[Page Title]

ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Co to są pliki cookie, jak są wykorzystywane i jak można zapobiec ich wykorzystywaniu?

Plik cookie to zainstalowany w przeglądarce i przechowywany w pamięci komputera lub urządzenia użytkownika fragment kodu, który gromadzi informacje na temat korzystania z naszej witryny w celu zapewniania jej sprawnego działania i doskonalenia komfortu użytkowania. Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie sesji, czyli tymczasowe pliki cookie usuwane z komputera lub urządzenia użytkownika po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane w podfolderach przeglądarki po jej zamknięciu. Użytkownik może usunąć trwałe pliki cookie z historii przeglądarki.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie do zapisywania sesji i realizowania innych czynności niezbędnych do obsługi witryny, na przykład w związku z zarządzaniem ruchem w witrynie. Poniżej przedstawiono rodzaje plików cookie, które są wykorzystywane w naszej witrynie.

Jakie informacje gromadzimy?

Plik cookie Opis Rodzaj pliku cookie Okres przechowywania Zastosowanie
_ga Ten plik cookie jest instalowany przez usługę Google Analytics. Służy on do obliczania danych na temat odwiedzających, sesji i kampanii oraz do śledzenia sposobu korzystania z witryny na potrzeby raportu z analizy witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują unikalnym odwiedzającym losowo generowane identyfikatory. Trwały plik cookie 2 lata Analityczny plik cookie
_gat_UA-6633908-2 Jest to typ pliku cookie wzoru tworzony przez usługę Google Analytics. Część nazwy pliku odpowiadająca wzorowi zawiera niepowtarzalny identyfikator konta lub witryny, których plik dotyczy. Jest to odmiana pliku cookie _gat, służąca do ograniczania ilości danych zapisywanych przez Google w witrynach o dużym ruchu. Plik cookie sesji 1 min Eksploatacyjny plik cookie
_gcl_au Ten plik cookie jest wykorzystywany przez usługę Google Analytics do analizy sposobu interakcji użytkownika z witryną. Trwały plik cookie 2 mies. Analityczny plik cookie
_gid Ten plik cookie jest instalowany przez usługę Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o liczbie odwiedzających korzystających z witryny i pomaga w tworzeniu raportu z analizy skuteczności witryny. Gromadzone dane obejmują zapisywane w anonimowej formie informacje o liczbie odwiedzających, stronie, z której przeszli na witrynę, oraz odwiedzanych stronach. Trwały plik cookie 1 dzień Analityczny plik cookie
bcookie Ten plik cookie jest tworzony przez serwis LinkedIn. Celem tego pliku cookie jest umożliwianie korzystania z funkcji serwisu LinkedIn na stronie. Trwały plik cookie 2 lata Funkcjonalny plik cookie
bscookie Ten plik cookie zawiera identyfikator przeglądarki i jest tworzony przez przyciski udostępniania i znaczniki reklam serwisu LinkedIn. Trwały plik cookie 2 lata Reklamowy plik cookie
JSESSIONID Używany w witrynach na bazie technologii JSP. Pliki cookie sesji platformy ogólnego zastosowania służące do śledzenia stanu użytkowników na przestrzeni wielu żądań strony. Plik cookie sesji Niezbędny plik cookie
lang Ten plik cookie służy do przechowywania informacji o preferencjach językowych użytkownika w celu dostarczenia mu treści w wybranym języku podczas następnych odwiedzin w witrynie. Plik cookie sesji Plik cookie preferencji
lidc Ten plik cookie jest tworzony przez serwis LinkedIn i używany do trasowania. Trwały plik cookie 1 dzień Funkcjonalny plik cookie
wp-settings-62 Służy do zapisywania ustawień wp-admin użytkownika Trwały plik cookie Rok Funkcjonalny plik cookie
wp-settings-time-62 Godzina, o której utworzono plik cookie wp-settings-{użytkownik} Trwały plik cookie Rok Funkcjonalny plik cookie
same50916 n/d Plik cookie sesji 30 min Inny

Jakie narzędzia do śledzenia wykorzystuje nasza witryna?

Niektóre podane niżej usługi wykorzystują również pliki cookie do gromadzenia statystyk w zanonimizowanej i zbiorczej formie oraz do śledzenia nawyków przeglądania użytkownika.

Google Analytics

Instaluje trwałe pliki cookie w celu obliczania danych na temat odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia sposobu korzystania z witryny na potrzeby raportu z analizy witryny, a także w celu zrozumienia interakcji użytkownika z witryną. Te trwałe pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują unikalnym odwiedzającym losowo generowane identyfikatory. Google Analytics instaluje również pliki cookie sesji z wzorem umieszczonym w nazwie zawierającej niepowtarzalny identyfikator konta lub witryny, których plik dotyczy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie usługi Google Analytics lub zrealizować prawo wyboru dotyczące takich plików cookie, należy odwiedzić stronę Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

Googe Maps

Instaluje trwałe pliki cookie w celu obliczania danych na temat odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia sposobu korzystania z witryny na potrzeby raportu z analizy witryny, a także w celu zrozumienia interakcji użytkownika z witryną. Te trwałe pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują unikalnym odwiedzającym losowo generowane identyfikatory.

LinkedIn

Instaluje trwałe pliki cookie w celu umożliwienia realizacji funkcji LinkedIn na stronie i na potrzeby trasowania bezpośrednio do witryny LinkedIn. LinkedIn instaluje także pliki cookie sesji służące do śledzenia stanu użytkowników na przestrzeni wielu żądań strony oraz przechowywania preferencji językowych użytkownika w celu dostarczania mu treści w wybranym języku przy następnych odwiedzinach w witrynie.

WordPress

Instaluje trwałe pliki cookie przechowujące ustawienia administracyjne użytkowników. WordPress używa również trwałych plików cookie i plików cookie sesji do zapisywania godziny, o której utworzono ustawienia WordPress.

Co się dzieje, gdy użytkownik kliknie łącze prowadzące do platformy osób trzecich?

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Tego typu usługi pozwalają użytkownikowi wyświetlać treści z zewnętrznych platform bezpośrednio na stronach niniejszej witryny oraz wchodzić z nimi w interakcję. Usługi te mogą gromadzić dane dotyczące ruchu w sieci ze stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownik nie wykona żadnych dalszych czynności w witrynie usług.

Widget wideo serwisu YouTube (Google Inc.)
YouTube to dostarczana przez firmę Google Inc. usługa odtwarzania treści wideo, która pozwala wyświetlać treści tego typu na stronach tej witryny.

Twitter
W witrynie występuje identyfikujący przycisk Udostępnij prowadzący bezpośrednio do serwisu Twitter, ale witryna nie gromadzi dla niego żadnych plików cookie.

Facebook
W witrynie występuje identyfikujący przycisk Udostępnij prowadzący bezpośrednio do serwisu Facebook, ale witryna nie gromadzi dla niego żadnych plików cookie.

Jak wyłączyć pliki cookie?

Użytkownik może zarządzać preferencjami plików cookie bezpośrednio we własnej przeglądarce i przykładowo zapobiegać instalowaniu plików cookie przez osoby trzecie. Z poziomu preferencji przeglądarki można także usunąć zainstalowane w przeszłości pliki cookie, w tym pliki cookie, które mogły zapisać początkową zgodę na instalację plików cookie przez tę witrynę. Uwaga: w przypadku wyłączenia plików cookie w naszej witrynie niektóre strony mogą nie wyświetlać się poprawnie, a użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas funkcji lub zapisywać swoich preferencji.

Oto łącza do zarządzania plikami cookie w popularnych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

W przypadku innych przeglądarek internetowych należy odnieść się do instrukcji w sekcji pomocy przeglądarki lub odwiedzić witrynę allaboutcookies.org. W odniesieniu do plików cookie instalowanych przez osoby trzecie użytkownik może zarządzać preferencjami na sposoby przewidziane w zasadach dotyczących ochrony prywatności danej osoby trzeciej lub kontaktując się z tym podmiotem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat niektórych plików cookie używanych przez osoby trzecie w reklamach opartych na zainteresowaniach użytkownika, w tym na temat śledzenia aktywności użytkownika korzystającego z wielu urządzeń, lub aby zrealizować swoje prawa wyboru dotyczące takich plików cookie, należy odwiedzić strony Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance lub ustawienia urządzenia, jeśli użytkownika posiada DAA bądź inną aplikację mobilną.

Właściciel i administrator danych

The Timken Company (US)
4500 Mount Pleasant Street NW
North Canton, Ohio 44720, USA
Kontakt: Data Privacy Office
E-mail: DataPrivacyOffice@timken.com
Nr telefonu: +1-234-262-2207; linia bezpłatna (w Stanach Zjednoczonych): +1-866-846-5369