan yazılı bir prosedüre sahip olmalıdır. Yazılı prosedür asgari olarak aşağıdaki alanları ele almalıdır:
  1. Erişim Kontrolü
  2. Depolama
  3. İletme
  4. İmha
 2. ALW (Uçak İniş Tekerlekleri) Özel Gereksinimler (AS9100D 7.5.3.2)
  1. ALW tedarikçilerinin tüm kayıtları son teslimat tarihinden itibaren en az on bir yıl süreyle dosyalarında tutmaları gerekmektedir. Diğer tüm uzay/havacılık alanı tedarikçilerinin bu kayıtları sonsuz kadar saklaması gerekir. Kayıtların imha edilmesinden önce tedarikçi, Timken’i yazılı şekilde bilgilendirerek söz konusu imha işlemi için onay isteyecektir. Kayıtları imha etme kararı tedarikçiye iletildikten sonra kayıtlar, uygun yöntemler aracılığıyla, tekrar kullanılamayacakları şekilde imha edilecektir. Değiştirilmiş notlara ilişkin diğer tüm gereklilikler geçerliliğini korumaktadır. Çizim veya spesifikasyonun gerektirdiği belgelere uygunluk gereklidir.

8.0 İşlem

 • 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol – Ek gereklilik yoktur, geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D’yi kullanın
 • 8.2 Ürünler ve hizmetler için gereksinimler
  1. Bölüm 1: Satın Alma Siparişi İncelemesi
   1. Timken Company’den alınan her satın alma siparişi için sözleşme incelemesi yapmak tedarikçinin sorumluluğundadır. Bu, Timken baskılarının, standartlarının ve spesifikasyonlarının tanımlanmasını içerecektir.
   2. Bu gereklilik, aşağıdaki yöntemlerden biri ile karşılanmalıdır:
    1. Satın Alma Siparişi, Baskıların, Standartların ve Spesifikasyonların revizyonunu tanımladığında, tedarikçi, Satın Alma Siparişinde not edilen belgenin aynı revizyona sahip olduğunu teyit edecektir.
    2. Satın Alma Emrinde Materyallerin, Standartların ve Spesifikasyonların revizyonu TANIMLANMAMIŞSA, tedarikçi, söz konusu belgelerin son revizyonuna sahip olduğunu doğrulayacaktır. Bu gereklilik aşağıdaki yöntemlerden birisi kullanılarak yerine getirilecektir:
     1. Standartlar ve Spesifikasyonlar için en son revizyonu belirlemek için TSN’yi (Timken Tedarikçi Ağı – https://tsn.timken.com/supplierinfo.asp ) kontrol edin.
     2. Kendi Timken baskılarını alamayacak tedarikçiler için, baskı revizyonunu onaylamak üzere Timken Satın Alma \ Tedarikçi Kalite temsilcinizle iletişime geçin.
     3. KBE (Bilgi Tabanlı Mühendislik) ve TADA (Timken Tüm Belgelere Erişim) aracılığıyla Timken baskılarını almak için erişim izni verilen tedarikçiler için işlemeden önce en son baskı revizyonunu kontrol etmek tedarikçinin sorumluluğundadır.
  2. Bölüm 2: Satın Alma Siparişi İncelemesi (AS9100D & AS13100’e özel)
   1. Havacılık uygulamaları ve ürünleri için Timken, müşterilerimizin aşağı akış gereksinimlerini belirtmek için işlem kodlarını (T kodları) kullanır. Bu “T Kodları” satın alma siparişine eklenecektir ve ürünü üretmeden önce gözden geçirmek tedarikçinin sorumluluğundadır. Tedarikçi, her bir “T Kodunun” özelliklerini belirlemek için EGS-P0777 TSN (Timken Tedarikçi Ağı) belgesinin en son revizyonunu kullanacaktır.
  3. Bölüm 3: Baskı İncelemesi
   1. Kontrol Öğesi parçaları, normalde çizimlerde parça ve/veya ham madde kod numarasından önce gelen ters bir delta (∇) ile tanımlanan özelliklere sahip ürünlerdir. Kontrol Öğesi parçaları, güvenli çalışmayı ve/veya resmi düzenlemelere uyumu etkileyebilir.
   2. Özel Nitelikler, makul olarak tahmin edilen varyasyonun bir uyumu, işlevi veya ürünü işleme veya oluşturma yeteneğini etkilemesi muhtemel olan ürün veya proses gereksinimleridir. Özel nitelikler Timken baskısında veya spesifikasyonda belirtilecektir. ‘KPC’ veya karakteristiğin yanında bulunan elmas sembolü (◊), genellikle o karakteristiğin özel olduğunu belirtir. Farklı belirtme yöntemleri de kullanılabilir. Timken’e özgü özellikler, özelliğin yanına uygun şekilde yerleştirilerek belirtilir.
   3. Özel / Spesifik Özellikler için gereklilikler şunlardır:
    1. Tüm Özel Özellikler, özel bir kontrol yöntem(ler)ine sahip bir proseste yapılmalıdır.
    2. SPC en yaygın ve tercih edilen özel kontrol yöntemidir.
    3. Geçerli sayılabilmesi için, Cpk değerleri kararlı ve yetenekli bir proses oluşana kadar hesaplanamaz.
    4. Cpk, tipik olarak 20 günlük üretim verilerine göre hesaplanır; minimum değer 100 bağımsız numune veya veri noktasıdır.
    5. Kontrol çizelgelerinde Cpk değeri not edilmelidir.
    6. Kontrol dışı sinyallere yönelik tepki planları grafikte belirtilmelidir. Hem parçalar hem de süreçler açıklanmalıdır.
     1. Kontrol dışı sinyaller için AIAG SPC kılavuzuna başvurun.
    7. Bazı durumlarda Özel Karakteristik belirtimi, ham madde ve sertlik gibi karakteristiklere uygulanır. Dolayısıyla, tipik SPC uygulanamaz. Bu gibi durumlarda, kalite kontrol planınızda bu özellikler için kullanılan özel kontrolleri belirlemelisiniz.
 • 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarlanması ve geliştirilmesi
  1. Bölüm 1: APQP
   1. Talep edildiğinde tedarikçi, bir satın alma sözleşmesinin alınmasından önce veya sonra Timken Company’ye bir ürün kalite planı sağlayacaktır.
   2. Ürün / proses tasarımı ve geliştirme, ürün ve proses validasyonu ve doğrulaması, geri bildirim, değerlendirme ve düzeltici faaliyetin her aşaması için, ürün kalite planlama prosesi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerecektir:
    1. Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması
    2. Özel özellikler
    3. Fizibilite incelemeleri
    4. Ürün güvenliği
    5. Proses Hatası Modu ve Etki Analizi
    6. Hata / hata önleme
    7. Üç farklı aşamayı kapsayacak Kontrol Planı: Prototip, Lansman Öncesi ve Üretim
   3. Tip I malzemeden tasarım sorumlusu olan tedarikçilerin sağlam tasarım bütünlüğü için DFMEA yaklaşımını kullanmaları beklenir. Timken tarafından oluşturulan tasarımları kullanan tedarikçiler, Tasarım FMEA faaliyetlerinden sorumlu değildir ancak Timken ile birlikte DFMEA planlama faaliyetlerine katılabilir.
   4. Kalite planlama prosesi veya devam eden mevcut sipariş uygulamaları sırasında tedarikçiler, çalışanlarının ürün veya hizmet uygunluğuna katkılarının, ürün güvenliği ve FOD önlemeye katkılarının farkında olmalarını sağlamalıdır. Timken gereklilikleri ve teknik spesifikasyonuna yapılan atıf, kalite planının bir bileşeni olarak ürün imalat veya proseslerinin planlanmasına dahil edilmelidir (belgelenmelidir).
   5. Tedarikçiler, taklit veya sahte olduğundan şüphelenilen parça kullanımının ve Timken’e teslim edilen ürün veya hizmetlere dahil edilme olasılığının önlenmesi için tedarikçiye ve sağlanan ürüne uygun prosesleri planlayacak, uygulayacak ve kontrol edecektir.
  2. APQP (AS9100D Gereksinimi)
   1. Numune alma incelemesi, ANSI/ASQC Z1.4’ün en son revizyonu olan “Özniteliklere Göre Muayene için Numune Alma Prosedürleri ve Tabloları”na uygun olmalıdır.
   2. Kabul kriterleri tedarikçi tarafından tanımlanacak ve gerektiğinde Timken tarafından onaylanacaktır. Tüm veri örneklemesi için, kabul düzeyi sıfır hata C=0 olacaktır.
  3. Bölüm 2: Kontrol Planı
   1. Timken Company’ye sağlanan tüm ürünler, üzerinde anlaşmaya varılan bir kontrol planına göre tedarikçi tarafından incelenecektir. Bir satın alma veya tedarik anlaşmasının olmaması durumunda, tedarikçi, ürünün Timken Company’nin gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmak için gerekli inceleme yöntemlerini geliştirmeli, uygulamalı ve sürdürmelidir.
   2. Tedarikçi, ürün/proses kontrol planında tanımlandığı şekilde proses içi ve giden denetim incelemeleri veya testleri gerçekleştirecektir.
   3. Tedarikçiler, Timken’e, müşterilerine, müşteri temsilcilerine, devlete veya düzenleyici kurumlara satın alınan ürünlerin belirtilen gereksinimlere uygun olduğunu tedarikçinin tesislerinde doğrulama hakkı tanımalıdır. Tedarikçi, bu doğrulamayı etkili kalite kontrolünün kanıtı olarak kullanmayacaktır.
   4. Timken, müşterileri veya müşteri temsilcileri tarafından yapılan doğrulama, tedarikçiyi kabul edilebilir ürünler sağlama sorumluluğundan muaf tutmaz ve Timken veya müşterileri tarafından varış yerinde daha sonra reddedilmesine ve nihai kabule tabi tutulmasına engel olmaz.
   5. Kontrol planınız, PPAP’tan önce Timken tarafından onaylanmalıdır. Bu tartışma ilk Kalite Planlama, APQP veya Fizibilite toplantılarında başlamalıdır. (IATF 8.2.3.1.1)
  4. Bölüm 3: Prototip (IATF Gereksinimi)
   1. Prototip faaliyetinin amacı, ürünü, prosesleri ve bileşen grubu sistemlerini monte ve test etmek ve uygunluk/ölçüm/tasarım validasyonu gerçekleştirmektir.
   2. Prototipte parça onayı (Prosedür için buraya tıklayın) tasarım, değerlendirme, üretim ve bileşen grubu üzerindeki parça varyasyonunun etkisini en aza indirmek için bileşen parça sorunlarının tanımlanmasını ve düzeltilmesini sağlar.
   3. Prototip parçalarının tedarikçilerinin aşağıda listelenen öğeleri tamamlamış, belgelemiş ve incelemeye hazır hale getirmiş olması gerekir:
    1. Prototip için Timken Tedarikçi Malzeme Garantisi
    2. Tasarım kayıtları.
    3. İnceleme sonuçları ve inceleme ve/veya test cihazları.
    4. Malzeme sertifikası.
    5. Parça ağırlığı (kütle)/Serileştirme bilgileri.
  5. Bölüm 4: PPAP (IATF 8.3.4.4)
   1. Satın alınan ürünün tüm tasarım ve spesifikasyon gereksinimlerinin Timken tedarikçileri tarafından doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek ve tedarikçi üretim prosesinin Timken ve Timken müşterisinin teknik ve kalite gereksinimlerini karşılayabilecek durumda olmasını sağlamak için Satın Alınan Ürün Gönderim ve Onay Prosesi uygulanır. Tedarikçi, SQD ile fizibilite incelemesi sırasında belirlenen belgeleri Tedarikçi PPAP/ISIR Gönderim Talep Formu
   2. ’nu kullanarak sunar

   3. Sunum gereklilikleri tipik olarak ilk numune parçalarını içerecektir; tasarım incelemesi; boyutsal yerleşim; performans testi sonuçları; malzeme sertifikaları; kapasite çalışmaları; proses akış şeması; tasarım FMEA (Hata Modları ve Etki Analizi); proses FMEA ve tedarikçi proses kontrol planı.
   4. Bu proses, Timken’in müşterisini ve Timken Company’nin dahili gerekliliklerini AIAGÜretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)) Kılavuzunun en son sürümüne göre takip eder. Müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe AIAG tarafından tanımlanan bildirim ve gönderim gereklilikleri. Müşteriye özel benzersiz gereksinimler, tanımlandığı ve gerektiği şekilde ele alınır.
   5. Uygun olduğu şekilde ve Tedarikçi Kalite temsilcisi tarafından tanımlanan tedarikçi ölçüm yeteneklerini tam olarak anlamak için tedarikçi, AIAG Ölçüm Sistemi Analizi kılavuzunun
   6. en son sürümüne göre bir ölçüm sistemi analizi (MSA) gerçekleştirecektir.

   7. İlk numune parçaları ve tanımlama ile ilgili Timken’e özgü gereklilikler aşağıdakileri içerir:
    1. Numuneler, üretim koşullarında çalışan üretim araçlarından alınmalıdır.
    2. Numuneler, ölçüm korelasyonunun gerçekleştirilebilmesi için benzersiz bir şekilde tanımlanmalıdır.
    3. Numune miktarı, ürünün niteliğine ve üretim prosesine göre değişiklik gösterebilir.
    4. Üretim malzemesi ve prosesleri.
    5. Analiz/Geliştirme/Validasyon Belgeleri (talep edildiğinde).
    6. Numune miktarları herhangi bir Timken standardında veya spesifikasyonunda belirtilmemişse şu yönergeler kullanılabilir:
     1. Herhangi bir tek parçayla üretilen takımdan en az 5 numune (300 parçalık bir üretim çalışmasından) gereklidir.
     2. Çok parçalı takımlardan boşluk başına en az 1 numune gereklidir.
   8. Tedarikçilerin, zamanında tam onay almak için Tedarikçi Kalite Geliştirme temsilcisi veya atanmış fabrika kalite personeli ile çalışmaları şiddetle tavsiye edilir.
   9. Tedarikçi üretim parçaları, tedarikçi Timken’den PPAP’nin toplu üretim için onaylandığına veya geçici olarak onaylandığına dair bir bildirim alana kadar Timken kullanıcı tesisine gönderilmek üzere serbest bırakılmayacaktır.
   10. Tedarikçi Kalite Geliştirme personeli tarafından talep edildiğinde, tedarikçi, Üretim / Proses Kontrol Planını (PCP) doğrulamaya ve gönderilen tüm ürünlerin Timken’in beklentilerini karşılamasını sağlamaya hizmet edecek bir Güvenli Başlatma prosesi oluşturacaktır.
 • 8.4 Harici olarak sağlanan proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü
  1. Tedarikçiler, uygun olduğu şekilde kendilerine ait tüm tedarik zincirini tanımlamaya ve yönetmeye istekli olmalıdır. Bu, ham madde tedarikçilerini veya üreticilerini ve Timken Company’ye tedarik edilen ürünler için kullanılan bileşenlerin veya proseslerin tedarikçilerini içerir.
  2. Uygun olduğunda tedarikçiler, Timken Company’ye tedarik edilen ürünleri üretmek için kullanılan tedarik zincirinin tamamına Timken Company’nin tüm kalite gerekliliklerini uygulayacaktır.
 • Bölüm 1: AS13100 Gereksinimi
  1. Tedarikçi, geçerli olduğu şekilde SAE AS13004 ve SAE AS13006 gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere SAE AS13100 maddeleriyle uyumlu belgelenmiş kusur önleme ve proses kontrol yöntemlerine sahip olmalıdır.
 • 8.5 Üretim ve hizmet temini
  1. 8.5.1 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü
   1. Özel Prosesler için Gerekli NADCAP (bkz. AS9100D 8.5.1.2)
    1. Özel Prosesler Isıl İşlem, Kaynak, Kaplama, Pasivasyon, Kaplamalar, Yıkıcı Olmayan Test ve Girdap Akımı olarak tanımlanmaktadır. Gerektiğinde Timken’e özel işlemler yapılırken NADCAP sertifikalı bir tedarikçi kullanılmalıdır. Satıcının Nadcap akreditasyonunu kaybetmesi veya NADCAP/PRI tarafından yürütülen bir denetim nedeniyle bulgular olması durumunda Timken bilgilendirilmelidir.
  2. 8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik
   1. Gerektiğinde, tedarikçiler yeterli ürün izlenebilirliğini gösterebilmelidir. Spesifik izlenebilirlik gereklilikleri, Kalite veya APQP toplantıları için ilk fizibilite, planlama sırasında belirlenir ve gözden geçirilir. Timken Company’nin tedarikçileri, tanımlama veya izlenebilirlik amaçları için gerekli olduğu şekilde ürün işaretlemesi de dahil olmak üzere, ürünün, serilerin veya partilerin benzersiz bir şekilde tanımlanması için belgelenmiş yöntemler oluşturacak ve sürdürecektir.
   2. Sevkıyat etiketlerinde tanımlandığı şekliyle parti numaraları, Timken’e sevkıyat da dahil olmak üzere tedarikçi tarafından teslim alındığı andan itibaren ve üretimin tüm aşamalarında izlenebilirlik sağlamalıdır.
   3. Timken Company, izlenebilirlik gerekliliklerine uygunluğu doğrulamak için yerinde denetim gerçekleştirme veya uygun, zamanında belgeleme talep etme hakkını saklı tutar.
   4. İzlenebilirlik bilgisi, ayrı bir ham madde ısı numarası veya eşdeğerini içermeli ve bununla başlamalıdır.
   5. Havacılık, yüksek hızlı demir yolu ve rüzgar enerjisi ürünü için bir parti veya ısıl işlem serisi birden fazla malzeme ısı numarası içeremez.
   6. Diğer ürün için, aşağıdaki koşul mevcutsa, bir parti veya ısıl işlem serisi ikiden fazla malzeme ısı numarası içeremez.
    1. Maksimum parti veya ısıl işlem serisi boyutunu korumak için; bir parti veya ısıl işlem serisi, bir malzeme ısı numarasının çalışma sonuna ve diğerinin başlangıcına sahip olabilir.
   7. İki malzeme ısı numarasına sahip parti veya ısıl işlem serisi, birden fazla malzeme ısı numarasına sahip olarak tanımlanmalıdır.
  3. Bölüm 1: Timken Malzeme Sertifika Veritabanı (MCD)
   1. Timken Company, gelen malzeme kontrolünü iyileştirmek için bir malzeme sertifikalandırma sistemi geliştirmiştir. Gerektiği gibi, yuvarlanma yolu, yuvarlanma elemanı ve ısıl işlem tutucuları (kafesler) tedarikçileri, tedarikçinin sahip olduğu/satın aldığı herhangi bir malzemeyi ürünlerimizin üretimi için herhangi bir Timken tesisine teslim etmeden önce aşağıdaki özel işlemleri yapmalıdır. Tüm istisnalar, Timken GMQ veya SQD organizasyonu tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır.
   2. Malzeme Sertifika Veri Tabanı (MCD) – Timken tesislerine tedarik edilen tüm çeliğin onaylı bir kimyaya sahip olduğunu izlemek ve doğrulamak için kullanılır. Tedarikçilerin, dünya çapındaki tüm Timken tesislerine satılan/alınan her bir malzeme lotundan elde edilen uygun destekleyici verilerle malzeme sertifikası veri tabanını doldurmaları gerekmektedir.
     1. Tüm yuvarlanma yolu, yuvarlanma elemanı ve ısıl işlem görmüş tutucular (kafesler), Timken onaylı bir malzeme kaynağından satın alınmalıdır.
     2. Her tedarikçi, herhangi bir sevkıyatın Timken tesisine ulaşmasından en az 48 saat önce birincil eriyik sertifikasını Timken’e iletmelidir:
       1. Taranan sertifikaları şu adrese e-posta ile gönderin: ter-mfgtech@timken.com
       2. Malzeme sertifikalarını şu adrese fakslayın: 001-330-458-6888

      Not: Yalnızca orijinal ısı sertifikaları kabul edilecektir. Üzerinde kalemle değişiklik yapılmış sertifikalar reddedilecektir.

     3. Tedarikçiler, her iletimle birlikte bir MCD Gönderim Formu doldurmalıdır.
      1. MCD Gönderim Formu http://tsn.timken.com
      2. adresinde yer alan Timken Tedarikçi Ağı web sitesinde mevcuttur

      3. Verilerin yazıya doğru dökülmesi için lütfen fakslanan veya e-postayla gönderilen kopyanın okunaklı olduğunu doğrulayın.

    Not: E-posta sistemimiz yalnızca .jpg, .tiff, .pdf dosya türleri biçimindeki ekleri kabul eder.

    1. Sertifika alındıktan sonra belgeler değerlendirilecektir.
     1. Malzeme sertifikasyon verileri ilgili spesifikasyona uymuyorsa veya Timken Onaylı olmayan bir eriyik kaynağından geliyorsa, alıcı tesisten bir Kalite temsilcisi gönderilen malzeme partisinin uygunsuz olduğu konusunda bilgilendirilecek ve bir sonraki bildirime kadar bu malzemeden yapılan tüm ürünlerin bekletilmesi için sizinle iletişime geçecektir. Not: onay durumu ile ilgili olarak MDC sistemi üzerinden bilgilendirilmeyeceksiniz.
     2. Yeni gereklilik, uygun olmama sorunları ortaya çıkmadığı sürece teslimat programınızı değiştirmeyecektir.
     3. Onay bekleyerek sevkiyatı geciktirmeyin. Tedarikçiler yalnızca çözülmesi gereken bir sorun olduğunda bilgilendirilecektir.
  4. 8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik (AS9100D’ye özgü)
   1. Satıcı, tedariklerin kaynağına kadar (alt tedarikçiler dahil) parti, seri, ısı, eriyik ve parça bazında izlenebilirliği için bir sistem kuracak ve sürdürecektir. İzlenebilirlik kayıtları, kalite kontrolün ve kabul edilebilirliğin bu objektif kanıtının bir parçası olarak tedarikçi tarafından muhafaza edilecek ve bu tür kayıtlar Timken temsilcilerinin kullanımına sunulacaktır.
  5. Bölüm 1: Kabul Yetkilisi Ortamı (AAM)
   1. Tedarikçiler, Kabul Yetkilisi Ortamı (AAM) gerekliliklerinin uygulanmasına ilişkin olarak AS9100D gerekliliklerine uyacaktır. Tedarikçiler, kendi kuruluşlarında ve tedarik zincirlerinde, Kalite Yönetimi Sisteminde AAM’nin net bir şekilde tanımlanmasını sağlayacaktır. Tedarikçiler, uygulama hataları, zamansız kullanım, yanlış beyan ve eğitim eksiklikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere iç denetim faaliyetlerinin bir parçası olarak sürecini ve tedarik zincirini değerlendirerek AAM gerekliliklerine uyumu sürdürecektir. Ayrıca, bu iletişim, günlük faaliyetlerde etik davranmanın önemini vurgulayacaktır. AAM’nin kullanılması, uyuma dair kişisel bir teminat olarak değerlendirilmelidir. Tedarikçiler, Timken’in talebi üzerine çalışanlarına ve tedarik zincirlerine iletişim kanıtı gösterebilecektir.
  6. 8.5.3 Müşteri veya Dış Sağlayıcılara Ait Mülkiyet – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D’yi kullanın.
  7. 8.5.4 Koruma
   1. Üretim sevkıyatı ve paketleme gereksinimleri tartışmaları, APQP faaliyetleri veya Fizibilite incelemesi sırasında başlamalıdır. Tüm gereksinimler, ilk sevkıyat ve PPAP gönderiminden önce sonuçlandırılacaktır.
   2. Ürün üretiminde kullanılan tüm malzemeler, kısıtlanmış, toksik ve tehlikeli malzemelerle ilgili mevcut devlet ve güvenlik kısıtlamalarını karşılamalıdır. Tedarikçiler, Kontrollü Maddeler Listesinde ayrıntıları verilen kimyasalları tedarik etmeyecektir. (Liste için tıklayın). Tedarikçilerin, PPAP gönderimlerine ilişkin uygun kısıtlanmış veya rapor edilebilir madde bildirimine uyması gerekir.
   3. Timken Company ürünlerinde kullanılan veya bu ürünlere dahil edilen tüm malzemeler, kısıtlı, toksik ve tehlikeli malzemelerle ilgili mevcut devlet ve güvenlik kısıtlamalarının yanı sıra üretim ve satış ülkesi için geçerli olan çevresel, elektriksel ve elektromanyetik hususları karşılamalıdır. Geçerli düzenlemelerde tanımlandığı şekilde tüm kalemler için bir Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) sunulmalıdır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları alıcı lokasyona gönderilmelidir.
   4. Fizibilite toplantısından ve/veya bir Satın Alma Siparişinin alınmasından sonra mümkün olan en kısa sürede bir Malzeme Güvenlik Bilgi Formu/Formları tam açıklamayla birlikte onay için alıcı lokasyona gönderilmelidir. En geç, ilgili MSDS formları herhangi bir bileşenin, ham maddenin veya ürünün ilk sevkıyatından / PPAP sunumundan önce Timken fabrikasına sağlanmalıdır.
   5. Her bir MSDS’nin onayı, ürün lansmanında mümkün olduğunca erken alınmalıdır. Ürünü kullanan Timken tesisi, MSDS belgelerinin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda tedarikçiyi bilgilendirecektir. MSDS bilgisi gönderilmez veya onay alınmaz ise ilk sevkıyat PPAP gönderimi onaylanmayabilir.
   6. Tedarikçiler, IMDS’yi (Uluslararası Malzeme Verileri Sistemi) gerektiği gibi kullanacaktır.
   7. Bazı durumlarda, Timken Company nakliye ve paketleme gerekliliklerini tanımlamak için ‘S’ Spesifikasyonlarını belirler. Herhangi bir ‘S’ spesifikasyonundaki gereklilikler, satın alma siparişinin ve/veya ürün çiziminin/sözleşmesinin bir uzantısı olarak kabul edilecektir.
   8. SQD veya alıcı lokasyon ile yazılı olarak alternatif yöntemler üzerinde anlaşmaya varılmadıkça, tüm üretim sevkıyatları aşağıdakileri içermeli veya bunlardan önce gelmelidir:
    1. Geçerli tüm malzeme spesifikasyonlarında belirtilen malzeme sertifikaları. (Referans MCD 8.5.2)
    2. SQD’den veya alıcı lokasyondan farklı bir şekilde talimat verilmedikçe, geçerli İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC) verileri (baskıyla belirlenmiş tüm özel veya kritik özellikler için).
    3. Etiketleme veya barkod etiketleme, uygun AIAG yönergeleri veya tesise özel gereksinimlerle uyumlu olmalıdır.
   9. Timken paketleme ekipmanı tedarikçilerinin, paketlemenin Timken marka ve etiketleme gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlamak için Timken Smartflow’u kullanması gerekebilir. Gereksinimi belirlemek için Timken temsilcinizle iletişime geçin.
  8. 8.5.4 Koruma (AS9100D’ye özgü)
   1. Tedarikçi, ürünü üretim ve taşıma sırasında yabancı kalıntılardan kaynaklanan hasarlardan korumak için yürürlükte olan bir programa sahip olmalıdır. Tedarikçi ortakları, FOD’un önlenmesi, tespiti ve kaldırılması konusunda eğitimli, kalifiye ve yetkin olmalıdır. Tedarikçi FOD önleme programı, 9146 gerekliliklerini karşılamalıdır
  9. Bölüm 1: Devlet Mülkü
   1. Timken, bir satın alma siparişinin yerine getirilmesine ek olarak Devlet Mülkünü Tedarikçiye teslim edebilir. “Devlet Mülkü”, ABD Hükumetine ait olan veya ona kiralanan veya ABD Hükumeti tarafından satın alınan ve bir tedarikçinin mülkiyetine verilen mülktür.
   2. Tedarikçi, bir Timken satın alma siparişiyle bağlantılı olarak Tedarikçiye teslim edilen herhangi bir Devlet Mülkü ile ilgili olarak FAR 52.245-1 gerekliliklerine uyacaktır. Tedarikçi, yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Timken Sözleşme Yöneticisinin önceden yazılı onayı olmadan Devlet Mülkünü kaldıramaz, üzerinde yeniden çalışamaz, tamir edemez veya hurdaya çıkaramaz.
  10. 8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler (AS9100D’ye özgü)
   1. Satıcı, teslim edilen son ürünler veya bileşen grupları için asgari olarak aşağıdaki bilgileri içeren bir raporu dosyada tutacak ve talep üzerine sunacaktır: parça numarası, revizyon mektubu, parça adı, satın alma siparişi numarası, parti numarası, parti miktarı, inceleme numunesi boyutu, incelenen ve/veya test edilen özellikler/parametreler, inceleme test verileri, özelliğe göre geçen/reddedilen miktar, inceleme/test tarihi ve satıcının inceleme/test temsilcisinin imzası/mührü.
  11. 8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü
   1. Ürün onayından sonra tedarikçiler, Timken Company’nin önceden yazılı bildirimi ve onayı olmaksızın herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Tedarikçiler ayrıca bunu kendi tedarik zincirlerinin tamamı için bir koşul haline getirmelidir.
   2. Değişiklikler, ürün tasarımındaki değişiklik olarak tanımlanır; ürün özellikleri; satın alınan parçalar; malzeme, hizmet tedarikçisi veya sağlayıcı; üretim lokasyonu; üretim yöntemi; işleme; test; depolama; ambalajlama; koruma veya teslimat.
   3. Değişiklikler Timken’in Kalite Sorunu Yönetimi (QIM) aracılığıyla bildirilecektir. Parça tasarımında, malzemede, alt tedarikçide, üretim yerinde ve süreçte yapılan değişiklikler de bu kapsama dahildir. Tereddüt halinde tedarikçilerin kendi Kurumsal SQD’leri veya satın alma temsilcileriyle iletişime geçmeleri önerilir. Belirli bir teyit planıyla hareket etmek için talebi The Timken Company’ye gönderin. Bu plan, yeni Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) gönderimi veya FAI (İlk Ürün İncelemesi)
   4. içerebilir veya gerektirebilir.

   5. Tedarikçi, Timken Company için üretilen, işlenen veya hizmet verilen ürünü etkileyen tüm tasarım veya süreç değişiklikleri için Timken Company’yi önceden bilgilendirecek ve onay alacaktır.
   6. Değişiklikler, bir parçanın sonradan işlenmesinde, kullanımında veya amaçlanan ya da öngörülen uygulamasındaki etkiye veya en olumsuz etkiye göre sınıflandırılır.
   7. Tedarikçi değişikliği aşağıdakiler tarafından başlatılabilir:
    1. Timken Mühendislik departmanı
    2. Müşterinin mühendisleri veya pazarlama departmanı tarafından Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme departmanına iletilen, müşteri tarafından başlatılan değişiklik
    3. Timken’in Satın Alma ve Tedarikçi Kalite Geliştirme departmanları
    4. Kalite İyileştirme Departmanı
    5. Timken’in üretim tesisi/kullanıcısı
    6. Tedarikçi
   8. Kalıcı değişiklikler için Timken Tedarikçi Kalite Geliştirme temsilcisi, yeni bir Üretim Parçası Onay Prosesinin gerekip gerekmediğini belirler ve tedarikçiye buna göre tavsiyelerde bulunur.
   9. Doğrulama ve/veya Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) onayının ardından, Tedarikçi Ürün/Proses Değişikliği Talebi kabul edilir veya reddedilir ve tedarikçiye buna göre bilgi verilir.
   10. Bu aşamada, onaylanan değişikliği devreye alma zamanlaması belirlenir ve tedarikçiye ve tüm ilgili taraflara iletilir.
  12. Bölüm 1: Değişiklik Onayı
   1. Timken tarafından nitelikli bir kaynak olarak onaylandıktan sonra, ilk ürün veya ilk parti kabulü yoluyla, satıcı, Timken’e teslim edilecek ürünlerin kabul edilebilirliğini (boyutsal, görsel, işlevsel, dayanıklılık vb.) etkileyebilecek tasarım, malzeme veya proseslerde Timken’e önceden bildirimde bulunmadan ve onay almadan herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Bu maddenin amacı doğrultusunda, bir proses, teslim edilebilir bir ürünün imalatı veya üretimi sırasında kullanılan herhangi bir prosedür, sistem veya uygulama olarak tanımlanır (örneğin, işleme, çapak alma, ısıl işlem, lehimleme, temizleme, son işlem vb.) Müşteri bildirimi ve onayı gerektiren süreç değişikliklerine örnekler aşağıdaki gibidir:
    1. İnceleme ve/veya test yöntemlerinde değişiklik.
    2. Satıcı veya bir alt tedarikçi tarafından üretilen bileşenler de dahil olmak üzere nihai ürünün imalatında kullanılan bileşenlerin üretiminde veya işlenmesinde yapılan değişiklikler.
    3. Alt tedarikçilerin değiştirilmesi.
    4. Yeni veya değiştirilmiş takımlardan, döküm kalıplardan, yedekler dahil enjeksiyon kalıplarından üretim (bozulabilir takımlar hariç).
    5. Üretim lokasyonu değişikliği.
    6. Özel bir proses değişir.
  13. Bölüm 2: İlk Ürün İncelemesi
   1. İlk başlangıç üretiminde ve tasarım değişikliğinin dahil edilmesinden sonra üretilen ilk üründe, satıcı, ürünlerin tüm çizim ve spesifikasyon gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için bu ürün üzerinde kapsamlı bir inceleme ve test gerçekleştirecek ve belgeleyecektir. Çoklu kaviteli döküm kalıplar/enjeksiyon kalıpları kullanıldığında, her kavite için İlk Ürün İncelemesi gereklidir.
   2. Aşağıdaki durumlarda yeni bir İlk Ürün İncelemesi gerekli olacaktır:
    1. Orijinal İlk Ürünü etkileyen ve yalnızca değişiklikten etkilenen özellikler için geçerli olan önemli bir tasarım veya proses değişikliği yapılmıştır.
    2. Ürün bir yıldır üretilmemiştir
    3. Üretim lokasyonu değişikliği.
   3. Satıcının raporu asgari olarak şunları sağlamalıdır: satın alma siparişi numarası, parça numarası, revizyon seviyesi, parça adı, satıcının adı, çizim gereklilikleri (toleranslar dahil), sonuçları elde etmek için kullanılan yöntem ve her bir ölçümün gerçek sonuçları. Denetim için kullanılan parça/parçalar, Timken’e sevk edilirken “İlk Ürün Denetim Numunesi” olarak tanımlanacaktır. İlk Ürün verileri, formatı ne olursa olsun, teslim edilecek ilk gönderiye eşlik edecektir.
  14. 8.6 Ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi (AS9100D’ye özgü)Bölüm 1: Uygunluk Sertifikası (C / C)
   1. Satıcı, bir Satın Alma Siparişi kapsamında yapılan her sevkıyat için (veya Satın Alma Siparişinin gövdesinde belirli kalemler belirtilmişse, belirtilen her kalem için) bir uygunluk sertifikası hazırlayacak ve Timken’e sunacaktır. Sertifika, teslim edilebilir ürünün Malzeme Sertifikaları, Proses Gereksinimleri, Tedarikçi Kalifikasyon Durumu, Donanım Kalifikasyonu, vb. gibi belirtilen gerekliliklere uygun olduğunun kanıtı olarak Satıcının Sorumlu Kalite Temsilcisi tarafından imzalanacaktır.
   2. Her işlem için kullanılan ve onaylanan alt katman spesifikasyonları, Timken standardı EGS-D0005 tarafından tanımlanan ve EGS-D0005-A’da listelenen güncel revizyon olmalıdır.
   3. Sertifikanın tamamlanması, yapılan herhangi bir beyanı, garantiyi veya taahhüdü değiştirmeyecek veya sınırlandırmayacak veya satıcının Satın Alma Siparişi hükümlerine uygun olarak kesinlikle yerine getirme yükümlülüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
   4. Asgari olarak aşağıdaki bilgiler sağlanacaktır: satıcının adı, sevkıyat miktarı, varsa lot numaraları/tarih kodları/seri numaraları, Timken parça numarası ve çizim revizyonu, parçanın üretildiği ülke, Timken satın alma siparişi numarası ve revizyonu ve satın alma siparişi, çizimler veya spesifikasyonlarda belirtilen diğer tüm geçerli gerekliliklerin karşılandığına dair bir beyan.
  15. 8.7 Uygun olmayan ürünün kontrolü
   1. Uygun olmayan veya tutarsız ürün şu şekilde tanımlanır: miktar, görünüm, malzeme, metalürji, paketleme, taşıma, nakliye, teslimat, temizlik ve boyutlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çizim özelliklerinden, satın alma siparişi gerekliliklerinden, Timken Company ürün ve proses spesifikasyonlarından veya standartlarından ve endüstri ürün ve proses spesifikasyonlarından ve standartlarından sapma. Sahte Parçalar, uygun olmayan malzeme olarak ele alınacaktır.
   2. Uygun olmayan ürün, sevk edildikten sonra, nakliye sırasında veya Timken’e teslim edildikten sonra tedarikçi tarafından tespit edildiğinde, tedarikçi, Timken Company’ye resmi ve ayrıntılı bildirim de dahil olmak üzere etkiyi azaltmak için uygun önlemleri alacaktır.
   3. Bildirim, uygunsuzluğun açık bir tanımını içerecek ve gerektiğinde şunları da içerecektir: etkilenen parçalar, parça numaraları, miktarlar ve teslimat veya nakliye tarihleri. Timken tarafından istenmesi halinde tedarikçi, malzeme veya ürün partileri veya serileri için izlenebilirlik bilgilerini sağlayacaktır.
   4. Tutarsız Malzeme Raporu (DMR) (Prosedür için buraya tıklayın) uygunsuzluk, tutarsızlık ve/veya reddi tedarikçiye bildirmek için kullanılır. DMR, Timken’in Kalite Sorunu Yönetimi (QIM) kullanılarak e-posta yoluyla doğrudan Tedarikçiye gönderilir ve Tip I malzeme alan herhangi bir Timken Company tesisinden başlatılabilir. Uyumsuz ürün tespit edilmesi halinde DMR başlatılabilir. Tedarikçiden düzeltici faaliyet talepleri istenebilir.
   5. Tedarikçi, QIM’i kullanarak talep edilen zaman çerçevesi içinde Tedarikçi Şikayetine doğrudan yanıt vermekten sorumludur. Tedarikçi Şikayetinde aksi belirtilmedikçe, ilk yanıtın 30 gün içinde verilmesi beklenmektedir.
   6. Bir tedarikçinin ürününün, tasarım gerekliliklerinde tanımlandığı şekilde, malzeme ve/veya işçilik açısından kusurlu olduğu belirlenirse, ürün(ler) derhal muhafaza altına alınacaktır. Timken Company ve tedarikçi, muhafaza altına alınan “lottan” kusurlu olanları çıkarmak için ürünün denetlenip denetlenemeyeceğini belirleyecektir.
   7. Tedarikçi, DMR incelemelerini desteklemek için istek üzerine Timken Company’ye ayrıntılı inceleme talimatları sağlayacaktır.
   8. Timken Company, tüm inceleme yöntemlerini onaylama hakkını saklı tutar.
   9. İncelemenin tek başına kusuru tespit edemeyeceği belirlenirse, ürün(ler) tedarikçiye iade edilecek veya tedarikçi ile Timken arasında anlaşmaya varıldığı şekilde hurdaya çıkarılacaktır. Timken Company, bu kusurlu parçalardan kaynaklanan tüm maliyetleri belirleyecek ve tedarikçi ile Tedarikçi Maliyet Geri Ödemesi prosedürünü başlatacaktır.
   10. Satın alınan ürün bir Timken tesisinde acil üretim için gerekliyse, tedarikçi Timken’in üretim tesisine inceleme için hızlı bir inceleme ekibi sağlayacak veya (üçüncü tarafa satın alma siparişi vererek) hizmet maliyeti tedarikçi tarafından üstlenilen bir üçüncü taraf kontrol hizmetinin kullanılmasını kabul edecektir. Çoğu durumda, uygun olduğu şekilde, etkilenen Timken tesisi tarafından tedarikçiye sıralama metodolojilerine ilişkin seçenek verilecektir. Kusurlu ürünü ayıklamak için bir üçüncü tarafın kullanılması, tedarikçinin ürünün kalitesi veya teslimatı konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
   11. Timken Şirketi, tedarikçinin ürün veya hizmetlerinin performansını tam olarak değerlendirmek için gerekli tüm güvenli, tahribatlı ve tahribatsız testleri yapma hakkına sahip olacaktır.
   12. Timken Company, bağımsız bir 17025:20XX onaylı test laboratuvarının hizmetinden yararlanma hakkına sahip olacaktır. Tedarikçi, yalnızca testin ürün veya hizmetin kusurlu olduğunu doğrulaması halinde söz konusu testlerin masraflarını Timken Company’ye tazmin edecektir. Timken Şirketi, tedarikçiye inceleme saatlerinin uygun muhasebesini sağlamalıdır.
   13. Satın alınan ürünün, tasarım baskılarında belirtilenler dışındaki nedenlerle kusurlu veya uygunsuz olduğu belirlenirse, iki taraf müzakere edecek ve muhafaza altına alma eyleminin gerekip gerekmediğini belirleyecektir.
   14. Sınırlama eylemi gerekliyse, inceleme kriterleri oluşturulacaktır. Muhafaza altına alma eylemi gerekli değilse, tedarikçinin ürünü, sapma sürecinin kullanıldığına dair uygun kayıt ile birlikte üretimde kullanım için onaylanacaktır.
  16. Bölüm 1: Tedarikçi Duyarlılığı
   1. Timken Şirketi, düzeltici veya önleyici faaliyetlerin hızını, güncelliğini ve etkinliğini QIM kullanarak izleyecektir ve tedarikçinin yanıtını, gelecekteki işleri ödüllendirmek ve performansı izlemek için girdi olarak kullanabilir. (9.1’e bakın)
  17. Bölüm 2: Tedarikçi Kontrollü Sevkıyat (CSI/CSII)
   1. Kontrollü Sevkıyatın amacı, Timken’i uygun olmayan parça ve/veya malzemenin alınmasından koruyan titiz bir proses uygulamaktır.
    1. Birinci Seviye Kontrollü Sevkıyat (CSI) – Kontrollü Sevkıyat, Timken’in bir tedarikçiden kök neden analizi ve düzeltici faaliyetler uygularken uygun olmayan malzemeleri ayıklamak için ek bir inceleme süreci başlatması yönündeki resmi talebidir. Kontrollü Sevk süreci, normal kontrol süreçlerine ek niteliğindedir. Kontrollü Sevkıyat inceleme sürecinden elde edilen veriler, hem muhafaza prosesinin etkinliğinin bir ölçüsü hem de başlangıçtaki uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için alınan düzeltici önlemler açısından kritik öneme sahiptir.
    2. İkinci Seviye Kontrollü Sevkıyat (CSII) – Bir üçüncü şahıs tarafından tamamlanan ek bir inceleme süreci ile Seviye I Kontrollü Sevkıyat ile aynı süreçleri içerir. Timken ve tedarikçi, üçüncü taraf şirket ve lokasyon konusunda karşılıklı olarak anlaşacaktır. Üçüncü taraf şirket minimum ISO 9001:20xx sertifikasına sahip olmalıdır.
   2. Sorunun ciddiyetine bağlı olarak Timken, Seviye I’in mi yoksa Seviye II’nin mi uygun olacağına karar verir.
  18. Bölüm 3: MRB Yetkilisi (AS9100D’ye özgü)
   1. Satın alma siparişinde aksi belirtilmedikçe, satıcı ve/veya alt kademe tedarikçilerinden herhangi biri, dahili malzeme inceleme kurulu (MRB) aracılığıyla “OLDUĞU GİBİ KULLANIM”, “ONARIM”, “STANDART ONARIM PROSEDÜRLERİ (SRPS)” veya “SRPS DIŞI” işlemleri yapma yetkisine sahip değildir. MRB düzenlemesi gerektiren bu düzenlemelerin yanı sıra sapmalar ve feragat talepleri, onay için Timken’e sunulacaktır (bu, yeniden işleme veya hurdaya ayırmayı içermez). Satıcı, bir feragat formu almak için Timken satın alma birimi ile iletişime geçecektir.

  9.0 Performans Değerlendirmesi

  1. 9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
   1. Timken Company’nin tedarikçi değerlendirme prosesi, zaman içindeki tedarikçi performansını ölçmek için tasarlanmıştır. Değerlendirme, tipik olarak Timken Company kullanıcı tesisi, satın alma, sipariş karşılama ve Tedarikçi Kalite Geliştirme personelinden oluşan fonksiyonlar arası bir ekip tarafından periyodik olarak tamamlanır. Belirli tedarikçi veya tedarikçi lokasyonları, yalnızca Timken Company tarafından belirlenen teslimat ve kalite performansı kullanılarak değerlendirilebilir. Değerlendirme tipik olarak beş performans alanına odaklanır:
    1. Kalite – Ürün kalitesi, müşteri memnuniyetini sağlamak için temizlik ve tutarlı, güvenilir hizmet dahil olmak üzere satın alma, nakliye, mühendislik ve paketleme özelliklerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir. Önlem örnekleri:
     1. DMR sayısı
     2. P.P.M. (Milyon Başına Parça)
     3. Harici şikayet sayısı
     4. Genel Kalite Maliyeti
     5. Garanti talepleri ve saha iadeleri
    2. Teslimat – Zamanında teslimat (OTD), doğru malzemenin, doğru miktarda, doğru yerde ve karşılıklı olarak kararlaştırılan teslimat tarihi ve saatinde teslim edilmesidir. Teslimat tarihi, onaylanan veya yeniden taahhüt edilen tarihtir. Önlem örnekleri:
     1. OTD oranı
     2. Brüt toplam tahsilatların vadesi geçen toplamdan sapması / ortalama yüzde sapma
     3. hızlandırılmış sevkıyatlar
     4. Ortalama yüzde sapma
    3. Maliyet – Önlem örnekleri:
     1. Fiyat seviyesi
     2. Sözleşmeli anlaşma
     3. Teslimat maliyeti
     4. Ödeme şartları
    4. Müşteri Hizmeti:
     1. Fatura sorunları
     2. Tedarikçinin taleplere yanıt verme yeteneği
     3. Tedarikçinin doğru hat ve sürümleri, alınan miktarları sağlama yeteneği
    5. Sürekli İyileştirme / Yalın:
     1. Sürekli İyileştirme faaliyetleri
     2. Maliyet azaltma fikirleri
     3. Yeni ürün geliştirme
     4. Sorun çözme ve maliyet azaltma girişim(ler)ini yönlendirmek için tedarikçiler fabrikalar, satın alma ve SQD ile yalın çalışma.
   2. Timken, ürünümüzün uygun şekilde yönetilmesi gereken risk seviyelerine sahip olmasını sağlamak için gereken tedarik üssümüzdeki belirli proses ve operasyonların farkındadır. Timken, tedarik tabanımızdaki risk seviyelerini değerlendirmeye yönelik birtakım süreçlere sahiptir. İş sırasında, kabul edilemez bir risk düzeyine sahip bir süreç veya operasyon tespit edersek, risk düzeyini yönetilebilir bir düzeye getirmek için uygulanması gerekecek belirli önlemlerle doğrudan tedarikçiyle iletişime geçeceğiz.
   3. Tedarikçi eskalasyon süreci, tedarikçinin kalite, teslimat veya maliyet alanlarında sürekli olarak başarısız olması sonucunda tedarikçiyle olan faaliyet düzeyinin artmasıdır. Eskalasyon, bir tedarikçide kalite sistemlerinin stres altında olabileceğini veya kötüleşebileceğini gösteren gözle görülür eğilimler olduğunda da başlatılabilir. Tedarikçi Kalite Eskalasyonu, Timken SQD personeli tarafından eylemleri tanımlamak, çözmek ve genel tedarikçi performansını iyileştirmek için kullanılan metodolojidir. Tedarikçi eskalasyon tanımı, sonucu ve giriş kriterleri için aşağıdaki linke bakın: Tedarikçi Eskalasyon Süreci.
    1. Eskalasyon aşamaları, devam eden sistemik kalite sorunlarının tedarikçinin kayıt memuruna bildirilmesine veya Timken Company ve tedarikçinin iş yapmayı bırakmasının çıkarlarına uygun olabileceğinin kabul edilmesine kadar değişir ve bunları içerir.
   4. Tedarikçiler, AIAG İstatistiksel Proses Kontrolü kılavuzunun en son revizyonuna uygun olarak uygun istatistiksel teknikleri kullanarak süreç performansını izleyecektir. İhtiyaç tespiti, süreç yetkinliğini ve ürün karakteristiklerini kontrol etme ve doğrulama becerisine bağlıdır. Tasarım Hata Modu ve Etki Analizi (DFMEA) ve/veya Proses Hata Modu ve Etki Analizi (PFMEA) gibi kalite planlama araçlarının kullanılması esastır. Tedarikçi, Timken personeli tarafından talep edildiğinde temel özellikler için kapasite verilerini sunacaktır. Tedarikçinin aşağıdakileri içeren istatistiksel teknikleri kullanması teşvik edilir:
    1. Gage R&R çalışması
    2. Öngörücü bakım
    3. Kusur analizi
    4. Örnekleme ve (C=0)
    5. Proses analizi ve kontrol grafiği oluşturma yöntemleri
    6. Regresyon analizi – varyans analizi
    7. Diğer grafik yöntemler
  2. 9.2 İç denetim
   1. Tedarikçiler önceki deneyimlerden, proses bilgisinden veya diğer kaynaklardan alınan dersleri kalite planlama belgelerine dahil edecektir.
   2. Alınan dersler, tüm kalite planlama dokümantasyon prosesi boyunca tanımlanacak ve talep üzerine Timken personeline sunulacaktır.
   3. Güvenli Başlatma Planı (SLP) ürün ve proses stabilitesini organize bir şekilde doğrulamak için uygulanır. SLP, bir öğrenme süreci olarak geliştirilmiştir. Toplanan veriler izlenip analiz edilecektir ve ürün ve gerektiğinde proses ayarlamaları yapılmalı ve yeni üretime başlandığında gerçekleştirilmelidir.
    1. Güvenli Başlatma, Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP) gerektiren tüm üretim öncesi ve üretim gereksinimleri için ve bir Timken Fabrikası veya Timken Müşterisi tarafından önemli risk taşıyan herhangi bir parça için talep edildiğinde uygun şekilde kullanılmalıdır. Güvenli Başlatma, müşterinin tesisinde alınan tutarsız malzemeler için kullanılmamalıdır.
    2. SLP aşağıdaki durumlarda uygun olduğu şekilde tavsiye edilir.
     1. Proses – yeni, değiştirilmiş, taşınmış veya yeniden tedarik edilmiş prosesler.
     2. Ürün – yeni, devredilmiş veya değiştirilmiş ürün.
     3. Tedarikçiler – değiştirilmiş veya yeni üründe yeni tedarikçiler veya mevcut tedarikçiler.
     4. Korelasyon Faaliyetleri – test, inceleme veya ölçüm ekipmanının korelasyonu.
  3. 9.3 Yönetim incelemesi – Ek gereklilik yoktur; geçerli olduğunda ISO9001/AS9100D’yi kullanın

  10.0 İyileştirme

  1. 10.1 Genel
   1. Timken ve tedarikçileri, üretimde mükemmelliği yakalamaya çalışırlar ve en iyi uygulama örnekleri için belirli Timken birimlerini ve diğer şirketleri inceleyebilirler. En iyi uygulamalar, genellikle kıyaslama yoluyla tanımlanan ve daha iyi sonuçlar üreten iş ilkeleridir. Tedarikçilerin bu kavramlara aşina olmaları ve sürekli iyileştirmenin etkin uygulayıcıları olmaları kuvvetle teşvik edilmektedir.
   2. Tedarikçiler, düzeltilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilecektir:
    1. Kalite sonuçları
     1. Tedarikçi kalite performansı göstergeleri – örneğin, ppm (milyon başına parça kusur), Uygunsuz Malzeme Raporlarının sayısı, vb.
     1. Teslimat
      1. Zamanında teslimat, teslimatlardaki sapmalar vb.
    1. Maliyet
     1. Fiyat indirimi, kalite maliyeti vb.
     1. Hizmet ve yenilik
      1. Sürekli iyileştirme girişimi, kapasite planlaması, faturalama sorunları, değişiklik bildirimlerine duyarlılık, vb.
    2. Tedarikçi, tüm hedefleri Timken gereksinimleri ve öncelikleriyle ilişkilendirebilmelidir. İncelenecek konuların veya süreçlerin kapsamının belirlenmesi çok önemlidir. Tedarikçi, mevcut süreçler ile gereksinimler arasındaki boşlukları tespit etmeli, boşlukların ciddiyetini belirlemeli ve yapılandırılmış bir iyileştirme metodolojisi kullanarak boşlukları en aza indirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını önceliklendirmelidir.
    3. Maliyet azaltma, Timken’in Tedarikçilerini etkileyen Timken stratejisinin ayrılmaz bir unsurudur. Pazardaki rekabetçi konumlarını elde etmek ve geliştirmek için Timken ve tedarikçiler, satılan ürünlerin maliyetlerini azaltmak için odaklanmış, sistematik yöntemler ve araçlar uygulamalıdır.
     1. Maliyet azaltma hedeflerine aşağıdaki yollarla ulaşılabilir:
      1. Tedarikçilerle uzun vadeli anlaşmaların teşvik edilmesi ve pazar analizi kıyaslaması yoluyla Timken tarafından maliyetlerin düşürülmesi.
      2. Timken onayından sonra tedarikçiler tarafından dahili kalite iyileştirme programlarının, değer mühendisliği ve değer analizi metodolojisinin uygulanması.
      3. Hem tedarikçi hem de müşteri fiyatlarının, teslimat araçlarının ve iş performansı ölçütlerinin gözden geçirilmesine dayalı olarak Timken tedarikçisi ortak maliyet azaltımlarının geliştirilmesi.
      1. Timken tarafından maliyet düşürmek için kullanılabilecek önerilen teknikler:
       1. 8 boyutlu problem çözme
       2. Kaizen felsefesi
       3. Değer Analizi/Değer Mühendisliği
       4. 5-S Prensipleri
       5. 5-Neden Analizi
       6. Kalitenin Yedi Aracı
       7. Beyin Fırtınası
       8. Kıyaslama
       9. İşlevler Arası Ekipler Boşluk Analizi
       10. Hata – Düzeltme
       11. VA/NVA katma değerli/katma değerli olmayan (yalın)
     1. 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
      1. Timken Company’nin beklentisi sıfır kusurdur.
      2. Bu kalite seviyesine ulaşmak, istatistiksel süreç kontrol teknikleri ve hata önleme metodolojisinin kullanımı ile birlikte yeterliğe sahip süreçler gerektirir.
      3. Uygunsuzluğun potansiyel nedenleri belirlendiğinde, tedarikçi bu uygunsuzlukları önlemek veya tespit etmek için proseste çözümler kullanacaktır. Bu çözümler operatörün eylemlerinden bağımsız olmalıdır.
      4. Çözümler, bir elemanın yanlış ayarlanmasını (örneğin, doğru konum veya ters çevrilmiş), elemandaki, makinedeki veya standarttaki kusurları önlemek veya tespit etmek için prosese entegre olarak tasarlanmalı ve kurulmalıdır; böylece daha fazla kullanım imkansız hale gelir.
     2. Bölüm 1: 8D Proses
       1. Timken Company, problem çözme için 8D Prosesini kabul eder. Özellikle Timken Kalite Sorunu Yönetimi (QIM) sistemini kullanarak uygun olmayan (tutarsız) bir ürünün çözümünde.
       2. Disiplinli sekiz adımlı bir problem çözme süreci ve rapor formatıdır. Bu teknik, sürekli iyileştirme girişimleri için de geçerlidir.
        1. Ekip yaklaşımını kullanın (3D Proseste Kullanılır)– Süreç/ürün bilgisine sahip kilit bir grup insan oluşturun, sorunu çözmek ve düzeltici eylemleri uygulamak için gerekli teknik disiplinlerde zaman, yetki ve beceri tahsis edin. Grubun belirlenmiş bir şampiyonu olmalıdır.
        2. Sorunu tanımlayın – Sorunun kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl, kaç (5N, 2K) olduğunu ölçülebilir terimlerle tanımlayarak iç/dış müşteri sorununu belirtin.
        3. Geçici (sınırlama) eylemleri uygulayın ve doğrulayın (3D Proseste Kullanılır)– Düzeltici eylem uygulanana kadar sorunun etkisini herhangi bir iç / dış müşteriden izole etmek için sınırlama eylemlerini tanımlayın ve uygulayın. Sınırlama eyleminin etkinliğini doğrulayın.
        4. Temel nedenleri tanımlayın ve doğrulayın (3D Proseste Kullanılır)– Sorunun neden oluştuğunu açıklayabilecek tüm potansiyel nedenleri tanımlayın. Her bir olası nedeni, sorunun açıklamasıyla ve test verileriyle karşılaştırarak test edip kök nedeni saptayın ve izole edin. Kök nedeni ortadan kaldırmak için alternatif düzeltici faaliyetleri belirleyin.
        5. Düzeltici faaliyetleri doğrulayın (3D Proseste Kullanılır)– Seçilen düzeltici faaliyetlerin müşteri için sorunu çözeceğini ve istenmeyen yan etkilere neden olmayacağını niceliksel olarak onaylayın. Gerekirse, risk değerlendirmesine dayalı olarak beklenmedik durum eylemlerini tanımlayın.
        6. Kalıcı düzeltici faaliyetler uygulayın– En iyi kalıcı düzeltici faaliyetleri tanımlayın ve uygulayın. Devamlı kontrolleri tercih ederek kök nedenin ortadan kalkmasını sağlayın. Uzun vadeli etkileri izleyin ve gerekirse acil durum eylemlerini uygulayın.
        7. Tekrarını önleyin – Bu ve benzeri tüm sorunların tekrarını önlemek için yönetim sistemlerini, işletim sistemlerini, uygulamaları ve prosedürleri değiştirin.
        8. Ekibi tebrik edin / Karşılıklı Okuyun– Ekibin kolektif çabalarını takdir edin.

      Maliyet Geri Alma Süreci
      Timken Company, uygun olduğunda, tanımlanmış beklentileri karşılamayan bir tedarikçiyle ilişkili maliyetleri geri alabilir. Kalite Sorunu Yönetiminde (QIM) bir 8D DMR düzenlenmesi, kurtarma sürecini başlatabilir. Timken Company, Timken Tedarikçi Geri Ödeme prosesini kullanarak veya tedarikçiyle doğrudan görüşmeler yaparak ek maliyetleri geri alabilir.

      1. Tedarikçi, diğer alanlardaki olası bir uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmak için uygulanan düzeltici faaliyeti ve kontrolleri benzer süreçlere, hizmetlere veya ürünlere uygulamalıdır (Karşılıklı Okuyun).
     3. 10.3 Sürekli iyileştirme
      1. Tedarikçi, başarısı kanıtlanmış metodoloji ve süreçleri titizlikle uygulayarak iş başarısı için kritik olan alanlarda rekabetçi bir şekilde üstün performans elde etmek için sürekli bir yaklaşım sağlayan sürekli iyileştirme felsefesini teşvik etmeli ve uygulamalıdır. Timken, Timken Kalite Yönetim Sistemi (TKYS) sürekli iyileştirme için bir temel oluşturan unsurlar sağlar. TQMS Tedarikçi Temelleri, tedarikçilerin kusursuz lansmanlar, sıfır hata ve daha yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti elde etmelerine yardımcı olan ve sürekli proses iyileştirmesine olanak tanıyan sistematik bir yaklaşım sağlar. TQMS Tedarikçi Temelleri, hataları azaltmak, üretkenliği artırmak ve kapalı döngü geri bildirim sağlamak için araçlar uygulayarak tedarikçi kalite yönetim sistemini tamamlar.
       1. Tedarikçi TKMS öğeleri şunları içerir:
        1. Kalite Sistem Belgelendirmesi
        2. RPN Azaltma Metodolojisi
        3. Standart Çalışma
        4. Standart Eğitim
        5. Katmanlı Proses Denetimleri
        6. Uygun Olmayan Malzemenin Kontrolü
        7. Hata Önleme Doğrulaması
        8. Hızlı Cevap
       2. Bu yöntemler ve süreçler, Tedarikçi ürünlerinin kalitesini, teslimatını, hizmetini ve maliyetini müşterilerinin ve iş ortaklarının yararına sürekli olarak iyileştirmek için Tedarikçi organizasyonu genelinde kullanılmalıdır.
       3. Tedarikçi, sürekli iyileştirmeye önem veren işlevleri şu yollarla yerine getirmelidir:
        1. Kendi eylemlerinin ve kaynakların dağılımının sürekli iyileştirilmesi.
        2. Çalışanlara hedefler ve görevler hakkında tavsiyelerde bulunulması
        3. Açık iletişimi teşvik eden bir ortam sağlanması.
        4. Tüm çalışanları kapsayan bir eğitim sistemi ile her çalışanın ve her türlü proses iyileştirme çabasının desteklenmesi.
       4. Sürekli iyileştirme sürecinin uygulanmasına yardımcı olacak tavsiye edilen ilave araçlar şunlardır:
        1. Kıyaslama
        2. Beyin Fırtınası
        3. Pareto Analizi
        4. 5-Neden Analizi
        5. Yakınlık Diyagramı
        6. Katılım Çalışma Sayfası
        7. Maliyet fayda analizi
        8. Neden ve Etki Diyagramları
        9. Proses Yeterliliği/Performansı
        10. Süreç haritalama