Kultywowanie przywództwa w produkcji

Ekspertyza

Kultywowanie przywództwa w produkcji

Podobnie jak wiele firm produkcyjnych na początku XXI wieku, kierownictwo firmy Timken zauważyło zbliżającą się lukę w liczbie pracowników.

„W naszej linii produkcyjnej mieliśmy dość młodych ludzi” – mówi Rick Boyer, wiceprezes ds. Operacyjnych. „Mieliśmy też grupę ludzi, którzy zbliżali się do emerytury. Nie mieliśmy wielu ludzi pośrodku, którzy byliby gotowi szybko objąć większe role przywódcze ”.

Aby rozwiązać ten problem, firma Timken stworzyła przyspieszony program szkoleniowy w celu zwiększenia liczby osób w firmie przygotowanych do objęcia tych kierowniczych stanowisk. Od tego czasu dziesiątki współpracowników Timken ukończyło ten Program Rozwoju Operacji (ODP), szybko przenosząc się na bardziej odpowiedzialne stanowiska w firmie Timken.

Absolwenci ODP odnoszą tak duże sukcesy, ponieważ program kładzie nacisk na różnorodność umiejętności, a także przywództwo. Obejmuje dwa lata intensywnych szkoleń podzielonych na cztery sześciomiesięczne zadania – po jednym w każdym z czterech obszarów: doskonalenie jakości produkcji, odchudzona produkcja, łańcuch dostaw i nadzór nad operacjami produkcyjnymi. Pracownicy ODP w Stanach Zjednoczonych dzielą swoje rotacje między dwa różne zakłady, a firma prowadzi również programy w Rumunii i Chinach.

Budowanie umiejętności przywódczych w zakresie łączenia kropek

Erin Amarello, menedżer, Timken Aurora Bearings

Typowy kandydat ODP jest wysoce zmotywowany, dociekliwy i zmotywowany do uczenia się przez całe życie. „To są ludzie wysokiego kalibru z silnymi naukowcami” – mówi Boyer. „Na ogół przeszli przez dobre programy współpracy w ciągu dwóch lub czterech lat studiów. Wprowadzamy do organizacji zdolnych, silnych ludzi, aby powiększać ogólną pulę talentów ”.

Doskonałym przykładem jest Erin Amarello. Jedna z zaledwie 30 Amerykanek, która wygrała Nagroda 2020 Step Ahead Emerging Leader z Manufacturing Institute, rozpoczęła ODP w 2015 roku, zaraz po ukończeniu Rensselaer Polytechnic Institute. Dziś zarządza fabryką Aurora Bearing, niedawne przejęcie firmy Timken.

Podczas programu pracownicy ODP przechodzą obszerne szkolenie, a następnie wchodzą na role z pełną odpowiedzialnością za przydzielone im obszary. Jednocześnie mają dostęp do silnej sieci współpracowników i mentorów.

Mając zaledwie sześć miesięcy na każdej rotacji, skupiamy się na umiejętności zarządzania w górę, w dół i w poprzek, mówi Amarello. „Za każdym razem, gdy rozpoczynasz nową rotację, jest tak wiele do nauczenia się”.

Jej strategia polegała na wykorzystaniu zbiorowej inteligencji, która czekała na nią na każdym stanowisku, szybko identyfikując się i otaczając się znającymi się na rzeczy ludźmi, a następnie pomagając im w każdy możliwy sposób. „Nauczyłam się wyciągać informacje, które pomogą mi połączyć kropki” – mówi.

Lance Kelly, dyrektor generalny, Lovejoy

Przyspieszone możliwości kariery

Dobrzy kandydaci do ODP to „ludzie produkcji” – mówi Boyer. „Przychodzą myśląc, że chcieliby zarządzać zakładem lub osiągnąć wysoki poziom w naszej organizacji łańcucha dostaw”.

Lance Kelly pasuje do tej formy. Jako trzecia osoba zatrudniona w ODP w 2008 r. Odniosła wczesny sukces. „Jako nowy współpracownik ODP masz szansę stanąć przed najwyższym kierownictwem firmy i wyjaśnić projekty, nad którymi pracujesz, oraz wpływ, jaki wywierasz” – mówi. „To przygotowuje grunt pod przyspieszone możliwości kariery”.

Kelly wcześnie postawił sobie za cel stanowisko kierownika zakładu i osiągnął ten cel zaledwie pięć lat po ukończeniu ODP. Dziś jest dyrektorem generalnym Lovejoy , Działalność łączeniowa firmy Timken.

To prestiżowa praca, wiążąca się z dużą odpowiedzialnością finansową. Kierownicy przedsiębiorstw i zakładów pracują nad tworzeniem i utrzymywaniem dobrych miejsc pracy w swoich społecznościach. Są także twarzą firmy Timken w tych społecznościach, praca na rzecz wspierania lokalnych szkół i organizacji non-profit .

Stefan Iordache, specjalista ds. Rozwoju operacyjnego

Spore wyzwania, wraz z mentoringiem

Boyer mówi, że większość kandydatów uważa, że proces rozmowy kwalifikacyjnej ODP jest dość rygorystyczny. W Stanach Zjednoczonych zazwyczaj przechodzą obszerne wywiady na swoich kampusach uniwersyteckich. Następnie dołączają do innych kandydatów na cały dzień odpowiadania na pytania i przedstawiania pomysłów.

Surowość doświadczenia jasno pokazuje kandydatom, którzy odnieśli sukces, że to prawdziwa śmietanka. „Kiedy przejdziesz przez proces rozmowy kwalifikacyjnej ODP, wiesz, że masz już za sobą zespół czołowych liderów Timken” – mówi.

Stefan Iordache, na drugim roku ODP w Placówka w Ploiesti, Rumunia , może ręczyć za trudność procesu rekrutacji ODP, a także za wsparcie, jakie otrzymał od tamtej pory. Spotkał się z całym zespołem kierowniczym fabryki Timken Ploiesti w pierwszym tygodniu i przypisuje kierownikowi zakładu Sorinowi Paltanea i innym ścisłe doradztwo podczas jego rotacji ODP.

Pierwsza rotacja Iordache w produkcji LEAN i ciągłe doskonalenie wywarły na nim wrażenie, że potrzebował ciągłego zmniejszania ilości odpadów, ale to jego drugie zadanie podobało mu się najbardziej. „Łańcuch dostaw dał mi możliwość pracy z systemami SAP firmy Timken i zrozumienia logiki planowania, zakupów, outsourcingu usług i logistyki” – mówi.

Iordache przypisuje swój sukces opiece mentorskiej, a także umiejętności szybkiego i elastycznego myślenia na nogach. „Trzeba być zwinnym i dostosowywać się do zmian” – mówi.

Najpierw inwestowanie w ludzi

Po kilku latach stosowania swojego doświadczenia ODP w prawdziwym świecie Amarello mówi, że najważniejszą rzeczą, jakiej się nauczyła, było „wiedzieć, dlaczego” i dzielić się nim. ” Pomaganie ludziom znaleźć sens w ich pracy ma kluczowe znaczenie dla przywództwa, mówi. „Kiedy ludzie mają cel i czują, że to, co robią, ma znaczenie, wtedy czerpiesz z nich to, co najlepsze”.

Wgląd, jaki pracownicy zdobywają podczas ODP, ostatecznie służy wzmocnieniu podstawowych wartości Timken. „Nawet w trudnych czasach stawiamy przede wszystkim na ludzi” – mówi Kelly. „Timken inwestuje w sukces każdego człowieka, a to zaangażowanie pojawia się w czasie, który spędzają na rozwijaniu nowego poziomu przywództwa”.

Boyer mówi, że inwestycja jest tego warta. „Szacuję, że w ciągu dwóch lat pracownicy ODP zdobędą pięcioletnie doświadczenie” – mówi. „Absolwenci ODP są często tymi, którzy przyjmują różne role, podejmują szybkie decyzje i angażują współpracowników”.

„Dobrzy liderzy są dobrymi słuchaczami” – mówi. „Uczestnicy ODP reprezentują różnorodne punkty widzenia, a także różnorodne umiejętności, co pomaga im upewnić się, że wszyscy członkowie ich zespołu wiedzą, że są integralną częścią sukcesu firmy Timken”.

Ucz się więcej o kulturze uczenia się firmy Timken.