[Page Title]

Cetăţenie globală

Oricând și oriunde interacţionaţi cu Timken, valorile noastre de bază și angajamentul de cetăţenie corporativă ne ghidează în tot ceea ce spunem și facem.

Contribuim la lumea noastră

Ne concentrăm pe eforturile de a merge mereu înainte, cu o înclinaţie pentru acţiuni care reflectă expertiza și valorile noastre. Rezultatele noastre sunt vizibile în modurile practice în care contribuim la dezvoltarea, sănătatea și siguranţa comunităţilor pe care le deservim.


Filantropie

Compania Timken își continuă tradiţia bogată de a susţine comunităţile globale prin voluntariat, conducerea comunităţilor și susţinerea financiară. Pentru a avea cel mai mare impact posibil, ne concentrăm eforturile filantropice în următoarele trei domenii cheie:

Educaţie

Promovăm învăţarea pe tot parcursul vieţii prin programul de burse Timken și colaborând cu școli de inginerie importante și cu iniţiative locale de Junior Achievement.

Dezvoltarea economică/ Comunitate

Mărim calitatea vieții acolo unde trăim și lucrăm. Angajaţii noștri donează mii de ore de voluntariat susţinând personal instituţii filantropice și evenimente sponsorizate de companie, precum și îndeplinind funcţii de conducere în comunitate.

Servicii umane/ Nevoi de bază

Favorizăm sănătatea și bunăstarea comunităţii în colaborare cu cele mai importante organizaţii globale și locale, inclusiv Habitat for Humanity, United Way și băncile de hrană regionale.


Mediul, sănătatea și securitatea în muncă (EHS)

Timken se angajează să acţioneze în mod responsabil și sigur în fiecare zi. Ne străduim să ne menţinem locurile de muncă sigure și sanătoase, să ne îngrijim de mediul înconjurător și să dezvoltăm tehnologii și practici de business sustenabile care să contribuie la creștere economică globală și prosperitate. Referitor la siguranţă, considerăm că și o singură rănire este prea mult, așadar suntem neobosiţi în menţinerea unui loc de muncă fără accidente, educaţia și prevenţia fiind cele mai eficiente instrumente ale noastre. În același timp, Timken rămâne un administrator bun al mediului, păzind resursele noastre naturale în timp ce ne străduim să obţinem o eficienţă mai mare în operaţiunile noastre și pentru clienţii noștri. Adoptăm sustenabilitatea de mediu prin prevenirea poluării, managementul deșeurilor, reciclarea și conservarea energiei, și pe măsură ce creăm inovaţii care să salveze energie în managementul fricţiunii și produselor și serviciilor noastre de transmisie de putere.

Ca parte a angajamentului nostru, echipa de mediu, sănătate și securitate în muncă a companiei Timken a elaborat un program de audit care evaluează în mod regulat sistemele noastre de management de mediu la nivel global, pentru a asigura respectarea atât a reglementărilor externe, cât și a standardelor interne ridicate. Fabricile de producție sunt auditate de echipa de mediu, sănătate și securitate în muncăa companiei Timken sau de un consultant calificat, la fiecare trei ani sau mai devreme*. În plus, fabricile noastre de producție sunt obligate să se auto auditeze anual pentru a se asigura că se respectă obligațiile de reglementare și așteptările interne.

* Excepțiile pot include centrele de distribuție, depozitele sau fabricile recent achiziționate. Modificările aduse programului sunt aprobate de vicepreședintele departamentului de mediu, sănătate și securitate în muncă.